banner

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Global Vizyonu ile büyümeye devam ediyoruz
7 kampus ile eğitim sektöründe yer alan Girne Koleji, bu yıl Girne Amerikan Dil Kursu ve Girne Amerikan Anaokulu markalarını da hayata geçirerek Yatırım ortaklığı modeliyle Türkiye’de büyümesini sürdürüyor.  Yakında tüm Türkiye’de bu alanlarda da eğitim sektöründe zincir ve kurumsal bir marka olmayı hedeflediklerini belirten Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, “Kısa vadede Türkiye’de, orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya ülkelerinde markalarımızı büyütmek istiyoruz.” diye konuştu.

dilek_cambazoglu_ekim_2021Yaklaşık 2 yıldır eğitim sektöründe pandemi nedeniyle bir daralma yaşanıyor. Bu daralmanın yakın zamanda tersine döneceğini düşünüyor musunuz? Buradan çıkış için MEB ve özel kurumların yapması gerekenler neler? MEB’in özel okullaşmada hedef olarak belirlediği yüzde 15 oranına ulaşılabilmesi nasıl mümkün olabilir?
Eğitimde tüm dünyada eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olan COVID-19 salgını, okullarda eğitim-öğretimi kesintiye uğrattı. Bazı ülkelerde tamamen kapanma olurken bazılarında kısmi kapanışlar oldu. Bazı ülkeler de ara vermek zorunda kaldı. Bu süreç dünyada farklı kademelerde öğrenim gören 1,5 milyardan fazla öğrenciyi etkiledi. MEB verilerine göre 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 938 özel okul kapandı, 882 özel okul devir işlemi yaptı ve yaklaşık 50 bin öğrenci devlet okullarına geçti. Pandemi döneminde ekonomide yaşanan daralma, özel okullardaki arz ve talep oranlarını da geriletmiştir. Eğitim sektöründeki daralmanın sürece bağlı olarak tersine döneceğine inancımız tam. Pandemi sonrası ekonomideki daralma gerileyecek ve bu da okullaşma oranlarını arttıracaktır.

MEB’in özel okullaşmada hedef olarak belirlediği yüzde 15 oranına ulaşılabilmesi elbette mümkün. Bu oran önemli, ama bunun sürdürebilir ve sağlam olması gerekir. MEB’in yatırımcılara uygulayacağı teşvikler özel okullaşma oranını arttıracağı gibi MEB’ in de yükünü hafifletecektir.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ AMA İNSAN ODAKLI EĞİTİM
Son 2 yıldır sektörde yaşanan bu olumsuz tablonun kurumunuza etkileri neler oldu? Süreci nasıl yönettiniz?
Pandemi süreci aslında bizim ülkemiz de dahil tüm ülkeler için çok ani gelişen bir süreç oldu. Bu sürecin eğitime de çok ciddi etkileri oldu. Uzaktan eğitime geçme noktasında hiçbir ülke elbette ki bu sürece hazırlıklı değildi. Öncelikle şunu belirtmek isterim Türkiye’nin sağlıkta olduğu gibi eğitimde de başarılı bir süreç geçirdiğini düşünüyorum.
Pandemi ile eğitim sektörü hızlı bir biçimlenme sürecine maruz kaldı. Pandemi zorunlu olarak eğitimin tüm alanlarını dijital teknolojiye bıraktı. Değişen ve dönüşen dünyada yeniliklere ayak uydurmamız sürdürülebilir bir eğitim için oldukça önemli. Bu dönüşümde, bireyleri hayata hazırlayan ve topluma uyum sağlamaları için öncülük eden eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Dünyada küreselleşme, teknoloji, hibrit öğrenme, bireysel öğrenme alanlarında yaşanan gelişim ve dönüşümler hem toplumları hem de eğitimi ve okulları etkiliyor. Bu yüzden, hepimizin sorguladığı “Gelecekte okullar nasıl olacak?”  soruları eğitim camiasında gündemden düşmeyecek çok önemli bir araştırma ve tartışma konusu.
Biz Girne Koleji olarak bu süreçte teknolojinin bize birçok fırsat sunduğu yeni dünya düzeninde öğrencilerimizin, her bilgiyi tam öğrendiği ve özgürce benimsediği, fırsat eşitliği sağlayan bir modelle, 21. yy’ın hayatımıza kattığı değerler çerçevesinde, teknoloji destekli ama insan odaklı yeni nesil bir öğrenme anlayışını benimseyerek eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanmasını önemsedik.

