banner

Çok Dilli Çok Kültürlü eğitim
İstanbul Kültür Eğitim Kurumları yabancı dil öğreniminde uluslararası programları uygulayarak öğrencilerine çok dilli çok kültürlü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Uluslararası Programlar ve İngilizce Eğitim Direktörü Angela Matheson, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nde uygulanan yabancı dil programı hakkında sorularımızı yanıtladı.

angela_mathesonKurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
Kültür Koleji ve Kültür2000 Kolejinde İngilizce eğitimi; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinin her birinde modern öğretim sistemleri ve pedagojik yaklaşımlar ışığında sürdürülür. İngilizce eğitimi; Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (CEFR/ The Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak yapılandırılmıştır. CEFR; dil öğrenim seviyelerini net, somut ve ölçülebilir standartlarla belirleyen, dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan bir programdır.

Anaokulunda Yarım Gün İngilizce Yarım Gün Türkçe Eğitim
Anaokulu 4 ve 5 yaş öğrencileri, Türk ve uluslararası öğretmenlerle İngilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getiriyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi danışmanlığında hazırlanan eğitim programı, anaokulu öğrencilerinin bir okul gününü yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe eğitim alarak geçirmelerini sağlıyor. Anaokulu Hazırlık Sınıflarında ‘Çift Dilli Eğitim Programına’ başlanır ve öğrencilerimiz edinilen dil (İngilizceyi) Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen dersleri üzerinden de öğrenir.

İlkokulda Bilingual Eğitim
İlkokul öğrencilerinin günlük iletişimlerini İngilizce olarak kendi yaş düzeylerine uygun sözcük dağarcığı ile sürdürebilmeleri için haftada 14-20 saat arasında İngilizce eğitimi verilir. Bu amaçla öğrencilerin 1. sınıftan itibaren bireysel dil becerisinin gelişmesi için “ Differentiated Remedial Programı” uygulanır. Bununla birlikte çift dilli eğitim modeli olan “bilinguil eğitim” ile küçük yaşlardan itibaren öğrencinin karşılaştığı kavramları Türkçe-İngilizce olarak çift dilli öğrenmesi sağlanır.

5.Sınıf İngilizce Hazırlık Sınıfı
İngilizce Hazırlık sınıfı olan 5.sınıfta; haftada 18 saat İngilizce ile yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin, ortaokulun sonunda B1/B1+ düzeyine ulaşmaları hedeflenir. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencilerinin İngilizce düzeyleri; Cambridge Üniversitesi tarafından 130 farklı ülkede uygulanan ve dünyada 3 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği, uluslararası geçerliliğe sahip ESOL sınavı PET (Preliminary English Test) ile ölçülür ve değerlendirilir.

Lise Hazırlık Sınıfı Dil Programı
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anadolu Liseleri Hazırlık Sınıflarında yoğun İngilizce eğitim programı uygulanır ve bu 20 saatlik İngilizce programı öğrencilerimizi ‘Uluslar arasıÇift Diploma Programına hazırlar. Hazırlık sınıflarında İngilizce eğitiminin yanı sıra Matematik ve Fen dersleri eğitim dili de İngilizce olarak devam eder ki öğrencilerimiz Çift Diploma Programına bu derslerde temel bilgiye sahip olarak başlarlar.

ÇOK DİLLİ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ANLAYIŞI
Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
Kültür Koleji Anadolu Lisesinde Advanced Placement (AP) programı ile yabancı dil eğitimine uluslararası bir boyut kazandırılıyor. Öğrencilere hedef koyma, hedeflerini gerçekleştirme süreçlerinde, uluslararası müfredatlar aracılığıyla evrensel ölçekte düşünce ve bilim üretme olanakları sunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve tüm dünyaya yayılan bir program olan Advanced Placement, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanıyor. Türkiye'de Amerikan Okulları ile çok az sayıda okulda uygulanan program en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul ediliyor.
“Çok dilli ve Çok Kültürlü” bir eğitim anlayışıyla öğrencilerini yetiştiren Kültür2000 Koleji ise 2008’den bu yana Uluslararası Bakalorya Okulu. Kültür2000 Koleji’nde, Uluslararası Bakalorya Programı, 5.sınıftan itibaren Orta Yıllar Programı (MYP) ile başlar ve 3 yıl devam eder. 5.sınıfa MYP ile adım atan öğrenciler, 3 yıl süresince MYP hedeflerine uygun hazırlanmış ve MEB müfredatına entegre edilmiş ders senaryoları içinde aktif olarak rol alır. Sorgulama, problem çözme, çok yönlü ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar, öğretmenlerimiz tarafından disiplinler arası etkileşim ve işbirliği temelinde uygulanır.
Öğrencilerimizin, 5.sınıftan itibaren bu programdaki gelişimlerinin ve ilerlemelerinin takibi çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin hem kendi gelişimlerini hem de ebeveynlerinin kazandırılmak istenen becerilerin gelişim düzeyini görebilmeleri için her çeyrek dönem sonu becerilerin gelişimini gösteren “MYP Karnesini” oluştururuz. MYP Karnesi, not kaygısı olmaksızın öğrencilerin edindikleri becerilerin ve bağımsız olarak nasıl geliştiklerinin en önemli göstergesidir. MYP, öğrencilerimize nasıl farklı bir şekilde öğreneceklerini, yaptıkları her şeyi nasıl değerlendireceklerini ve bunu öğrenme yolculuklarına nasıl yansıtacaklarını öğreten bir program. Programın, ortaokuldaki son yılı olan 7.sınıfta her öğrenci bu hedefler doğrultusunda bir bitirme projesi hazırlayarak programı tamamlar.

