banner

Mektebim büyüme çıtasını yükseltti
2021-2022 eğitim – öğretim dönemiyle birlikte 10. Yılına giren Mektebim Koleji, kurucu Ümit Kalko’nun markayı tekrar almasıyla birlikte yeniden atılım sürecine girdi. Mektebim Koleji’nin CEO’luğuna getirilen Hamit Birben, “Mektebim Koleji olarak sektörde çağdaş, yenilikçi ve Atatürkçü vizyonla yeni adımlar atacağız. Kısa vadede Türkiye'deki, orta vadede ise yurt dışındaki yatırımlarımız ile büyümeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Birben, yeni dönem stratejilerini artı eğitim’e anlattı.

hamit_birben_mekebimMektebim’in dünden bugüne gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?
2011 yılında ismini Başöğretmen Atatürk' ün kurmuş olduğu Millet Mekteplerinden ilham alarak Eğitim Girişimcisi Sayın Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Koleji 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 10. yılına girdi. Yönetim değişikliğinin ardından yeni bir oluşum içerisindeyiz. Mektebim Koleji Atatürk’ün ilkelerine bağlı kalarak yenilikçibir vizyonla ve inovatif yaklaşımı ile okullarını geleceğe taşıyacak olan yeni yönetimiyle yola devam edecektir. Eğitimde zaman ve mekân sınırı olmaksızın geleceğin insanını yetiştiriyor ve geleceğe yön veriyoruz. 

TÜRKİYE ve YURT DIŞINDA BÜYÜYECEĞİZ
Mektebim’in kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mektebim Koleji olarak sektörde çağdaş, yenilikçi ve Atatürkçü vizyonla yeni adımlar atacağız. Kısa vadede Türkiye'deki, orta vadede ise yurt dışındaki yatırımlarımız ile büyümeye devam edeceğiz. Değişim programları ve çift diploma programı ile başlayan yurt dışı açılımını da farklı ülkelerde açacağımız yeni okullar ile taçlandıracağız. Vizyonuyla birçok öğrenciye ve ailesine değer katan okulumuz daha binlerce çocuğumuza ulaşarak eğitim sistemimizde fark yaratmaya devam edecek. 

MEKTEBİM’İN BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ
Mektebim’in eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Nasıl bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz? Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
Önümüzde yapay zekanın aktif olarak kullanılacağı yaratıcı, yenilikçi ve yeşil ekonominin önem kazandığı bir gelecek olması ve çocuklarımızı bu geleceğin bir parçası olarak hayata hazırlamak için oluşturduğumuz bir yol haritamız var. Mektebim Kolejinin eğitimde izlediği yol haritasında benimsediğimiz “Bütünsel Eğitim Modeli” ile anasınıfından liseye kadar öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını avantaja çeviriyoruz.

Bütünsel Eğitim Modelimiz;

* Okul Öncesinde “Dünya Benim Oyun Alanım” mottosuyla sorgulama ve yaratıcı düşünmeyi, 

* İlkokulda “Dünya Benim Keşif Alanım” mottosuyla keşfetme ve tasarlamayı,

* Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” mottosuyla projelendirme ve yapılandırmayı,

* Lisede “Dünya Benim Yaşam Alanım” mottosuyla deneyimleme ve insanlığın hizmetine sunma

doğrultusunda planlanmıştır.

Mektebim Koleji öğrencilerini güçlü ve farklı kılan, Yenilikçi Eğitim Programları’mızdır. Bu programda yer alan; Finansal Okuryazarlık, Matematik Okuryazarlığı, İleri Bilişsel Uygulamalar, Müzede Eğitim, Bilime Yolculuk, Küresel farkındalık, İnovasyon, Düşünme Becerileri, Okuma-Yazma-Metin-Sunum-Müzakere Atölyeleri, Kodlama, E-STEM, CLIL gibi dersler, öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerini ön plana çıkarır.