YATIRIM ORTAKLARIMIZLA BÜYÜYORUZ
Eğitim sektöründe büyüme modeli olarak franchise sistemi öne çıkıyor. Markanızın bu konuda politikası hakkında bilgi verebilir misiniz? Franchise sisteminizde nasıl bir büyüklüğe ulaştınız? Hedefleriniz ne olacak?
Biz Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak kurduğumuz sisteme franchise yerine ‘Yatırım Ortaklığı Sistemi’ demeyi tercih ediyoruz. Çünkü yerelde markamızı temsil eden Kurucu Temsilcilerimiz bizim aynı zamanda aynı amaca hizmet eden Yatırım Ortaklarımızdır.
Kolej ve Dil Kursu yapılanmamızın Girne Amerikan Üniversitesi ile ortak vizyonu tamamen nitelik ve iletişim odaklı. Bu nedenle de eğitimin global sorumluluğuna dair tüm unsurların kalitesini ve uygulama örneklerini büyük bir özenle deneyimli bir ekiple hayata geçiriyoruz. Böyle bir yatırımın olması da eğitim yatırımı yapmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturdu.
Girne Kolejlerinde ilk yılımızda 7 Kampüs ile başlangıç yaparak ikinci yılımızda öğrenci sayımızı yüzde yüz oranında arttırdık. Hedefimiz her zaman bu isme ve yatırıma yakışan örnek çalışmalarla öğrencilerimize öğrenme keyfini deneyimletmek, öğretmenlerimizin gelişimine odak oluşturmak ve anne babaların güveniyle büyümek.
Bu yıl diğer projelerimiz olan Girne Amerikan Dil Kursu ve Girne Koleji Anaokulunu hayata geçirerek eğitim öğretim faaliyetlerine başladık. Yakında tüm Türkiye’de bu alanlarda da eğitim sektöründe zincir ve kurumsal bir marka olmayı hedefliyoruz. Kısa vadede Türkiye’de, orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya ülkelerinde büyütmek istiyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kampüsleri (ABD, İngiltere, Hong Kong, Sri Lanka, Moldova, KKTC ve Türkiye), tüm Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerine yedi farklı ülkede eğitim vermektedir. Girne Amerikan Üniversitesi gibi dünyanın farklı ülkelerinde kampüsleri olan bir üniversitenin büyüme modelini örnek alarak, tüm projelerimizde aynı konseptte sürdürülebilir bir eğitim politikasıyla ilerleyeceğiz. Hedefimiz yüksek öğrenimde uluslararası bir marka olan Girne Amerikan Üniversitesi’nin global standartlarıyla eğitim veren kurumları hayata geçirmektir. Üniversitenin yüksek öğrenim olanakları, eğitim fakültesi, sürekli eğitim merkezi, uluslararası kampüslerinden ve daha bir çok olanağından faydalanarak Türkiye’de özel okulculukta, farklı bir anlayışla ilerlemek istiyoruz. Girne Kolejinin eğitim yönü hep dünya olacak. Üniversite - okul iş birliğiyle eğitim adına atılan her adım, geleceğin dünyasında anlam bulacak. Dünyanın kapıları daima öğrencilerimize açılacak!

