banner

Vatan Okulları yeni dönemi KALİTE YILI ilan etti
2019-2020 eğitim öğretim dönemini Kalite Yılı olarak ilan ettiklerini belirten Vatan Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Okullar Koordinatörü Yüksel Kutoğlu, kaliteli bir okul için 6 kriter belirlediklerini söyledi. 

yuksel_kutogluVatan Okulları olarak yeni eğitim – öğretim yılına nasıl bir hazırlık süreci ile giriyorsunuz?
Vatan Okulları 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılını kalite yılı olarak deklare etmiştir. Kaliteli bir okulun kriterlerini 6 önemli cümle ile tanımladık.
       Performans
       Çeşitlilikle başa çıkmak
       Öğretim kalitesi
       Sorumluluk
       Okul iklimi, okul hayatı ve okul dışı ortaklar
       Öğrenen kurum olarak okul

Her bir kriter okulun tüm hiyerarşik yapısı içinde anlaşılmaya ve uygulamaya yansıyacak. Okullarımızın gelişimi, ortak bir okul vizyonuyla desteklenip, çözüm odaklı bir yaklaşım izliyorsa umut vericidir. Okul gelişimi tüm okulu etkileyen sürekli bir süreçtir: yeni gereksinimler değişiklikleri gerekli kılar, örneğin dersleri birlikte planlamak veya okulda işbirliğini kolaylaştırmak için süreçler geliştirilir.

Okul liderlerinin rolü ve sorumlulukları çarpıcı biçimde değişti. Sadece pedagojik uzmanlık değil, aynı zamanda liderlik becerilerini de gerekli kılar.

Çeşitlilik zamanımızın en büyük temasıdır. Hem okullarda hem de toplumda. Bunun temelinde, kökenleri, eksiklikleri veya üstün yetenekleri ne olursa olsun, tüm insanlara aynı hak ve fırsatları sağlayan bir insanlık figürü var.

İşbirliğinde, farklı insan grupları okullarda bir araya gelir; okul yönetimi, eğitim personeli, öğrenciler, ebeveynler ve ayrıca eğitim dışı personel. Her paydaşın işini yapabilmesi için, hem gruplar arasında hem de bireysel işbirliğinin doğru olması gerekir.

Okul hayatında, öğretmenler, çocuklar ve gençlerin her hafta zamanlarının önemli bir bölümünü okulda harcıyorlar. Bu nedenle, herkesin okula gitmeyi sevdiği ve huzurlu hissettiği bir ortam çok önemlidir. 

ÖĞRENME OKUL DIŞI ZAMANDA DA SÜRECEK

2019-2020 eğitim öğretim yılında Vatan Okulları’nın ajandasında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik neler olacak?

Öğrenme ortamlarımızın öğrencilerimizin dikkatini ve ilgisini çekebilecek tarzda hazırlanmasına gayret edeceğiz. Öğretim Teknolojilerinden günün her diliminde faydalanıyor olacaklar. Öğrenmenin okul dışı zaman içinde de süreceği online uygulamalar, tekrarlar, proje aşamaları ve değerlendirme süreçleri devreye girecektir. Öğretmenlerimiz bu süreçlerin rehberi ve motive edici temel unsularıdır. Ayrıca öğretmenlerimiz de bu çalışmalardan edineceği sertifikalar da olacaktır. Kendi kariyer yaşamlarına modern donanımlar ekleyeceklerdir. 

Akademik eğitimin yanında öğrencilerinizi yeni dönemde sanatta, sporda ve kültürde neler bekliyor?

Kültür- Sanat merkezimizin yıl içinde belli dönemlerde proje çalışmalarına başlayacaktır. Yetenekli ve ilgili öğrencilerimiz profesyonel sanatçı ve alan öğretmenlerimiz eşliğinde hazırlanarak, canlı sahne performanslarını yılsonu gösterisi şeklinde velilerimiz ve misafirlerimize sunacaklarıdır. 

