banner
banner
banner

İKEK'in başarısı kolej-üniversite Sinerji Modeli’nde yatıyor
İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, kolej-üniversite işbirliği üzerine kurduğu eğitim modeliyle başarı çıtasını yükseltiyor. Sinerji Modeli adını verdikleri sistemi tamamen öğrenci-öğretmen yararına göre kurduklarını belirten İKEK Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, “Ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda ve uluslararası ölçütlerde eğitim-öğretim yapan okullarımızda her zaman ‘çocuğa hizmet’ ilkesiyle hareket ediyoruz.” diye konuşuyor.

biriz_kutoglu_kultur_5Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji diğer özel okullardan hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Bu kapsamda okullarınızda uyguladığınız eğitim modelleri ve programları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ülkemizde uygulanan eğitim metotlarıyla, sizin uygulamalarınız arasında farklılıklar var mı?
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji olarak 57 yıllık geçmişimiz, sektördeki öncü uygulamalarımız, yeniliklerimiz ve kalitemiz ile Türkiye’nin önde gelen başarılı eğitim kurumlarından biriyiz. Ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda ve uluslararası ölçütlerde eğitim-öğretim yapan okullarımızda her zaman ‘çocuğa hizmet’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Bütün eğitim programlarımızı, 21. yüzyıl becerileri dediğimiz eleştirel düşünme, problem çözme ve girişimcilik üzerine kurgulamakta ve bu doğrultuda çeşitli yatırımlar yapmaktayız. Öğrencilerin zeka ve öğrenme özelliklerine ve yeteneklerine; bireysel ve toplumsal gereksinimlerine göre, eğitimin çok yönlü ve esnek bir süreç olarak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Okullarımızda, tamamen öğrenci ve öğretmenlerin yararı gözetilerek kurgulanmış kolej-üniversite Sinerji Modelini uygulamaktayız. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nde okul öncesi öğretim programları, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü akademisyenleri desteği ile hazırlanmakta. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz TÜBİTAK başta olmak üzere proje üretme ve geliştirme sürecinde İstanbul Kültür Üniversitesi laboratuvarlarında çalışmalarını yürütmekte. 21. yüzyılın evrensel değerleriyle donanmış, ulusal değerlere saygılı, uluslararası kültürlere ve çok dilliliğe duyarlı, sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılan, sanata ve spora ilgi duyan, çağın bilimsel hedefleri doğrultusunda yetişen çocuklarımızın eğitim öğretim yaşantılarına tanıklık etmekten gurur duyuyoruz.

İKEK’İN TEKNOLOJİ MODELİ: CATS
Eğitim sisteminde teknoloji kullanımının önemi gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda son yıllarda Akıllı Okul Konsepti öne çıkıyor. Bu konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Okullarınızda bu konsepte uygun eğitimler veriyor musunuz?
Öğrencinin akademik ve sosyal gelişim hedeflerinin yanında çağın gereklerini ve teknolojilerini de öğrenciye aktarmayı kendine görev edinen Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, eğitim sisteminde teknoloji kullanımı alanında dinamik bir yapıya sahiptir. Anaokulundan itibaren tüm sınıflarımızda Akıllı Tahta, tüm öğrencilerimizin kullanımına uygun son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarlarımız ile derslere yardımcı interaktif eğitim programları gibi çağın gerektirdiği tüm imkânları kullanmakta ve sunmaktayız.
Sadece İstanbul Kültür Eğitim Kurumları öğrencilerinin ve velilerinin faydalanabildiği “CATS” programı ile öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine tam ve etkin katılımını sağlamayı hedefleyen, bilgisayar destekli eğitim sistemi uygulaması kullanmaktayız. 2011-2012 eğitim öğretim yılından beri başarı ile uygulanmakta olduğumuz CATS programı aracılığı ile verilen e-çalışmaları yapan öğrenciler, çalışma sonuçlarını puan ya da öğretmen yorumu olarak anında öğrenebilmekte. Böylece öğrencilerin akademik alandaki durumu hem kendileri hem aileleri hem de öğretmenleri tarafından takip edilebilmektedir. Akademik açıdan birçok yararı olmasının yanında online işlemler içermesi, geri dönüşleri hemen alabilmeleri ve bunları telefon, tablet, bilgisayar gibi günlük hayatta severek kullandıkları araçlar yardımıyla yapabilmeleri CATS’i öğrenciler arasında daha eğlenceli hale getiriyor.
Geçmişten günümüze veli ve öğrencilerimizin daima hizmetinde olan kütüphanemiz, son yeniliği “Kültür Online Kütüphane” ile kaynaklarına her an her yerden ve kolaylıkla ulaşabilme imkanı sağlıyor. Okullarımızda kurmuş olduğumuz inovasyon merkezlerimiz ile öğrencilere tamamen üst düzey zihinsel beceri kazandırılması, inovatif bakış açısı, üretme becerisi ve girişimcilik ruhunun oluşmasını hedefliyoruz. Bu merkezlerin içinde sanal geçeklikten 3D yazıcıya, tasarıma, kodlama ve robotik laboratuvarına kadar tamamen ileri teknolojiyle hazırladığımız mekanlar var. Bunun yanında internet üzerinden kurduğumuz okul radyosu ile öğrencilerimiz canlı yayın yaparak seslerini duyurma ve radyoculuğun teknik bilgilerini öğrenme fırsatı yakalıyor.

