banner

Özel öğretim kurumlarına pozitif yaklaşım sergilenmeli
Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı tavsiye tedbirleri doğrultusunda yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olduklarını belirten Doğru Cevap Eğitim Kurumları CEO'su Hami Koç, "yeni normal"e ilişkin çalışmalarını artı eğitim'e anlattı. "Özel öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin büyük çoğunlukla dünya standartlarında eğitim ve öğretim hizmeti aldığı inkâr edilemez bir gerçektir." diyen Koç, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerinin özel okullara ve özel öğretim kurumlarına yaklaşımının daha pozitif olmasını beklediklerini söyledi.

hami_koc2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrencilere en sağlıklı ortamı oluşturmak için hangi tedbirleri alıyorsunuz?
Okulların açılmasına adım adım yaklaşırken gereken tedbirler alındı. Eğitim faaliyetlerine başlamadan önce kurumlarımız Nano İyon Gümüş Teknolojisi ile dezenfekte edildi. Kurumlarımızda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği hazırlıklarımız tamamlandı. Kurumlarımızın yaşam alanlarında; fiziki mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi durumlarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri bulunmaktadır. Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak sınıflarımızı ve özellikle de birçok insanın temas ettiği yüzeyleri günde en az bir kez, (korkuluklar, öğle yemeği masaları, spor malzemeleri, kapı ve pencere kolları, oyuncaklar, öğrenme materyalleri vb.) sürekli dezenfekte ediyoruz. Sınıflarımızda “Fiziki Mesafe Kuralı”na göre oturma düzenleri oluşturuldu. Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak. Öğrenci ve öğretmenler gerekli yerlerde maskeli olacak. Derste ve ders sonrası olmak üzere her durum göz önünde bulundurularak tedbirler alınıp bunların takibi yapılacak. Havalandırma hem kurumlarımızda hem okul servislerimizde doğal yollarla sağlanacak. Klimalar çalıştırılmayacak. Öğrenci ve velilere, Covid-19’dan korunma ve koruma yolları ile ilgili eğitimler verilecek. Covid-19 için alınacak önlemlerle ilgili öğrenci ve velilerimize bilgilendirme, e-posta ve SMS yolu ile sağlanacak. Sağlık Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlıkların sürece dair alacağı yeni kararlar ve tedbirler olması hâlinde personellerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz bilgilendirilmeye devam edilecek.
Sağlık Bakanlığı’mız ve Millî Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı tavsiye tedbirleri doğrultusunda, merkezde hazırlanan özel çalışmalarla kurumlarımız bilgilendirilmiş ve kurumlarımızın yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hâle getirilmesi konusunda gerekli adımlar atılmıştır.


Yeni eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim sürecine yönelik çalışmalarınız nasıl olacak?
Geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yaşanan pandemi süreci, Doğru Cevap Eğitim Kurumları adına uzaktan eğitim noktasında başarılı bir şekilde tamamlandı. Hem genel merkez açısından hem şubelerimiz açısından hızlı şekilde çözümler üretildi ve takip noktasında öğrencilerin bulundukları konumlardan kaynaklı (internet problemleri vb. gibi) problemler dışında bir dezavantaj yaşanmadı.
Yeni eğitim-öğretim yılında olası pandemi süreçlerine karşı tedbirlerimizi aldık. Kullandığımız otomasyon programları ve dijital platformlarda bu altyapıyı sağladık. Kurumlarımızda bulunan öğrenci sayıları hesaplandı ve derslerin sürelerine ilişkin genel olarak durum değerlendirmeleri yapıldı. Öğrenci sayısı ve süreyle ilgili süreç problem oluşturmayacak şekilde dijital ortamdan sağlıklı bir şekilde yürütülebilecektir. İlerleyen günlerde süreçte bir farklılık olursa bakanlıklardan yapılacak açıklamalara göre alternatif tedbirler almaya devam edeceğiz.

5 aydır okul ikliminden uzak olan öğrencilerin adaptasyonu için hangi hazırlıklar yapılıyor?
Sizin de belirttiğiniz gibi öğrencilerimiz uzun bir süre okul ortamından uzak kaldı. Bu durum, onların sosyal ortamlarında ve düzenlerinde bozulmalara sebebiyet verdi. Bunun yanı sıra kimi öğrencilerde motivasyon düşüklüğü ve derslerden uzaklaşma gibi durumlar da oldu. Ancak önümüzde bir gerçek var ki bu süreç bir şekilde sona erecek ve öğrencilerimiz tekrardan normale dönüş yapacak. Bu dönüş sürecinin zorluklarını en aza indirebilmek ve hızlı adaptasyon sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alıyoruz.
Pandemi sürecinde çoğunlukla evlerinde kalan öğrencileri en yakından gözlemleyenler hiç şüphesiz aileler oldu. Öğrencilerimizin psikolojik durumlarını, motivasyonlarını, sürece ilişkin düşünce ve beklentilerini aileleri iyi biliyor. Kurumlarımız bu noktada ailelerle iletişimi hiçbir zaman koparmayarak öğrencilerimizin durumlarına ilişkin bilgileri sürekli güncel tutuyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin psikolojik durumları ve diğer yönleri hakkında bilgimiz var, konuya hâkimiz. Bunun neticesinde okullara dönüş olduğunda onlara nasıl destek verilmesi gerektiğine dair ön hazırlıklarımızı tamamladık.
Kurumlarımızın psikologları ve rehberlik servisleri her öğrencimizin adaptasyon sürecini hızlandırıcı çalışmaları planladı. Gerek psikolojik açıdan gerilemiş ve zor durumda olan öğrencilerimize gerekse süreçten az etkilenmiş normale yakın öğrencilerimize gerekli destekler hızlı bir şekilde verilecektir. Akademik açıdan problem yaşama ihtimali olan öğrencilerimiz için de ilave bire bir dersler ve ek çalışmalar yürütülecek.

