banner

İELEV Okullarının pandemi kozu Yenilikçi Dönüşüm oldu
Öğrenmede, keşfetmede, uygulamada, eğlenmede, değerlerde, iletişimde kesinti yok anlayışıyla tüm yüz yüze eğitim-öğretim süreçlerini en uygun dijital teknolojileri ve stratejileri kullanarak uzaktan eğitime uyarlayan İELEV Okulları, bu süreçte öğrenci devamlılığında yüzde 97 başarıyı yakaladı. 

 

ielev_topluPandemi ile birlikte uzaktan eğitim süreçleri de eğitim sistemimizin bir parçası haline dönüştü. Artık eğitimde Yeni Paradigma olgusundan söz ediliyor. Bu süreci kurumunuzda nasıl yönetiyorsunuz? Pandemi koşullarında kesintisiz eğitim süreçlerinde okul başarısı nasıl sağlandı? Burcu Aybat: Bu dönemde uzaktan eğitime hızlı uyum sağlayan, teknolojik ve entelektüel alt yapısını güçlendiren, güncel öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını uygulayan okullar eğitimdeki yerini koruyacaklar. Zorlayıcı ama bir o kadar da “yenilikçi dönüşümü” tetikleyen dönemde, İELEV Okulları olarak çevik bir şekilde güncel koşullara uyumlanabilen bir yönetim anlayışını benimsedik. Kendimize sorduğumuz en önemli soru her zaman öğrencilerimizin yeni öğrenme koşullarında en iyi nasıl öğrenebilecekleri oldu. Bu soruyu en iyi şekilde cevaplamak için araştırdık, iyi örnekleri görünür kıldık, ders gözlemleri yaparak kendimizi sürekli geliştirdik; yeni yaklaşımları, dijital teknolojileri deneyimledik ve etkili bir eğitim teknolojileri entegrasyonu süreci geçirdik. Öğrenmede, keşfetmede, uygulamada, eğlenmede, değerlerde, iletişimde kesinti yok anlayışıyla tüm yüz yüze eğitim-öğretim süreçlerimizi en uygun dijital teknolojileri ve stratejileri kullanarak uzaktan eğitime uyarladık. Sınıf içi etkileşimi artırmak için etkili yöntem ve stratejileri uyguladık. Sınıflarımızdaki öğrenci sayılarımızı uzaktan eğitime uygun şekilde optimize ettik. Böylece öğrencilerimiz aktif bir şekilde derslere dahil olabildiler ve kendilerini ifade edebilecekleri uygulama ve keşfetmeyi içeren öğrenme etkinliklerine katılabildiler. Yabancı dil derslerinde öğrencilerimizin yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimine katkıda bulunacak öğrenci merkezli ve keyifli etkinliklere yer vererek yabancı dil eğitimini önemsedik. 

ETKİLİ BİR ÖĞRENME DENEYİMİ KURGULUYORUZ
Uzaktan ve hibrit eğitim 2021 planlarınızı nasıl etkileyecek? Bu alanda stratejileriniz neler olacak?

Burcu Aybat: Uzaktan eğitimde katma değer yaratan uygulamaları belirlemek ve geliştirmek her zaman ana stratejimiz oldu. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik öğrenme fırsatları yaratmak, bireysel becerilerine ve yeteneklerine özgü proje ve etkinliklere sıklıkla katılmalarını sağlamak, yaşam becerilerini geliştirebileceğimiz bilimsel, kültürlerarası çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine katılımlarını artırmak, yabancı dil gelişiminde bireyselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyecek online uygulamaları kullanmayı sürdürmek, dijital araçların kullanımıyla öğrenme ortamını zenginleştirmek öğrencilerimiz için önümüzdeki dönemlerde kullanmaya devam edeceğimiz yöntemler olacak. Hangi derslerin ve kazanımların online süreçlerde daha etkili bir şekilde verildiğini de uzaktan eğitim sürecinde deneyimledik. Hibrit döneme geçtiğimizde de doğru program tasarımları yaparak öğrencilerimize etkili bir öğrenme deneyimi kurguluyoruz. Bunun yanında velilerimizle yaptığımız birebir görüşmeler, toplantılar, öğrenci sunumları ve projeleri, dijital sergiler, konserler, kültürel ve sosyal etkinlikler, rehberlik birimimiz tarafından velilerimiz için hazırlanan seminerlerin yer aldığı pedagoji okulu online olarak da devam ediyor. Böylece dijital yöntemlerle hızlı ve etkili bir şekilde iletişimimizi tüm paydaşlarımızla sürdürüyor olacağız. Bu süreçte şuna da keşke zaman ayırabilseydik dediğimiz pek çok şeyin online olarak da yapılabileceğini gördük. Bazı şeyleri online eğitime kaydırdığımız için yapmak isteyip de yapamadıklarımıza yüz yüze öğrenme ortamında yer açılacağını düşünüyoruz.

