banner

Girne Koleji okul öncesi eğitimde Oracy ile fark oluşturuyor
Girne Koleji okul öncesi eğitim programını 4 ana tema üzerinde temellendirdiklerini belirten Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, temaların içeriğini ise Matematik, Okuryazarlık, Ana Dil, Yabancı Dil, Yaratıcı Sanatlar, Spor, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden oluştuğunu söyledi. Cambazoğlu, okulöncesi eğitimde gerçekleştirdikleri uygulamaları artı eğitim’e anlattı.

dilek_cambazoglu_33Okul öncesi eğitimde nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz?

Okul öncesinde uyguladığımız eğitim modelinin dört ana başlığı bulunmaktadır; dünya kimliği, etkili iletişim, bütünsel tasarım ve yaratıcı bakış açısı. Bu kapsamda okul yaşamında önceliklerimiz öğrencilerimizin etkileşim becerilerini kazanmış, merak duygusu gelişmiş, araştıran-sorgulayan, düşünen, riski göze alan, iletişimi güçlü öğrenmenin mutluluğunu yaşayan, keşfederek öğrenen bir profille öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlamaktır.

Eğitim modelimizde aktif öğrenen olarak bizimle birlikte öğrenme yolculuğuna çıkan öğrencilerimize bakış açımız da bizi hedefimize taşıyor; bizim için her bir öğrencimiz kişilik özelliklerinde, potansiyel gelişim ve zekâ alanlarında kendini yansıtmalı, özgünlüğünü korumasına ve geliştirilmesine fırsat verilmeli, çocukluk dönemi boyunca çocuk olma haklarına saygı duyularak birey kimliği güçlendirilmelidir. Bu nedenle farklılıklarını geliştiren bir öğrenme, deneyim ve gelişim içeriği hazırlamaktayız.

Eğitim modelimizin çerçevesi ve öğrenen profilimizi tanımlama şeklimiz kapsamında tematik öğrenmeyi, içerikte merkez yaparak çok yönlü gelişim sağlıyoruz. Okul Öncesi eğitim programımızda 4 ana tema üzerinden ilerliyoruz; Sağlık ve Güvenlik, Yaşam ve Toplum, İletişim ve Teknoloji, ve Bilim, Sanat ve Kültür temalarıyla öğrencilerimizin dünya kimliğine yön veriyoruz. Temaların içeriği Matematik, Okuryazarlık, Ana Dil, Yabancı Dil, Yaratıcı Sanatlar, Spor, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden oluşmaktadır.

Eğitim modelimizin beceri odağı ise oracy becerileridir; öğrencilerimiz hangi dil olursa olsun kendileriniz etkili bir şekilde sözel olarak ifade edebilsin ve aktif dinleme becerileriyle de etkileşim becerileriyle hayata dâhil olsun istiyoruz. Biz aynı zamanda iletişim becerileriyle katılım göstermesini sağlamak istiyoruz. Bunun için de tüm derslerimize Oracy becerilerini dahil ettik, öğrenme alanı ne olursa olsun Oracy yaklaşımıyla eğitim alan öğrencilerimizin geleceğin ihtiyaç duyduğu gerekliliklerle donanım kazanacağından eminiz.

Okul öncesinde oyun ile öğrenmenin önemi nedir ve nasıl uygulanmalıdır? Bu konuda uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Oyun, aktif öğrenmenin hem ön koşulu hem kalbi hem de tamamlayıcısıdır. Bu kapsamda oyun öğrenmeye katılım şeklimizdir. Ders tasarımlarımızın oyun temelli olması da oyunun anaokulu yaşamındaki öncelikli yerini yansıtmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizle temalara dair büyük sorular oluştururken, ölçme-değerlendirme araçlarımızda, bilgi paylaşımlarımızda, birbirimize selamlama şeklimizde, her şey de güçlü bir akademik performans için oyun bulunmakta.

