banner

Amacımız ülkeye kaliteli, modern, özgün eğitim markaları kazandırmak
Çağdaş Tomurcuk markasının 15 yıllık bir çaba, emek ve çalışmanın meyvesi olduğunu belirten Tek Grup Genel Müdürü Özgür Çem, “Çağdaş Tomurcuk markasına Tek grup olarak yatırımlarımız devam ederken, bir yandan da kaliteli eğitimi tüm Türkiye’ye ulaştırmak için 2020 itibariyle gerek okul gerekse kurs yatırımlarına uyumlu modellerle franchise vermeye başlayacağız.” diye konuştu.

ozgur_cemTek grup çatısı altında 9. yılınızı dolduruyorsunuz. Öğretmen olarak girdiğiniz kurumun şu anda genel müdürlüğünü yapmaktasınız. Bu süreci bizimle paylaşabilir misiniz?

Bundan 9 yıl önce 2010 yılında öğretmen olarak göreve başladığım kurumun benim için bir iş yerinden öte bir aile olacağını o zamanlar düşünmemiştim. O yıllarda kurumumuz bugün olduğundan daha küçük bir yapıya sahip 3 şubeli bir eğitim kurumuydu.

Kurucumuz Yunus Çiftçi, 2004 yılında hayata geçirdiği Tomurcuk markasını sağlam temeller, kurumsal değerler ve etkin ilkeler üzerine kurgulamıştı. Kaliteli ve sürdürebilir eğitim modelleriyle tüm kategorilerde başarıya ulaşıyor, her sene onlarca şampiyonlar yetiştiriyorduk. Başarı geleneğimiz hiç bozulmadan bugünlere kadar gelmesinin de gururunu yaşıyoruz. Kurumlarımız bir yandan büyürken ben de her geçen gün daha büyük sorumluluklar almaya devam ederek, öğretmenlikten müdür yardımcılığına ardından kurum müdürlüğüne ve sonrasında ise 2016 yılında kurucumuz Yunus Çiftçi tarafından genel müdür olarak vazifelendirildim. Üç yıldır, her geçen gün enerjimizi artırıyor, kurumlarımıza değer katmak için daha büyük bir gayretle çalışıyoruz. 15 yıllık köklü geçmişimizdeki en büyük gayemiz bu ülkeye kaliteli, modern, özgün eğitim markaları kazandırmaktır.

Mevcut durumda Tek Grup bünyesinde yönettiğiniz marka ve istihdam hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tek grup bünyesinde Çağdaş Tomurcuk Eğitim Kurumları ve FikriBilim Koleji olmak üzere 7 okul ve 6 kurs yatırımı bulunmaktadır. Kurumlarımız İstanbul’da Esenler, Güngören, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Beylikdüzü olmak üzere 5 ilçede konumlanmış durumdadır. Bahsettim kurumlarda 24 eğitim yöneticisi, 220’in üzerinde ise öğretmen ve idari personel görev yapmaktadır.

Tek Grup bünyesinde faaliyet gösteren Çağdaş Tomurcuk Eğitim kurumlarının yatırım stratejisini aktarabilir misiniz?

Tek grup, 15 yıl önce ilk yatırımını eğitim sektörüne yaparak yolculuğuna başlamıştır. İlk kurulduğu günden bugüne her yaş ve kademede geleceğin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğrenciler yetiştirmiştir.

Çağdaş Tomurcuk markası, süreç içerisinde hem kişisel gelişim / özel öğretim kursu olarak hem de akademik ortaokul ve lise olarak yatırımlar gerçekleştirmiştir.

Bugün Çağdaş Tomurcuk eğitim kurumları çatısı altında 1 ortaokul, 1 Anadolu lisesi ve 6 kurs olmak üzere 8 kurum bulunmaktadır. Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için gerek eğitim sistemi gerek fiziki alanları gerek sosyal olanakları en iyi şekilde uygulayarak sayısız başarılar elde edilmiştir. 2020 yılı itibariyle ise disiplinli, kaliteli ve modern eğitim anlayışının bir ürünü olan Çağdaş Tomurcuk markasını tüm Türkiye’ye ulaştırmaktır.

