banner

Girne Koleji'nin ajandasında 3 alanda yatırım var
2021-2022 ajandalarını yapılandırdıklarını belirten Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, hibrit eğitime yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "2021 Girne markasının hem k12, hem bağımsız anaokulları hem de dil kursu olarak büyümeye devam ettiği bir yıl olacak." diye konuştu.                                    

dilek_cambazogluKurum olarak 2021 ajandanızı bizimle paylaşabilir misiniz? Hangi alanlarda, nasıl bir strateji ile ilerleyeceksiniz? Dikey ve yatay büyüme planlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Eğitim ve öğretim süreçlerinin yenilendiği önemli bir süreçteyiz. Bu nedenle özellikle bilimsel temellerle ve AR-GE çalışmalarımıza ağırlık vererek 2021-2022 ajandamızı yapılandırıyoruz. Önceliğimiz hibrit eğitimin etkili bir yönetim ve öğrenme planı ile sistemimizin çatısını oluşturması. Hibrit eğitim hem teknik, hem metod hem içerik, hem de ölçme – değerlendirme olarak yatırım yaptığımız bir alan. Özellikle üniversitemizin desteğiyle hibrit modele geçiş yapıyor olmamız bizim için büyük avantaj. Bu dönüşüm sürecinin en büyük paydaşlarından biri de öğretmenlerimiz. Hibrit modele yönelik yaptığımız yatırımların yanı sıra öğretmenlerimizle birlikte hem eğitimlere katılıyor hem de deneyimlerimizi paylaştığımız çalıştaylar yaparak çağın süreklilikleriyle koordine oluyoruz.
Bu nedenle ajandamız hibrit modelin eğitim argümanlarından oluşuyor. İkincil olarak da bizler dünya kimliğinde mezuniyete odaklanan bir eğitim organizasyonu olduğumuz için Türkiye’nin her noktasına ulaşarak global vizyonumuzu eğitim yatırımcılarıyla buluşturuyoruz. Bu kapsamda 2021 Girne markasının hem k12, hem bağımsız anaokulları hem de dil kursu olarak büyümeye devam ettiği bir yıl olacak.

ÖĞRETMENLERE YENİ NESİL EĞİTİMLER
Uzaktan eğitim uygulamaları 2021 planlarınızı nasıl etkileyecek? Bu alanda stratejileriniz neler olacak?
MEB’in açıklayacağı her türlü karara göre hazırlıklarımızı tamamladık. Yüz yüze eğitim hazırlıklarımız zaten hazırdı online taraftaki hazırlıklarımızı da Girne Amerikan Üniversitesi BÖTE bölümü öğretim üyelerinin desteği ve eğitimleri ile tamamladık. Öncelikle tüm öğretmenlerimize teknolojik yeterliliklerini artıracak ve web2.0 araçlarını etkin kullanmalarını sağlayacak eğitimler aldırdık. Daha sonrasında da online bir dersin tasarlanma süreci ile ilgili eğitimler aldırdık öğretmenlerimize. Bu eğitimlerimize periyodik aralıklarla devam edeceğiz.
Online eğitim süreci mekandan bağımsız ilerleyen bir süreç olması ve pandemi koşullarının da getirdiği kısıtlamalar nedeniyle velilerimizle olan iletişimimizi bu süreçte ciddi oranda artırma fırsatı yakaladık. Bununla birlikte eğitimin online ilerlemesi öğrencilerimizin sözlü iletişim becerilerini geliştirmemiz ve öğrenmelerini derinleştirmemiz açısından bizlere ayrıca bir fırsat oldu.

Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi halinde hibrit eğitim yönetiminde neler yapmayı planlıyorsunuz? Hibrit eğitim öncelikleriniz neler olacak?
Çevrimiçi eğitim platformları her geçen gün kendini güncelliyor ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale geliyor. Uzaktan eğitime geçtiğimiz ilk günden beri teknolojiyi yakından takip ettiğimiz ve eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğümüz için çevrimiçi süreçte zorluk yaşamadık. Öğretmenlerimiz hizmet içi eğitim kapsamında dijital eğitim platformları üzerine uygulamalı eğitimler aldılar. Bu platformları daha aktif ve verimli kullanmak adına toplantılar gerçekleştirildi. Bu sayede kendilerini geliştirerek öğrencilere öncü oldular. Çocukların okula dönüşlerinde önceliğimiz pandemi şartlarına uygun davranışların kazanımını tekrar sağlamak. Akademik olarak ise çocukların kazanımlarını ifade edebileceği ortamlar yaratıp bu süreçteki nasıl geçirdiklerini değerlendirdikten sonra bireysel ihtiyaca uygun planlamalar yapacağız. Bu zor süreç bittikten sonra öğrencilerimizin duygu durumlarını yakından takip edip, gerekli desteği vermek önceliğimiz. Düzenlemeyi planladığımız, bireysel ve grup rehberlikleri, okul içi etkinlikler ve sosyal aktiviteler ile öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Öğrencilerinizin dünya insanı kimliğini desteklemek için akademik ve sosyal çalışmalarınız nelerdir?
Dünya kimliğinin eğitim yönetiminde yorumlanma biçimi ve dünya kimliği kavramının kurumumuz tarafından sahiplenme şekli gerçekten bizim için çok önemli bir yatırım alanı. Bizim için dünya kimliği demek öğrenme keyfinin yaşam boyu sürdürülebilir olması demek, bu nedenle;

  • Öğrencilerimizin öğrenmeye dair kendine güvenen ve olumlu bir yaklaşım sergilemesi,
    İnsan – çevre etkileşimine yönelik anlayış oluşturması,
  • Bireysel yeterliliğini en üst düzeyde kullanarak ürün geliştirmesi,
  • Çevresindeki insanlara nezaketle, uyumla ve iş birliğiyle yaklaşması çok değerli kriterler.