Örneğin, Girne Kolejinde bütün öğrenciler güne Mutluluk Dansıyla başlar, sabah yapılan iletişim çemberlerinde her zaman diyaloglarını oyun ortamında kurarlar. Sınıf içlerinde yer verdiğimiz İlham İstasyonlarının temelinde de oyunun öğrenme keyfi, güven ve etkileşimle olan bütünlüğü bulunmaktadır. Ayrıca İlgi ve Yetenek Atölyelerimiz, proje çalışmalarımız, etkinlik takvimimizde bulunan dünya çocuk oyunları ve geleneksel oyunlar, aile katılımlı organizasyonlarımız hepsi oyunun çocukluk dönemindeki gücü dikkate alınarak tasarlanmaktadır.

girne_okul_oncesiOKUL ÖNCESİNDE 2 DİL ÖĞRETİLİYOR
Okul öncesinde yabancı dil eğitimi hangi yaşta başlamalı ve hangi yöntemler uygulanmalıdır?

Erken çocukluk dönemi beynimizin en hızlı geliştiği ve yabancı dilin en etkili öğrenildiği dönem. Yani hem ev yaşamı hem okul yaşamı çocukların bu gelişimsel döneminin ayrıcalığından faydalanılarak yabancı dil yeterliliğine iyi bir temel oluşturmak için mutlaka yapılandırılmalı. Yabancı dili erken yaşta öğrenme çocuğun zihinsel işlevlerini geliştirir, bilişsel ihtiyaçlarını karşılar, dünyanın dilsel ve kültürel çeşitliliğine olan ilgiyi uyandırır, diğer ulusların dillerine ve kültürlerine saygı duymak için mükemmel fırsatlar yaratır. Bu nedenle, okul öncesi yaş grubuna yönelik yabancı dil öğretiminde uygulanan yöntemlerde Bilişsel Gelişimi, Fiziksel Gelişimi, Yaratıcı Gelişimi ve Sosyo-Duygusal Gelişimi ilke edinerek yabancı dil programımızı yürütüyoruz.
Girne Koleji olarak ana dil ve İngilizce dilindeki yeterliliğin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitimine de anaokulunda başlıyoruz.3 yaştan itibaren yoğun bir İngilizce eğitimi, 4 Yaştan itibaren de İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil eğitimini de programa dahil ettik. Çünkü bizim için yabancı dil hakimiyeti, bizim için global yetkinlik göstergesidir. Öğretilen değil, iletişim deneyimi güçlü bir uluslararası içerik ve güncel metodolojiyle yeterliliğin sağlandığı yabancı dil eğitimi uyguluyoruz.
Half Day English Program ile Anaokulu Kademesindeki öğrencilerimiz her günün yarısını İngilizce dersleri ile geçirmektedir. Her gün en az üç dersi İngilizce atölyelerine katılım göstererek geçiren öğrencilerimiz, ayrıca dile maruz kalma oranını maksimumda sağladığımız bir etkileşim ortamında İngilizce iletişim deneyimi yaşamaktadır. Bunun çoğunluğu Core Program’den oluşmakta olup diğer saatler GCO (Girne Connects in Oracy) ve Language Arts(Dil Sanatları) olarak dağılım göstermektedir. Anaokulumuzda tüm öğrenme alanlarına Oracy yaklaşımını entegre ederek öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarısına etkili iletimi ve yabancı dil becerisinde de özgüveni dahil etmekteyiz.

Okul öncesi çocukların eğitiminde en çok hangi sorunlarla karşılaşılıyor? Bu sorunların çözümünde nelere dikkat edilmeli?

