banner

Girne Koleji yüz yüze ve dijital eğitimi entegre etti
Kısa sürede gerçekleştirdiği atılımla dikkatleri çeken Girne Koleji, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklarını tamamladı. Yüz yüze ve uzaktan eğitim olanaklarını sistemlerine en uygun biçimde entegre ettiklerini belirten Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, yapılan çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin planlarını artı eğitim'e anlattı.                                                                                           

dilek_cambazoglu_yeni2020-2021 eğitim - öğretim yılı hazırlıkları okullarınızda tamamlandı. 17 Ağustos tarihi itibariyle öğrenciler okullardaki yeni normal ile eğitim faaliyetlerine başlamış olacak. Girne Koleji olarak  öğrencileriniz, öğretmenleriniz ve aileler için sağlık ve güvenlik açısından nasıl bir ortam hazırladınız? Sizce yeni dönemin anahtar kelimeleri nelerdir?
Eğitimde yeni normalin anahtar kelimelerin güven, sağlık ve iletişim olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin bir süredir okul faaliyetlerini ev ortamında yaptıkları ve akranları ile sınırlı iletişimde olduklarını göz önünde bulundurarak, güvenlik duygularının oluşumuna katkı sağlamak öncelikli sorumluluğumuz olmalıdır. Sağlıklı gelişim rehberliği anlayışımız ile yapılandırdığımız öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz destekleyici çalışmalar hazırladık. Gerçekleştireceğimiz öğrenci öğretmen akademilerinde dünya kimliği, bütünsel tasarı, etkili iletişim ve yaratıcı bakış açısı Girne Koleji’nin eğitim çerçevesidir.
Öğrencilerimizin okula uyumuna kılavuzluk etmek adına gerçekleştireceğimiz hijyen ve sosyal becerilere yönelik oryantasyon çalışmaları ile birlikte, sağlık ve güvenlik ile ilgili geliştirici aktiviteler olarak aidiyet hissi ve uyumlarını kazanmalarını hedefliyoruz.
Aileler ile gerçekleştirilecek bireysel görüşme ve atölye çalışmalarında günlük rutine tekrar dönülmesi ile ilgili destek çalışmaları yapacağız.

Yeni eğitim - öğretim yılında uzaktan öğretime dair hangi çalışmalara sisteminizde yer vereceksiniz? Girne Koleji bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji ile eğitimdeki dijital dönüşüme uyum sağlayacak?
Girne Koleji olarak eğitim binalarında teknoloji yatırımı yapmayı, eğitim materyallerimizde teknoloji destekli seçimlere yer vermeyi ve dijital içerikleri büyük bir titizlikle inceleyip sistemimize entegre etmeyi önemsiyoruz.
Girne Kolejinde uzaktan öğretim süreci için de önceliğimiz yeni normale oryantasyon ve güvenli iletişim olacak; okullarımızda yüz yüze eğitimde teknolojiyi öğrenme etkililiği için aktif kullanıyor idik; bu dönemde de hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim sürecinde öğretmenlerimizin yeterliliğini artırmak için birincil olarak üniversitemizin de desteğiyle öğretmen akademileri düzenledik. Yaz dönemi boyunca da dünyada neler yapıldığını takip ederek stratejilerimizi oluşturduk.
Dijital okuryazarlık kavramı çerçevesinde okul iklimini yüz yüze ya da çevrimiçi fark etmeksizin merkezimize aldık. Bütün programlarımızın dijital materyalleri seçildi ve öğretmen eğitimleri tamamlandı. Yeni normalin metodolojisine yönelik atölyelerimiz planlandı. Ölçme-değerlendirme araçlarımızın da dijital versiyonu hazır; veriye dayalı ve hızlı çözümlerle öğrencilerimizin akademik performanslarını takip etmeye devam edeceğiz. Okul dönemi boyunca yüz yüze eğitim devam ederken de online derslerimiz, periyodik online buluşmalarımız ve online sınavlarımız devam edecek. Dijital okuryazarlık becerilerini geliştirdiğimiz, teknoloji destekli okul ortamına yatırım yaptığımız, online öğretim programlarını yapılandırdığımız hazırlıklı bir stratejiyle okullarımızın ve dünyanın kapılarını öğrencilerimizin dünya kimliği için açmış olacağız. 