REHBER ÖĞRETMENLER BULUŞTU
Bu dönemde öğretmenlere yönelik meslek içi eğitimler gerçekleştiriliyor mu?

Doğru Cevap ailesinin en önemli parçalarından biri de çok kıymetli öğretmenlerimizdir. Onların ihtiyaçları, bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda dönem başlamadan yüz yüze, dönem başladıktan sonra da online akademi olarak eğitimlerimiz yapılacaktır.
Yaz döneminde rehber öğretmenlerimizin gelişimlerine yönelik olarak “Rehber Öğretmenler Buluşuyor” etkinliğimizi gerçekleştirdik. Eğitim camiasından önemli isimler ve farklı üniversiteler bize bu noktada destek oldu. Ağustos ayı içinde yine okul rehber öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitimlerimizi yüz yüze gerçekleştireceğiz. Bunun planlaması da tamamlandı ve öğretmenlerimizin katılımına yönelik gerekli tedbirler alındı. 
Okullar açıldıktan sonra online akademi kapsamında hem kurum yöneticilerimize hem de farklı branşlardan öğretmenlerimize yönelik kapsamlı bir çalışma hazırlanıyor. Bu eğitimler uzaktan yapılacak. Hangi alanlarda ihtiyaç var ise eğitimlerin içerikleri ona göre hazırlanmaktadır.

MİZAÇ ODAKLI EĞİTİM VE REHBERLİK MODELİ
2021 LGS ve YKS için nasıl bir program yürütülecek?

Eğitim sektöründe farklı farklı alanlardan ve konulardan birçok çalışma yürütülse de en önemli nokta yine ulusal sınavlar oluyor. Öğrencilerimiz için de yine gündem sene sonunda yapılacak olan “Liseye Geçiş Sınavı” ve “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” diyebiliriz.
Sınavlara hazırlıkta önemli noktalardan birinin her öğrencinin seviyesini ve ihtiyacını doğru şekilde belirlemek olduğuna inanıyoruz. Eksikler en başından doğru şekilde belirlenirse yapılacak çalışmaların içerikleri ona göre hazırlanır. Böylece her öğrenciye aynı mantıkla ezber eğitimler düzenlenmez. Bu sene kurumlarımızda Mizaç Odaklı Eğitim ve Rehberlik Modeli’ne geçiş yapıldı. Bu sayede her öğrencinin 9 tipte kişilik özelliklerine göre programlar hazırlanacak ve ona göre bir takip modeli yürütülecek. Şunu iyi bilmeliyiz ki her öğrencinin dersi öğreniş şekli, iletişim tarzı, motivasyon kaynakları ve tepkileri farklı olmaktadır. Öğrencilerinin bu yönlerini iyi bilen kurumlar çalışmalarını buna göre düzenler. Doğru şekilde tespit edilmiş kazanım eksiklikleri ve mizaç yapısına göre doğru tanınmış öğrenci ile sınav hazırlık süreci daha doğru ve güzel ilerleyecektir.
Doğru Cevap, sınava hazırlık noktasında zaten oldukça tecrübeli ve işini ciddiye alan bir marka olmuştur. Bundan önceki senelerde kitlesel bazda önemli başarılara imza atmıştır. Bu sene yine sınav sistemlerine hâkim kadrolarımız ve süreci en iyi bilen rehberlik servislerimizin çalışmaları ile güzel bir hazırlık dönemi geçireceğiz.

