banner

Uzmanlar 2013 YGS’yi değerlendirdi
2013 YGS sorularını Uğur Dershaneleri bölüm Başkanları değerlendirdi

Üniversiteye girmek isteyen adaylar, ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) ter döktü. Geçen yıl ki gibi saat, yüzük, kolye, küpe gibi metal aksesuar takmanın yasak olduğu sınavda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş da sınav salonlarında verildi.

YGS, tüm yurtta 167 sınav merkeziyle KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, 100 bin 452 sınav salonunda, 282 bin görevlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava, üniversitede okumak isteyen 1 milyon 851 bin 326 aday katıldı. Sınav saat 10.00’da başladı ve tek oturumda 160 dakika sürdü. YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldı. Adaylar, güncel öğretim programlarından da sorumlu tutuldu. Bu yıl YGS’de adaylara 40 Türkçe, 15 tarih, 12 coğrafya, 8 felsefe, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi, 40 temel matematik, 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu yöneltildi.

Bilindiği gibi, üniversite giriş sınav sistemi, iki basamaklı ve altı oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci aşaması YGS (yükseköğretime geçiş sınavı) adayların temel becerilerini, yorumlama gücünü sorgulayan bir sınavdır. YGS’ de başarılı olmak için adayların 180 puan barajını geçmeleri gerekiyor. Adaylar 140 baraj puanı geçtiklerinde iki yıllık önlisans ve açıköğretim fakültelerini tercih edebilecekken,180 puanı geçtiklerinde ikinci aşama LYS‘ye katılma hakkı elde edecekler.

YGS sonuçları, Nisan ayının ikinci haftasında açıklanacak ve adaylar LYS’ de hangi sınavlara katılacaklarını belirleyerek yeni bir başvuru yapacaklar. Daha sonra Haziran ayında girmek istedikleri LYS’ lere katılacaklar. Temmuz ayının ikinci haftasında LYS sonuçları açıklanacak ve tercihler yapılacak. Bu yıl sınava giren adaylar, 188 üniversitenin 750 bin civarındaki kontenjanı için tercih yapacaklar. Dolayısıyla sınava giren her iki öğrenciden birisi, üniversiteye yerleşme hakkı kazanacak.

Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Genç; YGS’nin temel bazda kolay bir sınav olacağını daha önce defalarca ifade ettiklerini ve bekledikleri gibi sınavın öğrencilere zor gelmediğini belirtti. Genç “Genel anlamda YGS’nin, müfredata uygun, çalışan öğrencilerin çok rahat yapabileceği sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Biz Uğur Dershaneleri olarak, çalışmalarımızı MEB müfredatına paralel yürüttüğümüz için öğrencilerimizin sınavda sıkıntı çekmediğini düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizin bir an önce iki buçuk ay sonraki LYS’ye hazırlanması gerekiyor. ”diye konuştu.

Uğur Dershaneleri Rehberlik Uzmanı Nazik Kösegil “2013 YGS beklenildiği gibi bilgi isteyen ve bilgiyi yorumlama becerisi isteyen sorulardan oluşmuştur.

Bu sene ilk defa adaylar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 5 soru ile karşılaştılar. Öğrencilerimizin bu sorularla ilgili yorumu soruların kolay ama çeldirici olduğu yönündedir. Üniversiteye giriş maratonunun ikinci aşaması olan LYS'lere yaklaşık 2.5 ay kaldı. Tüm adayların YGS'de gösterdiği performansın muhakemesini bir kenara bırakıp hızlı bir şekilde LYS konularına odaklanması gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki LYS'ler soru sayısı olarak fazla olduğundan ve tüm konuları içerdiğinden adayların kalan süreyi verimli değerlendirerek hiçbir konuyu atlamadan hazırlanması şarttır. YGS sonucu beklentinin üzerinde ya da altında olsa da puan oluşumunda LYS'nin ağırlığının daha fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda telafi imkânı olduğu görülmektedir.'' şeklinde konuştu.

YGS sorularına bakıldığında;

Uğur Dershaneleri Türkçe Bölüm Başkanı İbrahim Yıldırım: “ 2013 YGS’ de Türkçe bölümünde sorulan soruların tamamında açık bir dil kullanılmıştır. Soru dağılımında geçen yıldan farklı olarak yazım kuralları ve anlatım bozukluğu sorularının eklendiği görülmüştür. Dil bilgisi gerektiren sorularda önceki yıllardan farklı bir soru modeli kullanılmamıştır. Paragraf sorularında bir metne bağlı iki ayrı sorunun YGS’de kullanılması dikkat çekicidir. Paragrafların dili önce sınavlarda olduğu gibi açıktır ve parçalar somuttur. Dershanemizde hazırlanan öğrencilerimizin yabancı olduğu hiçbir soru ve soru modeli yoktur. Öğrencilerimizin dershanelerimizde girdikleri sınavlarda benzeri sorular bizim deneme sınavlarımızla benzerlik göstermektedir ” dedi.

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil: “ Çalışan öğrenciyi ödüllendiren bir sınavla karşılaştık. Soruların önceki yıllarla aynı tarz ve zorlukta gelmesi öğrencileri mutlu etmiştir. Özellikle ezber bilgilerden uzak yoruma ve düşünmeye dayalı, öğretimleri süresince kazandıkları temel bilgileri ölçen sorularla karşılaşmak öğrencilerimizi mutlu etmiştir. Artık YGS bitti. Daha kapsamlı müfredata sahip olan LYS Kimya sınavı hazırlıklarına hiç vakit kaybetmeden, kaldığınız yerden devam etmenizi öneriyorum” dedi.

