banner

MEB’den 4+4+4 kitapçığı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zorunlu 12 yıla çıkaran kanunun uygulanmasına ilişkin kamuoyunda merak edilen soruları yanıtlamak için ''4+4+4 kitapçığı'' hazırladı.

Kitapçığı indirmek için tıklayın

meb 4+4+4 kitapçığıBakanlığın ''www.meb.gov.tr'' internet adresinde yayımlanan kitapçıkta, yaşla, okul öncesi eğitimle, mesleki ve teknik eğitime yönlendirmeyle, müfredatla, seçmeli derslerle ve öğretmenlerle ilgili pek çok konuda soru-cevap şeklinde bilgi veriliyor.

58 sorunun bulunduğu kitapçıkta, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in de önsözü yer alıyor. Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında, temel eğitim sürecini tek bir aşamada düzenlemek yerine, öğrencilerin yaş grupları ve fiziksel özellikleri temelinde bir kademelendirmenin tercih edildiğinin görüldüğünü belirten Dinçer, ''Bu kapsamda öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıklarını dikkate almayan 8 yıllık kesintisiz eğitimle ülkemizin en önemli zenginliği olan genç nüfusu bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmanın mümkün olmadığından hareketle eğitim sistemimizde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir'' ifadesi kullandı.

Dinçer, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından birinin toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğerinin ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesi olduğunu vurguladı.

Getirilen yenilikleri öğretmenlerimize, yöneticilerimize, eğitim camiasına ve kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak üzere, merak edilen hususların ''12 Yıl Zorunlu Eğitim, Sorular - Cevaplar'' başlığı altında toplandığını belirten Dinçer, yapılan bu çalışmanın, yeni eğitim düzenlemesi hakkında zihinlerde beliren soruları aydınlatacağı belirtti.

‘İlköğretim 8. sınıfta okuyanlar eğitim sisteminden ayrılmayacak’

Yeni düzenlemeyle, ortaokullardaki temel dersler dışındaki seçimlik derslerin, öğrencinin veya ebeveyninin isteğine ve tercihine bağlı olarak alabilme ''esnekliği'' getirildiğinin belirtildiği kitapçıkta, böylece bireylerin demokratik hak ve taleplerine sınırlama değil, aksine sağlanan esneklikle bu hak ve taleplerin kullanılmasına imkan tanındığı vurgulandı.

2012-2013 öğretim yılında 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 5 yaşını tamamlayacak olan çocukların ilkokul 1. sınıf öğrencisi olarak kayıt yaptıracakları anımsatılarak, şu anda ilköğretim 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan çocukların ise yine aynı ilköğretim okullarında okumaya devam edecekleri kaydedildi.

4. sınıfta okuyan öğrencilerin ise artık ilköğretim 5. sınıf değil, ortaokul öğrencisi olacakları, ancak sınıf numaralarında kesinti ve yeniden başlama söz konusu olmayacağından 5. sınıf öğrencisi olmaya devam edeceklerinin ifade edildiği kitapçıkta, ilköğretim 8. sınıfta okuyan öğrencilerin ise eğitim sisteminden ayrılamayacakları ve zorunlu eğitimlerine devam edecekleri belirtildi. Bu öğrencilerin 2012-2013 öğretim yılında lise 1 (9. sınıf) öğrencisi olarak öğrenimlerine devam etmelerinin zorunlu olduğunun altı çizildi.

Talim ve Terbiye Kurulu'nun hangi derslerin zorunlu dersler, hangi derslerin seçimlik dersler olacağını belirleyeceği ifade edilerek, ancak kanunda yer alan hüküm gereği ayrıca ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında farklı programlar arasında tercihe imkan verecek şekilde bu belirlemeyi yapacağı kaydedildi. Yine ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında öğrencilerin ilgi ve tercihlerine göre seçimlik derslerin de oluşturulacağı vurgulandı.

‘Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yok’

Yeni sisteme göre ilkokul 4. sınıfı tamamlayan çocukların ya imam hatip ortaokullarına ya da diğer ortaokullara gidebileceği belirtilerek, genel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında okutulacak zorunlu dersler ile isteğe bağlı seçmeli olan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı derslerinde herhangi bir farkın olmayacağı, sadece diğer seçmeli derslerde farklılıkların oluşabileceği belirtildi.