FRANCHISE VERMEYE BAŞLIYORUZ

Tüm Türkiye’ye açılacak olan Çağdaş Tomurcuk Markasının yatırım stratejisinden bahseder misiniz?

Bizim temel hassasiyet ve değerlerimiz, eğitim eksenin de şekillenmektedir. Biz, kendimizi eğitimci olarak tanımlar ve bu ülkenin geleceğine miras bırakma düşüncesi taşırız. Çağdaş Tomurcuk markası sizin de bahsettiğiniz gibi 15 yıllık bir çaba, emek ve çalışmanın meyvesidir. Bu geçen sürede her konuda çok büyük tecrübe ve deneyimler biriktirdik. Çağdaş Tomurcuk markasına Tek grup olarak yatırımlarımız devam ederken, bir yandan da kaliteli eğitimi tüm Türkiye’ye ulaştırmak için 2020 yılı itibariyle gerek okul gerekse kurs yatırımlarına uyumlu modellerle franchise vermeye başlayacağız.

Franchise verdiğimiz yatırımcılara karşılaşacakları tüm süreçlerde, en üst seviyede bir profesyonellikle destek sağlayacağız. Genel müdürlüğümüzdeki tüm departmanlar ile yatırımcılarımıza her şart ve koşulda uygulanabilen stratejiler ve ihtiyaç halinde aksiyon almaları için gerekli altyapı paylaşımında bulunacağız.

Bu ülkenin kaliteli, disiplinli bir anlayışla kurgulanan başarı odağıyla hareket eden saygın temel okullara ihtiyacı var. Bu gereksinim doğrultusunda bu eğitim felsefesiyle hareket eden Çağdaş Tomurcuk eğitim kurumlarını tüm Türkiye’ taşıyacağız.