Franchise sisteminiz içinde yer alan ve alacak yatırımcılardan beklentileriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Girne Koleji olarak eğitim faaliyetlerini yürütecek okullarda temel kriterimiz donanımlı kampüs ortamı ve fiziksel standartlar. Bu nedenle de eğitim binaları, yatırımcı profili ve okulun konumu bizim için ayrıştırıcı bir büyüme hızı stratejisi.
Yatırım Ortağımız olacak Kurucu Temsilcisinin eğitime bakış açısı, sürdürülebilir bir yapılanma için oldukça önemli. Bizler Yeni Dünya İnsanının Başarı Yolculuğuna odaklandık. Öğrencilerimiz Güçlü bir Dünya Kimliğine sahip olsun istiyoruz. Bu bakış açısı ile Yatırım Ortaklarımızı yeniliklere açık, dünya vizyonuna sahip, inovatif, gelişim ve başarı odaklı kişiler olarak belirliyoruz.  Çünkü eğitim sektörü sadece ticari kaygı ile yürütülebilecek bir sektör değil ayını zamanda geleceğin yönünü belirleyen bir sektör.
Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak Girne Amerikan Üniversitesi’nin global vizyonunu kendimize yol haritası olarak belirledik. Bizler ile bu vizyonu paylaşacak Kurucu Temsilcileri ile marka yolculuğumuzu başlatıyoruz. Tüm bu kriterleri sağlayan Yatırım Ortaklarımızdan bir diğer beklentimiz kampüs yönetiminden insan kaynakları yönetimine, satış-pazarlama ve marka-iletişim yönetiminden eğitim yönetimine kadar tüm süreçlerde eş zamanlılık ve standardizasyon hedefiyle birlikte çalışmak.

Franchise sisteminin eğitimde markalaşmayla ilgili olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Eğitim sektöründe son yıllarda franchise işletme sistemi gittikçe tercih edilebilir bir yöntem oldu. Bu sistemin eğitim sektörüne kazandırdığı olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetmek gerekirse;
Franchise sisteminde her kampüs genel merkeze bağlıdır ancak yerel yöneticiler ile kampüs içerisinden yönetilir. Yerinde yönetim o bölgedeki konjektörleri iyi anlamayı sağlayarak, ana çerçeveyi değiştirmeden bölgesel küçük nüanslar yapabilmeyi sağlar.
Franchise sistemi eğitim sektöründe zincir marka olmak için en uygun yöntemlerden biridir. Eğitim sektöründe birçok yerde aynı markayı görmek veliler için bir güven ve kurum aidiyeti duygusu yaratmaktadır. Tabi burada en önemli husus verilen eğitim hizmetinin tüm okullarda aynı kalitede ve eksiksiz olarak uygulanıyor olmasıdır. Bizler Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak eğitim sistemimizin 4 temel öğesi olan ‘Dünya Kimliği, Etkili İletişim. Bütünsel Tasarım ve Yaratıcı Bakış Açısı’nı tüm kampüslerimizde eksiksiz uyguluyoruz.
Franchise kurumlarının işletimsel hataları nedeniyle marka ile aynı kalitede eğitim verememeleri, velinin gözünde markayı zayıflatabilir. Girne Koleji olarak merkezden denetim ve disiplin ilkeleri ile başarılı bir ‘’Yatırım Ortaklığı Sistemi’’ kurguladık. Eğitim sistemimiz Genel Merkezimizdeki Akademik Kurulumuz tarafından hazırlanmakta, tüm kampüslerimizde eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Bu konu sistemimiz içerisinde en hassas olduğumuz konudur.
Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak Yatırım Ortaklığı Anlaşması yaparken ve süreç içerisinde ortaklarımız ile birlikte yol alırken en ince ayrıntıya kadar planlıyoruz. İş ortaklarımızı yaptığımız detaylı araştırmalar ve fizibilite çalışmalarının sonucuna göre belirliyor, yola çıktığımız Yatırım Ortaklarımız ile uzun soluklu bir planlama yapıyoruz.

