banner

Girne Koleji YENİ DÜNYA İNSANININ başarı yolculuğuna odaklandı
Kurum olarak eğitim çerçevesini Dünya Kimliği, Etkili İletişim, Bütünsel Tasarım ve Yaratıcı Bakış Açısı olarak belirlediklerini vurgulayan Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, Yeni Okul kavramını , bu kapsamda Girne Koleji’nin kurgusunu ve yeni döneme ilişkin düşüncelerini artı eğitim’e anlattı.

dilek_cambazoglu_28Eğitimde geçmişin anlayış ve uygulamalarıyla yeni dönemi yönetmek mümkün mü? Neler, nasıl değişiyor?

Tüm dünyayı etkileyen Pandemi sürecinden sonra eğitimde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, tabi ki temel programlamalar ana eksende kalacak ama mutlaka geliştirilecek ve günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırılacak.

Zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme biçimlerine uygun müfredat çalışmaları yapılandırılarak sisteme dahil edilecek. Eskiden sadece gezi etkinliği olarak düşünülen çalışmalar artık derslerle entegre edilerek ister online/ister yüz yüze disiplinler arası çalışmalar haline dönüşecek. Bizler Girne Koleji olarak bu bağlamda Müze’de Eğitim başlığını yanımıza aldık.

Öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini geliştirme noktasında PDR bölümü ile yapılan çalışmalar arttırılacak. Pandemi sürecinde sıkılıkla karşımıza çıkan bu kavramla ilgili öğrenci-öğretmen-yönetici ve veli ayağında “iyi olma hali’’ temelli etkinlikler arttırılacak.

Aslında hep bildiğimiz ama pandemi ile birlikte yoğun bir şekilde hayatımızın içine giren hijyen eğitimi ile ilgili çalışmalar periyodik aralıklarla yapılmaya devam edecek ve konunun unutulmaması adına sitem içinde hep kalacak. Okul alanları yeni normale göre düzenlenip planlanacak. Online çalışmalar artık kalıcı olarak okulların sistemine entegre olacak. Toplantıların ve hafta içi kursların/etütlerin bir kısmı online olarak yapılmaya devam edecek. Uygulamalı dersler planlanırken yeni normale ve ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirilip hayata geçirilecek.

OKULLARIN DEĞİŞMESİ KAÇINILMAZ

 

Pandemi ile birlikte uzaktan ve hibrit eğitimin ön plana çıkması Yeni Okul kavramını da gündeme getirdi? Sizce Yeni Okul hangi parametreler üzerine inşa edilecek? Bu anlamda kurumunuzdaki dönüşümler neler olacak ve nasıl hayata geçirilecek?

Eğitimin maksadı nedir? Çocukları hayata hazırlamak. Hayat çok hızlı bir şekilde değişiyor. Çok eskiye gitmeye gerek yok, 20 yıl öncesine bakın örneğin internet dahi yoktu. Teknolojik olarak her şeyin çok hızlı değiştiği bu dünyada okulların da değişmesi kaçınılmaz.

Reform diye bir kavram var ve Eğitimde Reformu da konuşmak gerekir.

Bizim eğitimciler olarak görevimiz önümüzdeki süreci bugünü ve yarını değiştirebilecek üretebilen bireyler yetiştirmek bu nedenle; Yüz yüze, hibrit yada online fark etmez okul iklimi; günün koşullarına uygun ve geleceğe hazırlayan bir eğitimin gerçekleşeceği nitelikte olmalı.

Bugün okula başlayan öğrencileri mezun olduklarında 2030’lu ve 2040’li yıllara yetişecekler ve o dönemde mesleklerini icra edecekler ve şu anda biz o dönemin mesleklerini bilmiyoruz.

Yapay zekanın bu denli aktif konuşulduğu dönemde Eğitimde Reform zaten başlamıştı Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda bu dönüşümü hızlandırdı.

Dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirdi.

İçinde bulunduğumuz durum eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda; bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir.

Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması stratejik planlarımızda yerini almıştır.

Biz artık zaman ve mekandan bağımsız eğitim ortamları oluşturulmalı diye düşünüyoruz.