Çağdaş Tomurcuk eğitim kurumları genel müdürlük yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tek grup, büyüyen kurumsal yapısı, eğitim ve yatırım stratejileri doğrultusunda 2010 yılı itibariyle genel müdürlük sistemiyle yönetilmektedir. Genel müdürlük yerleşkesi çağın gerektirdiği altyapılar ile donatılmış, otomasyon ve yazılımları sisteme entegre edilmiş, süreç yönergeleri kusursuzca hazırlanmış, fiziki imkanları ile eksiksiz planlanıp tüm şart ve koşulda stratejik hedefler doğrultusunda hizmet etmek için kurulmuştur.
Genel müdürlük yapısı içerisinde; Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, Yayın Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, İdari işler ve Satın alma Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Finans Koordinatörlüğü, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden oluşan 9 profesyonel birim ve 40 kişiyi aşkın uzman bir kadro tarafından kurulmuştur.
ÖĞRENCİYE DOKUNMANIN YOLU ÖĞRETMENDEN GEÇER
Kurumsal değerler açısından insan kaynaklarına bakış açısınız nedir? Ayrıca insan kaynakları bir kurum için neler ifade eder? 
Bir kurumun değerlerinin en başında insan kaynakları gelmektedir. Bu eğitim sektörü için ayrı bir önem arzetmektedir. Zira öğrenciye dokunmanın yolu öğretmenden geçmektedir. Öğretmenlerimizin motivasyonunun yüksek olması okul içinde hissedilmekte ve öğrencinin durumuna doğrudan etki etmektedir. Bu durum aynı şekilde şubelerde ki eğitim yöneticilerimiz içinde geçerlidir. Bizim insan kaynakları yönetimimizde ‘’mutlu çalışan’’ programımızla bu düşüncemizi tesis etmek için çaba sarfediyoruz. Kurumlar değerleriyle olgunlaşır ve büyürler. Kurumlarımıza emek ve özverisiyle katkı sunmuş çalışma arkadaşlarımız Tek grup ailesinin bir parçasıdır. Bu anlayışın bir sonucu olacak ki 300’ün üzerinde çalışanı bulunan Tek grup şirketinde ben de dahil olmak üzere 10 yılını doldurmak üzere onlarca, 5 yılın üzerinde ise yaklaşık 150 çalışma eğitim yöneticisi ve öğretmen arkadaşlarımız bulunmaktadır.
Kurumların üst düzey yöneticisi olarak vizyonunuzla hem öğrenci hem veli hem de öğretmenlere yön veriyorsunuz. Bu doğrultuda eğitime bakışınızı paylaşabilir misiniz? 
Geleceğin güvencesi kuşkusuz ki sağlam temeller üzerine atılmış eğitime dayalıdır. İçinde bulunduğumuz modern dünyanın parametrelerinden birisi eğitimdir. İnsanlık, yeryüzüne geldiği andan itibaren araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye güdülenmiştir. Tarihten bugüne yaptığımız gözlemler sonucu bir millet için en büyük zenginlik iyi yetiştirilmiş insan kaynağıdır.
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği ‘’
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.’’ sözü bugün yapmakta olduğumuz çalışmalara da ışık tutup yol gösteriyor. Eğitime yaptığımız her yatırım doğrudan insana katkı sağlamaktadır. Bireyin gelişmesinin, toplumların kalkınmasının yegane yöntemi eğitimden geçmektedir. Tek Grup olarak hem bireysel hem de kurumsal stratejilerimizin odağında eğitim bulunmaktadır. Yaptığımız yatırımlarla Türk eğitim sistemini ileriye doğru taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne, tüm kademelerde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı yapay olmayan uygulanabilir eğitim modelleriyle programlarımızı oluşturmaktayız. Uygar toplumlar yenilikçi ve yaratıcı bireylere ihtiyaç duyar. Bizlerde yetiştirdiğimiz öğrencilerin 21.yy beceri ve donatılarını kazanmış, dünyayı tanıyan, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı, modern toplum dinamiklerine vakıf güçlü bireyler olarak yetişmesini için çalışmaktayız. Doğru eğitim metotlarıyla ve uygulamalarla yetişen öğrenciler, ekonomi, sanat, spor, bilim gibi tüm alanlarda ülkelerine doğrudan katkılar sunacaklardır. Eğitim politikalarımızı bu bakış açısıyla değerlendiriyor ve kurumsal yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı hakkında düşünceniz nedir? Tek Grup’un gerçekleştirdiği üç sosyal sorumluluk projesinden bahsedebilir misiniz?
Kurumlar, yaşadığı toplumlara karşı yazılı olmayan sorumluluklar taşır. Bu anlayış dünya üzerinde birden meydana gelen bir değişim değildir. Tarihsel süreç içerisinde insanların yaşam tarzına yerleşmiş bir kavramdır aslında. Sosyal sorumluluk hareketi, sosyal yaşam ahlakı ile direkt entegre olmuş kavramsallaşmış bir durumdur. 1. Dünya savaşı dönemlerinde değişen yönetim anlayışı ile hayatımıza giren sosyal sorumluluk günümüze kadar gelişen süreçlerle toplum nezdinde değer kazanmıştır. Toplumları oluşturan bireyler, olumlu insani bir algı oluşturan sosyal sorumluluğu bensimsemiş ve her sektörde ön plana çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bugün ülkemize baktığımızda kurumsal her marka kendi alanı ve gücü ölçüsünde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek hem değer üretmiş hem de marka itibarına katkı sağlamıştır.
Tek grup olarak toplum değerleriyle entegre olan, yerel değerleri önemseyen, nesillere katkı sunma felsefesinde bir şirket olarak kurumlarımızda sosyal sorumluluk algısını oluşturmaya gayret ettik. Öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilerimizle işbirliği yaparak onlarca proje gerçekleştirdik. Bunlardan bazılarını sizlerle de paylaşmak isterim.