ÖZEL OKULCULUKTA KISA VE ORTA VADEDE 4 SENARYO
Özel okulculukta kısa ve orta vadede hangi gelişmelerin yaşanmasını bekliyorsunuz?
Covid-19 salgını eğitimde dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Özel okulculukta örgün eğitime katılımın yanı sıra yaygın eğitime katılımın oranları hızla artmaktadır. Eğitim sisteminde kısa vadede insan nüfusunun eğitimde daha fazla süre geçireceği; okullaşmamış nüfusun azalacağı ve temel eğitim ve lise eğitimi alan nüfusun önemli düzeyde artacağı tahmin edilmektedir.Okullarda herkes için standardize edilmiş, ezber yöntemlerinin yaygın olduğu, bilgi hatırlamaya odaklı bir eğitim modeli sürdürülmekteydi. Bu anlayış birçok sistemde hala önemli ölçüde sürdürülse de, bireysel öğrenme ihtiyaçlarının daha fazla önem kazandığı, öğrenmenin çevreyle ve sosyo-duygusal süreçlerle yakın ilişkisinin görüldüğü anlayışa doğru bir değişimden bahsetmek mümkün.
Günümüzde toplumlarda eğitim bilinci yükselmiştir. Artan bu bilinç kısa ve orta vadede özel okulculukta yeni bir şeyler söylemeyi zorunlu kılacaktır. Girne Koleji olarak biz ‘Dünya Vatandaşı’ yetiştirmek ideali ile yola çıktığımız için yeni bir eğitim yolculuğu başlattık. Bu yolculukta; yabancı dil eğitimini branş dersi olmaktan çıkartıp tüm eğitim sistemimize entegre ettik.Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olması, sanat dalları ve spor branşlarında uzmanlaşması ve yaşamsal becerileri edinmesi bizler için öncelikli konular haline gelmiştir.
Tüm bu konuştuklarımızın ışığında yapılan araştırmalar sonucu özel okulculukta kısa ve orta vadede 4 senaryo dikkat çekmektedir.

•Artan okullaşma: Eğitim öğretim sürelerinin artırılması

•Dış kaynaklarla desteklenen eğitim: Öğrenme pazarları olan talebin artması

•Öğrenme merkezleri olarak okullar: Okullardaki eğitimin yeniden ele alınması ve dönüştürülmesi

•Okul temelli öğrenmenin sonu: Birey temelli öğrenme

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ GENEL MÜDÜRLÜK – KAMPÜS İŞ BİRLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Franchise modelinizin temel unsurları nelerdir? Uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Franchise yatırımcılarınıza sunduğunuz avantajlar nelerdir?
Eğitimin global sorumluluğuna dair bütün dinamiklerin kalitesini ve uygulama örneklerini Girne markasının ismine ve yatırımına yakışan çalışmaları hayata geçirerek, öğrencilerimizin öğrenme keyfini global kültürle buluşturuyor, öğretmenlerimizin gelişimine odak oluşturuyor, anne babaların güveniyle geleceğe değer katıyor ve eğitim yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu strateji, planlama ve yönetimle dünya kimliğinde iş birliğine imza atıyoruz.

Biz Yatırım Ortaklarımıza ‘’Dünya Kimliğinde Eğitim Yönetimi’’ için ‘’Dünya Kimliğinde İşbirliği’’ olanakları sunuyoruz.Başarıyı profesyonel ve bilinçli bir planlama süreci olarak nitelendirerek;

•Akademik içeriğin ve ölçme-değerlendirme takviminin eş zamanlı yönetiminden, hibrit okul sistemini mümkün kılan eğitim-öğretim kaynaklarına,

•Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen öğrenci-öğretmen-veli seminerlerinden, kampüs bazlı okul gelişim planlarına,

•Kurumsal iletişim stratejilerinin ulusal ve yerel uygulamalarla güçlendirilmesinden, marka kimliğinin fark yaratan tasarım ve söylemlerle bilinir kılınmasına,

•‘’Yeni Dünya İnsanının’’ başarı portföyünün AR-GE odağıyla geliştirilmesinden, okul-yaşam-kariyer temelli ihtiyaç haritalarına cevap veren çok yönlü iletişim mekanizmalarına yönelik çalışmalar yürüterek, Türkiye’nin en güçlü genel müdürlük – kampüs iş birliğini gerçekleştirdik.