Hele ki teknolojinin bize birçok fırsat sunduğu bu dönemde Yeni Dünya Düzeninde, öğrencinin her bilgiyi tam öğrendiği ve sınıfın ortalama hızında değil kendi hızında, özgürce öğrendiği, fırsat eşitliği sağlayan bir modelle, teknoloji destekli ama insan odaklı yeni nesil bir öğrenme anlayışı yapılandırılmalı diye düşünüyorum.

Beceri temelli eğitim yeni eğitim modelinin temellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede Yeni Okul’un beceri kriterleri neler olacak?

Biz Girne Koleji olarak Yeni Dünya İnsanının Başarı Yolculuğuna Odaklandık… Bizim kurum olarak eğitim çerçevemizi Dünya Kimliği, Etkili İletişim, Bütünsel Tasarım ve Yaratıcı Bakış Açısı Oluşturuyor.

Bu çerçeve doğrultusunda; Dünyada değişen öğrenme ekosisteminde, yeni nesil öğrenme kültürünü oluştururken kullanılacak ve öğrencilerin kazanması gereken bir takım beceriler var. Bunlara 21. YY becerileri de diyoruz.

Teknoloji Okuryazarlığı; Çocuklarımızın, çağımızda ve gelecekte ihtiyaç duyulacak teknolojileri en iyi şekilde kullanacak, hayatlarını kolaylaştıracak biçimde onlardan faydalanacak ve teknoloji üretebilecek bireyler haline gelmeleri. Teknoloji üretebilecek kelimesini özellikle vurgulamak istiyorum. Biz Girne Koleji olarak Anaokulu itibari ile robotik kodlama derslerine, ders programımızda yer veriyoruz.

Araştırma-Sorgulama; Üst düzey düşünme becerilerinin tamamının süreçlerinde yer alan araştırma ve sorgulama yetkinlikleri çocuklarımıza okullarımızın tüm kademelerinde kazandırılır ve geliştirilir. Soran, sorgulayan, araştıran çocuklar yetiştirmek için “Araştırma-Sorgulama” temel bir yetkinlik olarak ekosistemimiz içerisinde yer almalıdır.

Öğrenciler İçin Öz Düzenleme Becerisi; Öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini geliştirerek kendi öğrenme süreçlerini yürütebilmeleri oldukça önemlidir.

İnovasyon ve Yaratıcılık; Çocuklarımızın hayatlarının her alanında yeniliği arayan, inovatif düşünme becerilerine sahip, farklı ve özgün eserler ortaya koyabilen bireyler olarak yetişmeleri geleceğin dünyasında yer alabilmeleri için temel bir özellik olacaktır.

Değişim Yönetimi; Şüphesiz en kritik becerilerden biridir. Özellikle pandemi sürecinde çalışanların ve liderlerin değişime açık olmaları ve değişimi yönetmede usta olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, hızla adapte olabilen, birden fazla şapka giyebilen ve değişime açık olan kişiler daha başarılı olacaktır.

Akademik Başarı ve Yabancı Dil; Çocuklarımızın okuduğunu anlama, fen okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığı gibi temel alanlarda başarılı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli temel ve ileri seviye dersleri sunuyoruz.

Bu amaçla ders başarısını ve sınav başarısını bütüncül-gerçekçi bir biçimde ele alıyor, öğrencilerimizin ulusal veya uluslararası merkezi sınavlarda başarılı olmalarını sağlıyoruz.

Çocuklarımızı aynı zamanda en az iki yabancı dilde, bu dilin uluslararası olarak tanınmış yeterliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Akademik başarı ile sosyal başarı arasındaki denge Yeni Okul’un kurgusunu nasıl etkileyecek?