Eğitim - öğretim süreçlerinizde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?
Çocuklar erken yaşta kodlama mantığını öğrendikleri takdirde tasarım odaklı düşünme, sistematik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, eleştirel düşünmenin yanı sıra problemleri öngörerek çözümler üretebileceklerdir. Kodlamanın esasını oluşturan algoritmik düşünme becerisi yaşamın her alanında kullanılmaktadır. Kodlama, STEM, Elektronik Tasarım Dersleri'nin ana amacı tüm öğrencileri bilişim uzmanı olarak yetiştirmek değil, bu alana ilgisi olan öğrencileri keşfetmek ve kodlama yönteminin kullanılarak edinilmesi istenen problem çözme, sistematik düşünme becerilerinin kazanılmasını, bu yetkinlikleri yaşamlarına yansımasını, üretken ve girişimci bireyler yetişmesini sağlamaktır.

Yüz yüze, uzaktan ve hibrit eğitim uygulamaları konusunda stratejileriniz ve uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Pandemi ile birlikte dünyada dijital eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada yürütülebileceği hibrit modelinin yaygınlaşacağını gördük.Eğitimde modellerimizde hibrit eğitim uygulamaları devam edeceği gibi “Hibrit Öğretmen” ve hatta “Hibrit Öğrenci” kavramları da öne çıkıyor. Yüz yüze ve dijital eğitimin dinamikleri farklı, fakat bizim için önemli olan eğitimin içeriği. Eğitim ortamı yüz yüze de olsa dijital bir platformda da olsa amaca hizmet eden ve aktarılabilir bir formatta olmalı. 21. yüzyıl becerileri kazandırmaya odaklı bir eğitim anlayışıyla eğitim ortamı ne olursa olsun, bu ortamların gerektirdiği teknikleri tasarlayarak yol alıyoruz. Öğrencilerimizde yüz yüze eğitimde olduğu gibi öğrenme heyecanlarını koruyacak ve öğrenme eksikleri oluşturmayacak şekilde Hibrit Eğitimin gerekliliklerini gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda kullandığımız Mektebim Online platformuyla teknoloji destekli yüz yüze, çevrimiçi eğitimi, ölçme -değerlendirme ve iyileştirme aşamalarını tek bir yapının altında takip edebileceğiz. Ayrıca IT ve Eğitim Koordinatörlüğümüzün çalışmaları ile öğretmenlerimize ders tasarımları ve Web 2.0 araçları kullanımı eğitimleri veriyoruz. 

Bir eğitim kurumunu yönetmenin zor ve kolay yanları nelerdir? Nasıl bir yöneticisiniz? Yöneticilik vasfınızı belirleyen ilkeleriniz nelerdir?
Bir eğitim kurumunu yönetmenin kolay yanı bence aynı meslek kolundan insanlarla aynı ülkü çerçevesinde aynı amaç için bir araya gelmiş olmaktır. Bu amaca kendini adayan insanlarla olmak size farklı bir güç veriyor. Fakat bunun yanında zor tarafı da yaptığınız iş insan yetiştirmek üzerine olduğu için hata payının olmamasıdır. Bu yüzden sonsuz dikkat ve özveri ile işinize odaklanmanız gerekiyor. Yetiştirdiğiniz bir neslin yaşamı, hayattaki başarısı sizin aldığını kararlardan ve uyguladığınız eğitim modellerinden şekilleniyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. İster bir kişinin ister bin kişilik bir ekibin yöneticisi olun; her yöneticide olması gereken bazı ortak özellikler var. Ve gerçekten iyi bir yönetici olmak için, bu özellikleri bünyenizde barındırmalı veya bunun için ciddi biçimde çaba göstermelisiniz. Çünkü çalışanların ve iş ortamının huzurundan, herkese göre daha fazla bir biçimde siz sorumlusunuz. Tüm bunların ışığında çalışanları dinlemek, eleştiriye açık olmak ve eleştirel bir bakış açısına sahip olmak, ben değil biz demek, yeterli ve dürüst geri bildirimler vermek, tutarlı ve örnek davranışlar sergilemek benim yöneticilik vasıflarımı oluşturan ilkelerimdir. 

