banner
banner
banner

Yurtseven: Öğrenci odaklı hizmet üretiyoruz
Eğitimde 38 yıllık bir geleneği temsil eden Kültür Eğitim Kurumları, bu deneyimini 2 yıldır özel okulculuk alanında sergiliyor. Kısa sürede özel okul sektöründe önemli bir konuma gelen Kültür Eğitim Kurumları’nın uzun yıllara dayanan başarısını şifrelerini Genel Müdür Ahmet Sait Yurtseven ile değerlendirdik.

ahmet_saitKültür Eğitim Kurumları diğer özel okullardan hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Bu kapsamda okullarınızda uyguladığınız eğitim modelleri ve programları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ülkemizde uygulanan eğitim metotlarıyla, sizin uygulamalarınız arasında farklılıklar var mı?
Kültür Eğitim Kurumlarının geçmişten bu güne taşıdığı en önemli misyonu verdiği eğitim hizmeti ve sunduğu eğitim olanaklarıyla en iyiyi yakalama ve sektörün lider kurumu olarak her geçen gün nitelikli hizmet üretme konusunda daha iyi bir noktaya gelmedir. Hangi bilgi ve birikim düzeyinde olursa olsun öğrenciyi kurumlarımızda eğitim hizmetine aldığımızda onun gerçekliğine uygun öğretim ortamı sunabilme becerimizdir. Günümüz eğitim bilimlerinin pek çok model ve doktrini vardır. Salt bunlardan birini alıp ilerlemek yerine toplumsal, sosyal, kültürel ve kişisel beklentilere cevap verebilecek esneklikteki eğitim anlayışımızla birey odaklı bir hizmet üretmeye çalışıyoruz. Türk Milli Eğitim Sisteminin belirlemiş olduğu temel becerileri kazandırmanın yanında öğrencilerimizin kişisel gelişim ve kariyer planlarını da göz ardı etmiyor, sistemin temel gereksinimlerini karşılayacak nitelikte bir eğitim hizmetini de sunuyoruz.
Bir diğer önemli farklılığımız uygulanan müfredat değişimine, psikoloji ve pedagojideki yeniliklere, eğitimini verdiğimiz bilim dallarındaki içerik ve yöntem değişikliklerine hemen adapte olabilen ve bunu rahatlıkla uygulamalarımıza yansıtan dinamik bir ekip ile çalışıyoruz. Lokal farklılıkları da dikkate alarak tüm okullarımızda aynı damak lezzetini bırakan bir konsept bütünlüğü ile hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunları da ulaşılabilir, erişilebilir bir ücret politikası ile çok da kar amacı gütmeden yapma gayretindeyiz.

EN BELİRLEYİCİ YANIMIZ AKILLI EĞİTİM KONSEPTİ
Eğitim sisteminde teknoloji kullanımının önemi gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda son yıllarda Akıllı Okul Konsepti öne çıkıyor. Bu konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Okullarınızda bu konsepte uygun eğitimler veriyor musunuz?
Kültür Eğitim Kurumlarının geçmişten bu güne en belirleyici yanlarından birisi zaten eğitim teknolojileriyle barışık olmamız. Akıllı eğitim teknolojilerinin ülke gündemine girmediği dönemlerde dahi biz bu zorunluluğu görmüş, 1996 yılından itibaren dersliklerimizi bu konsepte uygun hale getirmiştik. Sadece bu teknolojiyi kurmayla da kalmamış, çok kapsamlı içerikler hazırlamış, bunun için önemli bütçeler ayırarak büyük yatırımlar yapmıştık. Bugün de en belirleyici yanlarımızdan birisi akıllı eğitim konsepti… Burada şu gerçekliğin de farkındayız; Sadece teknolojik donanım ile bu etkinliği sürdüremezsiniz. Güncel ve doğru bilgiyle hazırlanmış bir içeriğe ve bunu verimli ve etkili kullanabilecek bir insan kaynağına da ihtiyacınız var. Bu üç unsuru senkronize kullandığınız ölçüde başarıyı yakalıyor, öğrencinin daha hızlı ve daha kalıcı öğrenmesini sağlıyorsunuz. Şu an okullarımızdaki tüm dersliklerimiz bu teknoloji ile donatılmış ve bu içerikler kullanılır vaziyette. Öğrenci artık pek çok bilgiye daha az zaman kaybıyla erişebiliyor. Öğretmen kendini daha iyi bir takım lideri olarak hissediyor. Genç ve dinamik öğretmen ekibimiz zaten kafa yapısı olarak bu teknolojiye uzak değil. Çeşitli hizmetiçi eğitim programlarımızla da pedagojik olarak nasıl kullanacaklarını daha net kavramış oluyorlar. Bu aynı zamanda öğretmenimizin de kişisel gelişimine yaptığımız bir yatırım.

