banner

MEB'den liselere 'Bakalorya Programı'
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) yaptığı taslak çalışmayla şartları uygun olan liselerde, Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına yer verecek. Programa katılan öğrenciler, matematik ve fen bilimleri derslerini yabancı dilde okuyacak.

liselere bakolora uygulamasıUluslararası Bakalorya Programı ile akademik başarının yanı sıra öz disiplini ve düşünme becerisi gelişmiş, sürekli öğrenmeyi benimsemiş, dünya vatandaşı olabilecek öğrenciler yetiştirmek amaçlanıyor.

Diplomaları çoğu ülkede üniversitenin kapısını açan ”Uluslararası Bakalorya Programı”, Türkiye’deki devlet liselerinde de uygulanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı taslak çalışmaya göre, şartları uygun olan liselerde, Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına yer verilebilecek. Programa katılan öğrenciler, matematik ve fen bilimleri derslerini yabancı dilde okuyacak.

MEB tarafından hazırlanan ”Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı”  ile okullarda okutulacak öğretim programları da düzenleniyor.

Taslağa göre, okullarda Bakanlıkça uygun görülen; yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlayan ders çizelgeleri,  öğretim programları ve çerçeve öğretim programları uygulanacak.

Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerinin yanında,  bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine ve okul türlerine  uygun olarak ortak dersler, alan dersleri ile seçmeli derslerden oluşacak.

Öğrenciler, ortak, alan ve seçmeli dersler alacak. Yeterli sayıda  öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması halinde, eğitim bölgesi  müdürler kurulu uygun görülecek okullarda, öğrencileri girişimcilik ve  üretkenliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun, yeni seçmeli  dersler de öğretim kapsamına alabilecek.

Bu dersler, öğretim programının eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince  hazırlanarak il veya ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile bir ders yılı uygulanacak. Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitim  gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanacak.

Programlar düzenlenirken okulun amacı, özelliği ve türüne göre matematik ve fen grubu derslerine, sosyal bilimler grubu derslerine, öğretmenlik mesleği grubu derslerine, spor ve sanat dersleri ile yabancı dil derslerine ağırlık verilecek. Eğitim ve öğretim Türkçe yapılacak.

Sınavla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) dersleri birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 30 öğrencinin talep etmesi halinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilecek. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulayan okullarda bu sayı aranmayacak.

Şartları uygun olan okullarda Uluslararası Bakalorya Programı (IB)  uygulamasına da yer verilebilecek.

Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda yaşayarak ve deneyerek öğrenmeyi sağlayan Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilecek. Bu programa katılan öğrenciler için matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille okutulacak. Dersler ve toplam ders saati sayısı, haftalık ders çizelgesinde belirtilecek.

Hazırlık sınıflarındaki yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma  (karşılıklı konuşma, sözlü anlatım) okuma yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen kazanımlara uygun olarak eğitim verilecek.

Becerilerin kazandırılmasına yönelik ders saati dağılımı, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince belirlenecek.

Türkçe dersinde öğrencilerin dinleme, izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla metinler veya etkinliklerle dinlediklerini,  izlediklerini, okuduklarını anlayıp yorumlayabilme becerisi kazanmaları hedeflenecek.

Liselere dünya vatandaşı olabilecek 

Uluslararası Bakalorya Programı Diplomaları çoğu ülkede üniversitenin kapısını açıyor, Türkiye’de bazı özel okullarda uygulanıyor.

Mezunlarına üniversiteye girişlerinde kolaylık sağlayan bu eğitim programında, dersler geleneksel yöntemlerden farklı işleniyor.

”Öğrenci merkezli eğitim” esasına dayanan programda ders işlenirken,  öğretmen konuları anlatmak, bilgi aktarmak yerine tartışma ortamı yaratıyor.  Derse hazırlanarak gelen öğrencilerin, doğru bilgiye ”tartışarak, yaşayarak”  ulaşmaları amaçlanıyor.

Programın bir diğer özelliği de öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almalarının zorunlu tutulması. ”Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet” üçgenine dayanan etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin, ilgi duydukları alanlarda projeler oluşturmaları, spor yapmaları, uluslararası faaliyetlere katılmaları,  kamu kuruluşlarında gönüllü hizmet vermeleri konularında teşvik ediliyor.

Programla, ”Eleştirel düşünen, çevresine duyarlı” öğrenciler yetiştirilmesi, ayrıca öğrencilere ”üniversite öğrenimi için gerekli olan temel bilgi, beceri ve davranışlar” kazandırılması amaçlanıyor.

Bakalorya’nın tarihi

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, İsviçre yasalarına göre kurulan,  kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu niteliğini taşıyor. Merkezi Cenevre’de bulunan ve Avrupa Konseyi’nce de tanınan program, 1960 yılında yaşadığı ülkeyi sık değiştirmek zorunda kalan öğrenciler için ortak müfredat ve üniversiteye girişte geçerli bir diploma sağlamak amacıyla uluslararası okulların girişimiyle kuruldu.

”Öğretim programı ve yüksek değerlendirme standartları dolayısıyla”  zamanla başlangıçtaki amacını aşan program, önce uluslararası nitelikteki kurumlara hizmet verir hale geldi. Program daha sonra ülkelerin eğitim sistemlerine bağlı okulları da kapsamına almaya başladı.

Uluslararası Bakalorya Programı, dünyada 141 ülkedeki 3 bin 379 okulda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yürütülüyor. Programa katılan öğrencilerin çalışmalarını İngiltere’nin Cardiff kentindeki komite değerlendiriyor.

Programın genel hedefi, öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra, ”dünya barışına katkıda bulunabilecek, öz disiplin ve düşünme becerilerini geliştirmiş, sürekli öğrenmeyi benimsemiş, toplumsal sorumlulukların bilincinde,  değişik kültürleri tanıyan bir dünya vatandaşı yetiştirmek” olarak tanımlanıyor.

Söz konusu programdan alınan diplomalar 116 ülkede, üniversiteye girişte  ”ölçüt” kabul ediyor. Mezunlar, üniversitelere sınavsız girebiliyor.

(milliyet)

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.