2019-2020 eğitim – öğretim yılında ulusal ve uluslararası alanda gündeminizde hangi projeleriniz olacak?

Özel Vatan Ortaokulumuz 2019 - 2020 yılları arasında yine Erasmus+ projesine katılmaya hak kazanmış olup, Avrupa Ülkesi Okulları ile INTERCULTURAL AWARENESS BY PHOTOGRAPHY adlı projemizi yürütecekler. 

Sınavlara yönelik hazırlıklarınız ve uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Sınav çalışmalarımız; öğrencilerimiz ortaokul yıllarından itibaren lise son düzeyine kadar sürdürülmektedir. Akademik takvimimizde belirlenen günlerde geniş katılımlı konu değerlendirme, ünite değerlendirme ve genel sınavlar yöntemi ile hazırlanmaktadırlar. Öğrencilerin sınav sonuç analizlerine göre eksik kalan alanlarla ilgili eksik tamamlama çalışmalrı yapılmaktadır. Öğretim kriterlerimizde yer alan güçlü bir yabancı dil edinimi ilkesinde yine öğrencilerimiz Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil seviye program ve sınavlarına da katılmaktadırlar. 

Bu dönemde yeni açılan okullarınız olacak mı? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kalite Yılı olarak deklare ettiğimiz dönemde öncelikli olarak mevcut kurumlarımızın ulusal ve uluslararası akredite sertifikasyonu işlemleri önceliğimiz olacaktır. Büyümeyi hedefleyen Vatan Okulları girişimci bulduğu bölgelere eğitim yatırımı yapmaya devam edecektir. 

Veli, öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim – öğretim yılına nasıl başlamaları gerekiyor? Bu konuda velilere önerileriniz nelerdir?

Velilerin, yeni eğitim – öğretim yılına nasıl başında öğrencilerinin nerede mutlu olacağını önemsemesi gerekmektedir. Onlara kulak versinler. Biz okullarımızı birer yaşam alanı olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin dört duvar arasında kısıtlanmalarını değil, doğa ve çevreyle uyumlu bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz.

OECD ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULCULUK YÜZDE 18

Özel okul sektörü yeni döneme nasıl giriyor? Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir? Bu çerçevede MEB’den beklentileriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’deki Özel Okulculuk sorunlarına daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekiyor. OECD teşkilatı demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 36 ülkenin küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir örgüttür ve Ülkemiz OECD’nin kurucu üyelerindedir. Özel okulcuğun OECD ortalaması %18’dir. Finlandiya tezine karşı oluşturulan antitezin bilimsel geçerliliği yoktur. Kendi sıkletimizdeki gelişmekte olan ülkeler de (Meksika, Arjantin Brezilya, Endonezya, Kore, vb.) dahil oran ülkemizin 2 katından fazladır. Bu ülkelerdeki orana direkt ekonomi- eğitim politikaları ile ulaşılmıştır. Türkiye’de 13 bin civarında özel okul bulunurken %8,2 oranında öğrenci öğrenim görmektedir. Sektöre dair sorunların dünya standartları ve reel politikalarla çözülebileceği gerçektir. Sektörün tüm paydaşlarının katılımı; okul örgütleri, dernekler, yerel ve merkezi idare temsilcileri, işgücü planlamaları, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel modellemeler, çağ nüfusu istatistikleri, resmi erk ve otorite temsilcileri ile politikalar belirlenmeleridir. 

“Vatan Okulları Yönetim Merkezinde; Teknoloji ve İnovasyon, Kültür – Sanat, Rehberlik ve Kariyer, Program Geliştirme ve Marka Yönetimi uzmanları istihdam edilmektedir. Uzmanlarımız sürekli Eğitim Dünyasından, Uluslararası Platform ve Fuar etkinliklerinden edindikleri denenmiş yöntem ve ürünleri Öğretim Programlarımızın zenginleştirilmesi için çaba harcamaktadırlar.”