BİREYSEL RANDEVULARLA OKUL TANITIMI
Pandemi koşullarında kayıt süreçlerinizi nasıl planlıyorsu
nuz?
Çiğdem Yıldız: Pandeminin başladığı ilk günlerde yoğun bir planlama ile tüm süreçlerimizi hızlıca çevrimiçi platformlara taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz online okul tanıtımları sayesinde okulumuzla ilgilenen aday velilerimize okulumuzun misyonunu, vizyonunu, eğitim anlayışımızı ve kayıt süreçlerimizi aktardık, sorularını yanıtladık. Aday velilerimize, eğitim süreçlerimizi öğretmenlerimizle birlikte bizzat deneyimleme fırsatı sunduk. Dileyen aday velilere, Covid tedbirlerini titizlikle takip ederek bireysel randevular oluşturup okul gezilerimizi gerçekleştirdiğimiz gibi web sitemizde yer alan okulumuzun sanal turu sayesinde kampüslerimizi evlerinden ziyaret edebilme imkanı sağladık.
Aday öğrenci takip sistemimiz sayesinde okulumuza başvuru yapan aday velilerimiz, okul tanıtım randevuları alabileceği gibi kayıt aşamasının her basamağında dijital araçları kullanarak okulumuza kayıtlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

Okulun eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında bilgileri hangi kanallarla paylaşıyorsunuz? Velilerden gelen soru ve değerlendirmelere nasıl yanıt veriyorsunuz?
Özlem Katran Akarsu: Velilerimiz okulumuz ile ilgili duyurulara ve öğrencilerimiz ile ilgili devamsızlık, etüt, veli-öğretmen görüşmesi, kazanım karneleri ve raporları gibi bilgilere K12 veli iletişim platformundan ulaşabiliyor. Öğretmenlerimizin öğrencilerimizle paylaştıkları ödevleri, projeleri ve asenkron içerikleri de Google Classroom aracılığı ile takip edebiliyorlar. Her sınıf seviyesinde etkinlik ve rehberlik bültenleri, haftalık olarak velilerimizle paylaşılıyor. Sosyal medyayı da bu anlamda etkin kullanıyoruz.
Velilerimiz ihtiyaç halinde telefon veya e- posta ile “Veli İletişim Birimimiz” ile irtibata geçiyor ve ilgili birime yönlendiriliyor. Kayıt dönemlerimizde de okullarımızı yakından tanımak, kontenjan, kayıt, ücretler ve burslar hakkında bilgi almak isteyen ve Aday Öğrenci Takip Sistemimize kaydolan aday velilerimiz için son derece kapsamlı “Okul Tanıtım” sunumları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda da aday velilerimizden gelen soruları cevaplıyor, toplantılardan sonra da yaptığımız anketlerle aday velilerimizin değerlendirmelerini alıyoruz. 

Seviye belirleme ve bursluluk sınavlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Özlem Katran Akarsu: Okullarımıza başvuran tüm aday öğrencilerin kabul süreci Aday Öğrenci Kabul Komisyonunca yürütülür. Komisyon aday öğrencimizin okulumuza kabul edilip edilmeyeceğine; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından yapılan Tanıma Çalışması ve Aday Öğrenci Sınavı bilgileri ışığında karar verir.
Okullarımızda önemsediğimiz hedeflerimizden birisi de öğrencilerimizin okulumuzdaki eğitim öğretim süreçleri içinde kendilerini mutlu, yeterli, güvende ve içinde bulundukları gruba ait hissetmeleridir. Tüm bu etmenler esasında başarıyı beraberinde getirir. Aday öğrenci kabul sürecinde dikkat ettiğimiz husus aday öğrencimizin okulumuza başlayacağı ilk andan itibaren bu duyguları yaşayıp yaşayamayacağı ile ilgili fikir edinebilmek ve aday velilerimizi doğru şekilde yönlendirmektir.
Okullarımızda herhangi bir bursluluk sınavı uygulanmamaktadır. Yalnızca ortaokul seviyesinde ara sınıflara kaydolmak isteyen öğrencilerimize, uyguladığımız sınav sonrasında aldıkları puana göre komisyon değerlendirmesi ile kayıt esnasında kazanım indirimleri uygulanabilmektedir. 