Tarih Bölüm Başkanı Ercan Türköz: “Sorular müfredat programlarımızla örtüşmektedir. 15 sorunun 1 adedi çoktan seçmeli, 14 adediyse tek seçenekli soru tipindedir. Alışılagelen tipte paragraf verilip o paragraftan yorum istenilmesiyle ilgili 10 adet soru varken bilgi ve özellikle terim bilgisi isteyen soru adediyse 4’tür. 1 soru da öncüllüdür. 8 soru genel tarih, 7 soru ise TC inkılap tarihindendir. İnkılap tarihi sorularının adedi geçen senelere göre azaltılmıştır. 7 soru olumlu olarak sorulurken 8 sorudaysa olumsuzluk içeren soru tipiyle karşılaşılmıştır. Kavram ve terim bilgisini bilen nedensellik üzerinde duran kronolojik sıralamayı yapabilen öğrenciler soruları çözümleyebilecektir” dedi.

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç: “Sorular müfredata uygundur. Her üniteden soru sorulmuştur. Soru tarzında bilgiye dayanarak yorum yaptırma amaçlanmıştır. Bu yorumları yapabilmek de felsefenin temel kavramlarını bilmeyi gerektirmektedir. Geçen yıla göre soruların zorluk derecesinin daha yüksek olduğu söylenemez. Ancak bazı sorular güçlü çeldiriciler kullanıldığında sadece o bilgiye sahip olanların çözebileceği niteliktedir” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularıyla ilgili yorumunda ise “ bu yıl sınavda ilk kez Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının, genelde parçayı yorumlama, okuduğunu anlama üzerine olduğu görülmektedir. Kur’an’ı Kerim ayetlerinden yorum yapılmasına dönük soruların fazla olduğu dikkati çekmiştir. Sorular genel olarak insan ve evren, peygamberlik ve özellikleri, vahiy kavramı, evrensel değerler ve ahlak, İslamiyet’te yorum farklılıkları ve mezhepler konularından çıkmıştır. Çıkan sorular dini kavramların bilgisini de ölçen niteliktedir. Ancak zorluk düzeyinin orta seviyede olduğu söylenebilir” dedi.

Fizik Bölüm Başkanı Ergun Bulşu: “ Fiziğin doğası konusunda sorulan soru zor sayılabilecek bir sorudur. Isı sıcaklık konusuyla ilgili sorulan çay sorusunda iç enerji ve ısı kavramlarının iyi bir şekilde kullanılmadığı düşüncesindeyiz. 1 ve 3 nolu öncüller birbirleriyle çelişmektedir. Bu soruda E seçeneği çeldirici seçenek olacaktır. 14. Soruda 1. Şekilde prizmayı geçen ışınların dışarı çıktıklarında izledikleri yolların daha net çizilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Sorudaki kesikli çizginin öğrencinin kafasını karıştırabileceğini düşünmekteyiz. Soruların, genel olarak önceki senelerden farklı olarak daha zor olduğunu gözlemledik. Meslek Lisesi ve Eşit Ağırlık öğrencileri için soruların açık ve net olmadığını düşünmekteyiz.” dedi.

Biyoloji Bölüm Başkanı Mustafa Ceren: “ 2013 YGS’de Biyolojinden ortaöğretim müfredatının tümünü kapsayan sorular sorulmuştur. Sorular, öğrencilerin bilgisini bilgiyi kullanma ve yorumlayabilme yeteneğini ölçmüştür. Özellikle öğrencilerin müfredatın tümünü derste görme, her konuyla ilgili yeterince test çözme sorumluluklarını yerine getirmesi gerekliliği bir kez daha gözlemlenmiştir. 2013 YGS sorunlarının tümünün doğru cevaplanabilmesi, konuların detayları, istisnaları ve derinliğiyle bilinmesini gerektirmektedir. Yani YGS soru sayısı azaltılmış bir LYS olarak düşünülebilir.

Matematik Bölüm Başkanı Adil Kurt: “ içerik olarak son iki yılın sınavlarına benzeyen YGS’de okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulara daha çok yer verilmiştir. MEB’in konu anlatımı tarzı bu sistem doğrultusunda değildir. Örneğin yorum yaparak problem çözme sınavın %20’sini kapsarken, bu eğitim okullarda çok düşük oranda verilmektedir. Bu da öğrencinin MEB’in verdiği eğitimin yanı sıra kendisini bu alanda geliştirebileceği eğitimlere de almasını gerektirmektedir..”

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler: “YGS, işlevine uygun olarak önceki yllardaki gibi ortak alana ait konulardan hazırlanmıştır. Temel kazanımlara sahip olma, coğrafi bilgiyi yorumlama ve kullanma ile ilgili sorular sorulmuştur. 9. Ve 10. Sınıf konuları dışında soru sorulmamıştır. Bazı sorular geçmiş yıllardaki sorularla benzerlik gösterirken, bazı sorularda ise öğrencileri tereddütte bırakacak seçeneklere yer verilmiştir. Coğrafyanın dağılış ilkesine uygun olarak 5 soruda haritaya yer verilerek, öğrencilerin haritayı tanıma ve yorumlama becerisi sorgulanmıştır. ” dedi.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.