Okulunuzda çalışan öğretmenlere ne gibi hizmet içi eğitimler veriyor, olanaklar sağlıyorsunuz?
Biz, uzun zamandır başarısını öğretmenlerine yaptığı yatırımla sağlamış bir kurumuz. KÜGEM (Kültür Koleji Eğitim ve Geliştirme Merkezi) de 1989 yılı itibari ile bu çatı altında her yıl belirlediğimiz hedeflere ulaşmakla ilgili olarak, öğretmenlerimizin değişen çevre koşullarına hızla uyum göstermelerini sağlamak ve kişisel yetkinliklerini artırmak amacıyla kurulmuş bir birimdir. Bizler çocuklara eğitim verirken dünyadaki gelişmeleri de öğretmek zorundayız. Ama bunu önce öğretmenimizle paylaşmak durumundayız. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte olduğu gibi eğitim sektöründe de yeni bilgi ve teknolojilerin öğrenilmesi ve öğretmenlerin de bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılıyor. Bunun için yine üniversite-kolej işbirliği ile hareket ederek, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji okullarındaki yönetsel ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak hizmet-içi eğitimler, paneller, söyleşiler, konferanslar ve etkinlikler hazırlamaktayız. Öğretmenlerimiz; KÜGEM programında; kodlama ve mobil uygulamalardan yaratıcı dramaya, STEM’den toplumsal cinsiyet eğitimlerine kadar pek çok farklı alanda eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılmaktadırlar.

ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMI
Öğrencilerinizi TEOG ve üniversite sınavlarına hazırlamak için yaptığınız çalışmalara da değinebilir misiniz?
Geleceğinin kontrolünü eline almış güçlü bireyler yetiştirme amacı ile bir üst eğitim kurumuna nitelikli öğrenci yetiştirmeyi amaçladığımız okullarımızda Ulusal Sınavlara Hazırlık Programımız ile öğrencilerimize destek vermekteyiz. Ulusal Sınavlara Hazırlık Programı; Ortaöğretime geçişte yer alan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ile Yükseköğretime geçişte yer alan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) öğrencilerin doğru ve gerçekçi hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Programın amacı; öğrencilerin; okulda bilgiyi üst düzey öğrenme becerisini geliştirerek edinmeleri, bilgiyi tekrar etmeleri, bilgiler ile ilişkilendirilmiş çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları çözmeleri, hedef belirlerken bunları kendi bilgi ve becerileri, yetenekleri, ilgi alanları ve en önemlisi yaşamda mutlu olabilecekleri meslekleri seçmeleri konusunda liderlik ederek amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır. TEOG hazırlık çalışmalarımız; akademik çalışmalar, ölçme değerlendirme uygulamaları ve rehberlik hizmetleriyle zenginleştirilmiş eylem planları ve programlarımızla sürekli, düzenli ve etkin bir şekilde yürütülür. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden konu bazında kazanım değerlendirme sınavları uygulanarak tam öğrenme sağlanır. Öğrencilerin konu eksiklerini tamamlamak amacıyla belirlenen seviyelerde bireysel çalışmalar yapılır. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz cumartesi yarım gün TEOG hazırlık çalışmalarına katılırlar. Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin üniversiteye giriş sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla “YGS/LYS hazırlık programı” 4 yıllık bir sürece yayılarak uygulanır. Okul müfredatıyla LYS/YGS Hazırlık Programı birleştirilerek; deneme sınavları, cumartesi özel kursları, eğitim kampları ve özel seçilmiş basılı yayınlarla eğitim programı sistematik bir döngü çerçevesinde uygulanır. Tüm sene boyunca devam eden Ulusal Sınavlara Hazırlık Programı kapsamında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, her akademik yılda artarak devam etmektedir. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu; ülkemizdeki köklü ve saygın yerli-yabancı liselere ve üniversitelere yerleşmektedir.

