banner

Girne Kolejinde Dünya Kimliğinde Yabancı Dil Eğitimi ve Etkili İletişim
Girne Koleji eğitim içeriklerinin tamamen dil yeterliliği üzerine kurulduğunu, dilde yetkinliğin global yetkinlik için hem belirleyici hem de temel çatı olduğunu belirten Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, “Girne Kolejinin başarı hikayesinin de kaynağı aslında yabancı dil eğitimine yönelik yaptığımız yatırımlardır. İngilizce başta olmak üzere eğitim çerçevemizde merkez olan yabancı dil hakimiyeti, dünya kimliğinde mezuniyeti tanımlayan global yetkinlik göstergesidir.” diye konuştu.

dilek_cambazogluGirne Koleji olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
Yabancı dil eğitimi yaklaşımımızdaki ana odağımız iletişim kalitesi; çünkü iletişim kalitesi, öğrenme kalitesinin ön koşuludur. Bu nedenle de yabancı dil eğitimi departmanımızın temel önceliği doğru bir dil kullanımı, nihai hedefteki önceliği ise öğrenilen yabancı dilin etkili iletişim becerileriyle bütünleşmesi ve dünya kimliğindeki mezuniyet hedefimizde net belirttiğimiz üzere yabancı dil yeterliliğinin iletişim kalitesini yükseltmesi; dolaylı olarak da hayat boyu öğrenen olma sürecine nitelik kazandırmaktır. Örneğin; language arts olarak nitelendirdiğimiz derslerimizde öğrencilerimiz hedef dili birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimler, "gerçek metinler" (dil öğrenimi dışındaki amaçlar için hedef dilde yazılanlar) ve dilin kullanımı yoluyla öğrenir ve uygular. Diğer bir ifadeyle; kaynak seçimlerimiz, içeriklerimiz ve metodolojimiz iletişimi ve öğrenmeyi güçlendiren bir tasarımla yönetiliyor. Ayrıca; etkili iletişim becerilerinin gelişimi adına da öğrencilerimizin hedef dili öğrenmenin yanı sıra, kişisel deneyimlerini dil öğrenme ortamlarına dahil etmesi, öğrencilerimize dil öğrenme sürecinde çağın gereklilikleriyle paralel bir deneyim bütünü sunuyor.
İletişim kalitesine odaklandığımız genel yaklaşımımızda ayrıca İngilizce dahil tüm derslerde Oracy yaklaşımını da önceliklendirdik, çünkü Oracy yaklaşımı öğrenme ve öğretme niteliğini artıran güçlü bir araçtır ve aktif öğrenme kültürünü yüksek iletişim kalitesiyle buluşturan beceriler çerçevesini tanımlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz kendilerini sözlü iletişimde etkili ve akıcı bir şekilde ifade edebilmekte, fikirlerini güvenli, açık ve ikna edici bir sunumla aktarabilmekte, söylemek istediklerini söylemek için kelime dağarcıklarını ve düşüncelerini başkaları için anlamlı olacak şekilde yapılandırabilmektedir.