Kitapçıkta, ''Kanun yeterince tartışıldı mı-'' sorusuna ilişkin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndaki çalışmalar süresince konuyla ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerin görüş ve önerileri alınmak üzere dinlendiği belirtilerek, uygun olanların metne yansıtıldığı, genel kurul çalışmaları süresince de toplumdaki tartışmaların, değerlendirmelerin, önerilerin dikkate alınarak bazı değişikliklerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

''Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar olumsuz yaklaşıyorlar'' sorusu ise şöyle yanıtlanıyor:

''Bu düzenlemeye karşı çıkışları iki temel nedene dayandırabiliriz. Birincisinde ideolojik bir bakış vardır. Böyle düşünenler, bireysel ve kültürel farklılıkları bir potada eriterek tek tip insan yetiştirmek alışkanlığından vazgeçemiyorlar. Dünyayla rekabet etmek gibi bir amaç taşımıyorlar. İkinci neden ise bilgi eksikliği, yapılan değişikliğin objektif bir şekilde ve çok yönlü değerlendirilememesidir. Eğitim ile ilgili konularda bilimsel yeterliliği bulunmayan ve düzenlemeden habersiz ama kategorik olarak belirli bir taraf içinde olanların eleştirileri gerçeği yansıtmamaktadır.''

Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişikliğin olmadığının belirtildiği kitapçıkta, yeni sistem gerçekleştirilmeden önce 37-72 ay arasındaki çocukların okul öncesi eğitime gittiği, şimdi de yine 36 ayını tamamlamış çocukların okul öncesi eğitime başlayabilecekleri kaydedildi.

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise ana sınıflarında okul öncesi eğitim almalarının sağlanacağının altı çizildi.

‘Okullara kayıtlar nasıl yapılacak’

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını tamamlayacak çocuklar olan 30 Eylül 2007 tarihinde ve öncesinde doğmuş öğrencilerin okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacağı ifade edilerek, ''Ancak, yaşça kayıt hakkı elde etmemiş olduğu halde fiziki ve ruhi gelişim yönünden hazır olduğu düşünülen 61-66 ay arasındaki çocuklar da velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir'' denildi.

Kitapçığa göre, gelecek eğitim öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını dolduranların (30 Eylül 2007 ve öncesinde doğanların) ilkokul birinci sınıf kayıtları e-okul sistemi üzerinden adrese dayalı veri tabanından alınan bilgilerle otomatik olarak yapılacak. Velilerin kayıt ile ilgili yapacakları herhangi bir işlem olmayacak.

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 1. sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacak. Yani eğitim bölgelerinde ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullara kayıt sistemi sadece ilkokullara yeni kayıt olacak 1. sınıflar ile ortaokullarda 5. sınıf öğrencilerinin tamamı için e-okul sisteminden yapılacak.

Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokulları varsa bu okullara devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları velileri tarafından bu okullara yapılacak. Dolayısıyla bu çocukların imam hatip ortaokullarına kayıtları yapıldığında e-okul sisteminden kaydının yapıldığı ortaokuldan kaydı düşülecek.

Bütün ortaokullara geçiş, herhangi bir sınava tabii olmaksızın e-okul sisteminden merkezi olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre yapılacak.

Eylül 2012 tarihi itibarıyla uygulanacak olan yeni eğitim sisteminde imam hatip ortaokullarının sadece 5. sınıflarına öğrencileri alınacak. İmam hatip ortaokullarında uygulanacak olan öğretim programlarının (Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı gibi) uygulanmasında bütünlüğün sağlanması için bu uygulama gerekli olacak. Bu nedenle ortaokulların (ilköğretim okullarının) ara sınıflarında okuyan öğrencilerin imam hatip ortaokullarına geçişi mümkün olmayacak. Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na eklenen geçici 11. maddeye göre bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7, ve 8. sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacak.

‘Yabancı okullar ortaokul açamayacak’

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının ilçe yöneticilerin koordinasyon ve takibi sonucunda tercihleri ve kapasite imkanları çerçevesinde genel liselere, imam hatip liselerine, mesleki ve teknik liselere kayıt yaptırmaları sağlanacak ve bu e-okul sisteminden takip edilecek.

Bu kanun hükmü doğrultusunda yabancı okullar ortaokul açamayacaklar. Özel Türk okulları ise bağımsız ortaokul açabilecek.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.