dilek_cambazoglu_yeniYaklaşık 5 aydır okul ikliminden uzak olan öğrencilerin adaptasyonu için nasıl bir süreç yönetimi planladınız? 
Uzun süredir izole olan çocuklar için okul, ailelerinden sonra en çok vakit geçirdikleri ikinci yuvalarıdır.Okul, gerek akran desteğini bulabilecekleri gerekse eğitim görmüş uzmanların yer aldığı kriz zamanı ve sonrasında psikolojik ilk yardımın verilebileceği bir kurumdur. Psikolojik sağlamlığın etkin hale getirilebilmesinde çocuk ve öğretmen arasında kurulan sağlıklı ilişkinin önemi büyüktür.
Girne Koleji olarak öğrencilerimizin yanlarında sakin, duyarlı, öğrenciyi dinleyen ve önemseyen öğretmenlerimiz ile iş birliği içindeyiz. Derslerde öğrencilerimizin duygularını paylaşabileceği zaman ve etkinlikler oluşturarak, öğrencilerin yaşadıkları olumsuz süreci normalleştirmelerine, benzer duyguların ve düşüncelerin akranlarında olduğunu görmelerine olanak tanıyacak paylaşımlarda bulunacağız. Öğrencilerimizin etkin dinleme becerilerinin gelişimi ile birlikte duygularını ifade etmelerini ve duygu durumlarının normal işlevselliğine dönmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz.
Psikososyal gelişimi destekleyici rehberlik çalışmalarımız doğrultusunda; ders ve ders dışı etkinlikler aracılığıyla ortaya çıkan tepkilerin türü, yoğunluğu ve sıklığı ile ilgili olarak öğretmenler ve aile üyeleriyle iş birliği yaparak, gizlilik ilkesi ile öğrencimizin psikolojik dayanıklılığının güçlenmesine destek olup, öğrencilerimizi bütüncül bir şekilde değerlendirmek öncelikli planımızdır. 

girne_kolejleri2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel bir hazırlık süreci gerektiriyor. Bu döneme ilişkin özellikle öğretmenlere yönelik yapacağınız çalışmalar nelerdir?
Bugün değişen yeni dünya düzeni, kuşkusuz ki eğitim sektörü ve öğretmenleri de etkilemiş durumda. Eğitimde değişim ve ilerleme, ulaşmak istediğimiz hedefe varıp yeni dünyanın öncülüğünü yapmak, ancak öğretmenin kendini geliştirmesi ve güncellemesiyle mümkündür. 
Öğretmenlerin 21.yy becerilerini bilmeleri, bu becerileri kazanmaya çalışmaları, yaşam boyu öğrenme alışkanlığına sahip olmaları hem mesleki gelişimleri, hem de çağa ayak uydurabilecek öğrencilerin yetişebilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca öğretmenlerin kendi öğrenim sürecinde edindikleri bilgilerine sürekli yenilerini eklemeleri gerekmektedir.  
Bizler Girne Koleji olarak Girne Amerikan Üniversitesinin desteği ve süpervizörlüğünde bu bilinçle öğretmen eğitimlerimizi tasarlıyoruz.
21. yy becerilerinden olan medya, bilgi ve iletişim teknolojileri okur yazarlığı gibi becerilerin yanı sıra, yeni çağda bizi robotlardan ayıracak önemli özelliklerimizin, empati yeteneğimiz, insani duyarlılıklarımız, yönerge takip edebilmekten çok eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gibi yetkinliklerimiz olacağının farkındayız. Bunun için iyi bir öğretmen ve iyi bir okulun, öğrencilerini mutlaka insani değerlerle de donatmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu hedef için ise, öğretmenlerin de benzer değerlerle donatıldığı ve öğrencilere doğru rol-model olduğu bir iklim gerekir. 
Bu bağlamda öğretmen eğitimlerinin içeriği ve niteliği çok önem kazanıyor. Devamlı olarak değişen ve gelişen dünyada çağın gerektirdiği normlarda öğretmenleri eğitmek ve sürekli güncellemek konusunda üniversitelerin eğitim fakültelerinden akademisyenlerin desteği çok kıymetlidir. Üniversitemizin eğitim fakültesi ve sürekli eğitim merkezi, öğretmenlerimizin ve okullarımızın yaşam boyu ihtiyaç duyacakları eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin kişisel gelişimlerine hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaktadır.
Öğretmen eğitimlerimizin içeriklerinde teknoloji kullanımının yanı sıra, en az bir o kadar önemli olan iletişim eğitimine önem veriyoruz. 
Özetle Girne Koleji eğitim çerçevesini oluşturan dört ana unsurdan biri olan bütünsel tasarım ile etkili iletişime sahip, dünya kimliği vizyonunda, yaratıcı bakış açısına sahip eğitimciler ile dünyanın kapılarını açmak bizim öğretmen akademilerimizin temel felsefesini oluşturmaktadır.  

