banner

Eğitimin eğitime dönüştürüldüğü okullar tasarlıyoruz
Sana Değer Öğretmenim, STEM Projesi, Mathletic Yarışması gibi projelerle eğitime farklı bir soluk getiren Mektebim Koleji, yenilikçi projelerine yenilerini ekliyor. Mektebim Koleji Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak ile yeni eğitim – öğretim yılında Mektebim Koleji’nin ajandasında yer alan konuları konuştuk. 

erdem_ciplakMektebim Koleji olarak yeni eğitim – öğretim yılına nasıl bir hazırlık süreci ile giriyorsunuz?

Kurum olarak öğrenciyi merkeze alan bir anlayışımız var. Yaptığımız her işte, tasarladığımız her uygulamada merkeze öğrenciyi alarak düşünüyoruz. Öğrenci yararına bir uygulama yaparken öğretmenlerimizin donanımlarına katkıda bulunmamız gerektiğini biliyoruz. Öğretmenlerimizin eğitim öğretime tam olarak odaklanması için “Sana Değer Öğretmenim” mottosuyla bir modüller dizisi oluşturuyoruz. Öncelikle tüm öğretmenlerimizi partnerlerimizle birlikte tamamlayıcı özel sağlık sigortasına hizmetine dahil ettik. 19 Ağustos itibarıyla yurtdışındaki üniversite paydaşlarımızla birlikte STEM alanında formatör öğretmen yetiştirmek için eğitimlere başladık. 100 öğretmen ve okul liderimize dönemsel eğitimler aldırıyoruz. Eğitim sistemimize; uluslararası normları karşılayacak, öğrencilerimizi endüstri 4.0’ın getireceği değişikliklere hazır olmalarını sağlayacak yeni modüller ekledik. Yine yurt içinde ve dışında birçok üniversite ile protokoller yaptık. Öğretmenlerimiz yurt içindeki üniversiteler de yüksek lisans yapabilecek ve gelişimlerine katkıda bulunduğunu düşündükleri Mektebim’e özel hazırlanmış eğitim modüllerine dahil olabilecekler. Yurt dışındaki üniversitelerde uzaktan eğitime dahil olabilecek, aynı zamanda belirli sürelerde yerinde eğitime katılabilecekler. Eğitimin eğitime dönüştürüldüğü, olumlu okul iklimi sayesinde öğrencinin kendini gerçekleştirebileceği okullar tasarlıyoruz.

Öğrencilerimize yönelik Türkiye’ de ilk defa uygulanacak uluslararası geçerliliği olan sertifikalı eğitimlerimiz yeni eğitim öğretim döneminde fark yaratacak. Öğrencilerimiz için yurt dışındaki üniversitelere başvuru yaparken gereken kabul şartlarını yerine getirebilecekleri, portfolyolarını geliştirebilecekleri eğitimler planlandı. Diğer taraftan 7., 8., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize üç haftalık bir yaz kursu planladık ve derslerimiz devam ediyor. Sene içinde de öğrencilerimizi sınav hazırlık programlarında birebir takip ediyor başarılarını arttırmayı hedefliyoruz. 

mektebimYENİLİKÇİ UYGUMALARIMIZ DEVAM EDECEK

2019-2020 eğitim öğretim yılında Mektebim Kolejinin ajandasında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik neler olacak?

Öğretmenlerimizi kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri için hazırlanan programlara dahil edeceğiz. Tüm kampüslerimizi Öğretmen Gelişim Merkezi yaptık. Hem kurumumuzda çalışan öğretmenler hem de kampüslerimizin bulunduğu bölgede devlet ve diğer özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de faydalanabileceği kişisel ve mesleki gelişim sertifika programları hazırlıyoruz. Kasım ve nisan ayındaki araları yoğun eğitimlerle geçireceğiz. Az önce bahsettiğimiz tüm planlamalar belirli bir takvimlendirme ile uygulanacak.

