banner
banner
banner

Avrupa Koleji’nde elektronik portfolyo dönemi
1995’te kurulan Avrupa Koleji Okulları bu yıl 20. yaşını kutluyor. 20 yılda sürekli gelişme, küreselleşen dünyanın gereklerine uygun olarak çözümler üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Avrupa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Talip Emiroğlu, “20 yıldır daima çok kültürlülük vurgusu yaptık. Bu vurguyu Mevlana’nın metaforuyla söylersek ayakları toprağında sabit, kolları dünyayı saran bir pergeldir Avrupa Koleji. Bu vizyonun sonucunda başta ABD olmak üzere, Avrupa’nın ve Uzak Doğu’nun bir çok eğitim kurumu ile işbirliği ve ilişkilerimiz bulunuyor” diyor.

talipAvrupa Koleji’nin kuruluşundan günümüze gelişimi hakkında bilgi verebilir misiniz?
1995’te kurulan Avrupa Koleji Okulları bu yıl 20. yaşını kutluyor. 20 yılda sürekli gelişme, küreselleşen dünyanın gereklerine uygun olarak çözümler üretme ana hedefimiz oldu. 2008 yılında Avrupa Kent State Koleji’ni de böyle bir anlayışla kurduk. 2009 yılında İstanbul’un Anadolu yakasında yaşayan velilerimizin ısrarlı talebi ile açılan Çekmeköy’deki Avrupa Koleji’ne 2013 yılında Türkiye’nin ilk ‘inovasyon okulu’ olan ve Acıbadem’de bulunan Avrupa Innovation School’u da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.

Kuruluş sürecinde, üç yıl Avrupa ve Amerika’daki okulların eğitim öğretim sistemlerinin araştırılmasıyla eğitim-öğretim modelinizi oluşturmuşsunuz. Uyguladığınız eğitim modelinden bahsedebilir misiniz?
Avrupa Koleji Okulları’nda ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve küresel anlamda kabul gören sistemler kurarız. Amacımız geleceğe hazır ve mutlu bireyler yetiştirmek. Şu anda okulumuzda her kademe için farklılaşan ve o yaş grubunun gerçeklerine uygun bir modelleme söz konusudur. İnovasyon, yaratıcılık, sorgulama yoluyla öğrenme, işbirliği ile öğrenme olmazsa olmazlarımız ve değerli farklarımızdır.

“Avrupa'nın ve dünyanın seçkin eğitim kurumlarından biri olmak” şeklinde vizyonunuz var. Bu vizyon doğrultusunda hangi adımları atıyorsunuz?
20 yıldır daima çok kültürlülük vurgusu yaptık. Bu vurguyu Mevlana’nın metaforuyla söylersek ayakları toprağında sabit, kolları dünyayı saran bir pergeldir Avrupa Koleji. İşte vizyonumuzu oluşturan ana fikir budur. Bu vizyonun sonucunda da başta ABD olmak üzere, Avrupa’nın ve Uzak Doğu’nun bir çok eğitim kurumu ile işbirliği ve ilişkilerimiz bulunuyor.

Eğitim sisteminde teknoloji kullanımının önemi gün geçtikçe artıyor. Avrupa Koleji’nde teknoloji eğitime nasıl dahil ediliyor?
Okulların en temel görevlerinden biri de öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları ve bireysel farklara dayalı yeni düzenlemeler yapmaktır. Teknolojinin en temel faydası, derslere entegre edildiğinde öğretim sürecinin bireyselleşmesini sağlıyor olmasıdır. Avrupa Koleji Okulları’nda öğrenciler için yapılan bazı uygulamalar şunlardır:
- Blended learning (karma öğrenme)
- Flipped Classroom (ters yüz sınıflar)
- Augmented Reality (artırılmış gerçeklik) çalışmaları
- Eğitsel web 2.0 araçları ve aplikasyonların ders içi ve ders dışı aktivitelerde kullanımı
- Öğrencilerin bireysel hız, özellik ve ilgilerine göre öğrenme nesneleri hazırlanması ve uygulanması
- 21. Yüzyıl becerileri kapsamında teknoloji üretimine yönelik çalışmalar yapılması

Öğretmenlerimiz de eğitim teknolojilerini kullanma ve materyal geliştirme konusunda çeşitli eğitimlerle desteklenmektedirler.

VELİ BEKLENTİLERİ DEĞİŞMİYOR VAATLER ARTIYOR
Teknolojinin eğitim sektörünün içine girmesinin yanında, dershanelerin de kapatılması eğitimde değişimler yaşanmasına neden oldu. Bu değişimlerle birlikte okullardan veli beklentileri de değişiyor. Velilerin sizden ne gibi beklentileri oluyor? Bu beklentileri karşılamaya yönelik ne gibi çözümler üretiyorsunuz?
Aslında değişen veli beklentileri değil, sektörde sürekli olarak vaatlerin artması söz konusu. Görüyoruz ki artık bir çok şey sadece reklam olsun diye söyleniyor ve içi boş bırakılıyor. Aslında veli beklentileri son derece basit ve sabit: Çocukları güvenli bir okulda, ilgili ve yetkin öğretmelerle iyi eğitim alsın, gerek yabancı dil gerekse akademik başarıyla bu süreci en mükemmel biçimde tamamlasın istiyor veliler. Bizim de tam olarak vaadimiz bu aslında… Sağlıklı, mutlu, dünyanın her yerinde başarılı olacak bir nesil yetiştirmek ana hedefimiz.
Elbette dershaneler okullaşmaya, okullar da dershaneleşmeye çalışırken bu gerçeklik gözden kaçırılıyor. Hem okul, hem dershane gibi hizmet vermeye çalışırken, ne okul ne de dershane olamama riski de var sonuçta.