GİRNE KOLEJİNİ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE YER VERDİĞİ 4 ANA BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR 
Yeni eğitim -öğretim yılının koşulları dikkate alındığında Girne Kolejinin eğitim vizyonu eğitim-öğretim faaliyetlerinin hangi merkezlerine ağırlık veriyor olacak?
Girne Koleji Eğitim Çerçevesi dört ana başlıkta yapılandırılmıştır. Eğitim içeriklerinde yer verilen tüm disiplinlerin temel hedefi çağın ve dünyanın gerekliliklerine uyum sağlamaktır. 
Bilimin, teknolojinin ve sosyo-ekonomik yapının hızla değiştiği bir çağdayız. Bu yüzden de gündelik yaşamda gereksinim duyduğumuz bilgiler hızla artıyor. Dolayısıyla, öğrencilerimizi bu yüzyılın ihtiyaçlarıyla doğru ve yeterli bir içerikle buluşturmak oldukça önemli.  Eğitim içeriklerinin öneminin yanı sıra içerikleri doğru metodoloji ve doğru eğitim teknolojisiyle bütünleştirmek de oldukça önemli. Dijital Okuryazarlık becerilerinden online eğitim platformlarına, bilişim derslerinden teknoloji destekli okul ve ev ortamlarına kadar  teknolojinin yaşam boyu öğrenmede çok güçlü bir etkisi var. 
Girne Koleji Eğitim programı, anaokulundan liseye dört disiplinler üstü temadan oluşmakta ve her bir tema, eğitim çerçevemizin bileşenleriyle bütünleşmektedir.

Girne Kolejinin Eğitim Çerçevesi ve Dünya Kimliğine Yön Veren Tematik Yaklaşımı

Bütünsel Tasarım ile çok yönlü akademik ve sosyal başarıyı teşvik etmek için “Sağlık ve Güvenlik Her Yerde”
Ana dil ve İngilizce dil yeterliliği başta olmak üzere Etkili İletişimi öncü kılmak için “Teknoloji ve İletişim Her Yerde”
Her bir birey için güçlü bir Dünya Kimliği oluşturmak adına “Yaşam ve Toplum Her Yerde”
Yaratıcı Bakış Açısını geliştirerek akademik donanımı güçlendirmek için “Bilim, Kültür ve Sanat Her Yerde” temalarıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini şekillendirmiştir.
Özetle, yeni dünya düzeninde herkesin özgürce öğrenebileceği, fırsat eşitliği sağlayan bir modelle, 21. yy’ın hayatımıza kattığı yeni teknolojilerin de yardımıyla teknoloji destekli ve insan odaklı yeni nesil bir öğrenme kültürüyle başarıyı tanımlamaya devam edeceğiz. 