 

 

 

 

Vatan Okulları’nın yeni dönemi KALİTE YILI ilan etti

 

2019-2020 eğitim öğretim dönemini Kalite Yılı olarak ilan ettiklerini belirten Vatan Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Okullar Koordinatörü Yüksel Kutoğlu, kaliteli bir okul için 6 kriter belirlediklerini söyledi.

 

Vatan Okulları olarak yeni eğitim – öğretim yılına nasıl bir hazırlık süreci ile giriyorsunuz?

Vatan Okulları 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılını kalite yılı olarak deklare etmiştir. Kaliteli bir okulun kriterlerini 6 önemli cümle ile tanımladık.

       Performans

       Çeşitlilikle başa çıkmak

       Öğretim kalitesi

       Sorumluluk

       Okul iklimi, okul hayatı ve okul dışı ortaklar

       Öğrenen kurum olarak okul

Her bir kriter okulun tüm hiyerarşik yapısı içinde anlaşılmaya ve uygulamaya yansıyacak. Okullarımızın gelişimi, ortak bir okul vizyonuyla desteklenip, çözüm odaklı bir yaklaşım izliyorsa umut vericidir. Okul gelişimi tüm okulu etkileyen sürekli bir süreçtir: yeni gereksinimler değişiklikleri gerekli kılar, örneğin dersleri birlikte planlamak veya okulda işbirliğini kolaylaştırmak için süreçler geliştirilir.

Okul liderlerinin rolü ve sorumlulukları çarpıcı biçimde değişti. Sadece pedagojik uzmanlık değil, aynı zamanda liderlik becerilerini de gerekli kılar.

Çeşitlilik zamanımızın en büyük temasıdır. Hem okullarda hem de toplumda. Bunun temelinde, kökenleri, eksiklikleri veya üstün yetenekleri ne olursa olsun, tüm insanlara aynı hak ve fırsatları sağlayan bir insanlık figürü var.

İşbirliğinde, farklı insan grupları okullarda bir araya gelir; okul yönetimi, eğitim personeli, öğrenciler, ebeveynler ve ayrıca eğitim dışı personel. Her paydaşın işini yapabilmesi için, hem gruplar arasında hem de bireysel işbirliğinin doğru olması gerekir.

Okul hayatında, öğretmenler, çocuklar ve gençlerin her hafta zamanlarının önemli bir bölümünü okulda harcıyorlar. Bu nedenle, herkesin okula gitmeyi sevdiği ve huzurlu hissettiği bir ortam çok önemlidir.

 

ÖĞRENME OKUL DIŞI ZAMANDA DA SÜRECEK

2019-2020 eğitim öğretim yılında Vatan Okulları’nın ajandasında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik neler olacak?

Öğrenme ortamlarımızın öğrencilerimizin dikkatini ve ilgisini çekebilecek tarzda hazırlanmasına gayret edeceğiz. Öğretim Teknolojilerinden günün her diliminde faydalanıyor olacaklar. Öğrenmenin okul dışı zaman içinde de süreceği online uygulamalar, tekrarlar, proje aşamaları ve değerlendirme süreçleri devreye girecektir. Öğretmenlerimiz bu süreçlerin rehberi ve motive edici temel unsularıdır. Ayrıca öğretmenlerimiz de bu çalışmalardan edineceği sertifikalar da olacaktır. Kendi kariyer yaşamlarına modern donanımlar ekleyeceklerdir.

 

Akademik eğitimin yanında öğrencilerinizi yeni dönemde sanatta, sporda ve kültürde neler bekliyor?

Kültür- Sanat merkezimizin yıl içinde belli dönemlerde proje çalışmalarına başlayacaktır. Yetenekli ve ilgili öğrencilerimiz profesyonel sanatçı ve alan öğretmenlerimiz eşliğinde hazırlanarak, canlı sahne performanslarını yılsonu gösterisi şeklinde velilerimiz ve misafirlerimize sunacaklarıdır.

