banner
banner
banner

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nde düzenlemelere gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle, ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek. Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilecek.

Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgahlarına en yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esas alınacak. İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine okul yönetimince yapılacak.

Taşımalı eğitim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim kurumlarına naklen kaydedilecek.

Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim kurumuna yapılacak.

Mecburi ilköğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilecek.

Öğrencilerin devamsızlıklarını okul yönetimleri takip edecek 

İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenecek. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilecek.

Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile imam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmayacak. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilecekler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanacak. Bu öğrenciler okula döndüklerinde devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınacaklar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilecekler.

Ancak mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkan verilen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıfındaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanacak. Bu kapsamdaki öğrencilerden başarısız olanlar ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilere, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenecek ve bu öğrencilerin kayıtları e-okul sistemi üzerinden açık öğretim ortaokuluna yapılacak.

Ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ortaokul ve imam-hatip ortaokulunun son sınıfında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce haziran ayında Seviye Belirleme Sınavı yapılacak.

Ders yılının 1 ve 2. dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak ilkokullarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şubede ders okutan öğretmenler tarafından değerlendirilecek. Öğrenci davranışları ilkokullarda (1) Geliştirilmeli, (2) İyi, (3) Çok iyi; ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise (1) Yetersiz, (2) Geliştirilmeli, (3) Orta, (4) İyi, (5) Çok iyi şeklinde değerlendirilecek

Öğrencilere gelişim raporu verilecek 

Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilecek.

İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmayacak. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamayacak. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşit olacak. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanı olacak.

İlköğretim çağı dışına çıkmadıkça okulla ilişik kesilmeyecek

Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmeyecek. Öğrenim belgesi ile okulla ilişiği kesilen öğrencilerin kayıtları, açık öğretim ortaokuluna e-okul sistemi üzerinden yapılacak.

İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esas alınacak. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilinecek. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilecek.

İlköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılacak.

Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuz'a kadar yapılacak mesleki çalışmalarını, okul yönetimi veya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkokulda yapabilecekler. Mesleki çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edecekler.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar ''teşekkür'', ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler ''Onur Belgesi'' ile ödüllendirilecek. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenecek.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanacak.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.