OKUL SOKAKTAN GÜVENLİDİR
Milli Eğitim Bakanlığının pandemi sonrasındaki politika ve uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle okullar sokaktan güvenlidir argümanına dair görüşleriniz nelerdir?
Uzak Doğu’da ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) hemen her sektörde aksamalara ve değişimlere neden oldu. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ilgili tüm birimler sorumlu oldukları alanlarda çeşitli kararlar alarak uygulamaya koydular.
Eğitim sektörünü ilgilendiren önemli karar ise 12 Mart’ta açıklandı. Bu kararda 16 Mart’tan itibaren 30 Mart’a kadar iki hafta süreyle yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. İki haftalık aranın ilk haftası öğrencilerin evlerinde istirahat ederek geçirmelerini tavsiye eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları hizmetle öğrencilerin evlerinden eğitim süreçlerine devam edeceklerini ifade etti. TRT üzerinden ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı kademe için açılacak TV kanallarıyla ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemiyle internet üzerinden eğitimlere devam edilmesi kararlaştırıldı.  Daha sonraki günlerde vaka sayısının artmasıyla birlikte 25 Mart’ta okullarda eğitimin 30 Nisan’a kadar yapılmayacağı, bu süreçte eğitimlere dijital olarak devam edileceği açıklandı.
Hemen her ailenin doğrudan veya dolaylı şekilde eğitimle bağlantısı olduğu düşünüldüğünde alınan ve uygulamaya konulan bu kararların isabetli olduğu söylenebilir. Yaşadığımız pandemi sürecinde hastalığı yenmek ve ölümleri engellemek için ciddi mücadeleler veriliyor. Kademeli olarak önleyici tedbirler ve tedavi edici çözümler geliştirilmeye çalışılıyor. Bu özverili çabayı görüyor ve tüm sağlık çalışanlarına öncelikle şükranlarımı sunuyorum.
Okul, sokaktan güvenlidir argümanını destekliyorum.
Temizlik, maske ve mesafe olarak özetleyebileceğimiz kurallara ve Milli Eğitim Bakanlığımızın belirttiği başlıklara uygun hareket edildiğinde okullarımızı hem fiziksel hem de sosyal duygusal gelişimini dikkate alarak açacağız. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un belirtmiş olduğu her türlü alternatif plana göre de tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olduğumuzu belirtmek isterim.

BU DÖNEMİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ NASIL OLMALI? 
Özelikle sınav grubu öğrencileri dikkate alındığında LGS ve YKS hazırlıkları için nasıl bir modelle öğrencilerinizin akademik performansını güçlendireceksiniz?
Pandemi sürecinde eğitim adına çok önemli konulardan biri de ölçme değerlendirme. Öğrencilerin var olan pandemi sürecinden dolayı kaygısının arttığı şu dönemde yalnızca sayısal verilere odaklanmak yerine verimliliğe ve verimliliği arttırmaya odaklanmalıyız.
Bu dönemin ölçme değerlendirme faaliyetleri olarak ara ölçmelerin yanı sıra haftanın bitiminde yapılan çalışmalara yönelik ölçme değerlendirme çalışmaları da dijital araçlarla çeşitlendirdik. Öğrencilere detaylı geri bildirim verebilmek için yazma, çizme, ses kaydı gibi farklı özelliklerin olduğu uygulamalar kullanacağız. Web2.0 araçlarının etkin kullanılarak zenginleştirilen ders tasarımları ile öğrencilerimizi süreç içerisinde aktif bir şekilde öğrenen bireyler olarak konumlamak için çalışmalarımızı tamamladık. Bu uygulamalara ek olarak çalışmalara soruların yanı sıra konu anlatım videosu veya dokümanlarını da sisteme dahil ettik.
Sınavların objektifliğine zarar getirmeyecek şekilde tedbirler alınarak yapılan planlamalar doğrultusunda online sınavlar ile öğrencilerin akademik performansları düzenli olarak takip ediyor olacağız.
Özellikle sınav grubu öğrencileri dikkate alındığında LGS ve YKS hazırlığında öğrencilerimizi Senkron ve Asenkron derslerle takip ederek konu eksiklerinin olmamasını sağlayacağız. Online soru çözümleri ile öğrencilerimize canlı destek vereceğiz. Her deneme sınavından sonra sınav karnesinden belirtilen eksik kazanımlara yönelik geri besleme çalışmaları yapacağız. Danışman öğretmenlerimiz üzerinden haftalık programlarının takibini sağlarken, rehber öğretmenlerimiz periyodik aralıklarla öğrencilerimizle ve velilerimizle online görüşmeler planlayarak süreci öğrencilerimiz için etkili kılıyor olacağız.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.