 

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Global Vizyonu ile büyümeye devam ediyoruz

7 kampus ile eğitim sektöründe yer alan Girne Koleji, bu yıl Girne Amerikan Dil Kursu ve Girne Amerikan Anaokulu markalarını da hayata geçirerek Yatırım ortaklığı modeliyle Türkiye’de büyümesini sürdürüyor.  Yakında tüm Türkiye’de bu alanlarda da eğitim sektöründe zincir ve kurumsal bir marka olmayı hedeflediklerini belirten Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, “Kısa vadede Türkiye’de, orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya ülkelerinde markalarımızı büyütmek istiyoruz.” diye konuştu.

 

Yaklaşık 2 yıldır eğitim sektöründe pandemi nedeniyle bir daralma yaşanıyor. Bu daralmanın yakın zamanda tersine döneceğini düşünüyor musunuz? Buradan çıkış için MEB ve özel kurumların yapması gerekenler neler? MEB’in özel okullaşmada hedef olarak belirlediği yüzde 15 oranına ulaşılabilmesi nasıl mümkün olabilir?

Eğitimde tüm dünyada eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olan COVID-19 salgını, okullarda eğitim-öğretimi kesintiye uğrattı. Bazı ülkelerde tamamen kapanma olurken bazılarında kısmi kapanışlar oldu. Bazı ülkeler de ara vermek zorunda kaldı. Bu süreç dünyada farklı kademelerde öğrenim gören 1,5 milyardan fazla öğrenciyi etkiledi. MEB verilerine göre 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 938 özel okul kapandı, 882 özel okul devir işlemi yaptı ve yaklaşık 50 bin öğrenci devlet okullarına geçti. Pandemi döneminde ekonomide yaşanan daralma, özel okullardaki arz ve talep oranlarını da geriletmiştir. Eğitim sektöründeki daralmanın sürece bağlı olarak tersine döneceğine inancımız tam. Pandemi sonrası ekonomideki daralma gerileyecek ve bu da okullaşma oranlarını arttıracaktır.
MEB’in özel okullaşmada hedef olarak belirlediği yüzde 15 oranına ulaşılabilmesi elbette mümkün. Bu oran önemli, ama bunun sürdürebilir ve sağlam olması gerekir. MEB’in yatırımcılara uygulayacağı teşvikler özel okullaşma oranını arttıracağı gibi MEB’ in de yükünü hafifletecektir.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ AMA İNSAN ODAKLI EĞİTİM

Son 2 yıldır sektörde yaşanan bu olumsuz tablonun kurumunuza etkileri neler oldu? Süreci nasıl yönettiniz?
Pandemi süreci aslında bizim ülkemiz de dahil tüm ülkeler için çok ani gelişen bir süreç oldu. Bu sürecin eğitime de çok ciddi etkileri oldu. Uzaktan eğitime geçme noktasında hiçbir ülke elbette ki bu sürece hazırlıklı değildi. Öncelikle şunu belirtmek isterim Türkiye’nin sağlıkta olduğu gibi eğitimde de başarılı bir süreç geçirdiğini düşünüyorum.
Pandemi ile eğitim sektörü hızlı bir biçimlenme sürecine maruz kaldı.
Pandemi zorunlu olarak eğitimin tüm alanlarını dijital teknolojiye bıraktı. Değişen ve dönüşen dünyada yeniliklere ayak uydurmamız sürdürülebilir bir eğitim için oldukça önemli. Bu dönüşümde, bireyleri hayata hazırlayan ve topluma uyum sağlamaları için öncülük eden eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Dünyada küreselleşme, teknoloji, hibrit öğrenme, bireysel öğrenme alanlarında yaşanan gelişim ve dönüşümler hem toplumları hem de eğitimi ve okulları etkiliyor. Bu yüzden, hepimizin sorguladığı “Gelecekte okullar nasıl olacak?”  soruları eğitim camiasında gündemden düşmeyecek çok önemli bir araştırma ve tartışma konusu.
Biz Girne Koleji olarak bu süreçte teknolojinin bize birçok fırsat sunduğu yeni dünya düzeninde öğrencilerimizin, her bilgiyi tam öğrendiği ve özgürce benimsediği, fırsat eşitliği sağlayan bir modelle, 21. yy’ın hayatımıza kattığı değerler çerçevesinde, teknoloji destekli ama insan odaklı yeni nesil bir öğrenme anlayışını benimseyerek eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanmasını önemsedik.

