banner
banner
banner

Final Maker ile öğrenciler teknolojide söz sahibi olacak
10 yılı geride bırakan Final Okulları, yaz boyunca gerçekleştirdiği çalıştay, seminer ve hizmetiçi eğitimlerle yeni eğitim – öğretim yılına hazırlandı. Final Okulları Okul Öncesi Eğitim Koordinatörü Emine Eren ile Final Okullarının yeni döneme nasıl hazırlandığını ve bu yıl hengi yenilikleri hayata geçireceklerini konuştuk.

final_makerYeni eğitim – öğretim dönemine nasıl hazırlandınız? Yönetici ve çalışanlarınıza yönelik hangi eğitimler gerçekleştirildi?

2018-2019 eğitim öğretim yılının çalışmalarına, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açıldığında, yoğunluğumuz azalır azalmaz hemen başlıyoruz. Önce, yapacağımız eğitimlerin ve öğretimin plan ve programlarını hazırlıyoruz. Geçtiğimiz eğitim yılının raporlama ve değerlendirme sonuçlarını göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarımızı tespit ediyoruz. Yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve en önemlisi çocuklarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tüm eğitim öğretim yılında yapılacak olan çalışmalarımızı ay ay, gün gün planlıyoruz. Bu çalışmaları yürütecek yönetici arkadaşlarımız ve bu çalışmalarda yararlanacağımız yetkin, liyakat sahibi kişiler de dâhil, seminer ve çalıştayların hepsi planlanmış oluyor.

Yaz boyunca, çağımızın değişen ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, yönetici ve öğretmenlerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler düzenledik. Dil eğitimi çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, dil alanında tüm Final Okullarından asıl ve ikinci yabancı dil öğretmenlerimizin katıldığı, yurt dışından eğitimcilerle desteklediğimiz önemli bir çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirdik. Her yıl düzenli olarak yaptığımız okul öncesi öğretmen ve yöneticilerine yönelik kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen seminer ve çalıştaylar gerçekleştirdik. 21. yüzyıl becerilerine yönelik olanların ötesinde, Final Maker adı altında kodlama, 3D tasarım, analitik düşünme, unplugged etkinlikler, robotik ve STEM özelindeki eğitimlerimiz yine en dikkat çekici eğitimlerimiz arasındaki yerini aldı. Her yıl düzenli olarak yöneticilerimiz, yardımcıları ve halkla ilişkiler uzmanlarımız için gerçekleştirdiğimiz eğitimleri yine dönem ortasında Antalya’da gerçekleştirdik.

En önemli eğitimlerimizden birisi de, yeni kurulan okullarımızda görev yapacak öğretmen, yönetici ve kurucuların eğitimleri. Hem kurumsal değerlerimizin yerleşmesi hem de adaptasyon sürecinin hızlı ilerlemesi için bu kısmı oldukça önemsiyoruz. Bu eğitimlerimizi, yeni kurulan okullarımızın bulunduğu illerde düzenliyoruz ve eğitimlerimiz, eğitimi verecek alanında uzman hocamızla birlikte Kurucular Kurulu Başkanımız Sn. İhsan Özen tarafından bizzat yönetiliyor ve yapılıyor.

final_seminerTüm eğitimlerimizi ve hazırlıklarını bu kısıtlı alanda ifade etmek oldukça zor, ama özetle şunu söyleyebilirim: Hem günümüz ihtiyaçları doğrultusunda hem de çocuklarımızın yaşam ve sınav başarılarını destekleyecek eğitimleri uygulayacak, yani çocuklarımız, velilerimizle eğitimin içinde ve çocuklarımıza dokunacak olan tüm yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlarımızın eğitimlerini dinamik bir kadronun enerjisi, Final tecrübesinin koordinasyonu ve programlaması ile titizlikle gerçekleştirdik. Okullarımız için program ve planlarımızı hazırladık, belirlenmiş standartlarımızda MEB’in yönetmeliklerine de uygun olarak okullarımızın eğitim ortamlarını düzenledik. Eğitim ve öğretimde yüzde yüz başarı için eğitim ortamı, eğitim programıyla birlikte önemli üçayağından biri olan eğitim materyalleri boyutunda hazırlıklarımızı ise yine Final grubumuzun önemli üyeleri Final Yayıncılık ve Final Kültür Sanat Yayınları tarafından yoğun çalışmalarımız sonunda titizlikle gerçekleştirdik. 