VELİ ve ÖĞRETMENİN KORUNMASI GEREKEN DÖNEMDEYİZ
Yeni dönemde ücret politikalarınız nasıl olacak? Yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim koşullarına göre nasıl bir uygulamayı hayata geçireceksiniz?

Burak Kılanç: Yüz yüze, hibrit ya da uzaktan eğitim... Ayrı bir ücretlendirme yapmayı düşünmüyoruz. Ticari kaygısı olmayan, esas önceliği nitelikli eğitim olan hiçbir eğitim kurumunun da ayrı ücretlendirme yapacağını öngörmüyorum.
Gücü yeten okulun, velisini ve öğretmenini koruması gereken bir dönemden geçiyoruz.
Mevzuat özel okulların (TÜFE+ÜFE)/2 + %5’e kadar ücret arttırmasına izin veriyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda Ocak 2021’e göre hesap yapılıp bu üst sınırın %24-25 olduğunu söyleniyor. Bu doğru bir hesaplama değil. Alınan ücret 2021-22 eğitim öğetim yılı için ve Eylül 2021 için yıllık enflasyon beklentisi daha düşük. Bu nedenle, %16-19 arasında bir artış tüm taraflar için anlaşılabilir olacaktır.
Yemek ücretlerinde daha yüksek bir artış kimseyi şaşırtmamalı, zira okullara yemek hizmeti sağlayan şirketlerin enflasyon altında ezilmeden kaliteyi tutturmaları zor. 

ÖZEL OKULLARIN HATA YAPMA LÜKSÜ YOK!
Türkiye’de özel okul sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörde yaşanan zorlukları nelere bağlıyorsunuz? Sektörün gelişimi için önerileriniz ve s
ektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Burak Kılanç: Pandemi dönemi, özel okul sektöründe geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyüme trendini olumsuz etkiledi. Adeta, dünyaya bir göktaşı çarptı ve yaşamda kalma mücadelesi veriliyor. Hata yapma, tembellik etme lüksü yok.
Pandemi öncesinde kurumsallaşma adımlarını büyük ölçüde tamamlamış, hantal olmayan, çevik kararlar alabilen, değişikliklere adapte olabilen, öğretmeni velisi ve öğrencisi ile aile gibi davranabilen okulların bu döneminden güçlenerek çıktıklarını göreceğiz.
Eğitim kurumları, maaşını ay başında alıp geçinen aileler gibidir. Her yıl şubat ayından itibaren bir sonraki eğitim-öğretim yılı için kayıtların yenilenmesi ile büyük ölçüde nakit girişi sağlar, bütçelerini oluşturup planlamalarını yaparlar. Bu döngüde yaşanacak kesinti pek çok okulda spot kredi ihtiyacı ortaya çıkarabilecektir. Özellikle geçen sene yapılan KDV indirimi ve veliye yapılan geri ödemelerin pek çok okulun nakit akışını dara düşürüğünü biliyoruz. Bu noktada maddi gücü sağlam vakıf okullarının biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum.
Özel okulculuk sektörünün pandemi sürecinde mevcudu koruması büyük başarı olacaktır. İşini iyi yapanlar güçlenecek ve kalıcı olacaktır. Eğitimi öncelemeyen ticari kurumların elenip gitmesi ise belki de bu dönemin eğitim dünyamıza getirdiği yegane fayda olarak akıllarda kalacak.

