banner

Girne Koleji yüz yüze eğitime nasıl hazırlandı?
Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, önümüzdeki dönemde eğitimin nihai hedeflerini, öğrencilerin psikososyal ihtiyaçlarını akademik başarıyla denk tutarak belirlediklerini söyledi. Cambazoğlu, yüz yüze eğitim için yaptıkları hazırlıkları artı eğitim’e anlattı.

dilek_cambazoglu_29Kesintisiz yüz yüze eğitim için hangi tedbirler alınmalı?
Okullar yalnızca akademik bilginin aktarıldığı ortamlar değil. Yaşanan süreç eğitimcileri, öğrencileri, velileri eğitimin ve okulun işlevleri ile ilgili tekrar düşünmeye sevk etti. Eğitim yaşamından fiziksel olarak uzaklaşılmasıyla okul içi sosyal öğrenme ile sınıf içi iletişime dayalı akran etkileşimi kayboldu, küçük yaş gruplarında somut öğrenme deneyimleri eksik kaldı. ‘Okulların açılmaması daha fazla kaldırılabilir mi?’ bu soruyu sormalıyız. Öncelik açılması olmalı ve tüm tedbirler buna göre alınmalı.
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin sağlığının her anlamda korunabileceğinden emin olunması gerekiyor. Okul ile temas eden herkesin fiziksel sağlığının güvence altına alınmasının yanı sıra pandemi döneminin ve okula dönüşün getirdiği psikososyal zorluklara karşı hem öğretmenler hem de öğrenciler desteklenmeye devam edilmeli. Öğretmenlerin sınırlı bir bölümü aşılanmaya başladı, çocukların ise aşılanmalarının önünde uzun bir süreç var. Bu süreçler MEB ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile hızlı bir şekilde planlanarak koordine edilmeli.
Yüz yüze eğitimin özellikle de çocukların sosyalleşmesi ve okula aidiyet gibi konulardaki önemini düşününce önümüzdeki dönemde eğitimin nihai hedeflerini, öğrencilerin psikososyal ihtiyaçlarını akademik başarıyla denk tutarak belirlemek gerekecek. Eğitim ortamları oturma düzenleri, teneffüsler, servisler ve beden eğitimi gibi virüs bulaşma riski yüksek dersler başta olmak üzere her açıdan yeniden düzenlendi. Bu ortamlarda fiziksel koruma için konulmuş olan sosyal mesafe, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarının uygulanmasında disiplini elden bırakmamak, okullarda kuralların uygulanmasını sağlayacak sayıda görevli bulundurmak gerekecek.

OKULA UYUM İÇİN 7 GÖREV
MEB ve okullar kriz yönetimine hazır mı?
Pandemi, beklenmedik ve hızlı bir şekilde hayatımızın içine girdi. 2 seneye yaklaşan bu süreçte epey bir tecrübe kazandık. Pandemi süreci özellikle belirsiz karşımıza çıkabilecek afetler ile ilgili de bir eylem planı oluşturmak gerektiğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Salgın sonrasında okul ortamının güvenli hale getirilmesi ve okula uyumun kolaylaştırılması sürecinde okul yönetimi, öğretmenler, okul çalışanları, aileler ve öğrencilere düşen görev ve sorumlulukları maddeler halinde özetlemek isterim:
 Salgını dikkate alarak okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale eylem planı ile acil durum eylem planını güncellenmeli
 Her sınıf için iletişim ağı oluşturulmalı
 Öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarına ait acil durumlarda iletişime geçilecek kişilerin listesi oluşturulmalı ve/veya güncellenmeli
 Okul dışındaki paydaşlarla (Aileler, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı vb.) bilgi paylaşım sistemi geliştirilmeli
 Koruma ve önleme konusunda tüm paydaşları bilgilendirilmeli
 Okulların açılmama ihtimaline karşılık online eğitim süreçleri önceden tasarlanmalı
 Her sınıf seviyesindeki kritik kazanımlara yönelik ölçme değerlendirme çalışmaları planlanmalı
Pandemi nedeniyle oluşacak olumsuzluklar için hangi senaryolar hayata geçirilecek?
Uluslararası dokümanlar incelendiğinde, salgının dünya geneline yayıldığı ilk şok sürecinde, bu krizin eğitim sistemleri ve öğrenciler üzerindeki etkilerini anlamlandırma ve yaşanan ve yaşanabilecek etkiler karşısında çözümler üretmeye yönelik bir odak bulunuyordu. Zamanla salgın hayatımızın bir gerçeği haline geldi ve birçok kurum ve sistemde önemli değişikliklere gidildi. Çalışmaların odağı da önümüzdeki süreçte eğitim sistemlerini nelerin beklediği, salgın sonrası eğitimin nasıl yapılandırılabileceği, salgından hangi derslerin çıkarılabileceği, daha güçlü ve esnek bir yapının nasıl oluşturulabileceği gibi konularda yoğunlaştı.
Milli Eğitim Bakanlığımız yeni eğitim öğretim yılına ilişkin farklı senaryolar üzerine çalıştığını biliyoruz. Biz de kurum olarak her türlü gelişmeyi yakın takip ederek tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu senaryolar ile ilgili başlıklara kısaca değinmek isterim:
TERS YÜZ SINIF MODELİ
İlk senaryo Ters Yüz Sınıf Modeli.Bu modelde, eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan yapılacak.Bazı derslerin tamamı uzaktan verilebileceği gibi, bazı derslerde teorik eğitim okulda pratik eğitim evlerde yapılacak.Öğrenciler okullarında derslerini dinledikten sonra verilen proje ve ödevlerle konuyu evlerinde pekiştirecek. Öğretmenler sürecin her aşamasında öğrencileriyle iletişimde olacak.