ÖZEL OKULLAR SEKTÖRE YÖN VERİYOR
Türkiye’de özel okul sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörün gelişimi için önerileriniz ve sektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Türk eğitim sisteminde yaptıkları projelerle fark yaratan, sisteme değer katan okullarımız var. Özel okullar inovatif bakış açılarıyla sektöre yön verebiliyorlar. Eğitim teknolojilerine ve öğretmen eğitimlerine yapılan yatırımlarla oluşturulan dinamikler eğitimde dönüşümü başarılı bir şekilde yönetmenizi sağlıyor.
Bu eğitim dönüşümünde her öğretmenin dijital eğitim lideri olacağı bir dönemin başladığını söylemek mümkün. Eğitim kurumları olarak bizler de öğretmenlerimizi teknik altyapı, eğitim felsefesi ve dijital pedagoji alanlarında desteklemeliyiz. “Hibrit öğretmen” yetiştirmek amacıyla eğitimler planlanmalı, okullarımız bu eğitimler ve uygulamalar için gerekli ortamı da oluşturmalıdır. Her platform, farklı eğitim materyallerine, farklı yaklaşımlara gereksinim duyuyor, farklı öğrenme stillerini de göz önünde bulundurarak yeni tekniklerle eğitim ortamını zenginleştirmeliyiz.
Sektöre rekabet anlamında canlılık getirmiş olan özel okullardaki eğitim kalitesinin pek çok Avrupa ülkesinden iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sınır koymanın mümkün olmadığı eğitimde kalitenin artırılmasını da bir görev olarak görmekteyiz. Gelişen ve değişen dünyamızda ihtiyaç ve beklentilerin her geçen gün biraz daha yukarıya çıkmakta olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

VİZYONER KURUMLARLA BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ
Franchise modeliniz ve uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Ulusal bir marka olarak yola çıkan Mektebim Koleji’nin ülkemizin herbir köşesine ulaşma hedefi devam etmektedir. Sayın Ümit Kalko liderliğinde 2018 yılına kadar ciddi bir büyüme evresi gösteren okulumuz sahip olduğu değerlerle yeniden geniş bir yayılım gösterecek ve yeni dünya düzenine uygun eğitim programları ile yetişmiş donanımlı bireyleri yaşama hazırlayacaktır.
Özel okulculuk alanına yıllarca yatırım yapmış ve Türk eğitim sistemine katkıda bulunmuş olan markamızla, ülkemizdeki birçok okulun örnek aldığı özgün eğitim yaklaşımımız ve deneyimlerimizle ortak olmayı düşünebilecek vizyonist kurum yöneticileriyle tanışıyor ve ayrıntıları yüz yüze görüşüyoruz. Okullarımızı belirlerken bölgenin dinamiklerine hakim, okul donanım olarak kolej yeterliliklerine sahip , iyi insan yetiştirmeyi ilke edinmiş ve ona sunulacak  her hizmetin, her nesnenin nitelikli ve emek verilmesini önemseyen kurumları tercih ediyoruz. Bu kurumların sadece akademik eğitimlerin verildiği yerler değil yaşam becerilerinin de aktarıldığı ve geliştirildiği mekanlar olmasına dikkat ediyoruz. Mektebim Kolejinin eğitim felsefesini yaşatacak tüm eğitim standartlarını taşıyan, vizyoner kurumlarla birlikte büyümeye ve gücümüze güç katmaya devam ediyoruz.