TEOG ve üniversite sınavlarında okulunuzun başarısı ne düzeyde? Öğrencilerinizi bu sınavlara hazırlamak için yaptığınız çalışmalara değinebilir misiniz?
Gerek merkezi ulusal sınavlar olan TEOG,YGS-LYS gerekse uluslararası sınavlar olan TOEFL, SAT gibi sınavlarda okulumuz öğrencileri göz ardı edilmez sonuçlar almaktadırlar. Öğrencilerimizin tamamı yurt içindeki ve yurt dışındaki saygın üniversitelere yerleşmişler ve kariyer hedeflerine doğru sorunsuz bir şekilde yol almaktadırlar. Ayrıca ortaokul öğrencilerimizi lise, lise öğrencilerimizi de üniversite sınavlarına hazırlamak amacıyla 2 yıldır yürüttüğümüz Avrupa Sınav Merkezi çalışmaları, önümüzdeki öğretim yılından itibaren tamamen uzmanlaşmış bir biçimde ilerleyecektir. Avrupa Sınav Merkezi sadece Avrupa Koleji öğrencilerine yönelik bir sınav merkezi olacak biçimde yapılanmıştır. Daha şimdiden Avrupa Sınav Merkezi hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla okulumuz öğrencisi olmak isteyen öğrenciler oluyor. Bu da bizim açımızdan oldukça sevindirici elbette…

ÇİFT YABANCI DİLLE EĞİTİMİ TÜRKİYE’DE İLK UYGULAYAN OKULUZ
Avrupa Koleji’nde yabancı dil eğitimi ağırlıklı bir yer tutuyor. Yabancı dil eğitiminde izlediğiniz stratejiler, uyguladığınız metotlar ve yenilikler hakkında bilgi verebilir misiniz?
“Çok dilli ve çok kültürlü eğitim” bizi biz yapan şeylerin başında geliyor. Çift yabancı dille eğitimi Türkiye’de ilk uygulayan okul Avrupa Koleji Okulları olmuştur. Biz yabancı dil eğitimini sınıfların dışına taşan, okulun her kademesinde var olan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Okul öncesi düzeyinden itibaren yabancı dili seven, yabancı dilde kendini rahatça ifade eden çok dilli ve çok kültürlü bireyler yetişmesi için yabancı dil programını sürekli geliştiriyoruz. Değişim programları, yurt dışı gezileri ve yurt dışı dil akreditasyon programları ile yabancı dili eksiksiz biçimde edindiriyoruz.

Kurumunuzda çalışacak öğretmenleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz, hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?
Öğrencisini seven, koruyup gözeten, ilgisini, bilgisini, şefkatini çocuklardan esirgemeyen her öğretmen Avrupa Koleji Okulları ailesine rahatlıkla katılabilir. Mesleğini sevmek ve mesleğinde sürekli gelişme hedefinde olmak, kurumumuzun vizyonuyla örtüşmektedir. Gelişimi sürekli kılmak amacıyla, periyodik olarak yurt dışından ve yurt içinden uzmanlar vasıtasıyla eğitimler düzenlenmektedir. Avrupa Koleji Okulları’nda hizmet içi eğitim son derece önemsenen ve önceliği yüksek bir konudur.

Öğrencilerinize sportif, sanatsal ve kültürel ne gibi imkanlar sunuyorsunuz?
Okullarımızda sosyal kulüp çalışmaları gerçekleştirilirken öğrencilerimizin ihtiyaçları ve talepleri güncel bir şekilde takip edilmekte ve desteklenmektedir. Sosyal gelişimi besleyen dil-kültür gelişimi, inceleme-araştırma çalışmaları gezilerle desteklenmektedir. Aynı şekilde projeler ve sosyal kulüpler de ulusal/uluslararası gezilerle desteklenmektedir. Okullarımızda geziler, takvim ve içerik yönleri ile akademik planlamaya paralel bir şekilde eğitim öğretim yılına başlamadan önce tasarlanmaktadır.

Okullarınızda öğrencilere sunduğunuz burs olanaklarından da bahsedebilir misiniz?
Her yıl başarıyı desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini yerine getirmek üzere için verdiğimiz çeşitli burslarımız oluyor. Bursları verirken doğru öğrenci ve aileleri desteklemek bizim için çok önemli. Burs prosedürümüz somut kriterler üzerine kuruludur.

ELEKTRONİK PORTFOLYO İLE BAŞARI TAKİBİ YAPACAĞIZ
2015-2016 eğitim -öğretim yılında hangi yenilikleri gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
20. yılımızı kutladığımız bu yıl elektronik portfolyo ile başarı takibi yapacağız. Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve değişim programlarına ağırlık vereceğiz. Ayrıca artık Avrupa Sınav Merkezi çalışmaları ile 7.,8.,11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için 6 gün eğitim ve öğretimimiz devam ediyor olacak.

Size başvuran ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencileri seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
Avrupa Koleji Okulları’nda eğitim almak isteyen her öğrenciye mutlaka mülakat yapılır. Benzer bir mülakat süreci de öğrenci adayımızın velileri ile yapılır. Bu görüşmede öğrenciyi tanımaya çalışırken, ailesinin de beklentilerini öğreniriz. Görüşme sırasında eğitim ve öğretim stratejilerimizi anlatır, Avrupa Koleji Okulları’nın kural ve beklentilerini de paylaşırız. Küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin okul olgunluğunu belirlemek üzere Rehberlik Birimi envanter uygular. Üst sınıf düzeyindeki aday öğrenciler için mülakat haricinde yabancı dil yeterliliği ve akademik yeterliliklerini tespit etmek üzere uyguladığımız bir sınav bulunmaktadır. Tüm bu süreçleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilirler.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.