YATIRIM ORTAKLARIMIZLA BÜYÜYORUZ

Eğitim sektöründe büyüme modeli olarak franchise sistemi öne çıkıyor. Markanızın bu konuda politikası hakkında bilgi verebilir misiniz? Franchise sisteminizde nasıl bir büyüklüğe ulaştınız? Hedefleriniz ne olacak?
Biz Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak kurduğumuz sisteme franchise yerine ‘Yatırım Ortaklığı Sistemi’ demeyi tercih ediyoruz. Çünkü yerelde markamızı temsil eden Kurucu Temsilcilerimiz bizim aynı zamanda aynı amaca hizmet eden Yatırım Ortaklarımızdır.
Kolej ve Dil Kursu yapılanmamızın Girne Amerikan Üniversitesi ile ortak vizyonu tamamen nitelik ve iletişim odaklı. Bu nedenle de eğitimin global sorumluluğuna dair tüm unsurların kalitesini ve uygulama örneklerini büyük bir özenle deneyimli bir ekiple hayata geçiriyoruz. Böyle bir yatırımın olması da eğitim yatırımı yapmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturdu.
Girne Kolejlerinde ilk yılımızda 7 Kampüs ile başlangıç yaparak ikinci yılımızda öğrenci sayımızı yüzde yüz oranında arttırdık. Hedefimiz her zaman bu isme ve yatırıma yakışan örnek çalışmalarla öğrencilerimize öğrenme keyfini deneyimletmek, öğretmenlerimizin gelişimine odak oluşturmak ve anne babaların güveniyle büyümek.
Bu yıl diğer projelerimiz olan Girne Amerikan Dil Kursu ve Girne Koleji Anaokulunu hayata geçirerek eğitim öğretim faaliyetlerine başladık. Yakında tüm Türkiye’de bu alanlarda da eğitim sektöründe zincir ve kurumsal bir marka olmayı hedefliyoruz. Kısa vadede Türkiye’de, orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya ülkelerinde büyütmek istiyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kampüsleri (ABD, İngiltere, Hong Kong, Sri Lanka, Moldova, KKTC ve Türkiye), tüm Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerine yedi farklı ülkede eğitim vermektedir. Girne Amerikan Üniversitesi gibi dünyanın farklı ülkelerinde kampüsleri olan bir üniversitenin büyüme modelini örnek alarak, tüm projelerimizde aynı konseptte sürdürülebilir bir eğitim politikasıyla ilerleyeceğiz. Hedefimiz yüksek öğrenimde uluslararası bir marka olan Girne Amerikan Üniversitesi’nin global standartlarıyla eğitim veren kurumları hayata geçirmektir. Üniversitenin yüksek öğrenim olanakları, eğitim fakültesi, sürekli eğitim merkezi, uluslararası kampüslerinden ve daha bir çok olanağından faydalanarak Türkiye’de özel okulculukta, farklı bir anlayışla ilerlemek istiyoruz. Girne Kolejinin eğitim yönü hep dünya olacak. Üniversite - okul iş birliğiyle eğitim adına atılan her adım, geleceğin dünyasında anlam bulacak. Dünyanın kapıları daima öğrencilerimize açılacak!