“Geleceği yakalayabilen, 21. yüzyıl yeterliliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ve bu kavramların rehberliğinde oluşturulmuş bir eğitim modeli olan okullar ancak sektörde başarılı olarak kabul edilebilir. Biz de Mektebim Koleji olarak eğitim modelimiz ve vizyonumuzla hayat boyu öğrenen, geleceğe yön veren sadece akademik alanda değil yaşam alanında da donanımlı bireyler yetiştirerek eğitim dünyasında fark yaratıyoruz.”

a

 

Mektebim büyüme çıtasını yükseltti

2021-2022 eğitim – öğretim dönemiyle birlikte 10. Yılına giren Mektebim Koleji, kurucu Ümit Kalko’nun markayı tekrar almasıyla birlikte yeniden atılım sürecine girdi. Mektebim Koleji’nin CEO’luğuna getirilen Hamit Birben, “Mektebim Koleji olarak sektörde çağdaş, yenilikçi ve Atatürkçü vizyonla yeni adımlar atacağız. Kısa vadede Türkiye'deki, orta vadede ise yurt dışındaki yatırımlarımız ile büyümeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Birben, yeni dönem stratejilerini artı eğitim’e anlattı.

 

Mektebim’in dünden bugüne gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?
2011 yılında ismini Başöğretmen Atatürk' ün kurmuş olduğu Millet Mekteplerinden ilham alarak Eğitim Girişimcisi Sayın Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Koleji 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 10. yılına girdi. Yönetim değişikliğinin ardından yeni bir oluşum içerisindeyiz. Mektebim Koleji Atatürk’ün ilkelerine bağlı kalarak yenilikçibir vizyonla ve inovatif yaklaşımı ile okullarını geleceğe taşıyacak olan yeni yönetimiyle yola devam edecektir. Eğitimde zaman ve mekân sınırı olmaksızın geleceğin insanını yetiştiriyor ve geleceğe yön veriyoruz.

TÜRKİYE ve YURT DIŞINDA BÜYÜYECEĞİZ
Mektebim’in
kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mektebim Koleji olarak sektörde çağdaş, yenilikçi ve Atatürkçü vizyonla yeni adımlar atacağız. Kısa vadede Türkiye'deki, orta vadede ise yurt dışındaki yatırımlarımız ile büyümeye devam edeceğiz. Değişim programları ve çift diploma programı ile başlayan yurt dışı açılımını da farklı ülkelerde açacağımız yeni okullar ile taçlandıracağız. Vizyonuyla birçok öğrenciye ve ailesine değer katan okulumuz daha binlerce çocuğumuza ulaşarak eğitim sistemimizde fark yaratmaya devam edecek.

MEKTEBİM’İN BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ
Mektebim’in eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Nasıl bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz? Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
 
Önümüzde yapay zekanın aktif olarak kullanılacağı yaratıcı, yenilikçi ve yeşil ekonominin önem kazandığı bir gelecek olması ve çocuklarımızı bu geleceğin bir parçası olarak hayata hazırlamak için oluşturduğumuz bir yol haritamız var.
Mektebim Kolejinin eğitimde izlediği yol haritasında benimsediğimiz “Bütünsel Eğitim Modeli” ile anasınıfından liseye kadar öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını avantaja çeviriyoruz.
Bütünsel Eğitim Modelimiz;
* Okul Öncesinde “Dünya Benim Oyun Alanım” mottosuyla sorgulama ve yaratıcı düşünmeyi,
* İlkokulda “Dünya Benim Keşif Alanım” mottosuyla keşfetme ve tasarlamayı,
* Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” mottosuyla projelendirme ve yapılandırmayı,
* Lisede “Dünya Benim Yaşam Alanım” mottosuyla deneyimleme ve insanlığın hizmetine sunma
doğrultusunda planlanmıştır.

Mektebim Koleji öğrencilerini güçlü ve farklı kılan, Yenilikçi Eğitim Programları’mızdır. Bu programda yer alan; Finansal Okuryazarlık, Matematik Okuryazarlığı, İleri Bilişsel Uygulamalar, Müzede Eğitim, Bilime Yolculuk, Küresel farkındalık, İnovasyon, Düşünme Becerileri, Okuma-Yazma-Metin-Sunum-Müzakere Atölyeleri, Kodlama, E-STEM, CLIL gibi dersler, öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerini ön plana çıkarır.

