banner

Vatan'da inovatif eğitim öne çıkacak
Vatan Eğitim Kurumları Genel Müdürü olarak göreve başlayan Orhan Dağhan, kurumun kısa ve orta vadeli hedeflerini artı eğitim’e anlattı. 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında 223 eğitim kurumuna ulaşacaklarını belirten Dağhan, Vatan’ın eğitim yaklaşımında inovatif eğitimin merkezde olacağını söyledi. 

orhan_daghan_vatanOrhan Bey, öncelikle “hayırlı olsun” diyerek başlamak istiyorum. Yeni yolunuzu ve hedeflerinizi öğrenmek isteriz.

Teşekkür ederim. Belirttiğiniz gibi yeni marka çatısı altında yeni heyecan ve yeni hedeflerle yola çıktık. Vatan Eğitim Kurumları ile yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Turay Kesler’in takdirleriyle Genel Müdür olarak çalışmalarımıza ve planlamalarımıza başladık. Bu yolculuğun hepimiz için hayırlı, sağlıklı ve başarılı olmasını dilerim. 

Son zamanlarda salgın etkisiyle birlikte eğitim dünyasında bazı yenilikler ve değişimleri yaşamaktayız. Öğrenciler uzun zamandır yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki yüz yüze eğitimin yerini herhangi bir farklı model alamaz. Çünkü bizler eğitim kurumlarımızda insanı insanla şekillendiriyoruz. Ancak zorunluluktan dolayı farklı bir süreç yaşıyoruz. Eğitim, birey ve toplum için çok değerlidir. Ama insan sağlığı da en az eğitim kadar değerli ve önemlidir. Salgın süreci, eğitim dünyasını çok derinden etkilemektedir. Alışkanlıklarımızın birçoğunu değiştirmek ve yeni alışkanlıklar kazanmak zorunda kaldık. Eğitimde de yeni alışkanlıklar, modeller ve yöntemler kazanmaktayız. Hibrit öğrenme ve ileri ölçme-değerlendirme süreçlerinin gerçekleşmesi öğretmenlere ve öğrencilere yeni kazanımlar sağladı. Bakıldığı zaman zaten bizi bekleyen dijital dünyayı, olması gereken bir dönüşümü salgının etkisiyle birlikte öne almak durumunda kaldık. 

HİBRİT EĞİTİME HAZIRDIK

Vatan Eğitim Kurumları olarak hibrit süreci nasıl karşıladınız? Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerinizle birlikte nasıl bir oryantasyon sürecinden geçtiniz?

Vatan Eğitim Kurumları olarak çevrimiçi eğitim süreci ve teknoloji temelli öğrenme modelini salgından önce eğitim programlarımızda zaten öğrencilerimize sağlıyorduk. Böylece eğitimlerimizi, çevrimiçi platformlarımızda rahatlıkla sunabildik. Bununla birlikte kişiselleştirilmiş yapay zekâ temeli ile tüm öğrencilerimiz de kendi eğitim süreçlerini gözlemleyebildi. Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte sistemleştirilmiş hibrit eğitim programlarımız bu süreci başarı ile sürdürülmektedir. Her öğrencimize ulaşabiliyor ve ilerlemelerini takip edebiliyoruz. 

Birçok eğitim uzmanı teknolojinin eğitiminde artık hep var olacağını ifade ediyor. Size göre eğitim ve teknoloji ilişkisi, bundan sonra nasıl bir korelasyonla ilerleyecektir?

21. yüzyılın getirdikleri bize şunu göstermektedir: Veriler hızla değişip dönüşecek ve artık bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşılacak. Kullandığımız teknolojik araçlar ile bilgiye inanılmaz bir hızla erişebiliyoruz. Dolayısıyla eğitim teknoloji ile bütünleşerek kendini daha belirgin hale getirecektir.

Bu değişimler ve dönüşümler; sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve eğitim alanlarında yapısal değişimleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle teknolojik imkânların artışı ve eğitim alanıyla ilişkisi, eğitim öğretim faaliyetlerinde zaman ve mekân sınırlarının aşılmasını sağlamıştır. Ortaya çıkan bu imkânlar ise bilgiye ulaşılmasında büyük kolaylıklar getirmiştir.

Bilgi çağında toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek ve geleceğin dünyasında rol alacak bireyler, eğitimde teknolojinin imkânlarından yararlanmalıdır. 21. yüzyılı bilgi toplumunun yüzyılı olarak tanımlayacaksak bu durumda nitelikli ve kaliteli bilgiye her zaman, her yerde ve hızlı bir şekilde ulaşmak en önemli faktör olacaktır. 

Teknoloji temelli / destekli eğitim modellerinin yanı sıra yenilikçi bir eğitim modelini, gelişen ve değişen dünyamızda nereye oturtabiliriz?

Teknoloji artık yaşamımızın merkezindedir. Teknoloji temelli eğitim modeline sadece öğrenciler değil, veliler ve öğretmenlerde uyum sağlamalıdır. Gelişen ve değişen dünyayı yakalamak sadece teknoloji temelli eğitim modeline uyum sağlamakla yeterli olmayacak. Bununla birlikte inovasyon sürecini de eğitimin merkezine almalıyız. İnovasyon, var olan bir şeye yenilikler katmaktır. Eğitim alanında birçok öğrenme-öğretme faaliyetleri vardır. Gelişen ve değişen dünyamızda bu uygulamaların yenilenmesi, güçlenmesi ve modernize edilmesi inovasyonun temel kazanımıdır.