 

2019-2020 eğitim – öğretim yılında ulusal ve uluslararası alanda gündeminizde hangi projeleriniz olacak?

Özel Vatan Ortaokulumuz 2019 - 2020 yılları arasında yine Erasmus+ projesine katılmaya hak kazanmış olup, Avrupa Ülkesi Okulları ile INTERCULTURAL AWARENESS BY PHOTOGRAPHY adlı projemizi yürütecekler.

 

Sınavlara yönelik hazırlıklarınız ve uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Sınav çalışmalarımız; öğrencilerimiz ortaokul yıllarından itibaren lise son düzeyine kadar sürdürülmektedir. Akademik takvimimizde belirlenen günlerde geniş katılımlı konu değerlendirme, ünite değerlendirme ve genel sınavlar yöntemi ile hazırlanmaktadırlar. Öğrencilerin sınav sonuç analizlerine göre eksik kalan alanlarla ilgili eksik tamamlama çalışmalrı yapılmaktadır. Öğretim kriterlerimizde yer alan güçlü bir yabancı dil edinimi ilkesinde yine öğrencilerimiz Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil seviye program ve sınavlarına da katılmaktadırlar.

 

Bu dönemde yeni açılan okullarınız olacak mı? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kalite Yılı olarak deklare ettiğimiz dönemde öncelikli olarak mevcut kurumlarımızın ulusal ve uluslararası akredite sertifikasyonu işlemleri önceliğimiz olacaktır. Büyümeyi hedefleyen Vatan Okulları girişimci bulduğu bölgelere eğitim yatırımı yapmaya devam edecektir.

 

Veli, öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim – öğretim yılına nasıl başlamaları gerekiyor? Bu konuda velilere önerileriniz nelerdir?

Velilerin, yeni eğitim – öğretim yılına nasıl başında öğrencilerinin nerede mutlu olacağını önemsemesi gerekmektedir. Onlara kulak versinler. Biz okullarımızı birer yaşam alanı olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin dört duvar arasında kısıtlanmalarını değil, doğa ve çevreyle uyumlu bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz.

OECD ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULCULUK YÜZDE 18

Özel okul sektörü yeni döneme nasıl giriyor? Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir? Bu çerçevede MEB’den beklentileriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’deki Özel Okulculuk sorunlarına daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekiyor. OECD teşkilatı demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 36 ülkenin küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir örgüttür ve Ülkemiz OECD’nin kurucu üyelerindedir. Özel okulcuğun OECD ortalaması %18’dir. Finlandiya tezine karşı oluşturulan antitezin bilimsel geçerliliği yoktur. Kendi sıkletimizdeki gelişmekte olan ülkeler de (Meksika, Arjantin Brezilya, Endonezya, Kore, vb.) dahil oran ülkemizin 2 katından fazladır. Bu ülkelerdeki orana direkt ekonomi- eğitim politikaları ile ulaşılmıştır. Türkiye’de 13 bin civarında özel okul bulunurken %8,2 oranında öğrenci öğrenim görmektedir. Sektöre dair sorunların dünya standartları ve reel politikalarla çözülebileceği gerçektir. Sektörün tüm paydaşlarının katılımı; okul örgütleri, dernekler, yerel ve merkezi idare temsilcileri, işgücü planlamaları, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel modellemeler, çağ nüfusu istatistikleri, resmi erk ve otorite temsilcileri ile politikalar belirlenmeleridir.

 

“Vatan Okulları Yönetim Merkezinde; Teknoloji ve İnovasyon, Kültür – Sanat, Rehberlik ve Kariyer, Program Geliştirme ve Marka Yönetimi uzmanları istihdam edilmektedir. Uzmanlarımız sürekli Eğitim Dünyasından, Uluslararası Platform ve Fuar etkinliklerinden edindikleri denenmiş yöntem ve ürünleri Öğretim Programlarımızın zenginleştirilmesi için çaba harcamaktadırlar.”

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.