SEYRELTME SINIF
Bir diğer senaryo ise öğrencilerin kendi okullarında ikili eğitime geçmesi. Bu plana ilişkin fizibilite çalışmaları başlatıldı. Sınıflar için "seyreltme çalışması" yapılıyor.Senaryo uygulanırsa 20 öğrencilik bir sınıf yarı yarıya seyretilecek.10 öğrenciye sabah, 10 öğrenciye ise öğlen yüz yüze eğitim verilecek.
Okulların hiç açılmaması veya açıldıktan sonra tekrar ara verilmesi ihtimaline karşı da tam zamanlı uzaktan eğitim planı çalışılıyor.

UZAKTAN EĞİTİM
Söz konusu içerikler, yüz yüze eğitime geçilse dahi kurumların online eğitim platformları üzerinden öğrencilere sunulmaya devam edilecek.
Farklı senaryolara göre, kantin, yemekhane ve ulaşım hizmetlerinin nasıl düzenleneceği üzerinde de çalışılıyor.

MEB ve eğitim dünyası kesintisiz yüz yüze eğitim için hangi ortak adımları atmalı?
Kesintisiz yüz yüze eğitim için MEB ve eğitim dünyasının ortak adımlar atması önemlidir. Yapılacak takvim planlamalarında ve takvimlendirmelerde bölgesel farklılıklar da dikkate alınarak süreç yönetilebilir düşüncesindeyim. Atılacak adımlarla ilgili TEDMEM (Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu) tarafından hazırlanan ve önemli gördüğüm Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol Haritası çalışmasında yer alan başlıklardan kısaca bahsetmek isterim:
 Hiçbir öğrenci olması gereken düzeyin gerisinde bırakılmamalıdır.
 Öğretmenler her koşulda desteklenmelidir.
 Öğrencilerin öğrenmeye etkin bir şekilde katılabilmeleri için sosyal ve duygusal iyi olma halleri önceliklendirilmelidir.
 Her bir öğrencinin öğrenme kayıpları ve eksikliklerini tespit etmeye kaynaklık edecek geçerli, güvenilir ve aynı zamanda süreç odaklı bir ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsenmelidir.
 Karar alma süreçlerinde telafi programının genel çerçevesi ve temel prensipleri merkezi düzeyde belirlenmeli; uygulamada okulların ihtiyaçları esas alınmalıdır.
 Öğrenme kayıpları ve eksikliklerinin belirlenmesi kadar öğrencilerin sosyal ve duygusal gereksinimleri de belirlenmeli ve izlenmelidir.
 Yeni öğretim programı çalışmaları kapsamında mevcut öğretim programları çerçeve program anlayışıyla yeniden uyarlanmalı, salgında önemi anlaşılan yaşam becerilerine de yer verilmelidir.
 Uzaktan öğrenme sürecinde çoğunlukla kapsam dışı bırakılan uygulamalı dersler, öğrencinin bütüncül gelişimini de destekleyecek biçimde yeni bir anlayışla düzenlenmelidir.
Öğrenciler okullara hangi şartlar altında adım atacaklar?
Pandemi sonrası öğrencilerimizin rahatlıkça adapte olabilmeleri için Okula Uyum programımızı oluşturduk. Okula Uyum Programımız çerçevesinde öncelikle öğrencilerimizin COVİD-19 süreci ile ilgili bilgilendirmelerini sağladık. Bu süreçte rehberlik servisimiz salgın sürecinde ortaya çıkan stres, kaygı ,depresyon gibi psikolojik tepkilere karşılık çalışmalar yürüttü ve yürütmeye devam edecek.
Salgın sonrasında okul ortamının güvenli hale getirilmesi ve okula uyumun kolaylaştırılması sürecinde okul yönetimi, öğretmenler, okul çalışanları, aileler ve öğrencilere düşen görev ve sorumluluklar ile ilgili tüm paydaşları bilgilendirdik.
Salgını da dikkate alarak okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale eylem planı ile acil durum eylem planımızı güncelledik.
Sınıf mevcutları ve zaman çizelgeleri pandemi koşullarına göre düzenlenerek eğitim öğretim takvimleri paylaşıldı.
Yeni dönemin eğitim modelinde hangi teknolojilerden nasıl yararlanılacak?
Girne Kolejleriolarak güçlü bir akademik programı her platformda sunabilmek en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir. Öğrenmenin merkezinde öğrenci vardır. Öğrenci öğrenme sürecinde aktiftir. Araştırarak, keşfederek, yaparak yaşayarak, tartışarak öğrenir. Bir konuyu anlamak bilmekten veya yapmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Bir konuyu anlamak, o konuya ilişkin bilgi ve becerileri daha gelişmiş, esnek biçimlerde ve ortamlarda kullanmaktır.
Okullarımızın teknoloji altyapısı “okulda ve okul dışında gerçekleşen öğrenme aktivitelerini destekleyecek”, “doğru kaynaklara uygun araçlar ile hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak” ve “öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde devam etmesine olanak verecek” şekilde yapılandırılmıştır.
Eğitim öğretim faaliyetlerinin planlaması noktasında öğretmen, öğrenci ve yöneticilerimizin teknolojik yeterliliklerini arttırmak için Girne Amerikan Üniversitesi BÖTE bölümü öğretim üyelerinden ve Bilişim Öğretmenlerimizden eğitimler alarak süreci yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz. Özellikle web 2.0 araçlarının derslere entegrasyonu konusunda önemli çalışmalar yaptık. Pandemi döneminin en önemli kazançlarından biri öğrencilerin kendi başlarına zamanı yönetmelerini ve öğrenmelerini sağlayacak çalışmalara olanak tanımasıydı. Yürüttüğümüz planlamalarda bu başlıkları önceliklendirerek önemli bir yol kat ettik.