ÖĞRENCİLERİMİZ YETENEK VE İLGİ ALANLARINI KEŞFEDİYOR
Uzaktan ve hibrit eğitim sürecinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri nasıl belirleniyor? Bu konuda yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Burcu Aybat: İELEV Okullarında, derslerimizde bilgi aktarımı yerine öğrencilerimiz için yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi kurguluyoruz. Öğrencilerimizin gerek uzaktan gerekse yüz yüze derslerde kendilerini ifade etmelerine, tartışmalarına, denemelerine, yorumlamalarına, üretmelerine ve paylaşmalarına fırsat yaratıyoruz. Eleştirel düşünen, sorgulayan, yaratıcılıklarını üretime dönüştüren ve dayanışma içinde olan öğrencilerimiz kendi yetenek ve ilgi alanlarını öğrenme süreçlerinde keşfetme fırsatı yakalıyorlar. Öğretmenlerimizin aktif öğrenme stratejilerini kullanmaları öğrencilerimizin merak duygularını tetikliyor ve yeni ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlıyor. Bunun yanında Kariyer ve Yaşam Becerileri (KAYAB) birimimizin yürüttüğü program sayesinde öğrencilerimizin gelişimini yakından takip etmekteyiz. Tüm disiplinlerde ve tüm sınıf düzeylerinde öğretmenlerimizle iş birliği içinde sürdürülen bu program kapsamında öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlara yönlendirmekteyiz. 

YENİ NORMALE UYUM SAĞLANDI
Özlem Katran Akarsu: Veli ve öğrencilerin yüz yüze okul ziyaretleri için hangi önlemleri alıyorsunuz?
Her bir okulumuz bazında faaliyet gösteren Pandemi Kurullarımız, Sağlık Bakanlığı ve MEB kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun tüm akademik, idari ve fiziki düzenlemelerin yapılması ve denetlenmesinden, olası acil durumlara hızlıca müdahale edilmesinden ve yönetilmesinden sorumlu. Okulumuz ve sınıflarımızın içi düzenli olarak dezenfekte ediliyor, havalandırılıyor. Tüm sınıflarımızda el dezenfektanları, kapaklı ve pedallı çöp kovaları mevcut. Okulumuzun tüm birimleri ve sınıflarımız sosyal mesafe kurallarına uygun özel işaretleyiciler ve bilgilendirici afişlerle donatılmış durumda. Teneffüs saatlerini, yemekhane, servis araçları gibi ortak kullanım alanı kurallarını “yeni normal” yaşantıya uygun olarak yeniden düzenledik.
Tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımızın güncel sağlık durumu, HES kodları üzerinden düzenli olarak takip ediliyor. Tüm okul binalarımızın girişlerinde termal kameralarla ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor. Ayrıca günde öğleden önce ve öğleden sonra iki kez olmak üzere öğrencilerin ateş ölçümü düzenli olarak yapılır. Okulumuza dışarıdan ziyaretleri sınırlandırdık, velilerimizden zorunlu olmadıkça okul binasına giriş yapmamalarını rica ettik. Zorunlu durumlarda HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra okula girebilmektedirler. 

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI YÜZDE 97
Ekran başında olan öğrencilerin bilişsel ve duygusal gelişim süreçleri nasıl takip ediliyor? Sosyal izolasyon sürecinin yarattığı olumsuzluklara karşı hangi önlemleri alıyorsunuz?
Çiğdem Yıldız: Uzaktan eğitim döneminde okulumuzda %97 oranında öğrenci devamlılığı yakaladık. Katılımını göremediğimiz her öğrencimize hızlıca ulaşıp devamsızlığın sebeplerini araştırıp gerekli desteği sağladık. Öğrencilerimizin derslere düzenli katılımının takibi ve öğretmenlerimizin senkron derslerin içeriğindeki yaklaşımıyla sınıf ortamını yakalayıp uygun ölçme değerlendirme yöntemleri ve araçları ile öğrencimizin gelişimini takip ettik.
Her hafta gerçekleştirilen rehberlik dersleri sayesinde rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimizi duygusal ve davranışsal gelişim alanları gibi birçok konuda yakından gözlemleme şansını yakaladık. Bireysel öğretmen-veli görüşmeleri ile düzenli olarak öğrencimiz hakkında velilerimize geri dönüşler vererek velilerimiz ile iş birliği yaptık.
“Akran Destek çalışmaları”, “Benimle Oynar mısın?”, “İELEV’de Aile Olmak”, “Pedagoji Okulu” gibi uzman isimleri velilerimiz ile buluşturduğumuz projeler ile okulumuzda hem öğrencilerimizin hem velilerimizin içinde bulunduğumuz dönemdeki olumsuzluklarla başa çıkma konularını sıcak gündem yaptık.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.