Eğitimde inovasyon, geleceği bugünden üretmek için nitelikli birey yaratmaktır. Günceli yakalayan ve yaratıcı düşünebilen çocuklar yetiştirmek, eğitim sürecinin daha etkili ve hedef odaklı hale getirmek anlamına getirilmesidir.

Sonuç olarak eğitimdeki paradigmalar zamanın ruhuna göre dönüşüm göstermektedir. Bu dönüşümler yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Ortaya çıkan bu yeni ve yaratıcı fikirlerin uygulama evresine geçiş, inovasyonun etkisiyle gerçekleşir. Eğitim modellerinden uygulamalarına ve kullanılan araçlarına kadar inovatif bir perspektifle planlama yapılmalıdır. 

SORU DEĞİL SORUN ÇÖZEN BİREYLER YETİŞTİRMELİYİZ

Bu bilgiler ışığında eğitimde başarıyı yakalayabilmek için neleri ön plana almalıyız?

Bilindiği üzere, uluslararası düzeyde bazı sınavlar organize ediliyor. PISA-TIMMS sınavları bunlardan bazılarıdır. Maalesef bu sınavların sonuçlarına baktığımızda istediğimiz yerde değiliz. Son açıklanan TIMMS sınavında öğrencilerimiz bir önceki sınava oranla yükseliş göstermiştir. Ama hedefimiz ilk 5’e girmek olmalıdır. PISA-TIMMS gibi sınavlar eğitimde yaşanılan rekabeti ve problemleri gözler önüne seriyor. Bu sınavlar ışığında eğitimde var olan geleneksel uygulamaların yeterli katkıyı sağlamadığı ortadadır. Yani soru çözen değil, sorun çözen bireyler yetiştirmeliyiz. Yenilikçi fikirler ve uygulamalar ise eğitimde ihtiyaç duyulan inovasyon için imkân sağlamaktadır.

Eğitimde inovasyon sadece bir imkân değildir. İnovasyon eğitim dünyamız için bir gerekliliktir. Ortaya çıkan bazı eğilimler, çocukların ve gençlerin öğrenme ve anlama şekillerinde bir değişikliğin zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin, eğitim noktasında öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekebilmeleri için yaratıcı yaklaşımları uygulaması mecburiyet haline gelmiştir. Bu da sadece eğitimde inovasyon ile başarılır. 

Son olarak inovasyonun eğitim dünyası için merkeze alınması ile özellikle öğrencilerimizde nasıl bir gelişim ortaya çıkacaktır?

Bilindiği üzere ülkemizin merkezî sınavlar gibi bir gerçeği var: Çocuklarımızın tüm motivasyonlarını ve konsantrasyonlarını sınav gerçeğinin sınırlarına hapsediyoruz. Bu bakış da onlardaki potansiyellerin kaybolmasına neden oluyor. Oysaki yaşam, bu kadar dar sınırlara sahip değildir. Sınav gerçeğini reddetmiyoruz ancak eğitimin sadece sınavdan ibaret olmadığının altını çiziyoruz. 21. yy. bilgi çağında bilgiyi üretenler, nitelikli bilgiye erişenler ve onu doğru kullananlar çağının lideri olabilir. Peki, günümüzde liderlik ( eğitim) nedir? Sadece sınavlardan yüksek başarı elde etmek midir? Hayır. İnovasyonla birlikte ileriye sıçrayan ve liderlik potansiyeline sahip çocuklarımız var ve açığa çıkarmaya devam ediyoruz. Eğitim-öğretim plan ve programlarımızda çocuklarımızın bulundukları zaman ve mekanda en doğru kararları verebilen liderler olabilmesine olanak sağlamak adına öğrenme süreçlerinde şu dört noktaya önem veriyoruz: “anlamayı düzenleme, araştırmayı tetikleme, süreç analizi ve sonuç üretme.” Bu nitelikleri benimsemiş ve yaşamında etkin hale getirmiş çocuklarımız çağının potansiyel lideri olabileceklerdir. 

HEDEF 2023’TE 223 ŞUBE

Yeni heyecanınız ve hedefleriniz çerçevesinde, Vatan Eğitim Kurumlarından bahsedebilir misiniz?

Vatan Eğitim Kurumlarını şu iki bölüm üzerinden anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz ki eğitim kavramı altında birçok marka bulunuyor. Biz de öyle bir isim olmalı ki tüm Türkiyemize hitap etmeli diye fikir alışverişinde bulunduk. Şemsiye kavramı bizim için önemli bir örnek oldu. Nasıl ki yağmur yağdığında herkes şemsiyenin altında bulunmak isterse bizde öyle bir isim olmalı ki herkesi kapsayacak ve tüm vatandaşlarımızı çatısı altına alabilecek bir niteliğe sahip olsun istedik. “VATAN” isminde bu şekilde karar kıldık. Tabii ki bu buluşun lideri Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Turay Kesler’dir.

Kendilerinin hedef ve hayallerini öğrendiğimizde biz de bu projede bulunmak istedik. Hem “VATAN” ismi hem de Başkanımızın değerli varlığı, planlarımızın ve projelerimizin oluşmasında bizim için önemli motivasyon kaynağı olmuştur. 2021 yılı sonuna kadar kısa vadeli hedefimiz 101 kurum, orta vadeli hedefimiz ise 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılında

223 kurumu bünyemize katmayı hedefliyoruz.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.