banner

Eğitimin çıktıları neler olmalıdır?
Hızlı bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıya olduğumuz, mevcut bilgilere, sürekli yeni bilgilerin eklendiği, karmaşık süreçlerin işlediği, bilgilerin aktarılmakla öğretilemeyecek kadar yığıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum, eğitim programlarımıza, okullarımıza ve tüm eğitim sistemlerine varıncaya kadar tüm yapıları etkilemekte ve bu alanda değişimi zorunlu kılmaktadır.

Doğru ve gerçeklerin, eskiye oranla daha çabuk değiştiği zamanımızda, açık düşünceli, kendisini ve çevresini sorgulayabil¬en özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.  Bu işlevi yerine getirmede en fazla görev okullara düşmekte ve okulun etkinliklerinin ,eğitim programlarının; toplumun gereksinimlerini, yenilikleri, çağdaş değişimleri göz önüne alarak, bireylerin bu sürece uyum sağlayabilmelerini amaçlayacak şekilde düzenlenmesini gerektirmektedir. Günümüzde; eğitim yönetimi, eğitim felsefesi alanlarında birçok araştırma – inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu alandaki tüm doğrular yazılmış, çizilmiştir. Ancak, teorideki bu birikimi, uygulama aşamasında okullara taşımak pek kolay olmamaktadır. Bu noktada günümüz koşullarında eğitim nasıl bir sonuç vermelidir? sorusu yerinde bir sorudur. Eğitim öğrencilerimize ne kazandırmalı?, eğitimin sonuçları neler olmalı? ve eğitim ne tür çıktılar vermelidir? Bunların cevapları aşağıya çıkarılmıştır. Bunlar maddeler halinde şöyle açıklanabilir:

•             Eğitim, öğrencilerin anadildeki yetkinliklerinin yanında, bir yabancı dille, kendilerini ifade etme, o dili etkili bir biçimde kullanma konusunda üstün becerilere sahip olmalarını sağlamalıdır.

•             Eğitim; planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinden oluşur. Bu  aşamaların biri diğerine tercih edilmeyecek kadar önemlidir. Bu süreçleri daha iyi yönetebilmek adına sürekli bir anlayış içinde çalışılmalı, çocuklarımızın sürekli bir sorgulama içinde; düşünen, iletişim kuran, araştıran, risk alan bireyler olarak yetiştirmelerini sağlanmalıdır. Salt, bilgiyi öğrenmek yerine kazandıkları beceriler aracılığıyla, bilgiyi dönüştürebilmeye ve yaşamda kullanabilmeye başlamalarına yol açıcı bir sonuç yaratmalıdır.

•             Eğitimdeki gerçek başarı, düşünce ve duygularda olgunlaşmış bireyler yetiştirmek olmalıdır. Çünkü düşüncelerde olgunlaşma, ön yargılardan kurtulmuş, klişelerden uzak, eleştirel düşünebilen neden sonuç ilişkisi kurabilen, analiz – sentez yapabilen, zihinsel işlem olgunlaşmasına bağlıdır.

•             Eğitimin notlara ve sınavlara endeksli olması büyük bir sorundur. Bu yarattığı iki önemli sonuçtan birincisi kişiliğin olgunlaşamaması ve karakterin güçlenememesi, ikincisi ise bilimsel ve sanatsal konuların, notların, gölgesinde anlamını yitirmesidir. Eğitim sınav ve notların etkisinden mutlaka kurtarılmalı, kişiliğin olgunlaşması ve karakterin güçlenmesini sağlamalıdır.

•             Eğitimciler her türlü engele rağmen, inandığı doğruları çağdaş eğitim adına yaşama geçirmeye çalışmalı, sınav sonuçlarını değil eğitim değerlerini öne çıkarmalıdır.

•             Eğitimcilerin öğrencilere kazandırdığı beceriler, mezun olduktan sonra da yaşamlarında okuldan elde ettiklerini düşündürmeli, okul başarısı ile yaşam başarısı arasındaki köprünün sağlıklı işlemesini sağlamalıdır.

•             Eğitimin başlangıç noktası çocuğun kendi içgüdüsü ve güçleri olmalı, eğitimciler bu doğal malzemeyi iyi kullanacak yöntemler keşfetmeli, öğrencilerin kendi tecrübelerine ve daha önce öğrendiklerine dayanarak dünyanın nasıl işlediğine dair düşüncelerini geliştirmelidir.

•             Öğrencilerin sınama, onaylama ya da değiştirip düzenleme döngüsü içinde hayatı ve içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırmaya çalışmasına , sürekli dünyanın nasıl işlediğine dair kişisel modelleri oluşturmasına yol açmalıdır.

•             Öğrencilerin aldığı eğitim, onlara her şeyin gözlemlenebilir, tanımlanabilir, betimlenebilir ve sınıflandırılabilir özellikleri olan bir şekli olduğunu kavratmalıdır.

•             Eğitim öğrencilere, her şeyin işlevini, görevini, davranışını ve çalışma yollarını çözümleme yeteneğinin bütün disiplinlerde öğrenmenin temeli olduğunu kavratmalıdır.

•             Öğrencilere "Neden?" sorusunu sordurmanın önemini, eylemlerin ve olayların sebepleri ve sonuçları olduğunu anlamalarını sağlamalıdır.

•             Eğitim,   değişimin evrensel ve kaçınılmaz olduğunu, değişimin bir halden diğerine geçiş süreci olduğu anlayışını vermeli, yerel ve küresel değişim hızının arttığı bir dünyada bulunduğumuzu ve uluslararası bilince sahip olmanın da gerekliliğini kazandırmalıdır.

•             Eğitim öğrenciler, tek bir öğenin hareketinin diğerlerini etkilediği etkileşen sistemler dünyasında yaşadığımız anlayışı kazandırmalıdır. Hiçbir şeyin boşlukta yer almadığını, daha ziyade sistemin bir öğesi olduğunu, sistemlerin içindeki ve arasındaki ilişkilerin genelde karmaşık olmasının, hemen görülmese de sistemin bir yönündeki değişimin sonuçlarının olacağı bağlantısını kurdurmalıdır.

•             Değişik bakış açıları kazandırmalı, bilginin bakış açılarına göre değiştiğini, farklı bakış açılarının farklı yorumlara, anlayışlara ve bulgulara yol açtığını, bakış açılarının bireylere, topluluklara, kültürlere ve disiplinlere ait olabileceğini kavratmalıdır.

•             Öğrencilere, taraflı yorumları reddetme, başkalarının bakış açılarını görmeye çalışma ve dikkate alma, savunulabilir yorumlar geliştirme eğilimi kazandırmalıdır.

•             Öğrencilere sorumluluk görüp üstlenme ve sosyal sorumluluk eylemlerinde bulunma eğilimi kazandırılmalı, insanların anlamalarına bağlı olarak seçimler yaptığı ve hareketlerinin de sonunda bir fark yarattığı duyarlılığı vermelidir.

eğitimtercihi

Ali Akdoğan,

TAS İlkogretim Okulu Genel Müdürü

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.