banner

Yabancı dil öğrenimi YÖM’ün omurgasını oluşturuyor
“Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı (BOYEP) içinde yer alan çocuk ve beceri odaklı olma ve çocuğun ihtiyacını gözetme Yabancı Diller Programımızda da olmazsa olmazımızdır” diyen YÖM Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Ayşe Saday, kurumda uygulanan yabancı dil öğrenme programının detaylarını artı eğitim’e anlattı.

ayse_sadayKurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
BOYEP - BeceriOdaklıYÖMEğitimProgramı ile ilişkilendirilmiş olan YÖM Yabancı Dil Öğretim Felsefesi, güvenli ve bir o kadar da gerçek ya da gerçeğe yakın sosyal durumlar yaratmaya fırsat sağlayarak çocuklarımızın İngilizceyi maruz kalarak, interaktif ve eğlenceli bir şekilde deneyimlemelerini hedeflemektedir. Felsefemiz, aynı zamanda öğrenci odaklılık, aktif öğrenme ve farklılaştırılmış öğretimin oluşturduğu YÖM Pedagojisi çatısı altında Yabancı Dil Öğretimi içerisinde teoride ve uygulama alanlarında etkili olduğu gözlemlenmiş yaklaşımlar, uygulamalar, metotlar ve tekniklerle teknolojinin de içinde yer aldığı çeşitli araçları etkin bir şekilde kullanmaktadır. YÖMde dil öğretim politikası YÖMün en temel omurgalarından birini oluşturur. Gerek yüz yüze gerekse uzaktan öğretim modeliyle çocuklarımızın hedeflenen bilgi ve beceri düzeyine gelmeleri sağlanır.

ÇEVRİMİÇİ DERSLERLE YABANCI DİL
Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
YÖM Okulları olarak Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı (BOYEP) kullanıyoruz. Bu program okulumuzun kendi oluşturduğu bir çerçeve programdır. Yabancı Diller olarak da BOYEP ile uyumlanmış bir Yabancı Dil Programı uyguluyoruz. Burada BOYEP içinde yer alan çocuk ve beceri odaklı olma ve çocuğun ihtiyacını gözetme Yabancı Diller Programımızda da olmazsa olmazımızdır. Yabancı Diller Programı içerisinde yapılan her uygulama bu odaktan yola çıkarak dizayn edilir ve uygulanır. Bunların yanında son iki yıldır yani salgın öncesinde başladığımız anadili İngilizce olan öğretmenlerle çevrimiçi dersler yaparak dijital araçlarla öğrenmeye zaman yaratıyoruz. Şu anda İngilizce, İspanyolca ve İngilizce dillerini farklı ülkelerden öğretmenler ile çevrimiçi yaparak dil öğrenmeyi hem eğlenceli hem ilginç hem de sürekli hale getiriyoruz.

İLKOKUL SONUNA KADAR SADECE İNGİLİZCE
Eğitim programınızda yabancı dil ağırlığı ne kadar?

YÖM Okulları Yabancı Diller Programı anaokulundan ilkokul sonuna kadar tek yabancı dil ile ilerler. O da İngilizcedir. Bunu yapmaktaki temel nedenimiz sinirbilim açısından erken yaşta öğrenilen ikinci bir dilin beyin gelişimi açısından kritik öneme sahip olmasıdır. Aynı zamanda Okullarımızdaki çocuklarımızın ortaokulu bitirdiklerinde ortalama bin kelime ile ana dil okuryazarlığına hâkim olmalarını istiyoruz. Bununla paralel olarak da çocuklarımızın ortalama 900-950 kelime ile bilimin, sanatın, sporun uluslararası literatürde ortak dili haline gelmiş İngilizcede de okur yazar olmalarını hedefliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın bir ana dilin yakını kadar İngilizce konuşabilmeleri için ilkokulun sonuna kadar başka hiçbir yabancı dil vermiyoruz. Çünkü, dil öğrenmek erken yaşta öğretmek değil, erken yaşta maruz kalmakla, ihtiyacı hissetmesi ve iletişim içinde olması ile ilgilidir. Dolayısıyla buradaki temel ilerleyişimiz, bizim BOYEP çerçeve programımızda da sözünü ettiğimiz üzere çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde yabancı dile maruz kalması ve ihtiyacı hissettirerek süreçten keyif alarak ilerlemesini sağlamaktır.
İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil süreci ortaokulda başlamaktadır. Çocuklarımız kendi ilgi ve ilerleyecekleri alana göre Almanca ya da İspanyolca seçebilmektedirler. İkinci yabancı dilde hedefimiz ise, çocuklarımız ortaokulu tamamladıklarında ortalama 300-350 kelime ile kendilerini ikinci yabancı dilde de rahatlıkla ifade edebilmeleri ve iletişim kurabilmeleridir.

Öğrencilerinize hangi yabancı dilleri öğrenme fırsatı sunuyorsunuz?
Anaokulundan ilkokul sonuna kadar tek yabancı dil İngilizce ile devam ederken ortaokulda Almanca ya da İspanyolca olarak ikinci yabancı dil de eklenerek ortaokul süreci tamamlanmaktadır. Bu diller gerek yurt içinde yerli ve yabancı öğretmenlerimizle yüz yüze ya da uzaktan öğrenme modeliyle gerekse yurtdışından yabancı öğretmenlerimizle uzaktan öğrenme modeliyle yapılmaktadır.

