banner

Engelliler nasıl memur olabilir? EKPSS başvuru şartları
Engelliler nasıl devlet memuru olacak? Engellilerin memur olabilmesi için hangi kriterler aranıyor? Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları kaç yıl geçerli olacak? Engelliler için memur olabilme kriterleri değişti.

Yönetmeliğe göre, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı puanları, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılacak

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi

Merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavı, kura, yerleştirme işlemleri, engelli memur istihdamının takip ve denetimi, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar göz önünde bulundurularak Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekecek. Sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılan engelli işçi alımlarında da kullanılacak.

İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunları ile buralardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda kura çekilecek. Kura çekimini adaylar da izleyebilecek. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınacak ve dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilecek.

EKPSS ve kura duyurusu, Devlet Personel Başkanlığınca, her yıl ocak ayında duyurulacak.  

Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotası açığı bulunduğu sürece diğer merkezi kamu personel alım sınavlarından ayrı olarak yapılacak. Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanacak. Sınav, adayların, engel grupları ve ulaşabilirlikleri göz önüne alınarak, uygun ortamlarda yapılacak ve sınavda istenmesi halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya işaretleyici sınav görevlisi sağlanacak.

EKPSS sonuçları 2 yıl geçerli olacak

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak. Ancak bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek.

Yerleştirmede üst yaş sınırı belirlenemeyecek 

Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurt dışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının yüzde 3’ü dikkate alınacak. 

Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemeyecek.

Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecek. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyüğe öncelik tanınacak.

İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılacak. 

Yerleştirme sonuçları, yerleştirmeyi yapan kurumun internet sitesinde duyurulacak. 

Engelli adayların öğretmen kadrolarına yerleştirilme işlemleri ise EKPSS sonuçları kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak.

Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte, atanacakları kadro için tercih kılavuzunda ilan edilen diğer şartlar aranacak.

Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere, bu yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramayacaklar.

Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da yerleştirme işlemlerine başvuramayacak, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamayacak ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde herhangi bir kadroya yerleştirilen, ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramayacak.

Değerlendirme komisyonu

Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile 5 kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kuracak. Komisyon, atanmak üzere başvuran adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif edecek. Bu adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın atanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak.

Yönetmelikle, 22 Ağustos 2011 tarihli "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.