FİNAL MAKER PLATFORMUNU KURDUK

Final Eğitim Kurumları olarak 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında öne çıkan gündem maddelerinizi neler olacak? Bu eğitim – öğretim döneminde ilk defa göreceğimiz uygulamalarınız olacak mı?

2018 – 2019 Eğitim öğretim dönemi için bu yıl Final Maker platformumuzu kurduk ve okul öncesinden itibaren online olarak tüm okullarımızın kullanımına açtık. Bir önceki sorunun cevabında da belirttiğimiz gibi Final Maker adı altında kodlama, 3D tasarım, analitik düşünme, unplugged etkinlikler, robotik ve STEM’de temel yeterliklerden başlayarak çocuklarımızda problem çözme becerisi, analitik düşünme ve en önemlisi de çocuklarımızın teknoloji üzerinde söz sahibi olmalarını hedefliyoruz. Bu konularda yetenekli ve ilgisi olan çocuklarımızı üst seviye programlara yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bu yıl ilk defa bu alanda microbit ürününü de kullanmaya başladık.

Yine bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi çocuklarımızın yabancı dil becerilerini kullanmalarına ve yabancı dilde kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan ulusal ve uluslararası MUN (Model United Nations) ile ilgili çalışmalarımızı en önde görebileceksiniz. Sadece sanat, spor vb. alanlarda değil yine Uluslararası Matematik Olimpiyatları ve TÜBİTAK projelerinde de sıkça okullarımızın başarılarına şahit olacaksınız. Köklü tecrübelerimizle Türkiye sınavlarında ilk yüzde birçok öğrencimizi göreceğiz. 

10 yılı aşkın bir süredir özel okul dünyasında faaliyet gösteriyorsunuz. Bu tecrübelerinizin ışığında eğitimde niteliği artırmak için hangi alanlara eğileceksiniz?
Final Okulları, Final Eğitim Kurumlarının çatısı altında kurulduğundan bu yana on yılı geçti. Eğitimde Final markasının titizliği ve vizyonuyla hareket ederken çocuklarımızın değişen dünyamıza uyum göstermesi ve beklenen ihtiyaçlara cevap verebilmek adına niteliğimizi artırıp özellikle çocuklarımızın 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaları için daha çok kendilerini ifade edebilecekleri, eğitimin içinde daha aktif olacakları, yaparak, yaşayarak öğrenmenin temel alındığı, yeterli zaman verildiğinde ve öğrenme sitili belirlendiğinde “her çocuk öğrenebilirprensibine inanarak, hakkaniyet ve adil olma, empati ve düşünme değerlerini temel alacağımız alanlara yönelmeye devam edeceğiz. 

Öğrencilerinizi yeni dönemde sanatta, sporda ve kültürde neler bekliyor? Bu alanlarda katılacağınız ulusal ve uluslararası etkinlik ve yarışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öğrencilerimizi yeni dönemde sanatta, sporda, kültürde birçok etkinlikler ve çalışmalar bekliyor. Daha öncede belirttiğim gibi, Final Okullarının en büyük hedefi yaşam başarısı olduğundan olmazsa olmazlarımız sanat, spor ve kültür alanındaki çalışma ve etkinliklerimizdir. Bu etkinliklerde daha önceki yıllarda ulusal ve uluslararası birçok başarımız söz konusu. Biliyorsunuz Türkiye’mizin yedi bölgesine yayılmış Final Okulları öğrencileri sanat, spor ve kültür alanındaki etkinliklerine ve çalışmalarına bulundukları bölgenin özelliklerine göre de devam ediyorlar. Örneğin Erzurum’daki bir öğrencimiz kayak sporu ile ilgilenirken batı illerimizdeki bir öğrencimiz yüzme ve jimnastik sporu ile ilgilenebiliyor. Diyarbakır Final Okulları tarafından her yıl yürütülen kültürlerarası etkinliğimiz oldukça ses getiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya okullarımız adına öğrenci göndermeye devam edeceğiz.