Öğrencilerimiz için verimli bir eğitim öğretim yılı planlaması mevcut. Hem akademik hem de beceri eğitimleri kapsamında üzerinde uzmanlarla birlikte çalıştığımız bir takvim hazırladık. Sanat, spor ve akademik alanda birçok etkinliği içerdiği için öğrencilerimiz zevkli bir eğitim öğretim yılı geçirecekler. Burada önemli olan öğrencinin ilgi duyduğu alanlar. Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için öğrencinin ilgi alanlarının belirlenmesi gerekiyor. Sonrasında öğrenme stiline göre eğitim ortamı ve süreçleri tasarlanmalı. Mektebim Koleji olarak tüm çalışmalarımızda bu argumanları dikkate alarak tasarlıyoruz. Böylece öğrencinin aldığı eğitimden maksimum faydayla ayrılmasını sağlıyoruz. Farklılaştırılmış derslerimiz olan finansal okuryazarlık, küresel farkındalık, M-LEAD gibi derslerimizi geliştirerek yeni döneme hazır hale geldik. 11. sınıflarımıza meslek seçimini daha doğru yapabilmeleri için “Gelecek Simülasyonu” uygulamasını yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem gerçek sınav deneyimi yaşıyor hem de seçtikleri bölümde eğitim görerek o bölümü daha iyi tanıma fırsatı buluyor. Yine M-LEAD derslerimiz kapsamında alanında lider şirketlerde gölge staj yapma fırsatı sunarak mutlu oldukları mesleği seçebilmeleri için fırsat yaratmış oluyoruz. Diğer bir faydası da şirket yapılanması görerek tespit ettiği bir problemi çözmesini sağlıyoruz. Bu ve bunun gibi yenilikçi uygulamalarımız bu sene de artarak devam edecek ve mutlu bir nesil yetiştirmek için tüm gücümüzle öğrencilerimize yararlı olacağız. 

mektebimAkademik eğitimin yanında öğrencilerinizi yeni dönemde sanatta, sporda ve kültürde neler bekliyor?

Mektebim Koleji tüm öğrencilerine antropometrik ölçüm yaparak vücut yapısının hangi spor dalına uygun olduğunu gösteren profesyonel ölçümler yapıyor. Öğrencilerimizi hem ilgi duydukları hem de fiziksel olarak uygun oldukları spor dallarına yönlendiriyoruz. Süreç profesyonel eğitmenler ile takip ediliyor. Öğrencilerimiz bu sayede gerek ulusal gerekse uluslararası çapta başarılı oluyorlar. Sanat ve kültür alanında entelektüel birikimi olan bireyler yetiştirmek için farklılaştırılmış uygulamalarımız son derece verimli sonuçlar veriyor. Sanat Garajı ile görsel sanatlarda farklı çizim teknikleri uygulamalarını sağlayan eğitimlerimiz mevcut. Öğrencilerimizi yazarlarla, tarih profesörleriyle, tiyatrocularla bir araya getiriyoruz. Bu deneyimlerden öğrencilerimizin faydalanması için atölyeler düzenliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinde de yer alan müze eğitimini iki senedir çok verimli bir şekilde uyguluyoruz ve önemli müzelerde sertifikalı eğitimler düzenliyoruz. Eğitim öğretimin sadece sınıf ortamından ibaret olmadığının yaşamın içerisinde bir süreç olduğunun farkındalığı ile öğrencilerimize hizmet ediyoruz. 

MATHLETİC DÜNYAYA AÇILACAK

2019-2020 eğitim – öğretim yılında ulusal ve uluslararası alanda gündeminizde hangi projeleriniz olacak?