 

Eğitim - öğretim süreçlerinizde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?
Çocuklar erken yaşta kodlama mantığını öğrendikleri takdirde tasarım odaklı düşünme, sistematik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, eleştirel düşünmenin yanı sıra problemleri öngörerek çözümler üretebileceklerdir. Kodlamanın esasını oluşturan algoritmik düşünme becerisi yaşamın her alanında kullanılmaktadır. Kodlama, STEM, Elektronik Tasarım Dersleri'nin ana amacı tüm öğrencileri bilişim uzmanı olarak yetiştirmek değil, bu alana ilgisi olan öğrencileri keşfetmek ve kodlama yönteminin kullanılarak edinilmesi istenen problem çözme, sistematik düşünme becerilerinin kazanılmasını, bu yetkinlikleri yaşamlarına yansımasını, üretken ve girişimci bireyler yetişmesini sağlamaktır.

Yüz yüze, uzaktan ve hibrit eğitim uygulamaları konusunda stratejileriniz ve uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Pandemi ile birlikte dünyada dijital eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada yürütülebileceği hibrit modelinin yaygınlaşacağını gördük.Eğitimde modellerimizde hibrit eğitim uygulamaları devam edeceği gibi “Hibrit Öğretmen” ve hatta “Hibrit Öğrenci” kavramları da öne çıkıyor. Yüz yüze ve dijital eğitimin dinamikleri farklı, fakat bizim için önemli olan eğitimin içeriği. Eğitim ortamı yüz yüze de olsa dijital bir platformda da olsa amaca hizmet eden ve aktarılabilir bir formatta olmalı. 21. yüzyıl becerileri kazandırmaya odaklı bir eğitim anlayışıyla eğitim ortamı ne olursa olsun, bu ortamların gerektirdiği teknikleri tasarlayarak yol alıyoruz.
Öğrencilerimizde yüz yüze eğitimde olduğu gibi öğrenme heyecanlarını koruyacak ve öğrenme eksikleri oluşturmayacak şekilde Hibrit Eğitimin gerekliliklerini gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda kullandığımız Mektebim Online
platformuyla teknoloji destekli yüz yüze, çevrimiçi eğitimi, ölçme -değerlendirme ve iyileştirme aşamalarını tek bir yapının altında takip edebileceğiz. Ayrıca IT ve Eğitim Koordinatörlüğümüzün çalışmaları ile öğretmenlerimize ders tasarımları ve Web 2.0 araçları kullanımı eğitimleri veriyoruz.

Bir eğitim kurumunu yönetmenin zor ve kolay yanları nelerdir? Nasıl bir yöneticisiniz? Yöneticilik vasfınızı belirleyen ilkeleriniz nelerdir?
Bir eğitim kurumunu yönetmenin kolay yanı bence aynı meslek kolundan insanlarla aynı ülkü çerçevesinde aynı amaç için bir araya gelmiş olmaktır. Bu amaca kendini adayan insanlarla olmak size farklı bir güç veriyor. Fakat bunun yanında zor tarafı da yaptığınız iş insan yetiştirmek üzerine olduğu için hata payının olmamasıdır. Bu yüzden sonsuz dikkat ve özveri ile işinize odaklanmanız gerekiyor. Yetiştirdiğiniz bir neslin yaşamı, hayattaki başarısı sizin aldığını kararlardan ve uyguladığınız eğitim modellerinden şekilleniyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. İster bir kişinin ister bin kişilik bir ekibin yöneticisi olun; her yöneticide olması gereken bazı ortak özellikler var. Ve gerçekten iyi bir yönetici olmak için, bu özellikleri bünyenizde barındırmalı veya bunun için ciddi biçimde çaba göstermelisiniz. Çünkü çalışanların ve iş ortamının huzurundan, herkese göre daha fazla bir biçimde siz sorumlusunuz. Tüm bunların ışığında çalışanları dinlemek, eleştiriye açık olmak ve eleştirel bir bakış açısına sahip olmak, ben değil biz demek, yeterli ve dürüst geri bildirimler vermek, tutarlı ve örnek davranışlar sergilemek benim yöneticilik vasıflarımı oluşturan ilkelerimdir.

