banner

Kavram’ın yeni hedefi eğitim kalitesini artırarak nitelikli büyüme
1974 İstanbul, Laleli’de tek bir bina ile başlayan Kavram markasının yolculuğu bugün süreçte 22 kampüs okul ve 54 kurs merkezi ile toplamda 76 eğitim kurumu ile devam ediyor. “Önümüzdeki yıl 10 yeni kampüs ve 40 yeni kurs merkeziyle eğitim – öğretim faaliyetlerine başlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık.” diye konuşan Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Adem Durmuş, kurumdaki değişimi ve gelecek hedeflerini artı eğitim’e anlattı. 

adem_durmus_kk* Geleceğin insan profili ihtiyacını doğru analiz ederek, eğitim içeriklerinde yaptığımız farklılıklar, sektörde oluşturduğumuz inavosyonlar eğitim vizyonumuzu oluşturuyor.

* Kavram’da öğrenciler pandemi dönemindeki eğitim sürecini; birey odaklı, akademik, sosyal ve iletişim yoğunluklu çalışmalarımızla kendilerini okuldaymış gibi hissederek yaşadılar.

* Sürekli değişen eğitim paradigmaları teknolojiyi her adımda barındırmaktadır. Bu sebeple de öğretmen oryantasyon ve okula uyum süreçlerinde desteklenmelidir. 

Kavram Eğitim Kurumlarının kuruluş ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? Kavram, Türk Eğitim sisteminde nasıl bir konumda bulunuyor? Kuruluşunuzdan bu yana markanın oluşumundaki dönüm noktaları neler oldu?
Kavram, 1974 - 1975 eğitim-öğretim yılında kurucumuz ve onursal başkanımız Sayın Bahattin Durmuş’un vizyonuyla, bilimde çağdaş, fikirde özgür nesiller yetiştirme ilkesini benimseyerek kurulmuştur. Kavram, eğitim denince akla gelen nadide kurumlardan biridir. 47 yılı geride bırakan Kavram, yönetim kurulu başkanımız Sayın Nureddin Durmuş’un katkılarıyla bu günlere geldi. Kavram, her zaman kendisini yenileyerek çağın eğitim argümanlarına uyum sağlamıştır. Şubat 2019 tarihinde eğitim girişimcisi Sayın Ümit Kalko’nun da Kavram yönetim kuruluna katılması ile birlikte çağın dinamiklerine uygun yenilenme sürecine girdik. 47 yıldır eğitimdeki değişimi ve dönüşümü takip ederek çağa ayak uyduran bir eğitim kurumu olmayı başardık. Bu başarıyı köklü geçmişimize sadık yönetim kadromuz ve çalışanlarımız ile sağladık. Sayısı gün geçtikçe artan Kolejlerimiz ve Kurs Merkezlerimiz ile köklü deneyimlerini nesilden nesile aktaran eğitim ve yönetim kadromuz sayesinde, bugün eğitim dünyasında kaliteli bir eğitim markası olarak varız. Bu da Kavram ailesi olarak bizlere büyük gurur veriyor.
1974 yılında İstanbul, Laleli’de tek bir bina ile başlayan eğitim tutkumuz günümüze dek katlanarak Türkiye’nin doğusundan batısına uzanan çeşitli illerimize yayılarak onbinlerce öğrenciyi yetiştirmeye devam ediyor. Bu süreçte 22 kampüs okul ve 54 kurs merkezi ile toplamda 76 eğitim kurumuna ulaştık. Önümüzdeki yıl 10 yeni kampüs ve 40 yeni kurs merkeziyle eğitim – öğretim faaliyetlerine başlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kavram’ın yeniden yapılanması sürecinde “aynı başarı bambaşka bir heyecan” mottosunu tercih ettik. Çünkü, bir işte heyecan varsa bütün sorunların çözülebileceğine inandık ve bugün eğitimin önde markalarından biri olarak eğitim yolculuğumuza devam ediyoruz.
Büyüme trendimizi pandeminin oluşturduğu zor koşullara rağmen devam ettirdik. Kavram ailesine bu sene Testfen markasıyla yeni eğitim markası kazandırdık. Testfen 2 kurs merkeziyle “Başarın için Seninle” mottosuyla öğrencilerimize eğitim vermeye başladı. 2022 – 2023 eğitim – öğretim dönemine ise yeni 25 kurs merkeziyle merhaba diyecek.