Bu kapsamda dünya kimliğinde öğrenciler yetiştirmek için akademik ve sosyal anlamda disiplinler arası çalışmalar yapıyor, tema bazlı sorgulama ve tasarım projelerine eğitim programlarımızda yer veriyor; özellikle ‘’oracy’’ olarak nitelendirilen üst düzey iletişim becerilerinin gelişimine yönelik çok yönlü öğrenme deneyimini eğitim yönetiminin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Sağlıklı ve öğrenme keyfiyle yaşama dahil olan öğrencilerimizin bütünsel başarı göstermesini sağlayan dünya kimliği anlayışımızın uzun vadede öncü bir perspektif olduğundan eminiz.

girne_ucluSize göre 2020 yılının eğitim dünyası açısından zorlukları ve fırsatları neler oldu?
Ülke olarak COVID-19 salgını öncesi fiziki alt yapı, öğretim programları, eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri, yönetim ve finansman kapasitesi, temel beceri düzeyinin iyileştirilmesi, eğitimin sosyal, kültürel ve etik çıktılarının iyileştirilmesi gibi temel sorunlar eğitim camiasının gündemini oluşturdu. Bu süreçte iş birliğiyle çalışmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Mevcut duruma hızlı ve yenilikçi adımlar atılarak öğrenme süreci asgari düzeyde aksamalarla devam ettirildi. Bu sayededijital dünyadaki hızlı değişimlerin eğitimin yönünü nasıl etkilediğini fark etmiş olduk. Yaşadığımız süreçte, ilkokuldan üniversiteye tüm kademelerde etkili bir şekilde uzaktan öğretimi yönetebilmek için öğretmenlerin teknolojiye hakim olmalarının önemi kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıktı.
Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız olarak görüntülü, sesli olabilen, içeriklerin tekrar izlenebildiği, canlı ve aktif katılımın mümkün olduğu, ölçümün, takibin kolay ve iyi şekilde sağlandığı bir eğitim yöntemi olarak birçok avantaja sahip olduğunu bizlere göstermiş oldu. Uzaktan eğitimle birlikte öğrencilere derse katılımda daha çok sorumluluk düşmeye başladı. Evde oldukları süreçte günlerini okul günü gibi planlamak noktasında çoğu öğrenci zorluk yaşadı. Bizler öğrencilerimize öz düzenleme konusunda destek sağlayarak, olası problemlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda öz yeterlilik becerilerini geliştirmiş olan çocuklar kendi başarı hikayelerini kendileri oluşturmaya başlamış olacaklar. Çocuklarımız bizim rehberliğimizde kendi oluşturdukları programlar ile zihinsel becerilerini akademik becerilere dönüştürerek olabildiğince kazanım elde edeceklerdir.

Pandemi süreci tüm dünyada eğitimi etkiledi. Bu konuda dünyadaki uygulamalar neler oldu, Türkiye ile karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Koronavirüsün tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesinin ardından hemen hemen bütün ülkeler virüsün yayılmasını kısıtlamak için yüz yüze eğitime ara vererek tüm kademelerdeki okulları kapatma kararı aldılar. Avrupa’nın neredeyse tamamında tüm kademelerdeki okullar 16 Mart’tan itibaren bir hafta içinde kapatıldı. Kapatılmayan ülkelerde ise daha ciddi sosyal mesafe ve hijyen önlemleri alınarak okullar açık tutuldu. Ülkemizin sahip olduğu teknolojik imkânlara, öğretmenlerin teknoloji kullanma becerilerine ve öğrencilerin internete erişim düzeylerine bağlı olarak eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan şekilde uzaktan eğitim sürecine başlandı. Bu sürecin takibini en iyi şekilde yapabilmek, öğrenmeyi etkili hale getirebilmek için bireysel öğrenci görüşmeleriyle gerekli değerlendirmeler yapılarak önlemler alındı. Bu sayede öğrencilerle olan iletişim yüz yüze eğitimden neredeyse farksız hale getirildi. Uzaktan eğitimde Türkiye’ye baktığımızda diğer ülkelere paralel bir şekilde gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz.

HER HAFTA ONLINE DENEME SINAVI
Pandemi döneminde en merak edilen konuların başında öğrencilerin sınav hazırlıkları geliyor. Öğrencilerinizin LGS ve üniversite sınavlarına hazırlıklarında nasıl rehberlik ediyorsunuz? Bu alandaki çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
MEB’in açıkladığı takvimde eğitimlerimizi önce yüz yüze daha sonra online olarak yürüttük. Müfredat sınırlaması olmadan yapılacak olan sınavlar için öğrencilerimizle takip edilen akademik programın yanı sıra hafta içi akşam üzeri soru çözüm saatleri ve hafta sonu etütleri ile süreci yürütüyoruz. Her hafta online deneme sınavı yapıyoruz. Deneme sınavlarının sonuçlarına göre belirlenen kazanım eksikliklerine göre her öğrenciye özel, kişiselleştirilmiş çalışma programları ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınav hazırlığını sadece akademik olarak değerlendirmiyoruz öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini de önemsiyoruz. Bu bağlamda hem öğrenci hem de velilerimize yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz tarafından organize edilen online seminerlerle destek sağlıyoruz.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.