Hayatımız boyunca birçok sınavla karşılaşacağız ama bu demek değil ki hayat sınavlardan ibaret. Hayat bizim seçimlerimizden, aldığımız kararlardan, attığımız adımlardan, duygularımızdan, düşüncelerimizden, sevdiklerimizden, sevmediklerimizden ve daha birçok sürprizden oluşuyor. Bu yüzden akademik başarı ve sosyal başarı birlikte değer kazanıp eşgüdümlü olarak ilerlemelidir. Sosyal başarı; iletişim becerilerinde başarılı olma, sosyal faaliyetlerde etkin olarak rol alabilme, fiziki ve sosyal çevresi ile ilişkilerinde dengeyi koruyarak kendini ifade edebilmek demektir. Bulunduğu ortamın doğal ve sağlıklı bir üyesi olmak demektir. Bir gruba ait olabilmek, oraya uyum sağlayabilmek ve kendini gerçekleştirebilmek demektir.
Eğitim sistemimizde sınavlar gelecek planlarımızın bir kısmında etkili olsa da sosyal başarı hayat boyu bizimle devam etmektedir. Bu yüzden okul aynı zamanda öğrencisine sosyal başarı da kazandırmalıdır. Ne işe yarar bu sosyal başarı? Bakıldığında sosyal başarının doğrudan sınav kazanmada etkisi yok gibi görünse de öğrencilerin özgüvenini artırarak ders başarılarını olumlu yönde etkilediği ve öğrencileri sorumluluk almada daha aktif bireyler haline getirdiği söylenebilir. Bu da sınav süreci için önemli bir özelliktir.  Akademik başarı gibi sosyal başarı da okul-aile-öğrenci işbirliği ile doğru sonuca ulaşır.
Öğrencinin bir ortama girdiğinde görünmeyen olmak yerine kendini ifade edebilen, kendi gücünün farkında olan bir birey olmasını, okulda, iş hayatında veya özel hayatında farklı insanlarla bir arada uyum içerisinde zaman geçirebilmesini,kişiliğini sağlam temellere oturtmasını, başarıya ulaşmak için engelleri fırsata çevirmesini istiyoruz.
 

YENİ MÜFREDAT NASIL OLMALI?

Eğitimde MEB’in belirlediği müfredat üzerinden planlamalar yapılıyor. Bu anlayışın değişmesini bekliyor musunuz? Bu konuda önerileriniz nelerdir?

Pandemi sürecinde yaşanılanlar müfredat üzerinde yeni planlama ve uygulamaları zorunlu kılmıştır. Bu nokta Milli Eğitim Bakanlığımızın çeşitli çalışmalar yürüttüğünü duyuyor ve takip ediyoruz. Bu süreçte bizim önerilerimizi maddeler halinde paylaşmak isterim.

 • Müfredat günümüz gerçekliklerine göre, önceki sınıf düzeyinin kritik kazanımlarını da kapsayacak şekilde tasarlanmalı, sadeleştirilecek başlıklar var ise sadeleştirilmeli ve ders saatleri yeniden gözden geçirilmeli,
 • Sosyal -Duygusal becerileri dikkate alan çalışma ve etkinliklere daha fazla zaman ayrılmalı,
 • Öğrenme kayıpları ve eksikliklerini tespit etmeye yönelik geçerli, güvenilir ve aynı zamanda süreç odaklı bir ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsenmeli,
 • Yeni öğretim çalışmaları planlanırken salgında önemi bir kez daha anlaşılan yaşam becerilerine de yer verilmeli,
 • Uygulamalı dersler, öğrencinin bütüncül gelişimini de destekleyecek biçimde yeni bir anlayışla düzenlenmeli,
 • İlkokul 1. ve 2. sınıfı uzaktan eğitim yoluyla tamamlayan, ortaokul veya lise kademesine geçiş yapan öğrenciler, lisede alan seçecek öğrenciler, 8. ve 12.sınıf öğrencilere özellikle odaklanacak çalışmalara yer verilmeli,
 • Yeni koşullara uygun bir rehberlik anlayışı geliştirilmeli,
 • Öğretmenlerin iyi olma hallerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmeli,
 • Gelecekte yaşanabilecek olası doğal afet ve salgın gibi durumlarda eğitim öğretimin sürdürülmesi ve öğrenme kayıplarının azaltılması için önceden hazırlanmış eğitimde acil durum eylem planı oluşturulmalı. 


Girne Koleji olarak biz kurumlarımızda, ders tasarımlarını oluştururken içeriği doğru eğitim teknolojisi ile bütünleştiriyoruz.

 • Yapay zeka tabanlı online eğitim platformları,
 • Oyunlaştırılmış eğitim araçları,
 • Dijital Okuryazarlık dersleri,
 • Robotik-kodlama dersleri,
 • Bilim ve teknoloji dersleri
  gibi dersler ile sadece sınıf ortamında değil ev ortamında da senkron ve asenkron yaklaşımla teknolojiyi içerikle bütünleştiriyoruz.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.