Franchise sisteminiz içinde yer alan ve alacak yatırımcılardan beklentileriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Girne Koleji olarak eğitim faaliyetlerini yürütecek okullarda temel kriterimiz donanımlı kampüs ortamı ve fiziksel standartlar. Bu nedenle de eğitim binaları, yatırımcı profili ve okulun konumu bizim için ayrıştırıcı bir büyüme hızı stratejisi.
Yatırım Ortağımız olacak Kurucu Temsilcisinin eğitime bakış açısı, sürdürülebilir bir yapılanma için oldukça önemli. Bizler Yeni Dünya İnsanının Başarı Yolculuğuna odaklandık. Öğrencilerimiz Güçlü bir Dünya Kimliğine sahip olsun istiyoruz. Bu bakış açısı ile Yatırım Ortaklarımızı yeniliklere açık, dünya vizyonuna sahip, inovatif, gelişim ve başarı odaklı kişiler olarak belirliyoruz.  Çünkü eğitim sektörü sadece ticari kaygı ile yürütülebilecek bir sektör değil ayını zamanda geleceğin yönünü belirleyen bir sektör.
Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak Girne Amerikan Üniversitesi’nin global vizyonunu kendimize yol haritası olarak belirledik. Bizler ile bu vizyonu paylaşacak Kurucu Temsilcileri ile marka yolculuğumuzu başlatıyoruz. Tüm bu kriterleri sağlayan Yatırım Ortaklarımızdan bir diğer beklentimiz kampüs yönetiminden insan kaynakları yönetimine, satış-pazarlama ve marka-iletişim yönetiminden eğitim yönetimine kadar tüm süreçlerde eş zamanlılık ve standardizasyon hedefiyle birlikte çalışmak.

Franchise sisteminin eğitimde markalaşmayla ilgili olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Eğitim sektöründe son yıllarda franchise işletme sistemi gittikçe tercih edilebilir bir yöntem oldu. Bu sistemin eğitim sektörüne kazandırdığı olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetmek gerekirse;
Franchise sisteminde her kampüs genel merkeze bağlıdır ancak yerel yöneticiler ile kampüs içerisinden yönetilir. Yerinde yönetim o bölgedeki konjektörleri iyi anlamayı sağlayarak, ana çerçeveyi değiştirmeden bölgesel küçük nüanslar yapabilmeyi sağlar.
Franchise sistemi eğitim sektöründe zincir marka olmak için en uygun yöntemlerden biridir. Eğitim sektöründe birçok yerde aynı markayı görmek veliler için bir güven ve kurum aidiyeti duygusu yaratmaktadır. Tabi burada en önemli husus verilen eğitim hizmetinin tüm okullarda aynı kalitede ve eksiksiz olarak uygulanıyor olmasıdır. Bizler Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak eğitim sistemimizin 4 temel öğesi olan ‘Dünya Kimliği, Etkili İletişim. Bütünsel Tasarım ve Yaratıcı Bakış Açısı’nı tüm kampüslerimizde eksiksiz uyguluyoruz.
Franchise kurumlarının işletimsel hataları nedeniyle marka ile aynı kalitede eğitim verememeleri, velinin gözünde markayı zayıflatabilir. Girne Koleji olarak merkezden denetim ve disiplin ilkeleri ile başarılı bir ‘’Yatırım Ortaklığı Sistemi’’ kurguladık. Eğitim sistemimiz Genel Merkezimizdeki Akademik Kurulumuz tarafından hazırlanmakta, tüm kampüslerimizde eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Bu konu sistemimiz içerisinde en hassas olduğumuz konudur.
Girne Koleji ve Girne Amerikan Dil Kursu olarak Yatırım Ortaklığı Anlaşması yaparken ve süreç içerisinde ortaklarımız ile birlikte yol alırken en ince ayrıntıya kadar planlıyoruz. İş ortaklarımızı yaptığımız detaylı araştırmalar ve fizibilite çalışmalarının sonucuna göre belirliyor, yola çıktığımız Yatırım Ortaklarımız ile uzun soluklu bir planlama yapıyoruz.