Okul öncesi eğitimde çocukların gelişim dönemi özelliklerine bağlı olarak bazı problemlerle karşılaşabilirken bazen ön görülemeyen problemler de ortaya çıkabilmektedir. Okula uyum, ebeveynden ayrı kalmada güçlük, yeme problemi ve tuvalet eğitimi ile ilgili sorunlar ile karşı karşıya gelmek olasıdır. Bu dönem sorunlarının nasıl çözüldüğü çocuğun ilerideki yaşamını da etkileyeceğinden titizlikle çalışmak oldukça önemledir. Problemin çözümünde konsültasyon yapılarak aile, sınıf öğretmeni, okul psikolojik danışmanı ve gerekli durumlarda diğer okul personelleri ile iş birliği yapılmalıdır. Bu kapsamda da mutlu ve güvenli bir çocukluk dönemi için Sağlıklı Gelişim Rehberliği olarak tanımladığımız bir sistemle öğretmen, aile ve çocuk açısından yaşanabilecek zorlukları hem önleyici hem çözüm odaklı bir yaklaşımla aşıyoruz.

Çocukların akademik süreçlerinde yaşanan bir diğer zorluk da okul programlarının aktif – pasif dengesi, içerik soyutluğu ve öğrenen merkezliliğin öğretmen merkezliliğe dönüşmesidir. Bu kapsamda anaokulu planlarında her zaman öğrencinin ifadesini güçlendiren ve mutlaka oyunla öğrenmenin aktif katılımı güçlendirdiği ders tasarımları yapılmalıdır. Özellikle fen ve doğa etkinlikleri ile deneyler olmalı, sanat ve denge koordinasyon etkinliklerine yer verilmeli, güçlü bir okul kültürüyle değerler çocukların zihninde anlam bulmalıdır. Eğitim materyalleri ve kaynaklarındaki hassasiyetimiz, eğitimcilerimizin deneyimi ve Girne Amerikan Üniversitesinden aldığımız eğitimlerle öğreneni aktifleştiren pedagojik çözümlemelerle anaokulu çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz.

ÇOCUKLARA SÖZ HAKKI VERİLMELİ

Okul öncesi eğitimde aileye düşen görev ve sorumluluklar neler? Okul öncesi seviyesinde çocukları olan ebeveynler, çocuklarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliler?

Çocukların iyi ve kaliteli bir eğitim hayatı geçirmesi tüm ebeveynlerin isteğidir. Çocuklarımız için İyi bir eğitimin temel noktası olan okul öncesi okul seçimi ile başlayan eğitim hayatı, sürecin aslında başlangıcıdır. Başarılı bir eğitim öğretim hayatı için çocuklarımızı her zaman destekliyor elimizden gelenin ebeveynler olarak en iyisini yapıyoruz.

Bugün aileler çocukları için en iyi okulu seçip tüm ekonomik gücünü de kullanarak en iyi eğitimi almasını sağlıyorlar. Ancak bunlar tek başına yeterli değildir. İyi ve başarılı bir eğitim hayatı önce ailede başlar. Ebeveynler olarak çocuklarımızın eğitim sürecinde aktif olarak rol almamız ve sadece iyi okul seçerek eğitimde başarılı olacağı düşüncesinden sıyırılıp, çocuklarımızı her ortamda destekleyen, sordukları sorulara sabırla cevap veren hayatı keşfetmesine olanak sağlayan ebeveynler olmalıyız. Okul öncesi seviyesinde çocuğu olan aileler çocuklarının yaşlarının küçük olmasından ötürü bazen söz hakkı vermemekte çocukları kendi isteklerine göre yönlendirmektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki her çocuk çok özeldir ve her çocuğun sosyal gelişimi aile içerisinde ki yaşamları ile şekillenir. Çocuklarımıza önce istekleri göz önüne alınıp seçenek sunulup, karar verme mekanizmasının küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi sağlanmalıdır.