3 TEMEL KATEGORİDE YABANCI DİL
Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
Yabancı dil öğretimini üç temel kategoride düzenledik; bunlar; yabancı dil ve iletişim becerileri, Oracy becerileri ve Global Temalarımız.
Yabancı dil ve iletişim becerileri çerçevesinde akademik müfredatımızı Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile birlikte, CEFR (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) temelli, uluslararası standartlarda hazırlamakta, iletişim deneyimi ve sosyal yeterlilik alanlarında geliştirmekteyiz. Yabancı dil iletişim deneyimini dil öğretimindeki güncel yöntemlerle tecrübe eden öğrencilerimiz, bilgi, beceri ve iletişim deneyimindeki bütünlükle dünyanın kapılarını açıyor.
Yabancı dil derslerimizi
Oracy Yaklaşımını temel olarak planlamaktayız. Oracy sözel iletişimde konuşma ve dinleme becerilerini kullanabilme yeteneğine odaklanan bir yaklaşımdır ve bu yaklaşımın dört temel beceri alanı bulunmaktadır: Fiziksel, Dilbilimsel, Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Beceriler. Oracy yaklaşımını uygulayarak planladığımız yabancı dil derslerimizde, öğrencilerimizin etkin birer konuşmacı ve dinleyici olmaları için, öncelikle konuşma rollerini onlara tanıtıp her bir role ayrı zamanlarda adapte olup bu rollerde konuşmalar yapmalarını ve özgün ifade güçleriyle iletşim yeterliliklerini geliştirmelerini sağlıyoruz.
Öğrencilerimizin dünya kimliğini ve yabancı dildeki yeterliliklerini
Global temalar kapsamında yaptığımız çalışmalar ile de güçlendiriyoruz. Böylece global temalar ile şekillenen iletişim deneyimi ile öğrencilerimizin yaratıcı bakış açısını ve üretkenliğini teşvik ediyoruz.
Bunu yanı sıra English and Beyond (İngilizce ve ötesi) olarak tanımladığımız etkinliklerimizde de öğrencilerimizin dünyanın gerçekliğini ve dünyaya olan sorumluluklarımızı global temalar ile içselleştirmesini sağlıyor, öğrencilerimizin düşünme, tartışma, görüş oluşturma ve tutum geliştirmelerine yönelik çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerin öğrenme kapasitelerini, bilgi ve beceri edinimlerini harekete geçirmek, farklılıklara tolerans ve saygı göstermeyi teşvik etmek, dil öğrenme stratejilerini geliştirmek, çok biçimli okur-yazarlığı desteklemek gibi alanlara odaklanarak, öğrencilerimizi temalar hakkında konuşturabilecek bu içeriklerle, yabancı dil eğitimin fazlasıyla ötesine geçen öğrenme ve iletişim deneyimine imza atıyoruz.

Eğitim programınızda yabancı dil ağırlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Girne Koleji olarak eğitim içeriklerimizin tamamı dil yeterliliği üzerine kurulu; bizim için dilde yetkinlik, global yetkinlik için hem belirleyici hem de temel çatıdır. Girne Kolejinin başarı hikayesinin de kaynağı aslında yabancı dil eğitimine yönelik yaptığımız yatırımlardır.
Bu kapsamda (sadece sayısal veriler yabancı dil eğitimine verdiğimiz önemi tanımlamamakta), Girne Koleji dilin etkili kullanıldığı, bütünsel ve disiplinler arası çalışmaların okur-yazarlık becerileriyle de entegre olduğu, etkili iletişimin merkez olduğu global bir ekosistemdir. Bu nedenle de her kademenin bir sonraki kademeye geçiş kriterindeki takibimiz de yabancı dil yeterliliği ekseninde planlanmaktadır.
Biliyorsunuz ki özellikle erken çocukluk dönemi dil öğrenme sürecinde de en ayrıcalıklı yaş grubu olduğundan. Anaokulunda Half Day (Yarım gün İngilizce) olarak planlanmıştır. Anaokulu yaşamının tamamında aktif yabancı dil kullanımı hakimdir. Öğrencilerimizin eğitim rutinlerinde de yabancı dil kullanımı baskın; okula girdikleri andan çıkış saatine kadar sürdürdükleri tüm etkinlikler İngilizce öğretmenlerinin eşlik edeceği şekilde kurgulandığı için, aslında sadece yarım gün değil, oyun zamanı etkinlikleri de dahil tüm gün yabancı dile maruz kalmaktadırlar. Buna ek olarak ikinci yabancı dil eğitimimiz de anaokulunda başlamaktadır. Öğrencilerimizin farklı kültür ve dillerle erken tanışmasını hedefleyerek, Almanca ve İspanyolcayı da ikinci yabancı dil olarak Anaokulu 4 yaştan itibaren müfredata dahil etmekteyiz.
İlkokul 1. Sınıfı hazırlık niteliğinde bünyemizde değerlendirdiğimiz için, bu sınıftaki öğrenciler de yine yoğun bir yabancı dil programına tabi tutulmaktadır. İlkokul ve ortaokul kademelerindeki diğer sınıflarımızda ders programımızın çoğunluğu yabancı dilden oluşmakla birlikte, öğrencilerin etkili iletişim becerileri için de Oracy yaklaşımı tüm derslerin ana yaklaşımıdır. 5. Sınıflara geldiğimizde, yine hazırlık olarak değerlendirdiğimiz bir sınıf seviyesi olduğu için Almanca veya İspanyolca derslerini de gören öğrencilerimizin ders programındaki ağırlık merkezi yabancı dil derslerinden oluşmaktadır. Benzer şekilde lise hazırlık sınıflarımızda yabancı dil derslerinin ağırlığı artmakta olup, programlarının yarısında İngilizce dersleri mevcuttur. Diğer lise sınıflarında ise öğrenciler alan seçimine yöneldikleri için yabancı dersleri programın ana omurgasıdır.
Buna ek olarak, okul yaşamının yanı sıra ölçme değerlendirmede de yabancı dil gelişimi takibi bizim için çok önemli. Tüm kademelerde öğrencilerimizin yabancı dildeki gelişimlerini rakamlarla değerlendirmek yerine, işlevsel olmasını hedefleyerek yabancı dilde etkili iletişim kurabilmeleri yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin, eğitim çerçevemizi kurguladığımız tematik programımızda, her dönemin sonunda öğrencilerimizin ürünlerini sergileyebilmeleri ve tanıtabilmeleri için Academic Showcase’ler düzenliyoruz.