SGK DESTEĞİ VE KDV İNDİRİMİ SAĞLANMALI
MEB’in özel okullara yönelik politika ve uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikli olarak yeni normal dönem ve sonrasında özel öğretim kurumlarının veli ve öğrencisine sunacağı hizmetlerin yüz yüze ve tam gün olması, bunun için de sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve kurumların bu duruma hazırlıklı olması gerekir. Ayrıca, bazı özel kurumların şartlarına göre resmî kurumlarda uygulanan ders saati veya gün uygulamalarını tercih etmeleri de mümkün olmalıdır.
MEB’den çok, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerinin özel okullara ve özel öğretim kurumlarına yaklaşımının daha pozitif olmasını bekliyoruz. Bundan maksadımız şudur: Özel öğretim kurumları, resmî eğitim kurumları ile ülkemizin insanlarına, dolayısıyla ülkemizin aydınlık geleceğine hizmet veren en önemli sektördür. Özel öğretim kurumlarının kurucuları umumiyetle çok az dış destek/teşvik ve öz sermayeleriyle bu kurumları açıp ayakta tutmakta, çocuklarının daha iyi imkân ve şartlarda yetişmesi için fedakârlık yapan ebeveynler de para ödeyerek bu duruma katkıda bulunmaktadır. Özel kurumların kurucuları ve bu kurumları tercih eden veliler bu tercihi yapmasalar bütün öğrenciler tabiatıyla resmî kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerini alacak. Dolayısıyla bütün kuruluş ve işletme giderleri devlet tarafından karşılanacak. Bizim beklentimiz birçok ülkede olduğu gibi özel kurumların giderlerini bir miktardan başlatarak devletin karşılamasıdır. Başlangıç olarak devletin bir öğrenci için harcadığı yıllık giderin miktarını özel okulu tercih eden öğrencinin velisine ödemesidir. Burada iki önemli husus var: Birincisi MEB’in (aslında devletin) yapacağı okulun kuruluş, işletim ve öğretim faaliyetlerinin giderlerini artısı ve eksisi ile özel müteşebbis veliden aldığı ücretle karşılamaktadır. İkincisi bu sayede öğrenci sayısı çok olan resmî kurumların sınıf mevcutlarının ideal sayılara çekilmesi gerçeğidir.
Özel öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin büyük çoğunlukla dünya standartlarında eğitim ve öğretim hizmeti aldığı inkâr edilemez bir gerçektir. Ayrıca birçok resmî kurum öğretmenlerinin, eğitimcilerin ve bürokratların imkânları olduğu takdirde çocuklarını özel kurumlara gönderdiği de bir gerçektir. Tabiatıyla başarılı olamayan veya velisinin beklentilerine cevap veremeyen bir eğitim kurumunun varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığı herkesin bildiği bir husustur. Bütün bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda SGK desteğinin sağlanması ve eğitimde KDV’nin %1’e indirilmesi zaruridir. Bence en önemlisi; devlet, özel öğretim kurumlarında görev yapan bütün öğretmenlere/eğitimcilere pozitif ayrımcılıkla, devletin resmî kurumlarında görev alan öğretmenlere sağladığı hak ve imkânları mutlaka sağlamalıdır. Elbette biz özel öğretim kurumları yöneticilerinin de işimizi en iyi şartlarda, en güzel şekilde yapmamız, öğrencilerimize çok iyi eğitim hizmeti sunmamız gerekmektedir. Menfi algıların veya olası yanlışlıkların önüne geçilmesi için de karşılıklı mutabakatlarla çeşitli tedbirler alınabilir. Mevcut sistemlerde, hazırlıklı olmadan veya hazırlık süreci yaşamadan ani değişikliklerin veya uygulamaların, ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiği asla unutulmamalıdır. Birçok gelişmiş ülkede yapılan değişikliklerin kademeli olarak ve bütün ön hazırlıklarının da yerine getirilerek yapıldığını görüyoruz. Sayın Millî Eğitim Bakanı’mızın bir beyanatında ifade ettikleri “Maç esnasında kural değiştirilmez.” sözü önem kazanmaktadır.

YENİ NORMAL'DE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Yeni eğitim-öğretim yılında hangi projeleri gündeminize alacaksınız?

Aslında bu soruyu “Yeni Normalde” diye sormak lazım. Dünya, daha önce hiç yaşamadığı küresel bir salgın dönemi yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Biz bu süreçten sonra “Yeni Normal” dönemde öncelikle yüz yüze eğitimle ve ihtiyaç kadar uzaktan eğitim sistemleri ile öğrencilerimize destek ve hizmet vereceğiz. Pandemi sürecinde şubelerimiz, uzaktan eğitim sistemi ve iletişim araçları ile gerek derslerde ve gerekse bireysel rehberlik olarak çok başarılı bir hizmet dönemi geçirdi. Teknik olarak altyapısı güçlü teknolojik eğitim sistemleri ve bu sistemlere hâkim eğitim kadrosu ile maksimum düzeyde hizmet vereceğiz. Ülkemizin hemen her bölgesindeki kurumlarımıza ve eğitim kadrosuna, yeni dönem için lazım olan bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yıllık programlarımızı hazırladık. Kurumlarımız ve öğrencilerimiz için sağlıklı bir ortam oluşturulması için tedbirlerimizi aldık. Yüz yüze veremediğimiz eğitim-öğretim içerikleri, uzaktan eğitim sistemi ile lider öğretmen kadromuz tarafından yıl içinde verilecek.

"Millî Eğitim Bakanı’mızın bir twitini paylaşıyor, yeni eğitim döneminin şimdiden ülkemize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.
“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."
Ve son söz:
#okulsokaktangüvenlidir #okullarıbirlikteacacağız"YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.