Öğrencilerinize sportif, sanatsal ve kültürel, yabancı dil alanında ne gibi imkânlar sunuyorsunuz?
Fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi destekleyen eğitim uygulamaları eğitim sistemimizin vazgeçilmezleridir. Akademik gelişimin yanında öğrencilerimizin sosyal ve bireysel gelişimleri de bizim için çok önemlidir. Öğrencilerin fiziksel, sosyal gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda onları desteklemek amacıyla hazırlanmış Afterschool programımız okullarımızın zengin sosyal yaşamının bir bölümünü oluşturmaktadır. Öğrencilerimize yaş düzeylerine göre bilim, kültür/sanat ve spor kategorilerinde sosyal aktivite kulübü seçme imkanı sunmaktayız. Öğrencilere sunulan kulüpler ilgi ve yetenekleri ortaya çıkaran, öğrenme merakını tetikleyen, bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde ona unutamadığı deneyimler yaşatan bir kurgu çerçevesinde planlanır. Okul kulüplerimiz fiziksel gelişim kadar psikolojik nitelikleri de güçlendirir ve sosyal becerileri yükseltir. Bu amaçla robot programlamadan futbola, Drone’dan ritim atölyesine kadar oldukça geniş bir yelpazede sunulan öğrenci kulüpleri eğitimimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

10 SORUDA ÖZEL OKUL SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1- En önemlisi okulların yabancı dil konusuna verdikleri önem. Özellikle yabancı dilde eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenci ve aileler açısından önemli bir farktır.
2- Eğitimin tam gün olması ve çocukların etüde kalma imkânları, çalışan veliler için önemli bir avantaj sağlar.
3- Sınıf mevcudu sayısı. Bu, öğretmenin sınıftaki öğrencilerine, ders içi ve ders dışında, daha fazla vakit ayırmasını sağlar.
4- Sosyal etkinlikler. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin grup çalışması yaparak farklı disiplinlerle bir arada olmasını sağlar, sosyalliği artırır.
5- Derslik ve laboratuvar imkânları. Teknoloji donanımlı yabancı dil, müzik, bilgisayar, satranç derslikleri; fen bilimleri laboratuvarları; görsel sanatlar atölyeleri; dans ve spor salonları bunlara örnek olarak verilebilir.
6- Öğrenci yaklaşımı, sağlık hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve güvenlik hizmetleri önemli farklardan bazılarıdır.
7- Lise ve üniversite sınavlarındaki başarılar.
8- Mezunların başarısı: Mezunların iş hayatında çeşitli alanlarda başarıya ulaşmaları, aidiyet duygusuyla mezun oldukları okullarından bahsetmeleri o eğitim kurumunun başarısı olarak kabul edilebilecek özelliklerinden biridir
9- Okul Kütüphanesi: Kitaplar, süreli yayınlar, dergiler, kaynaklar ve bunların ulaştığı kitle o okulun eğitime verdiği önemi gösteren bir başka özelliğidir.
10- İletişim: Okulun, paydaşlarıyla ve velileriyle kurduğu doğru zamanda ve doğru şekilde işbirliğine yönelik kurduğu iletişim de özel okul seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir diğeridir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.