banner

BİL’in Yabancı Dil öğreniminde elindeki en büyük koz: BİL LEARN
Öğrencilerin yabancı dil öğreniminde ve dil gelişim süreçlerinin takibinde teknolojiyi aktif bir şekilde kullandıklarını belirten Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ayfer Batı, “Aynı anda tüm öğrencilerimizin canlı ders, sanat etkinlikleri, seminer ve webinarlara katılmasına imkan veren BİL’e özgü bir platform olan BİL LEARN Hibrit Eğitim Platformu ile öğrencilerimizin yanındayız.” diye konuştu.

ayfer_bati_bkKurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
BİL Eğitim Kurumlarını dil yaklaşımında tanımlayan dört temel kavramımız bulunmakta; bütünsel dil gelişimi, iletişim yeterliliği, evrensel katılım ve okuryazarlık. Bu nedenle de iletişim odaklı sözlü ve yazılı platformlar oluşturarak öğrencilerimizin yapabilirliklerine odaklanıyoruz; Yoğun İngilizce Programı, Dil Gelişimi Takip Sistemi ve Hibrit Öğrenme Platformları ile zenginleştirilmiş, anaokulundan lise mezuniyetine bilgi, beceri ve deneyimin bütünleştiği bir odakla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
Yabancı dil öğretiminde nitelikli, ayrıcalıklı, yenilikçi, güncel ve veli-öğretmen-öğrenci işbirliğine dayalı bir program sunmayı önemsiyoruz.Ve olmazsa olmazımız yabancı dil öğretiminde de tercih ettiklerimizin dünyada bir karşılığı olması, yani uluslararası standartlarda olması. Bu nedenle öğretim programımızın temelini CEFR çerçevesi oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin Bütünsel Dil Gelişimi için dijital öğrenme uygulamalarını ve disiplinler arası iletişim etkinliklerini öğretim programımıza dahil ediyoruz. Öğrencilerimizin iletişim kurarak öğrenme süreçlerini CLIL destekli İletişimsel Dil Öğretim Yaklaşımı ile yapılandırıyor, diğer branş ve disiplinlerin kelime grupları ve yapılarını da içeriğimize entegre ederek, öğrencilerimizin yabancı dil kullanımlarını farklı alanlara yansıtmalarını mümkün kılıyoruz. Ayrıca, English In Action programımız ile aktif dil becerilerine sahip; okuduğunu anlamada, duyduğunu anlamada, sözlü iletişimde, karşılıklı konuşmada ve yazmada yetkin bireyler yetiştiriyoruz.

Eğitim programınızda yabancı dil ağırlığı ne kadar?
BİL Koleji Anaokullarında HalfDay English (Yarım Gün İngilizce) programıyla öğrencilerimiz haftada 20 saat İngilizce dersine sahip. 1, 5 ve 9. sınıflarımızda Yabancı Dil Hazırlık Programı ile öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri görüyorlar. Böylece anaokulunda ve her kademenin başlangıcındaki Intensive English Programları ile öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili içselleştirerek günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmelerine yapılandırılmış temeller sağlıyoruz. Yoğun bir programla öğrencilerimizi yabancı dile maruz bırakmanın yanı sıra onların dil kullanımına dair motivasyonunu ve özgüvenini artırmak için sunduğumuz yoğun English In Action etkinlikleri ve iletişim kulüpleriyle İngilizcenin programdaki yoğunluğunu maksimumda tutuyoruz.

Öğrencilerinize hangi yabancı dilleri öğrenme fırsatı sunuyorsunuz?
Okullarımızda öğrencilerimize İngilizcenin yanında Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusça dili eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz 2. bir yabancı dili öğrenmeye 2. sınıftan itibaren başlamakta, seçmeli olarak 3. yabancı dil de 5. sınıftan itibaren öğrencilerimize sunulmaktadır.

ULULSLARARASI ÖĞRENCİLERLE ONLINE BULUŞMA
Birden fazla yabancı dil eğitiminin avantaj ve zorlukları hakkında neler düşünüyorsunuz?
Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olur. Yapılan araştırmalar da erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemini ve ayrıcalığını vurguluyor. Bu nedenle dil öğrenimine dair tüm veriler, öğrenilen dil sayısı fark etmeksizin dil öğrenmenin öneminin altını çiziyor. Bu nedenle avantaj ya da zorluk olarak belirteceğimiz şey, birden fazla yabancı dilin eğitiminden ziyade birden fazla dil öğrenilirken yaşanılan deneyim olarak değerlendirme yapmak olmalı.
Bu kapsamda okullarımızda kullandığımız kaynaklar, öğrencilerimize sunduğumuz çoklu ifade ortamları, İngilizce dilinin ve diğer dillerin öğrenilmesine dair sunduğumuz okul iklimi ve öğrencilerin yapabilirliklerine odaklanan bir sistem, sürece her zaman katkı sağlıyor. Örneğin; kurumlarımızda BİL TALKS organizasyonlarımızda bir kez daha gördük ki, öğrencilerimize kendilerini ifade etmek için yapılandırdığımız ve öğrencilerin kendi sunum içerilerini planladıkları çalışmalarda iletişim ile olan bağları güçlendi; hem düşünme sistematikleri hem de dil öğrenimine olan bakış açıları değişti. Öğrencilerimiz International Meet Up projesi kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan uluslararası öğrenciler ile online olarak bir araya gelerek karşılıklı gerçekleştirdikleri İngilizce sunumlarla bilgi ve kültür alışverişinde bulunuyorlar. Kısacası; dil öğrenmenin katkısı bütünsel olarak hayatımızda o kadar güçlü ki, bizler duygusal iyi oluşu iletişim platformlarıyla avantajlı ve kalıcı kılabiliriz.

Yabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bundan sonra sadece hibrit eğitimi değil,hibrit insanı da konuşacağız. Kişinin birden fazla alanda rol aldığı, uzmanlıkları ayıran farklı özelliklerin tek bir pozisyonda birleştiği, öğretmenlerimizin bilim ve sanat yönünü konuşuyor olacağız. Öğretmenin kendi alanında uzman yönü, yenilikleri takip eden, alanında somut üretim, veri alanlarına, ölçme değerlendirme, teknoloji ve web 2.0 araçlarına hakimiyetini gösterirken, sanat yönü de öğrencilerine öğrenen olma, iyi bir rehber iyi bir lider olma yanını temsil edecek.
Her öğretmenin alanı dışında öğrencileriyle iletişimde olacağı, paylaşımda bulunacağı mutlaka bir hobisi olacak. Aslında öğretmene bakış açımız tüm branşlarımız için aynı; kendisi öğrenen olmaya devam eden, ilham veren öğretmenlerle eğitim yolculuğumuza devam etmek. Türk İngilizce öğretmenlerimiz ve native öğretmenlerimiz için de bakış açımız aynı. Yabancı dili ve iletişimi tutkuyla sahiplenen öğretmenlerimiz, teknolojinin görsel işitsel donanımından da yararlanarak hibrit dönemde İstanbul Aydın Üniversitesinin sağladığı mesleki gelişim seminerleriyle öğrendiğimiz, iletişim kanallarını genişlettiğimiz ve dil eğitimine dair yenilikçi hibrit ders tasarımlarıyla başarılı bir dil öğretimi sürecini yönetmeye devam ediyoruz.
 

OYUNLAŞTIRMA TABANLI TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?
Öğrencilerimizin yabancı dil öğreniminde ve dil gelişim süreçlerinin takibinde teknolojiyi aktif bir şekilde kullanıyoruz. BİL’e özgü dil öğrenme deneyimi sürecinde, dijital eğitim programlarıyla zenginleştirilmiş kesintisiz eğitim sayesinde, öğrencilerimizin hem sınıf içi etkinliklerde dil öğrenimine dair interaktif öğrenme ortamları oluşturmak, hem de onların dil öğrenim süreçlerinin sürekliliğini ev ortamında da devam etmesini sağlamak için dil eğitiminde gamification (oyunlaştırma) tabanlı teknoloji entegrasyonundan faydalanıyoruz. Aynı anda tüm öğrencilerimizin canlı ders, sanat etkinlikleri, seminer ve webinarlara katılmasına imkan veren BİL’e özgü bir platform olan BİL LEARN Hibrit Eğitim Platformu ile öğrencilerimizin yanındayız.

Yabancı dil öğreniminde müfredat sınavları dışında yararlandığınız uluslararası ölçüm sınavları var mı?
Öncelikle sene başında uyguladığımız Online Placement Test ile öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını ölçüyor, yıl içerisinde de Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi bazlı Online Assessment Testler ile ilerlemelerini takip edip raporluyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca dilindeki okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeterliliklerini uluslararası sınavlarla da belgelendiriyoruz. Bu sınavların başında Cambridge English, Trinity College London, IELTS, TOEFL ve Almanca Fit in Deutsch sınavları gelmektedir. Öğrencilerimize bu sınavlara katılım desteği sağlıyor, onları motive edip sınavlarda başarılı olmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
 

BİL ÖĞRENCİLERİ TÜM DÜNYADA
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerinizin yurt dışı tecrübelerine yönelik programlarınız var mı?
“BİL Öğrencileri Tüm Dünyada” sloganıyla BİL Global olarak isimlendirdiğimiz departmanımız bulunmakta. Bu departmanın birincil önceliği, her bir öğrencimizin geniş bir networkle ve dünyanın geleceğine anlam katan projelerle evrensel katılımını desteklemek, öğrencilerimizin dünya görüşünü besleyen inovatif bir perspektif kazandırmak. Bu kapsamda öğrencilerimizin uluslararası sınav, proje, yarışma ve organizasyonlara katılımlarını teşvik edip onları hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz Erasmus+ ve eTwinning projeleri kapsamında Avrupalı yaşıtları ile karşılıklı projeler geliştiriyor, ilgi alanları doğrultusunda fikirler üretip, öğretmenleri ile birlikte çalışarak fikirlerini projelendirmeyi, uluslararası gruplarla çalışmayı genç yaşta öğreniyorlar. Bunların dışında öğrencilerimiz için yurt dışı İngilizce yaz okulu programları, CERN ve NASA’ya eğitim gezileri organize ediyoruz. Bu programların sayesinde öğrencilerimiz yabancı dil öğrenme deneyimlerini disiplinler arası içerikle tecrübe diyorlar.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.