 

ÖZEL OKULCULUKTA KISA VE ORTA VADEDE 4 SENARYO

Özel okulculukta kısa ve orta vadede hangi gelişmelerin yaşanmasını bekliyorsunuz?
Covid-19 salgını eğitimde dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Özel okulculukta örgün eğitime katılımın yanı sıra yaygın eğitime katılımın oranları hızla artmaktadır. Eğitim sisteminde kısa vadede insan nüfusunun eğitimde daha fazla süre geçireceği; okullaşmamış nüfusun azalacağı ve temel eğitim ve lise eğitimi alan nüfusun önemli düzeyde artacağı tahmin edilmektedir.Okullarda herkes için standardize edilmiş, ezber yöntemlerinin yaygın olduğu, bilgi hatırlamaya odaklı bir eğitim modeli sürdürülmekteydi. Bu anlayış birçok sistemde hala önemli ölçüde sürdürülse de, bireysel öğrenme ihtiyaçlarının daha fazla önem kazandığı, öğrenmenin çevreyle ve sosyo-duygusal süreçlerle yakın ilişkisinin görüldüğü anlayışa doğru bir değişimden bahsetmek mümkün.
Günümüzde toplumlarda eğitim bilinci yükselmiştir. Artan bu bilinç kısa ve orta vadede özel okulculukta yeni bir şeyler söylemeyi zorunlu kılacaktır. Girne Koleji olarak biz ‘Dünya Vatandaşı’ yetiştirmek ideali ile yola çıktığımız için yeni bir eğitim yolculuğu başlattık. Bu yolculukta; yabancı dil eğitimini branş dersi olmaktan çıkartıp tüm eğitim sistemimize entegre ettik.Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olması, sanat dalları ve spor branşlarında uzmanlaşması ve yaşamsal becerileri edinmesi bizler için öncelikli konular haline gelmiştir.
Tüm bu konuştuklarımızın ışığında yapılan araştırmalar sonucu özel okulculukta kısa ve orta vadede 4 senaryo dikkat çekmektedir.

  • Artan okullaşma: Eğitim öğretim sürelerinin artırılması
  • Dış kaynaklarla desteklenen eğitim: Öğrenme pazarları olan talebin artması
  • Öğrenme merkezleri olarak okullar: Okullardaki eğitimin yeniden ele alınması ve dönüştürülmesi
  • Okul temelli öğrenmenin sonu: Birey temelli öğrenme

 

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ GENEL MÜDÜRLÜK – KAMPÜS İŞ BİRLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Franchise modelinizin temel unsurları nelerdir? Uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Franchise yatırımcılarınıza sunduğunuz avantajlar nelerdir?
Eğitimin global sorumluluğuna dair bütün dinamiklerin kalitesini ve uygulama örneklerini Girne markasının ismine ve yatırımına yakışan çalışmaları hayata geçirerek, öğrencilerimizin öğrenme keyfini global kültürle buluşturuyor, öğretmenlerimizin gelişimine odak oluşturuyor, anne babaların güveniyle geleceğe değer katıyor ve eğitim yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu strateji, planlama ve yönetimle dünya kimliğinde iş birliğine imza atıyoruz.
Biz Yatırım Ortaklarımıza ‘’Dünya Kimliğinde Eğitim Yönetimi’’ için ‘’Dünya Kimliğinde İşbirliği’’ olanakları sunuyoruz.Başarıyı profesyonel ve bilinçli bir planlama süreci olarak nitelendirerek;

·         Akademik içeriğin ve ölçme-değerlendirme takviminin eş zamanlı yönetiminden, hibrit okul sistemini mümkün kılan eğitim-öğretim kaynaklarına,

·         Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen öğrenci-öğretmen-veli seminerlerinden, kampüs bazlı okul gelişim planlarına,

·         Kurumsal iletişim stratejilerinin ulusal ve yerel uygulamalarla güçlendirilmesinden, marka kimliğinin fark yaratan tasarım ve söylemlerle bilinir kılınmasına,

·         ‘’Yeni Dünya İnsanının’’ başarı portföyünün AR-GE odağıyla geliştirilmesinden, okul-yaşam-kariyer temelli ihtiyaç haritalarına cevap veren çok yönlü iletişim mekanizmalarına yönelik çalışmalar yürüterek, Türkiye’nin en güçlü genel müdürlük – kampüs iş birliğini gerçekleştirdik.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.