ÖĞRETMEN NİTELİĞİNDEN ÖDÜN VERMEYİZ
Okulunuzda çalışacak öğretmenleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz, hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?
Bir kere çok geniş bir öğrenci yelpazesine hitap ediyoruz. Kültür Eğitim Kurumları ana sınıfından liseye kadar her yaş grubundan öğrenciyi bünyesinde barındıran bir kurum. Ülkenin farklı lokasyonlarındaki okullarımızla aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da çok geniş bir spektrumda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Hizmet sektörleri arasındaki eğitimde en son sığınacağınız şey öğretmen niteliğinden ödün vermektir. Bu, doğrudan verdiğiniz hizmete yansır. Bu nedenle biz öncelikle akademik yeterliliğe bakıyoruz. Tabi ki bu tek başına yeterli değil. Pedagojik yeterliliklerini ölçmeye ve eğer bu konuda kazandırmamız gereken deneyimler varsa henüz göreve başlamadan bunu kazandırmaya çalışıyoruz. Ekibimiz uzun yıllardan beri beraber olduğumuz öğretmenlerden ve her yıl aramıza yeni katılan öğretmenlerden oluşuyor. Bu iki grup arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını güçlü tutmaya özen gösteriyoruz. Öte yandan sürekli yerinde gözlemlerle öğretmenimizi canlı ve diri tutmaya çalışıyoruz. Amacımız onlara rahat çalışıp işlerini yapabilecekleri bir öğrenme ve öğretme ortamı hazırlamak. Bunu yaparken de zihnen rahat olacakları bir özlük hizmeti sunmak. Vatanını, milletini, insanını seven, evrensel ahlaki değerlere sahip ve bunlar ile öğrencisine örnek olabilecek öğretmenlerle çalışmak çok keyifli.

100 ÖĞRENİDEN 64’Ü ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ
Öğrencilerinizi TEOG ve üniversite sınavlarına hazırlamak için yaptığınız çalışmalara da değinebilir misiniz?
Okullaşma sürecimiz çok yeni. İki yıldır okul olarak hizmet sunuyoruz. Ancak 38 yıllık bir gelenekten geliyoruz ki bu zaten en öncü belirleyicimiz. Her ne kadar genç bir okul olarak tanımlasak da Kültür Eğitim Kurumları bugün ülke gündeminde haklı bir yere gelmiş pek çok okul zincirinin de amiral gemisi. Biz öğrencilerimize sınıf düzeylerine uygun temel kazanımları vermenin yanında ayrıca bir üst okula geçişe yönelik çok kapsamlı bir eğitimi de sunuyoruz. Programlarımızı oluştururken bu vasfımızı geri plana itmedik. 38 Yıllık deneyimi bir çırpıda silip atamazsınız hakeza bunu atmak değil, tam tersine kullanmak en vazgeçilmez unsurumuz. Geçen yıl liselerimizin son sınıfındaki her 100 öğrenciden 64’ü lisans eğitimini kazanarak bir üniversiteye yerleşti. Bunlar da öyle eften püften, düşük puanlı bölümler değil. Okullarımızda her hafta deneme sınavları uygulayarak çocukları girecekleri merkezi sınavlara alışık hale getiriyoruz. Bu sınavlardaki zaafları hakkında sürekli geri bildirimler alarak onları giderecek eğitim uygulamalarını yapıyoruz. Sınıflarımızdaki öğrenci sayıları bu yoğun ilgiyi sunabilecek boyutlarda. Tam gün eğitimin bir kısmını doğrudan merkezi sınavlara teknik hazırlık ile yürütüyor, hatta cumartesi günleri de bu konuda uygulamalar yaparak çocukların zamanı verimli kullanabilmelerine olanak sunuyoruz.

