banner

Esra Köroğlu: Yabancı dili yaşamın parçası haline getirdik
Proje temelli eğitim içeriği ile öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini de geliştirdiklerini belirten Kavram Eğitim Kurumları Yabancı Diller Koordinatörü Esra Köroğlu, “Dili yaşamın bir parçası haline getirdik. Çünkü her bireyin kendini ifade etmesi, çevresiyle iletişime geçmesi beden dilinin yanında kullandığı dil ile mümkündür.” diye konuştu.

esra_koroglu_kavramKavram Eğitim Kurumları yabancı dil eğitimi akademik dil konseptinizden bahseder misiniz?
Yabancı dil edinim sistemimizi kurgularken dilin bir kültür, bir yaşam biçimi olduğunu göz önüne alarak hareket ettik. Günümüzün öğrenme ihtiyaçlarına bağlı olarak geliştirdiğimiz Kavram’da Yabancı Dil Eğitim Modeli, zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme sürecidir. Dilin öğrenimini 40 dakika içinde sınıfta öğretmen, öğrenci ve yayın arasındaki kurulan sınırlı bağdan çıkarttık. Aktif öğrenmeye dayalı sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerle dili hem her yerde öğrenmesini hem de öğrendiklerini an ve an kullanmasını sağlıyoruz. Yani Kavramda yabancı dil öğrenimi günün 24 saatini kapsar. Hayatın her anı ve her yaşam alanı yabancı dilin öğrenilmesi ve geliştirilmesi içindir. Dili yaşamın bir parçası haline getirdik. Çünkü her bireyin kendini ifade etmesi, çevresiyle iletişime geçmesi beden dilinin yanında kullandığı dil ile mümkündür.
Müfredatımızı, her yıl uluslararası standartlar çerçevesinde günün ihtiyaçlarına uygun olarak ve öğrencilerimizin performanslarına göre yeniden tasarlıyoruz. Canlı, dinamik, kuramsal temelleri olan, geleceğe bakan, konuşma becerilerini geliştiren bir içerik kurgumuz var. Yaparak ve yaşayarak öğretiyor; öğrencilerimizde deneyim zenginliği oluşturuyor ve keşfetme arzularını tetikleyerek dil öğrenme motivasyonunu her zaman canlı tutuyoruz. 2021 Dil öğretimi dünya trendleri arasında sayabileceğimiz Do-it-yourself (Kendin Yap)tekniği ile öğrencilerimize dil öğreniminde bağımsız ve sağlıklı alanlar oluşturuyoruz. Proje temelli eğitim içeriğimiz ile öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini de geliştiriyoruz. Kendini ifade etme konusunda yeterince özgüveni gelişememiş bir öğrenci İngilizce ile de kendini yeterince ifade edemeyecektir. O yüzden dil edinim aktivitelerimiz aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini de katkı sağlamaya yöneliktir.
Problem çözme becerilerinin geliştiği, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini kullandıkları alanlar oluşturuyor ve onlara sosyal beceri kazandırıyoruz. Elbette bunları yaparken öğrencilerimizin yaş gruplarına bağlı olarak dil seviyelerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz.
Kavram’da İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimizin seçimlerine bağlı Almanca ve İspanyolca dillerini öğretiyoruz. Açık görüşlü, yaratıcı ve yeniliklere açık kişisel vizyon geliştirmelerini sağlamak amacı ile öğrencilerimizi farklı diller ve kültürler ile karşılaştırıyoruz. Yoğun İngilizce ders saatlerinin bulunduğu istasyon modellemesi uyguluyoruz. Kavram Kolejinde anaokulu 5-6 yaş birinci istasyon, ortaokul 5 ve 6. sınıflar ikinci istasyonda eğitim alırlar. Dil hazırlık sınıfları olarak eğitimlerine beceri temelli öğrenme modülleriyle devam ederler. 9 ve 10. sınıflar dil istasyonunun son durağıdır.

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE 6 YETİ
Yabancı dil eğitim programını oluştururken ve geliştirirken nelere dikkat ediyorsunuz ve hangi değerler dizisini temele alıyorsunuz?
Sosyal ve duygusal öğrenme ile yabancı dil eğitimi için zorunlu olan aktif öğrenme modelini bir arada uyguluyoruz. Öz yeterlilik, öz denetim, öz farkındalık, sorumluluk alabilme ve insan ilişkilerini geliştirebilme gibi sosyal – duygusal öğrenme becerileri Kavram’da yabancı dil öğretim programının çekirdeğini oluşturur. Öğrencinin aktif ve farkındalığının arttığı sosyal – duygusal öğrenme ile iç içe geçmiş öğrenme ortamlarında dili öğretiyoruz.
Dil becerileri olarak kabul edilen okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dilbilgisinin yanı sıra telaffuz beceri eğitimi de uyguluyoruz. Biz dili 6 yetide değerlendiriyor ve öğretiyoruz. Dil aynı zamanda telaffuzu da içerir. Bu bağlamda müfredatımıza telaffuz çalışmalarını ekliyor, uluslararası ses bilimini temel alarak ses eğitimi yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz anaokulundan itibaren sesleri tanıyor ve karşılaştıkları kelimeleri kendi çabaları ile okuyorlar.
21.yy eğitimde performans üstünlüğü için temel kriterlerden sayabileceğimiz yaşam ve meslek becerilerini geliştirmek amacı ile Kavram’da uluslararası işbirlikleri yapıyoruz. Dünya’nın farklı bölgelerinden okullarla partnerlikle kuruyor ve projelere dâhil oluyoruz. Çoğu zaman projelerimizi kendimiz oluşturuyor ve yurtdışı okullar ile anlaşmalar sağlıyoruz. Yaptığımız projeler ile öğrencilerimizin 21.yy becerileri diye adlandırabileceğimiz esneklik ve uyum sağlama süreçlerine destek oluyor, sosyal ve kültürlerarası becerilerini geliştiriyoruz. Canlı konferanslar, online dersler, proje kapsamında yapılan yazın ve sözlü çalışmalar ile öğrencilerimize girişimcilik ve öz yönelim hissi kazandırıyor geleceklerine katkıda bulunuyoruz.