Lisede Uluslararası Diploma Programı ile Çift Diploma
Uluslararası Diploma Programı (DP), akademik başarıya ve yaratıcılığın yanı sıra toplum hizmetine de alan sağlayan bir eğitim programıdır. Sadece dünya çapında kabul edildiği için değil, aynı zamanda dünya kültürleri hakkında bilgi ve saygı kazanan binlerce öğrencinin izlediği kültürler arası bir program olduğu için de "uluslararası"dır. Dil ve kültüre güçlü bir vurgu yaparak öğrencilerin uluslararası bir düşünce sistemine sahip olmalarına odaklanan DP, öğrencilere yurt dışında tercih edecekleri üniversitelerde, ders bazında uluslararası normlarda yeterli olduklarını gösteren sertifikalarla onlara büyük avantajlar sunar.

Çift dilli eğitim, Türk eğitim sisteminde öncü uygulamalar arasında yer alıyor. Dil öğrenimi için en uygun yaş aralığı nedir?
Araştırmalar gösteriyor ki; altı yaşına kadar insan beyni neredeyse gelişiminin büyük bir kısmını tamamlar. Çocuğun beyni, hayatının ilk altı yılında gerçekleri ve bilgileri alır, bunları hafızasında depolar. Yani beyni, uygun bilgi sağlanarak geliştirilebilir. Bu nedenle dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay, kalıcı ve doğal olur. 
Çocuk ne kadar küçükse, o dilin gramer ve telaffuzuna ana dili gibi hakim olması o kadar kolaylaşır. Yetişkinlerin dil öğrenimi sırasında yaşadığı birçok zorluğa rağmen çocuklar bir veya daha fazla dili üç ya da daha erken yaşta kolayca öğrenebiliyor. Çocuklar okuma-yazma dönemine gelmeden önceki dönemde günlük İngilizce ya da başka bir yabancı dili gerçekten çok hızlı şekilde, kalıcı olarak öğrenebilirler.
Bilindiği gibi çocuklar büyürken doğal süreçler içinde kendi ana dillerini öğrenirler. İnsan beyni dil öğrenirken ilginç bir yöntemle ana dilini beynin anadil bölgesi olarak tanımlanan bir bölgesine kaydediyor. Genellikle 8-9 yaşına kadar öğrenilen diller de bu ana dil bölgesine kaydediliyor. Ana dilin ilgili bölgeye işlenip kaydedilmesinden sonra öğrenilen diğer diller artık farklı bir bölgeye yerleştiriliyor. Bundan dolayıdır ki ileri yaşlarda bir dil öğrenmek zorlaşıyor ve öğrenilen dil çabuk unutulabiliyor. Yabancı dil öğrenimi için en ideal yaş anaokulu ve ilkokul çağıdır.

ÖĞRENCİLERE 2 DİPLOMA FIRSATI
Yabancı dil öğreniminde müfredat sınavları dışında yararlandığınız uluslar arası ölçüm sınavları var mı?
Öğrencilerimizin DP yolculuklarına 10. sınıfta başlayıp programı 12. sınıfın kasım ayında tamamlar. Öğrencilerimizin hem Uluslararası Bakalorya hem de Milli Eğitim sisteminden iki diploma ile mezun olmalarını hedefleriz. Diploma Programının, 12. sınıfın kasım ayında bitmesi ve şubat ayında notlarının belli olması öğrencilerin, yurtdışındaki üniversitelere kolayca başvurabilmelerine olanak sağlamaktadır. Diğer bir yandan da TYT ve AYT süreci devam etmektedir. Diploma Programına dâhil olan öğrencilerimiz, hem yurtdışındaki üniversitelere başvuru yapabilir hem de üniversite sınavlarına girerek yükseköğrenim tercihlerini burada yapabilirler.

10. Sınıftan İtibaren DP Karnesi İle Akademik Geribildirim Sağlıyoruz
Uluslararası Diploma Programı öğrencilerimize 10.sınıfın ilk çeyreğinden itibaren her çeyrek dönem sonunda DP kapsamında ulaşmaları gereken hedefler ve kazanmaları gereken becerilere yönelik hazırladığımız DP karnelerini paylaşırız. Aslında başlı başına beceri gelişimini detaylı olarak raporladığımız karneler, nottan uzak olmasıyla birlikte öğrencinin akademik gelişiminin derecesini ifade eden ve onu bir sonraki çeyrek dönemde yapacağı çalışmalarda yönlendiren niteliktedir.

2. Yabancı Dil Programı
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, öğrencilerine ikinci yabancı dil öğrenme olanağı sağlar. Anaokulunun ilk yıllarından başlayarak öğrencilerimiz Almanca, İtalyanca ve İspanyolca öğrenme şansına sahiptir. Öğrencilerimiz seçtikleri II. Yabancı dil eğitimine anaokulundan başlayarak, lise yılları boyunca devam ederler. Öğrencilerimize edindikleri dil becerilerini uluslar arası projeler ve sınavlarda kullanma fırsatı verilir.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.