Öğrencilerinize sportif, sanatsal ve kültürel, yabancı dil alanında ne gibi imkânlar sunuyorsunuz? Ayrıca okullarınızda öğrencilere sunduğunuz burs olanaklarından da bahsedebilir misiniz?
Kolejlerimiz fiziki mekan olarak bu etkinliklere çok elverişli. Temel Liselerimiz dönüşüm süreci tamamlanıncaya değin mevcut binalarında hizmet üretiyorlar. Bu binalarda bizi en zorlayan etkinlik sportif etkinlikler. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Onun dışında her okulumuzda kulüplerimiz aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Gerek okul içinde gerekse okul dışında pek çok kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Okul sadece teknik anlamda öğrenciyi bir üst okula hazırlayan bir yer değildir. Çocukların yaşama da hazırlanması gerekiyor. En basit yaşamsal becerileri kazandırmanın yanında en grift becerileri kazandırma konusunda da programlarımız oluyor. Aynı zamanda değerler eğitimi gibi bir derse müfredatında yer veren belki de ilk eğitim kurumlarından biriyiz. Müzik grupları, tiyatro grupları, resim ve plastik sanat etkinlikleri, edebiyat ve kitap kulüpleri gibi pek çok etkinlik gruplarımız var. Öğrencilerimizin okullarımıza aidiyet duygusu ile bağlanmasına önem veriyor ve bu tür etkinliklerle bunu desteklemeye çalışıyoruz.
Dil eğitimi konusunda da belki bu konsepte göre kurgulanmış okullar değiliz ama biz bunu da önemsiyoruz. Özellikle kolejlerimizin en belirleyici özelliklerinden biri dil eğitimi. Temel liselerimizin de 9 ve 10. Sınıflarında matematik ve Türkçe kadar önemsediğimiz bir ders İngilizce. Diğer sınıf düzeylerinde ise filoloji dallarına girecek öğrenciler için ayrıca programlar düzenliyor onları dil alanında da iyi bir geleceğe hazırlıyoruz.

YATAY DEĞİL DİKEY BÜYÜMEYE ÖNEM VERİYORUZ
Kültür Eğitim Kurumları olarak gelecek döneme yönelik yeni yatırım planlarınız nelerdir?
Kültür Eğitim Kurumları sağlıksız yatay büyüme yerine sağlıklı dikey büyümeye önem veriyor. Mantar gibi çoğalmak hiçbir zaman bizim temel ilkemiz olmadı. Bu konuda farklı beklentilerimiz olsaydı ülke genelindeki hemen her yere okul açardık ama bu da bizim kalitemize olumsuz yansırdı. Böyle yapmadık. İnce eleyip sık dokuduk. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yönetişim bakımından tüm yönleriyle kendimize bağlı okullar kurduk. Diğer illerde de okul açma izni verdiğimiz isim hakkı kuruluşları ise çok ince eleyip sık dokuduk. Konsept bütünlüğünü sağlamadığınız anda hizmet birlikteliğini de yakalamakta zorlanıyorsunuz. Kurumsal kimliğimizi bu açıdan çok önemsiyoruz. Bu kimliği zedeleyecek standart dışı yapılanmaya hiç sıcak bakmadık. Bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Öncelikle bu süreç tamamlanıncaya kadar hizmeti en yüksek standartta sunabilmek en temel amacımız. İyi ve nitelikli hizmet üretebildiğimiz ölçüde dönüşüme tabi kurumların Türk Eğitim Sistemine yeni bir soluk getireceğini de düşünüyoruz. Devletimiz süreç tamamlandı ve yeni yerlerinizde sizleri görmek istiyoruz diyeceği an için de teknik hazırlıklarımız devam ediyor. Verdiğimiz hizmetin kalitesine artı katabilecek yerlerle konsept değişikliğine uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz kurumlarımızı.

Burs fırsatlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Başarıyı ödüllendiririz biz her yıl. Kültür Giriş Sınavları adı altında yaptığımız sınavlara her yıl binlerce öğrenci iştirak eder ve bu sınav sonuçlarını bu amaçla kullanırız. Hemen her öğrencimiz az veya çok bir burs ya da teşvikten yararlanır. Öte yandan şehit ve gazi çocuklarını da unutmuyor, onların da eğitim hizmeti ücretlerini çeşitli oranlarda burslarla destekliyoruz. Burada tek tek hangi tür öğrenciye hangi koşullarda ve ne oranda burslar verdiğimizi dile getirmek yerine bursların sosyal bir sorumluluk anlayışımız olduğunu bilmenizi isterim.