Birden fazla yabancı dil eğitiminin avantaj ve zorlukları hakkında neler düşünüyorsunuz?
Hem birinci hem de ikinci yabancı dil öğretimine Anaokulu kademesinde başladığımız için, en büyük avantaj olan erken yaşta güdülemeyi yanımıza alarak başarılarımızın altına imza atıyoruz. Birden fazla yabancı dil bilen bireyler farklı ortamlarda iletişim kurmakta bir adım önde olur, okul hayatında daha başarılı olur, beyinleri farklı bir ülkenin kütüphanesine açıldığı için her zaman aynı kişi olarak kalmaz, iş başvurularında özgeçmişlerini altın gibi parlatabilir, sosyal çevrelerini genişletir, kültürel farkındalık sağlar, akademik kariyerine katkı sağlarlar. Kurumlarımızda birden fazla yabancı dil eğitimi vermemiz, öğrencilerin yaratıcı bakış açılarını geliştirmekte ve farklı kültürlerin karşılaştırmalarını yapmalarına olanak sunarak bireysel farklılıklara saygı duymayı öğretmektedir. Amaçlanan güdülemenin uygulama noktasında yetersiz kalmadığı sürece, zorluk olarak değerlendirilebilecek durumlarla karşılaşılmamaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayılarımızı da sınırlı tuttuğumuz için kalabalık sınıflardaki öğrenme güçlüğünün önüne geçmiş oluyoruz. Bu durum aynı zamanda, Türk İngilizce öğretmenlerimizin derse girdiği sınıflarda bile %95 oranında İngilizce dilinde iletişim kurulmasından dolayı, öğrencinin konuşmasına öncelik verilmesi gerekliliğini de ön planda tutarak, akıcılık kazanmaları için onlara bolca fırsat tanımaktadır.
Başarımız için anne babaların desteği de tabi ki çok önemli. Bizim şansımız zaten ailelerin Girne markasını seçmesinin nedenlerinden biri de yabancı dil eğitimini ön planda tuttuğumuz için bu bilinçle okullarımıza kayıt olmalarıdır. Bu anlamda iş birliği kültürümüzde yabancı dil önceliği olması bize hedeflerimiz için daha büyük avantajlı kapılar açıyor.

Yabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kadromuzda yer alan ekip arkadaşlarımızın tecrübeli, dinamik, dil öğretimindeki yöntem ve tekniklere hakim, yenilenme zihniyetine sahip, eğitimdeki gelişmeleri takip eden, üretken, takım çalışmasına uyum sağlayan ve iletişim becerilerinde güçlü bireyler olmalarına büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızı mesleki gelişim noktasında Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri tarafından güncel ihtiyaçlara yönelik eğitimlerle destekliyor, sürekli mesleki gelişimi her zaman yanımızda tutuyoruz. Bunlara ek olarak, Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunlarını da ailemize dahil ederek, anaokulundan üniversiteye süregelen Girneli olma ayrıcalığını iş hayatında da gururla devam ettiriyoruz.

Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?
Yabancı Dil öğretimini teknoloji entegrasyonu olmadan düşünmek hata olur. Pandemi döneminden önce de yabancı dil ders kitaplarının etkileşimli tahta yazılımları ve hatta bazılarının dijital platformları mevcuttu. Online eğitim ile bu perçinlendi, platformlar kendini güncelledi ve geliştirdi. Bizler de anaokulundan itibaren tüm kademelerde öğrencilerimize hem basılı kaynaklar hem de en az 2 adet dijital platform üyeliği sunarak, harmanlanmış eğitimi güçlü kılıyoruz. Yabancı dil eğitiminde görsel-işitsel ve interaktif özellikleri olan araçlardan yararlanmak, öğrenmenin daha kolay hale gelmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, Web 2.0 araçlarını da aktif olarak kullanarak öğrencilerimizin sadece yazılı olmamakla birlikte, görsel ve işitsel girdiler de kaydedebileceği ve gelişimlerini ölçebilecekleri dijital ortamlarda, ürünlerini daha keyifli bir şekilde sergileme ve sunma, kendilerini teknoloji dilinde ifade etme olanağına yabancı dil eğitiminde sıkça yer veriyoruz. Hafta sonu ödevlerimiz bile sadece kâğıt üzerinde değil, çevrim içi dinleme veya izleme sonucu yapılabilecek tarzda düzenleniyor.

Yabancı dil öğreniminde müfredat sınavları dışında yararlandığınız uluslararası ölçüm sınavları var mı?
Uluslararası standartlardaki yabancı dil eğitim sistemimizin ana eksenlerinden biri de öğrencilerimizin uluslararası sınav deneyimidir. Öğrencilerimize uluslararası dil sınavları ile tanışma fırsatı vermek ve onların uluslararası kriterlerle değerlendirilmeye başlamalarını sağlamak için her yıl Cambridge Üniversitesi’nin ana dili İngilizce olmayan ülkelerde düzenlediği Cambridge Assessment English sınavlarına katılım göstermekteyiz. Öğrencilerimizi bu sınavlara 3. Sınıftan itibaren hazırlamakta ve kendi düzeylerine uygun olanlara yönlendirmekteyiz. Cambridge Assessment English sınavları, İngilizce konuşulan, dünyanın her yerindeki okullar, üniversiteler, özel ve kamu sektörü işverenleri tarafından bilinir ve tanınır. Cambridge Assessment English sınavındaki başarı, öğrencilerimize İngilizce seviyelerini gösteren uluslararası kabul görmüş bir sertifika sağlar. Bu kapsamda, öğrencilerimizi Cambridge YLE, Pearson GSE, TOEFL ve IELTS sınavlarına hazırlamaktayız. Almanca dil seviyemizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından da onaylanması için öğrencilerimiz Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan Fit1 ve Fit2 sertifika sınavlarına yönlendirilmektedirler. Cervantes Enstitüsü’nün yürütmekte olduğu DELE Sınav uygulamaları ile, İspanyolca dil eğitiminin ölçme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.
Eğitim-öğretim yılı başında, öğrencilerimize yine uluslararası düzeylerini ölçmek için hazırbulunuşluk sınavları uygulamakta ve desteklenmeye ihtiyaçları olan yönlerini raporlayarak özellikle o alanlardaki çalışmalara ağırlık vermekteyiz. Eğitim-öğretim yılı sona ererken bu sınavları bir kez daha uygulayarak, gelişimlerini ölçmekte ve kendileri ile paylaşmaktayız.

ÖĞRENCİLERE ULUSLARARASI DENEYİM İMKANI
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerinizin yurtdışı tecrübelerine yönelik programlarınız var mı?
Öncelikle, k12 düzeyinde eğitim veren ve Girne Amerikan Okullar Grubunun üyesi olan bir kurum olarak, Kıbrıs’ta bulunan ve 10 farklı ülkeden öğrenciyi bünyesinde barındıran The International American College ile Türkiye’de bulunan Girne Koleji öğrencilerimizi tematik program, proje ve yarışmalar çerçevesinde bir araya getirerek, akranlarıyla interaktif çalışmalar yapmalarını ve yabancı dilde iletişim imkanından yararlanmalarını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, Girne Amerikan Üniversitesi yerleşkesinde yaz ve kış dil kampları düzenleyerek, öğrencilerimizin ebeveynleriyle veya ebeveynsiz katılımını sağlayıp, onları farklı ülkelerden öğrencilerle bir araya getiriyoruz. Akademik düzeyde değerlendirecek olursak, lise kademesindeki iş birliklerimizde, yararlanmak isteyen öğrencilerimize dünyaca kabul gören çift diploma imkanı sunuyoruz. Bu sayede liselerimizden mezun olan öğrencilerimiz, yükseköğrenimlerine İngilizce dilinde eğitim veren yurtdışındaki okullarda devam etmek istediklerinde öncelik kazanmış oluyorlar. Son olarak, Amerikan Lisansı Pathway Programı (Amerikan Derece Yolu Programı) ile, üniversite birinci sınıftaki öğrencilerimize Girne Amerikan Üniversitesi kampüsünde iki yıla kadar okuyarak online ve yüz yüze derslerle Arizona Üniversitesi kampüsüne geçiş hakkı tanıyoruz. Bu programda öğrencilerimiz, diledikleri bölümün derslerini alarak eğitimlerine başlayabilirler. Bu sürede Arizona Üniversitesi öğrencisi olur, Arizona Üniversitesi transkripti alır ve en geç 2 yılın sonunda eğitimlerini Arizona Üniversitesi kampüsünde veya başka bir akredite ABD üniversitesinde devam etme seçeneğine sahip olurlar.