Kavram yabancı diller müfredatına bağlı sınavlarımızın yanı sıra, müfredat dışı uluslararası sınavlara öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Eğitim yılı boyunca, çeşitli öğretmen, öğrenci ve veli eğitimleri ile sınav hazırlıklarını ve motivasyon eğitimlerini devam ettiriyoruz.

YABANCI DİLE DİJİTAL DOKUNUŞ
“Kavram Dijital okul” modelinizin yabancı dil alanındaki çalışmaları nelerdir?
Dijital platformların kullanım artışı eğitim programlarında amacımızı etkilemese de yöntemlerimizi değiştirmiş bulunuyor. Öğrenme sürecine ne kadar duyu organı katılırsa, öğrenme o kadar kalıcı hale gelir. En iyi öğrenme öğrenenin sürece dâhil olduğu ve problem çözme becerilerini kullandığı öğrenmedir. Pandemi ile birlikte, aslında var olan ve bunun yanında eğitim sektörünün üzerine farkındalığını yeni geliştirdiği dijital dünya; Kavram Eğitim Kurumlarında dijital yerliler olarak kabul ettiğimiz ve adlandırdığımız öğrencilerimiz ile beraber uzun yıllardır sürmektedir. Dijital dünyanın kapılarını öğrenci ve velilerimize açmamızın en büyük sebebi; gücünü teknolojiden alan eğitim yöntem ve teknikleri ile sosyalleşme, araştırma becerisi, planlama ve hedef belirleme başarısını öğrencilerimize sağlamaktır. Kavram’a özel “Okul İçinde Okul” konseptinin “Dijital Okul” ayağında yabancı diller eğitimi geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimiz ve velilerimiz de dijital okul sistemine dâhildir.

Değişen ve gelişen yabancı dil öğretim programlarının ışığında ilerlemek öğrenci motivasyonunu dinamik tutmayı hedefler. Gelişime açık ve çağdaş eğitim yöntemlerini ve tekniklerini uygun metotlar ile kurumlarımızda uygulayabilmek adına “Dijital Okul”” sistemimizde sanal gerçekliğin yansıra artırılmış gerçeklilik ilkesi ile eğitimimize devam ediyoruz. Yaşayan bir mekanizma olarak kabul ettiğimiz dil gibi, dil öğretimi de gerçeklik ile desteklendiği sürece başarılı olacağına inanıyoruz. Bu sebeple Kavram eğitim kurumlarında yabancı dil eğitimi tasarlarken, çağımızın öğrenci profili ve ilgi alanlarına göre dijital dünyalarını oluşturduk. Elbette, dijital dünyamız Kavram’da dijital öğrenen anatomisine bağlı olarak gelişmeye ve değişmeye devam ediyor.

Yenilenen becerilerle eğitim ve öğretimden bahsediyor ve birçok mecrada konuşuyoruz. Yenilenen bereciler eğitim vizyonu ile yabancı dil öğretmeni nasıl bir rol üstleniyor?
Yaşadığımız yüzyılda her alanda kendini gösteren pragmatik değişimler, öğretmenlerin gelişen ve hızla değişen eğitim süreçlerine uyum sağlayabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri farklılaştırmıştır. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma” becerileri mesleki ve kişisel alanda yenilenen beceriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı dil eğitiminde beceri temelli eğitim verirken öğretmen becerisine de odaklanıyoruz. Bu bağlamda eğitim süreçlerine beceri temelli etkinlik ve öğretmen desteği Kavram’da oldukça geniş bir alanı kapsar.

“Kavram, yabancı dil eğitiminde dünya standartlarındaki eğitim şemsiyesini benimseyerek kendi eğitim modeli ile eğitime devam etmektedir. Evrensellik ve esneklik ilkelerini benimsemek ve bu yönde eğitim süreçlerine devam etmek yabancı diller öğretmenlerimizin mesleki karakterini oluşturur. Böylece uluslararası şemsiyenin altında yürüyen öğretmenlerimiz, kendi öğrenci profillerine göre esnek ders içerikleri ile Kavram eğitim modelini hedef alarak derslerine devam ederler.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.