ÖZEL OKULLAR SEKTÖRE YÖN VERİYOR
Türkiye’de özel okul sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörün gelişimi için önerileriniz ve s
ektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Türk eğitim sisteminde yaptıkları projelerle fark yaratan, sisteme değer katan okullarımız var. Özel okullar inovatif bakış açılarıyla sektöre yön verebiliyorlar. Eğitim teknolojilerine ve öğretmen eğitimlerine yapılan yatırımlarla oluşturulan dinamikler eğitimde dönüşümü başarılı bir şekilde yönetmenizi sağlıyor.
Bu eğitim dönüşümünde her öğretmenin dijital eğitim lideri olacağı bir dönemin başladığını söylemek mümkün. Eğitim kurumları olarak bizler de öğretmenlerimizi teknik altyapı, eğitim felsefesi ve dijital pedagoji alanlarında desteklemeliyiz. “Hibrit öğretmen” yetiştirmek amacıyla eğitimler planlanmalı, okullarımız bu eğitimler ve uygulamalar için gerekli ortamı da oluşturmalıdır. Her platform, farklı eğitim materyallerine, farklı yaklaşımlara gereksinim duyuyor, farklı öğrenme stillerini de göz önünde bulundurarak yeni tekniklerle eğitim ortamını zenginleştirmeliyiz.
Sektöre rekabet anlamında canlılık getirmiş olan özel okullardaki eğitim kalitesinin pek çok Avrupa ülkesinden iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sınır koymanın mümkün olmadığı eğitimde kalitenin artırılmasını da bir görev olarak görmekteyiz. Gelişen ve değişen dünyamızda ihtiyaç ve beklentilerin her geçen gün biraz daha yukarıya çıkmakta olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

VİZYONER KURUMLARLA BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ
Franchise modeliniz ve uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz? 
Ulusal bir marka olarak yola çıkan Mektebim Koleji’nin ülkemizin herbir köşesine ulaşma hedefi devam etmektedir. Sayın Ümit Kalko liderliğinde 2018 yılına kadar ciddi bir büyüme evresi gösteren okulumuz sahip olduğu değerlerle yeniden geniş bir yayılım gösterecek ve yeni dünya düzenine uygun eğitim programları ile yetişmiş donanımlı bireyleri yaşama hazırlayacaktır.
Özel okulculuk alanına yıllarca yatırım yapmış ve Türk eğitim sistemine katkıda bulunmuş olan markamızla, ülkemizdeki birçok okulun örnek aldığı özgün eğitim yaklaşımımız ve deneyimlerimizle ortak olmayı düşünebilecek vizyonist kurum yöneticileriyle tanışıyor ve ayrıntıları yüz yüze görüşüyoruz. Okullarımızı belirlerken bölgenin dinamiklerine hakim, okul donanım olarak kolej yeterliliklerine sahip , iyi insan yetiştirmeyi ilke edinmiş ve ona sunulacak  her hizmetin, her nesnenin nitelikli ve emek verilmesini önemseyen kurumları tercih ediyoruz. Bu kurumların sadece akademik eğitimlerin verildiği yerler değil yaşam becerilerinin de aktarıldığı ve geliştirildiği mekanlar olmasına dikkat ediyoruz. Mektebim Kolejinin eğitim felsefesini yaşatacak tüm eğitim standartlarını taşıyan, vizyoner kurumlarla birlikte büyümeye ve gücümüze güç katmaya devam ediyoruz.

“Geleceği yakalayabilen, 21. yüzyıl yeterliliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ve bu kavramların rehberliğinde oluşturulmuş bir eğitim modeli olan okullar ancak sektörde başarılı olarak kabul edilebilir. Biz de Mektebim Koleji olarak eğitim modelimiz ve vizyonumuzla hayat boyu öğrenen, geleceğe yön veren sadece akademik alanda değil yaşam alanında da donanımlı bireyler yetiştirerek eğitim dünyasında fark yaratıyoruz.”

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.