Birden fazla yabancı dil eğitiminin avantaj ve zorlukları hakkında neler düşünüyorsunuz?
Okulların kendi ekosistemleri içerisinde birden fazla yabancı dil eğitimine olan bakış açıları ve uygulama metotları birbirinden farklı olabilir. Burada sistemlerin çok iyi işliyor olması ya da olmaması, o ekosistem içerisinde olan çocukların yabancı dil eğitimi içerisindeki bireysel ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve farklılıklarının ne kadar karşılanıyor olması ile ilgilidir.
Biz okul olarak sonrasında devam edebildiğimiz dünyanın birçok alan literatüründe uluslararası ortak dili haline gelmiş ve bir kültürün ötesine gitmiş olan İngilizceyi erken yaşlardan itibaren ilkokulu bitirene kadar tek yabancı dil olarak tercih ediyor ortaokuldan başlayarak ikinci yabancı dili sürecin içerisine dahil ediyoruz. Bu uygulama ile de ortaokulu bitirene kadar çocuklarımızın ana dil okur yazarlığına paralel yetkinlikte bir yabancı dil (İngilizce) okur yazarlığına, kendilerini ifade edebilecek ve iletişim kurabilecek yetkinlikte de ikinci yabancı dil (Almanca/İspanyolca) okur yazarlığına sahip olmalarını hedefliyoruz. Öte yandan dil öğrenme eğilimi yüksek olan çocuklarda daha fazla dil öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan çok önemli uluslararası yazılımlar kullanarak onlara fırsat yaratıyoruz.

Yabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
YÖM Okullarında tüm öğretmenlerimiz çapraz bir şekilde her alanda birbirleriyle temas edip iş birliği ve uyum içerisinde çalışırlar. YÖM Yabancı Diller öğretmeni YÖM ekosistemi içerisinde sadece bir ders öğretmeni değil kendi alan bilgisine hakim ve bunu başka disiplinler de zenginleştirmiş, Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı içerisinde disiplinler arası hareket edebilen, yöntem, metot, teknik ve teknoloji gibi kullanacağı araçları çocuğun ihtiyacına göre belirleyip öğrenme ortamını dizayn edebilen hedef dili (İngilizce ya da seçilen ikinci yabancı dili) ekosistem içerinde her yerde doğal bir şekilde kullanıp tüm YÖM topluluğunu keyifli bir şekilde buna maruz bırakan süreçte kolaylaştırıcı ve öğrenme yoldaşıdır.

DİJİTAL OKURYAZARLIK KİMLİĞİ OLUŞTURUYORUZ
Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?
Teknoloji de dahil olmak üzere YÖMde kullanılan her şey bir öğrenme aracıdır. Son bir yıldır zorunlu öğrenme aracı olarak kullanılıyor gibi gözükse de öncesinde de okulumuzda çocuklarımızın ilgilerini, bireysel ihtiyaç ve farklılıklarını gözeterek teknolojiden faydalandık ve yine bunları gözeterek faydalanmaya devam ediyoruz. Bu dönemde, teknolojinin yoğun kullanımının getirdiği fırsatları ve kazandırdığı farklı becerileri değerlendirerek ilerleyen zamanlarda okul olarak nasıl bir dijital okur yazarlık kimliği oluşturabileceğimiz konusunu da sürekli gündemde tutmakta ve çocuklarımızın yararına kullanabileceğimiz teknolojik araçları da değerlendirip güncellemekteyiz.
Önceki sorularda da söylediğim gibi YÖM Okulları omurgası sosyal duygusal öğrenme olan, teknolojiyi etkili bir araç olarak kullanan mahalle okuludur. Bu yüzden pek çok çevrimiçi kaynağın yanında teknoloji sayesinde oluşturduğumuz farklılaştırma araçlarıyla çerçeve programımıza özgü öğretim tekniklerini geliştirebiliyoruz. Bununla paralel bir şekilde Yabancı Diller Bölümü olarak süreci kolaylaştıran, çocuklarımızın ilgi, ihtiyaç ve farklılıklarına göre uyumlanabilecek teknolojik araçları öğrenme süreçlerimizde kullanmaktayız.

ULUSLAR ARASI PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerinizin yurtdışı tecrübelerine yönelik programlarınız var mı?
Anaokulu ve ilkokul bağlamında henüz dört yıllık bir okul geçmişimizin olması ve yeni oluşan ortaokul süreciyle programımıza dahil ettiğimiz yurtdışı dil eğitim etkinliklerini salgın sürecinin sonlanmasıyla birlikte fiziksel olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kanada’da bir bölge ile karşılıklı değişim anlaşmasını kurulduğumuz yıl imzalamıştık. Bunun yanında salgın döneminde dahi İngilizce bölümümüz iki büyük çok milletli öğrenci katılımlı proje yaparak farklı ülkelerdeki öğrencilerle covid19 salgının etkilerini tartıştılar ve kültürel paylaşımlar yaptılar. Ayrıca okul kurucumuzun uluslararası eğitim dünyasındaki bağlantıları nedeniyle Avustralya’dan Kanada’ya dek pek çok ülkeden kardeş, okul ve işbirliği oluşturmuş durumdayız.
Bunun yanında programımızda yer alan her seviyede çeşitli konu başlıklarıyla ve dünyanın her tarafından farklı ülkelerden okullarla bağlantılar kurarak uluslararası projeler gerçekleştirdik. Bu dönemde de bu projelere devam ediyoruz. Gerek yazılı gerekse uzaktan öğrenme modeliyle bir araya gelmelerle çocuklarımızın farklı kültür ve ülkelerden olan akranlarıyla buluşmalarına fırsat sağlayarak yurtdışı tecrübelerine de katkı sunmuş oluyoruz. Bireyin birey olmasına fırsat veren bir ekosistem olarak YÖM Okulları her bir öğrencisi için eğilim duyduğu dillerde gelişim fırsatı sunar…

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.