Öğrencilerin ulusal sınavlara hazırlıkları yönündeki çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Final Okulları öğrencileri için ulusal sınavlara hazırlanmak, hepimizin bildiği gibi yılların tecrübesi ile oldukça kolay ve programlı. 35 yılı aşkın süre binlerce öğrenciyi sınavlara hazırlayan bir kurumdan doğan Final Okulları olarak ulusal sınavlarda ülkemizin saygın üniversitelerine ve liselerine öğrenci göndermeyi ve dereceler kazanmayı her yıl sürdürüyoruz. 

Yeni eğitim – öğretim yılı başlarken veli, öğrenci ve öğretmenlere tavsiyeleriniz nelerdir?  

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken önce eğitim ve öğretimin temel taşı öğretmenlerimize çocuklarımızın yaşamda var olmalarını sağlayacak mesleki ve kişisel gelişimlerine önem vermelerini, aldıkları eğitimlerden üst seviye yararlanmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın sosyal-duygusal öğrenmelerine oldukça katkı sağlayacak olumlu okul iklimi yaratmak için eğitimin diğer paydaşları velilerimiz ve çocuklarımızla olumlu ilişkiler kurmaları ve hep birlikte okulda diğer çalışanlarla işbirliği içinde, çocuklarımızın gelişimlerine destek olmalarını tavsiye ediyorum. Öğretmenlere en önemli tavsiyem sevgili Doğan Cüceloğlu hocamızın da dediği gibiöğretmenlik yapan” bireyler değil “öğretmen olan” bireyler olmalarıdır.

Velilerimize; okullarımızla iş birliği içinde çocuklarını tanıma ve değerlendirme konusunda yetkin olmalarını, çocuklarının sesini duymalarını ve örnek davranışlar sergilemelerini tavsiye ediyorum. Çocuklar ve gençler gözlemleyerek ve modelleyerek öğrenirler. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz örnek davranışlar sergiler ve çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını zamanında karşılarlarsa çocuklarımızda herhangi bir problem oluşmayacağını biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza derslerinin yanında her yaşta daha çok kitap okumalarını ve dünyamıza, çevremize duyarlı olmalarını; spor, müzik, sanat veya sosyal etkinliklerden biriyle mutlaka ilgilenmelerini tavsiye ediyorum.

BAKANIMIZA GÜVENİYORUZ

Eğitim dünyasından Prof. Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Bir eğitimci olarak yeni bakandan neler bekliyorsunuz?

Öncelikle bakanımızı tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyoruz. Bakanımızdan herkes gibi bizde çok şey bekliyoruz ve Final Okulları olarak kendisine oldukça güveniyoruz. Koyduğu hedeflerinde başarılı olmasını istiyoruz. Kendisini, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından beri yaptığı müfredat reformları ile yakinen tanıyoruz. O zaman da yaptığı çalışmaları oldukça beğeniyorduk. Sonrasında görevden ayrılsa bile çalışmalarını yakından takip ettiğimiz, beğendiğimiz bir bilim insanı kendisi. Bir özel okul yöneticisi olarak; yapacağı çalışmalarda özel okulları unutmamasını, ülkemizin çocukları için kendisinin ve ekibinin hedeflerinde başarılı olmasını diliyorum. 

16 FİNAL KAPILARINI AÇTI

2018-2019 eğitim- öğretim yılı için on altı Final kampüs okulumuz ülkemizin birçok ilinde binlerce öğrenciye hizmet vermek üzere bu yıl kapılarını ilk defa açtı.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.