Okul öncesi eğitiminde eğitici oyun ve araçlar ile teknolojiden nasıl yararlanılmalı?
Okul öncesi eğitiminde öğrenci gelişimine uygun teknolojik uygulamalar, eğitici oyunlar; çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişim fırsatlarını destekleyecek ve öğrenmelerini sağlayacak teknolojik araçların, öğretmenleri veya ebeveynleri rehberliğinde bilinçli olarak kullanılması eğitimde destekleyicidir. Pandemi dolayısıyla teknoloji öğrencilerin ve eğitimin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu araçlar çocukların günlük yaşamlarını derinden etkilemekte, çevreleriyle olan iletişimlerini, eğlence anlayışlarını ve öğrenmelerini şekillendirmektedirler. Covit-19 salgını ile başlayan hibrit eğitim modeli dolayısıyla teknoloji eğitimimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak yerinde, kontrollü ve doğru teknoloji kullanımı çocuklarımızın gelişim ve öğrenmelerini destekleyici araç olarak kullanmalarını sağlamak gereklidir.

Covid 19 nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi sürecinde okul öncesi öğrencileriyle nasıl iletişim sağladınız? Bu konuda yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Covid 19 salgını nedeni ile yüzyüze eğitime ara verildi. Bizler de okul öncesi eğitiminde de online eğitime geçiş yaptık. Hafta içi hergün 30 dk derslerle öğrencilerimizin evlerine misafir olduk. Şarkılar, deneyler, etkinlikler, sanat etkinlikleri, dil eğitimi online olarak devam etti. Rehber öğretmenlerimiz her hafta öğrencilerimiz ile online olarak buluşmaya devam ettiler. Bu süreç hem öğrencilerimiz hemde velilerimiz açısından zor bir süreç oldu. Rehber öğretmenlerimiz tarafından velilerimize online eğitim de yol haritası hazırlandı ve ihtiyaç duydukları her an desteklerimizi sağladık. İletişim üzerine kurduğumuz zor günlerde karşışıklı anlayış ve güçlü iletişim bağlarımızla online eğitimi hem eğlenceli hemde eğitici bir süreç olarak yaşadık.

Rehber öğretmenlerimiz ve alanında uzman kişiler tarafından güncel yaşanan sorunlara ışık tutabilmek adına düzenli periyotlarla veli seminerleri, öğretmen ve yönetici akademileri eğitimleri düzenledik.

Haftalık olarak velilerimize gönderdiğimiz bültenlerimizle öğrencilerimizin kazanımlarını pekiştirmeye devam ettik. Sürekli takip ve kaliteli iletişim ile online süreçte ki başarımızı kanıtladık.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Okul öncesi eğitim, çocuğun tüm eğitim hayatı boyunca gelecek hayatını en çok etkileyeceği ve yönlendireceği eğitim dönemidir. Eğitimle, okulla, öğretmenle ve kavramlarla ilk karşılaştığı yer okul öncesi eğitim kurumudur. Annelerin çalışma hayatında aktif yer almasından dolayı artık çocuklar okul öncesi eğitim kurumuyla eskiye göre daha erken tanışıyor.

Bu anlamda okul seçiminde oldukça dikkatli olmalıyız. Okul seçerken aşağıdaki maddelerde belirtilen başlıklar mutlaka detaylıca araştırılmalıdır.

* Okulun uyguladığı anaokulu eğitim programı
* Okulun yabancı dil eğitim politikası
* Okulun rehberlik politikası
* Okulun sahip olduğu öğretmenlerin deneyimi ve alan uzmanı olup olmadığı
* Okulun temizlik ve hijyen bakımından yeterli olup olmadığı
* Okulun bulunduğu çevrenin güvenilirliği
* Okulun sağladığı fiziki imkanların çocukların, küçük kas-büyük kas, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimine ait çalışmalara uygun olup olmadığı
* Okulun anne babaların eğitime destek verip vermediği
* Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalar için kullandığı digital platformlarının olup olmaması ve bunların ihtiyacı karşılayabilir nitelikte olup olmaması
* Okulun veli iletişimi için profesyonel destek aldığı platformların olup olmaması
* Okulun yemek, servis ve sağlık hizmetleri noktasında aldığı destek hizmetlerin kimler tarafından ve hangi profesyonellikte sağlandığı

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.