Ulusal çapta düzenlediğimiz Mathletic, Deney Mektebi, Türkçe Atölyeleri gibi projelerimiz bulunmakta. Mathletic projesi çocukların beden matematiğini anlamalarını sağlayan geçtiğimiz yıl İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, önümüzdeki yıl dünya çocuklarının katılımına açmayı planladığımız çok kapsamlı bir proje. Deney Mektebi yine tüm resmi ve özel okulların katılabileceği, problem çözme becerilerini geliştiren, akademik bilgi ile günlük yaşamı birbirine bağlayan bir proje. Türkçe Atölyeleri hem derslerimizde dört atölye şeklinde uyguladığımız hem de paydaş okullarımızla birlikte geçekleştirdiğimiz, okuduğunu anlamaya, kendini ifade etmeye, yazarak ifade etmeye ve müzakereye yönelik planlanan oldukça başarılı sonuçlar veren uygulamalarımızdan.

UNESCO ile yaptığımız anlaşma ile Türkiye’ye özgü STEM müfredatının hazırlanması uluslararası projelerimiz arasında yer almaktadır. Tamamen bize özgü olacak müfredat hem öğrencinin beceri gelişimi hem de sınav başarısını üst düzeye çıkaracak şekilde planlanıyor. 

KESİNTİSİZ GERİ BİLDİRİM

Sınavlara yönelik hazırlıklarınız ve uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Sınav hazırlıkları 5. sınıf itibariyle başlıyor. 7.,8., 11. ve 12. sınıflarda yoğunlaşarak devam ediyor. Kazanımları tek tek analiz edebileceğimiz ölçme değerlendirme programımızla destekleniyor. Özellikle sınavın son senesi olan 8 ve 12. sınıflarda yoğun bir deneme sınavı programı uygulanıyor. Her sınavdan sonra koç öğretmenlerimiz sınav değerlendirmesi yaparak öğrenciye özgü hazırlanan iyileştirme çalışmalarını planlıyor ve uyguluyor. Okullarda kurduğumuz sınav komiteleri öğrencilerin sonuçlarını her sınav sonrası değerlendirerek gerekli çalışmaları hem planlıyor hem de denetliyor. Mektebim Koleji yayınlarıyla birlikte farklı yayınlarla program destekleniyor. Rehberlik servisimiz bireyselleştirilmiş Kesintisiz Geri Bildirim sistemi sayesinde öğrencinin hem mental hem akademik başarısını arttırmak için çalışmalar yapıyor. Başarılarımızın temelinde her öğrenciyi tek tek takip ederek, doğru programı uygulamak yatıyor. 

Veli, öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim – öğretim yılına nasıl başlamaları gerekiyor? Bu konuda velilere önerileriniz nelerdir?

Öğrencilerimiz uzun bir tatilden çıktılar. Belirli oranda öğrenme kaybı yaşamış olabilirler. İlk haftalarda bunların telafisini yapmaları yararlı olacaktır. Özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencileri rehber öğretmenleri ile çok iyi bir çalışma programı yapmalı ve konsantrasyonlarını kaybetmeden çalışmalarını sürdürmeliler. İlk defa okula başlayacak çocuklarımız alışık olmadıkları bir ortama girecekler. Velileri ile birlikte mutlaka oryantasyon programına dahil olmalılar ve okulu sevdirecek, güven ortamını hissettirecek aktivitelerde yer almalılar. Velilerimiz çocuklarının ilgi ve yeteneklerine göre okulun imkanlarını araştırmalı ve gelişimlerini destekleyecek programlara öğrencileri dahil etmelidir. Böylece öğrencinin okula adaptasyonu hızlanır. Diğer taraftan sosyal gelişimleri için farklı aktiviteler planlayabilirler. Bazı çocuklarda ortaya çıkabilecek kaygıları ortadan kaldırmak için okuldaki rehber öğretmenlerden destek alabilirler. 

“Mektebim Kolejinin her sektörden, yurt dışı da dahil olmak üzere danışmanları mevcut. Danışma kurulumuz sektöründe lider firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşmakta. Bu sayede dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek uzman kadromuz sayesinde eğitim sistemimize entegre ediyoruz. UNESCO ile yaptığımız iş birliği, online çift diploma programı gibi Türkiye’de daha önce yapılmamış uygulamaların öncüsü olduk.”

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.