LÖSEV DESTEK

Ortaokul öğrencilerimizle birlikte lösemili çocukları tedavi etmek amacıyla kurulan LÖSEV ile ortak çalışarak hem maddi hem de manevi katkılarımızla yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Bu çalışmayı yaparken de hem LÖSEV yetkilileri okulumuzu ziyaret ettiler hem de öğrencilerimiz LÖSEV ofisine giderek gönüllü olarak çalışma gerçekleştirdiler.

KARDEŞ OKUL

Ülkemizdeki tüm okulların eğitim olanakları aynı olamayabiliyor. Bölgesel değişiklikler öğrencilerin sahip olduğu imkanları farklılaştırıyor. Bizde kendi okullarımızda işbirliği yaparak dezavantajlı bölgelerde bulunan okullardan kendimize kardeş okul seçip ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Amacımız orada öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarına olanak sağlamaktır.

TEK GRUP ORMANI

Bizim gerçekten doğaya karşı ayrı bir sevgimiz var. Özellikle şehirde yaşayan bir toplum olarak yeşili biraz hasretiz. Çocuklarımıza her fırsatta yeşilin önemi anlatıyoruz. Bu sene de grup şirketimizi temsil eden bir ormanımız olsun istedik. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte fidelerimizi dikerek dünyaya bir miras bıraktık.

Ormansız bir yurt vatan değildir.

 

MODERN, MEDENİ VE YENİ…

Çağdaş Tomurcuk marka kimliğinde bahsedebilir misiniz? 

Çağdaş Tomurcuk markası, 15 yıllık köklü geçmişinden aldığı tecrübe, güç ve birikimiyle bugün ki zamana ışık tutabilen, her zaman kendisini yenileyebilen, çağın ihtiyaçlarına göre güncellenen, kategori ve kademe gözetmeksizin şüphesiz başarıyı yakalayan Türk eğitim sistemine kazandırılmış çağdaş bir eğitim markasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Memleket, mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.” sözünün ışığında Türkiye’de eğitim gönüllüsü olarak yatırımlarına devam eden Tek Grup şirketine ait bir eğitim markasıdır.

Çağdaş Tomurcuk markasında mottomuzu ışığıyla yolumuzu aydınlatan başöğretmen Atatürk’ün ifade ettiği modern, medeni ve yeni kavramları üzerine kurguladık.

Çağdaş tomurcuk, sürekli ve doğrusal olarak ilerleme felsefesini taşır. Uyguladığı eğitim sistemi ile ekonomik, sanatsal, sportif ve bilimsel bir çok alanda toplumsal aydınlanmayı işaret etmektedir. Uygulanması güç, yenilenmeye muhtaç, bilim ve gerçeklikten uzak fikirlerin aydınlanma vizyonuyla reforme edilme düşüncesini taşıdığından dolayı modern’dir.

Çağdaş Tomurcuk, evrensel bir anlayış olan uygarlığı temsil eder. Milletlerin gelişmişlik düzeyleri eğitimle doğrudan orantılıdır. Uygarlığa ulaşmış toplumlar hayatın tüm alanlarında kendisini gururla ifade edebilmektedir. Değerler, toplumların ortak yönlerinden oluşup, süreç içerisinde kalıcı mirasa dönüşmektedir. Eğitimde, bu temel prensip üzerine anlayış benimsediğinden dolayı medeni’dir.

Çağdaş Tomurcuk, içinde barındırdığı tüm ekosistemde yaratıcılık ruhunu ortaya koymaktadır. Ekonomiden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye tüm politikaların kuramsal arkaplanı inovasyondur. Öğrenme modelleri, eğitim uygulamaları, fikirsel akımlar bu çerçevede şekillenmelidir. Bu anlayışı eğitimde kullanıp açık ve anlaşılır şekilde yaratıcılıkla birleştirme felsefesinden dolayı Yeni’dir.

 

Uygar toplumlar yenilikçi ve yaratıcı bireylere ihtiyaç duyar. Bizlerde yetiştirdiğimiz öğrencilerin 21.yy beceri ve donatılarını kazanmış, dünyayı tanıyan, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı, modern toplum dinamiklerine vakıf güçlü bireyler olarak yetişmesini için çalışmaktayız.”

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.