DAHA ÇOK ÖĞRENCİ ve VELİYE KAPILARIMIZI AÇACAĞIZ

Kavram Eğitim Kurumlarının kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Kavram büyük bir aile... Laleli'de, her öğrencinin iyi ve kaliteli eğitimi hak ettiğine inanarak açtığımız ilk kurumumuz; bu yıl 1.500 akademik kadromuzla, 15.000 öğrenci ve 30.000 velimize hizmet vereceğiz. Türkiye’nin her bölgesinde bir Kavram Eğitim Kurumu açmak ve akabinde yurtdışında bir eğitim kurumuna imza atmak hedeflerimdir. Kavram’ın köklü geçmişi bunu sağlamaya fazlası ile yeterlidir. Kavram’ın yeni hedefi eğitim kalitesini artırarak nitelikli büyümedir.
Geleceğin insan profili ihtiyacını doğru analiz ederek, eğitim içeriklerinde yaptığımız farklılıklar, sektörde oluşturduğumuz inavosyonlar bizim eğitim vizyonumuzu oluşturuyor.
Son iki yılda özel okul ve kurslar çok kan kaybetti. Gerek pandemi, gerek ekonomide yaşanan ani ve hızlı dalgalanmalar gerekse özel okulculuğu destekleyen bazı kolaylıkların zaman içinde kalkması nedeniyle. Geçen yıl yeni 3 okul ve 22 kurs merkezi açtık. Bu sene bu büyüme artarak devam edecek. Kavram daha çok öğrenciye ve daha çok veliye kapılarını açacak. Okul ve kurs merkezi sayımızı artırmaya yatırım ortaklarımızla sürdüreceğiz. Yatırım ortaklarımıza yeni okul ve kurs merkezi olarak sunduğumuz kolaylıklar bunu fazlasıyla sağlayacaktır. Büyüme hedefimiz, öğretme, geliştirme, fırsat verme ve kaliteli eğitim verme tutkumuz ile devam edecek.
Pandemi ile birlikte ihtiyaç haritamıza eklenen KİM’i (Kavram İletişim Merkezi) hayata geçirerek paydaşlarla olan iletişimimizi artırdık. “Sağlıklı iletişim, verimli eğitim” anlayışı ile kurduğumuz KİM, kurumlarımızın gelişmesinde bize kısa sürede destek sağladı. Velilerimizden aldığımız geri dönüşler ile ileriye dönük programlarımızı şekillendirmemizde yol gösterdi. Kurum kültürümüzü tabana yayarak ilerleyen bir sistem ile eğitim vermeye devam edeceğiz.

EĞİTİM KADROMUZU GLOBAL ÇERÇEVEDE YETİŞTİRDİK

Kavram Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
“En iyi okul, her öğrencisini başarıya götüren okuldur” bakış açısının öncüsü olarak herkesin ortak değerlerde buluşmasının mümkün olacağı inancı ile Kavram kuruldu. Değişen zaman dinamikleri ve nesillerin profilini göz önünde bulundurarak anaokulunda “Çocuk Merkezli Tasarım”, ilkokulda “Etkileşim Temelli Öğrenme”, ortaokulda “Performans Hedefli Gelişim”, lisede “Yetkinlik Odaklı Deneyim” anlayışını eğitim modelimize kattık. Eğitim anlayışımızın temelinde var olan öğrenen merkezli ve ihtiyaca yönelik eğitim kalitesini sağlamaktır. Kavram eğitim anlayışını, 21.yy becerileri ile harmanlayarak ders içeriklerimize yansıttık. Yenilikçi, sosyal ve duygusal becerilere odaklanan, teknoloji ile barışık, eleştirel düşünebilen ve araştıran öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyerek ders programlarımızı oluşturduk.
Değişen ve gelişen zaman içerisinde akademik başarının yanı sıra global ve lokal becerilere sahip olması gerektiğine inandığımız öğrencilerimizi okul içi ve okul dışı ders programları ile destekledik. Eğitim kadromuzu global çerçevede yetiştirdik. Tüm bunlar Kavram eğitim anlayışının çatısı altında hayat buldu.
Akademik başarının, sosyal-duygusal becerilerin ve toplumsal değerlerin yanında, mutlu ve başarılı birer birey yetiştirme çabasında olan bir kurum olarak tanımlayabiliriz.

Pandemi ile başlayan yeni dönemde öğretmenleri nasıl bir değişim süreci bekliyor? Öğretmenlerin yeni döneme uyumu için neler planlıyorsunuz? Yeni dönem öğretmenlerinin özellikleri neler olacak?
Pandemi dönemi online ders süreçleri ile beraber, öğretmenlerin pedagojik ve akademik rolünün yanında, iletişim becerisi ve teknolojiyi etkili kullanma gücü büyük önem kazandı. Öğrencilerin okuldan uzak eğitim aldıkları bu süreçte online dersler öğretmen iletişiminin tek kanalı haline geldi. Dolayısıyla öğretmenlerin rolü ivme kazandı. Yeni dönemde de öğretmenlerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal-duygusal ve teknoloji okuryazarlık becerileri de ön planda olacaktır. Sürekli değişen eğitim paradigmaları teknolojiyi her adımda barındırmaktadır. Bu sebeple de öğretmen oryantasyon ve okula uyum süreçlerinde desteklenmelidir.
Kavram Eğitim Kurumları’nda öğretmenlerimiz; pandeminin etkisini en aza indirmek için, online derslerin yanında birebir görüşmeler yaptılar, online etkinlikler düzenlediler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreçlerinin dâhil olduğu ve öğrencileri desteklediğimiz bu dönemde, onların bireysel başarısına odaklandık. Kavram’da öğrenciler pandemi dönemindeki eğitim sürecini; birey odaklı, akademik, sosyal ve iletişim yoğunluklu çalışmalarımızla kendilerini okuldaymış gibi hissederek yaşadılar. Bunu başarmamızın en büyük nedeni ise öğretmenlerimiz ile kurduğumuz samimi ve kuvvetli bağ, gelişmelerini sağlamak için organize ettiğimiz eğitimler, eğitim merkezinde olmaları için nitelikli eğitim vermeleri için sağlığımız özgür ortamdır.