DEVLETLE HEM REKABET HEM İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ
Ülkemizdeki özel okul sektörünün durumuna ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Yaşanan sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren pek çok kriter vardır. Kişi başına düşen milli gelirden, toplumsal refah düzeyine kadar… Özel okullaşma da bu göstergelerden birisi. Bir kere eğitim zor ve meşekkatli bir iş. Aynı zamanda yüksek düzeyde sorumluluk gerektiren bir iş… Yatırımcı ve işletmeci olarak da kar marjları düşük bir iş. Buna rağmen ısrarla bu sektörde faaliyet icra etmeyi teşvik eden de bir cazibe merkezi. Saygınlığı çok yüksek… Yıllardan beri özel okullaşma oranında beklediğimiz istediğimiz düzeye gelemedik. Bunda ülkenin içinden geçtiği ekonomik, siyasal ve sosyal sistemin de payı büyük. En önemli zorluklarımızdan bir tanesi devlet ile rekabet ediyor olmak. Bir yandan da ürettiğimiz değer ile devletimizin yükünü hafifletmek arzusundayız. Yani hem rekabet ediyor hem de işbirliği içinde taşın altına elimizi koymaya çalışıyoruz. Son yıllarda bazı kentlerimizde oranların yükselmesi ve Avrupa birliği normlarına yaklaşmaya başlaması özel okullaşma bakımından sevindirici. Süreç içinde bunun daha yaygınlaşmasını bekliyoruz. Ürettiğimiz hizmetin kalitesi ölçüsünde kurumsal varlığımızı sürdürmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Bu konuda büyük beklentiler içinde değiliz. Bu kurumlar bir şekilde büyük kar amacı gütmeyen, kendi yağı ile kavrulan kurumlar. Şimdiye kadar en büyük zorluğu öğretmen atamalarında yaşadık. Siz ne kadar güvence verirseniz verin, kamu güvencesi elde etmeyi kafasına koymuş bir öğretmenle de zorla çalışamıyorsunuz. Ancak bunların kamu okullarına alım süreçlerinin daha senkronize ve daha koordineli yapılmasını istiyoruz. Turizm gibi, tarım gibi, madencilik gibi pek çok özel sektör kuruluşuna sürekli teşvikler verilip önleri açılıyorken, eğitim sektörüne de bazen üvey evlat muamelesi gösterilmesini de üzüntüyle karşılıyoruz. İlla bir yer, kredi, teşvik beklentimiz de yok. Bu kurumlar ülke gençliğine hizmet eden kurumlar. Daha yaygın ve erişilebilir hale getirilecek bir takım yasal mevzuatlar, kolaylaştırmalar yapılırsa devletin üzerindeki ağır yükü de bir miktar hafifletmiş olacağız.

VELİLER ÇÖZÜM ODAKLI OKULLARI TERCİH ETMELİ
Özel okul seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu kapsamda velilere neler önerirsiniz?
Öğrenci ve veli odaklı yaklaşım sergileyen okul olmasını çok önemsiyorum. İyi bir eğitim programı sunabilen, güler yüzlü, deneyimli ve dinamik bir ekiple çalışan, çözüm odaklı okullar olması gerekiyor. Bilimsel yeniliklere ve teknolojiye ayak uydurması, aynı zamanda bunu içselleştirerek uygulayabilmesini dikkate almalılar. Bütün önyargılarını bir kenara bırakıp, başarı öyküsü olan okulları tercih etmelerini öneriyorum. Hemen her okul iyi eğitim verdiğini iddia ediyor mutlaka. Önemli olan bunun somut verilerle ölçülebilir, gözlenebilir kılmak. Veli ve okul işbirliğinin güçlü olduğu kurumlar daha nitelikli bir hizmet üretebiliyorlar. Aynı zamanda çocuğun algı ve yeteneklerini dinamize edebilen okullar olmalı. Büyük kentlerde lokasyon yakınlığı ve erişilebilirlik de son derece önemli. Okul öğrenciyi de veliyi de yormamalı, çocuğum enerjisini doğru yöne kanalize edebilmeli, velinin belini incitmemeli…

KÜNYE BİLGİLERİ

Kuruluş Yılı : 1979
Öğrenci Sayısı : 12.500
Öğretmen Sayısı : 1.350
Kulüpler : Kitap, Edebiyat, Felsefe, Bilim ve Teknik, Tiyatro, Görsel Sanatlar, Müzik, İnsan hakları ve Vatandaşlık, Çevre ve Doğal Yaşam
İletişim Bilgileri : Kültür Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
İncirli Cad. No:27 Bakırköy/İSTANBUL
Tel : (212) 572 17 77 Fax: (212) 571 62 79
Kurumsal Web : www.kulturegitimkurumlari.com
E-Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.