YENİ DÖNEM İÇİN YOL HARİTASI HAZIR
Yeni eğitim – öğretim dönemi başlarken akademik ve sosyal hazırlıklarınızı tamamladınız mı?
Yeni eğitim-öğretim dönemi için “Covid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi” çalışmamızı tamamladık. Bu çalışmada hem akademik hem de sosyal anlamda yapılan tüm hazırlıklara yer verildi.
Her alan için özenle çalışıp ayrı ayrı önlem maddeleri oluşturduk. Servis araçlarımız, okul girişleri, sınıfların içleri, diğer derslik alanlarımız, yemekhane, kantin, tuvalet ve duş alanları, bahçemiz ve açık alanlar, ortak kullanım alanları, laboratuvarlar, kütüphane, spor salonu, öğretmenler odası gibi okuldaki her fiziki ortamımıza özel tedbirlerimizi hazırladık ve uygulayacağız. Okulumuza gelecek personelimiz, ziyaretçilerimiz, velilerimiz bu kurallar dahilinde gelebilecek.
Maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi artık yeni düzenimizin en başında yer alan maddeleri her alanda, kesintisiz uygulayacağız. Öğrenci servislerimizin mevcudunu sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak yeniden düzenleyeceğiz. Hem servis hem okul araçlarımızın hijyeni çok sık aralıklarla yapılacak. Okulun merdivenleri sadece çıkış ve sadece iniş merdivenleri olarak ayrılacak ve temas azaltılacak. Lobi alanlarındaki veli oturma alanları kaldırılacak. Kargolarımız dahi dezenfekte edilip personelimize teslim edilecek.
Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuyoruz. Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak, öğrenciler ve öğretmenler maskeli olacak, öğretmenimiz siperlik de takacak. Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alınacak ve takibi yapılacak. Havalandırma hem okulda hem servislerde klima ile değil doğal yollarla sağlanacak. Pencereler açık kalacak, sınıflar hem gece hem gündüz düzenli olarak havalandırılacak. Teneffüsler her sınıf kademesi ayrı kullanacak şekilde kurgulanacak.
Yemekhanede de tüm hijyen kuralları gözetilerek ve yemeğe çıkış saatleri planlanarak hizmet verilecek. Menüler salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde düzenlenecek.
Yapılan bu fiziki hazırlıkların yanı sıra öğrencilerin bir önceki yıldan getirdikleri akademik eksikliklerinin tespiti ve bunların kapatılması noktasında da telafi programlarımızı tamamladık.
Rehberlik servisimiz tüm çalışan, öğrenci ve öğretmenlerimizin psikolojik sağlamlıklarını ve kendini iyi hissetme durumlarını artırmak üzerine yapacağı çalışmaları planladı ve uygulamaya başladık. Bahsettiğimiz bu planlamalarımız çerçevesinde yeni eğitim-öğretim yılına hazırız.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.