YÖNETİCİDEN ÇOK LİDER OLMALISINIZ!

Uzun yıllardır eğitim sektöründe yönetici olarak yer alıyorsunuz. Nasıl bir yöneticisiniz? Yöneticilik vasfınızı belirleyen ilkeleriniz nelerdir?
Eğitimde profesyonelliğin ilk adımı ve değişmeyen yegâne özelliği işini sevmektir. Yönetici olmaktan çok lider olmanız sizi başarıya götürür. Bunun yolu da her şeyden önce iyi bir dinleyici olarak, anlama ve öğrenme çabanızın her zaman dip diri olmasıdır. Kariyerimde ilerlememi sağlayan en büyük etken bunlardır. Tabi ki her yöneticinin taşıması gereken olaylara objektif bakabilmek, eleştiriye açık olmak, değişimi takip edebilmekte var.
Kariyer yolculuğumda aldığım her görevde kendime sorduğum birkaç soru vardır? Bunlardan birincisi bu işi verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yapmanın başka bir yolu var mı? İkincisi birlikte çalıştığım insanlar veya ürettiğin hizmetten yararlananlar ne bekliyor? Kuracağın sistem bunların ne kadarını karşılıyor? Üçüncüsü kişisel doyumu, ait olma duygusunu, üretme ve katkı sağlama çabasını nasıl ayakta tutabilirsin? Son olarak da heyecanı her zaman dipdiri nasıl tutabilirsin?
Tüm bu sorulara kendi içinizde cevap sağladığınızda ve uygulama noktasında sadece kendi perspektifinizden bakmadığınızda liderlik sizinle birlikte çalışma odanıza kadar geliyor.
 

BİLİMDE YETKİN, SANATTA ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEYİ GAYE EDİNDİM

Eğitim sektörünün zorlu süreçlerinde Kavram Eğitim Kurumlarının Genel Müdürlük görevini üstlendiniz. Başarılı bir yıl geçirdiniz. Uzun yıllardır eğitim sektöründe yönetici olarak yer alıyorsunuz. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1975 yılında Tokat'ta doğdum. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri bölümünden mezun oldum. Sosyal sorumluluk kapsamında 2004 yılında www.rehberliksitesi.com
web sitesini kurarak veli, öğrenci ve eğitimcilere alanımla ilgili destek verdim, vermeye de devam ediyorum. Kariyerim boyunca eğitim alanında farklı görevlerde bulundum; Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık, Bölüm Başkanlığı, Akademik Koordinatörlük, Eğitim Koordinatörlüğü, Genel Yayın Koordinatörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında görev aldım. Birçok eğitim kurumunun ve markasının kuruluşunda, eğitim modelinin geliştirilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında aktif olarak görev aldım. Eğitim kurumlarının vizyonuna uygun eğitim modelleri geliştirerek dijital ve teknolojik alt yapının kurulmasına öncülük edip vizyoner eğitim içeriklerinin hazırlanmasına başkanlık ettim. 2010 yılında, Eğitimde Değişim Hareketi Platformu'nun kuruculuğunu ve onursal başkanlığını 7 yıl boyunca yaptım, Yeni Nesil Eğitim Konferansları organize ederek binlerce öğretmenin kendisini yenilemesine ve geliştirmesine katkı sağladım.
“Başarının Yol Haritası”, “Çocuğumu Gençliğe ve Hayata Hazırlıyorum”, “Okula Giden Çocukların Eğitimi”, “Çocuklarda Özgüven Gelişimi ve Karakter Eğitimi” ve “Eyvah! Çocuğum Bilgisayar Kullanıyor” adlı kültür kitabı ve bunların yanı sıra farklı yayın evlerine ait 20 adet KPSS Eğitim Bilimleri kitabını yayınladım. Birçok eğitim yazılımına,yayın evine ve eğitim kurumuna danışmanlık yaparak eğitim çerçevesinde pek çok projeye de başkanlık ettim.
Türk eğitim sisteminde yer aldığım ilk günden bugüne kadar değerlerinin bilincinde, evrensel bakış açısına sahip, bilimde yetkin, sanatta özgür öğrenciler yetiştiren eğitim sistemi tasarlamayı gaye edindim.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.