girne_ydYABANCI DİL EĞİTİMİNİNDE YENİ SOLUK
GİRNE AMERİKAN DİL KURSLARI


Girne Koleji olarak Girne Amerikan Dil Kurslarının da kuruluşunu gerçekleştirdiniz. Yeni girişiminizden ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Biliyorsunuz ki biz Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olan bir okuluz ve okulumuz tamamen yabancı dil yeterliliği üzerine konseptlendirilmiş bir çalışma sistematiğinden oluşmaktadır. Girne Amerikan Üniversitesi gibi güçlü bir üniversitenin, global birikim yelpazesi geniş ve köklü olan bir kurumun yabancı dil alanında yapabilirliklerinin de çok yüksek olduğunu düşünüyoruz çünkü üniversite ile organik bağımız tamamen bu yönde. Bu anlamda, k12 seviyesinde yabancı dil yeterliliğine odaklanırken, yabancı dil alanında yaptığımız AR-GE çalışmaları ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden aldığımız destek ile yetişkinlere de ulaşmak istedik. Bu kapsamda yetişkinlere, iş dünyasına, kariyer hedeflerine odaklanmak üzere Girne Amerikan Dil Kurslarını kurduk. Akabinde k12’de yaptığımız çalışmalarda da dil kursunda küçük yaş grubuna hitap edecek çalışmalar ortaya çıktı ve daha sonrasında GirneKids ve GirneTeens programlarına da Girne Amerikan Dil Kursu’nda yer verdik.
Ayrıca, öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelerden kabulü üzerine de lise seviyesinde iş birliklerimiz dünya çapında devam ediyor. Bu nedenle Akademik İngilizceye dair çalışmalarımızı da güçlendirmek istedik ve bu kapsamda Girne Amerikan Dil Kursunda Akademik İngilizce ile ilgili çalışmalara yer verdik. Girne Amerikan Dil Kursu da bizim Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olmamızın avantajlarıyla aslında hem yetişkinlere hem küçük yaş gruplarına, hem de kariyerine ya da eğitim hayatına yurt dışında devam etmek isteyen kişiler için oluşturduğumuz bir yelpaze olarak hayat buldu. Biz istiyoruz ki Girne markası, yabancı dil yeterliliği dendiğinde tüm yaş gruplarının tüm İngilizce amaçlarda başvurabileceği, güvenle kendisini geliştirebileceği bir yer olsun. Heyecan duyduğumuz nokta şu ki; Girne markası, Girne Amerikan Üniversitesi markası Türkiye’de yabancı dil politikası ve yabancı dil eğitimine dair sözü, güvenilirliği ve vizyonu olan bir yapılanma olarak devam etsin. Ayrıca, biliyorsunuz ki pandemi dönemi itibariyle aslında hem online eğitim gündem oldu hem de ara ara yüz yüze eğitimler de devam etti. Girne Amerikan Dil Kursu da tıpkı kolej yapılanmasında olduğu gibi bundan sonraki süreçte blended bir yaklaşımla (harmanlanmış öğrenme) öğrencilere ve yetişkinlere ulaşıyor olacak.

“Girne Kolejinde öğrenciler birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak ise kampüslere göre değişkenlik göstermekle birlikte modern dillerden Almanca veya İspanyolca öğrenmekte; sadece bu dili öğrenmekle kalmayıp bu dili ve kültürü yakından tanıyarak ve bu dili kullanırken kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirerek, bu dili iletişim aracı olarak kullanıp etkinlikler, yarışmalar gibi iletişim deneyimlerini sergilemektedirler.”

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.