banner

21.yy yetkinliklerine sahip yeni dünya insanı yetiştiriyoruz
Girne Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Yasemin Erdemir: “Girne Amerikan Üniversitesi ile düzenlediğimiz Kariyer Günleri ve Yaşayan Diploma -9. ve 10. sınıf dönemlerinde yatkın oldukları mesleklere yönelik 2-3 günlük staj imkanı- ile öğrencinin iş hayatı içerisinde de keyif alabileceği, bilgi, beceri ve yaratıcılığını sergileyebileceği, ihtiyaçlarına ve beklentilerine hitap eden, sosyo-ekonomik koşullarıyla uyumlu meslekler seçmesini sağlıyoruz. Dünyada olabilecek her alandaki değişiklikleri öğrencilere tecrübe ettirip, onların doğru kariyer planlaması yapmalarına destek olarak geleceğinde mutlu yeni dünya insanları yetiştiriyoruz.” 

yasemin_erdemir_girne_kolejiYeni Dünya insanını tanımlar mısınız? Yeni Dünya İnsanının başarı yolculuğunda rehberlik nerededir?
Bilgiye kolay ve sınırsız erişim, karmaşık teknolojilerin günlük hayatımıza girmesi ve hızla ilerlemesi gibi olaylar toplumumuzu her alanda bir dönüşüme uğrattı. Bu alanlardan birisi de eğitim hayatındaki başarı tanımında oluştu. Yapılan araştırmalarda gösteriyor ki başarı için gereken yetkinlikler, geride bıraktığımız yıllarda olduğundan çok daha farklı. 70’lerde ya da 80’lerde diploma, meslekte ustalaşmak ya da verimliliği ve dengeyi sağlamak gibi yetkinlikler gerekliydi. Bugün başarıya ulaşmak için bu yetkinliklerin yanında ikna edici argümanlar oluşturabilmek, mevcut bilgileri sorgulamak, yaratıcı sunumlar yapabilmek, bir ekip oyuncusu olmak ve net bir şekilde iletişim kurmak gerekiyor. Bilgi hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Oluşan bu yeni dünyada devam etmek için uyum sağlayabilmeli, inisiyatif alabilmeli ve beklenmeyen sonuçlar üretebilmeliyiz. Bunları yapabilmek için her öğrencinin bilgi okuryazarlığı, problem çözme, küresel farkındalık, veri analizi, üstbiliş, inisiyatif alma, liderlik, iş birliği yapma, iletişim kurma vb. 21. yy yetkinliklerine sahip olması gerekir.
Yeni dünya insanı da akademik becerilerle beraber 21.yy yetkinlerine sahip birey olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin bu alanlarda gelişiminin desteklenmesi, ilgi ve becerileri hakkında öğrencilerin kendilerine farkındalık kazandırılması gerekiyor. Çocukların ilgi ve beceri alanları erken çocukluk dönemi itibariyle gelişmeye başlıyor. Ayrıca bu alanlardaki kazanımlar öğrencilik ve meslek hayatına kadar etki ediyor. Yeni dönemlerde teknoloji geliştikçe ve dünya değiştikçe görüyoruz ki iletişim, sosyal ilişkiler ve hobiler daha da önem kazanmış durumda. İnsanlar ilgi ve becerilerine göre de değerlendiriliyor / analiz ediliyor. Bu yüzden ilgi ve beceri alanlarının zamanında ve doğru şekilde keşfedilmesi gerekiyor.
Bizler bu tanımlardan yola çıkarak Girne Kolejinde Dünya Kimliğinde Mezun öğrenciler yetiştirmek istediğimiz için klasikleşen başarı anlayışına değil, yeni dünya insanının başarı yolculuğuna odaklanıyoruz. Yeni dünya insanının 21. yy becerilerini öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri, yaşam becerileri olarak 3 kategoriye ayırıp eğitim sistemimize entegre ediyoruz.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak, öğrencilerimizi bireysel değerlendirme envanterleriyle detaylandırıp kişiye özgü alan, yetenek ve karakterlerini analiz ediyor, ders içi gözlemlerimiz ile bunların geçerliliğini ölçerek velilerimize çocuklarını desteklemelerini sağlamak adına bilgilendirme yapıyoruz. Bu ölçümler öğrencinin sadece eğitim ve mesleğini etkilemiyor; sosyal hayat becerilerini, iletişim şeklini, yaşam standartlarını da belirliyor.
Yaptığımız çalışmalarla, Girne Koleji öğrencilerinin ileriki yaşlarında kendini fark etmesini ve sürekli değişen dünyaya hazır olmalarını sağlayarak yeni fikirler üreten, öğrenmeyi yaşam boyu sürdüren, teknolojiyle entegre yaşam standartlarına uyum sağlayan bireyler olmalarını istiyoruz. Bununla birlikte akademik gelişim kadar öğrencilerimizin21.yy becerileri yetkinliklerini, duygusal zekasını (EQ) ve yeteneklerini önemsiyoruz. 

SAĞLIKLI GELİŞİM REHBERLİĞİ
Sağlıklı Gelişim Rehberliği yeni nesil bir PDR anlayışı mı , içeriğinden bahseder misiniz?
Gerçek anlamda rehberlik hizmetleri öğrencilerin kişilik ve karakter gelişimi, kariyer planlaması, okula uyum, benlik algısı, arkadaşlık ilişkileri ile daha çok ilgilidir. Ve bu alanların gelişiminde öğrenciye sunulan destek, öğrencinin en az akademik başarısı kadar önemlidir.
Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür; beyin gelişiminin hızlı olduğu okul öncesi dönemde çevredeki zengin uyaranların çocuğun beyin gelişimi üzerindeki etkisi büyüktür. Bu savı destekleyen ve Girne Kolejindeki eğitim anlayışımızın temelini oluşturan okul öncesi anne karnında başlar düşüncemizden yola çıkarak bir çocuğun gerçek anlamda var olabilme ve iyilik halinin, hem sosyal, hem duygusal hem de akademik alanda gelişimleriyle bağlantısı olduğunu düşünüyoruz.
Bu yüzden ailelere, öğretmenlere, kurumdaki tüm personellerimize ve en önemlisi de öğrencilerimizin kendilerine ‘Sağlıklı gelişmek nedir ve nasıl olmalıdır?’ bunu öğretiyoruz. Okullarımızda her öğrenciyi özel ve biricik kabul edip geliştiren, bize geldiğinden daha fazlasını ona katarak bireysel gelişim yolunda ilerlemesini sağlayan, önleyici olmakla beraber gelişimsel çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyor, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve kendini gerçekleştirmesi adına yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarına ‘Sağlıklı Gelişim Rehberliği’ diyerek yola çıkıyoruz.
Okullarımızda yaptığımız öğrenci tanıma çalışmaları sonucunda öğrencilere bireysel ya da gruplar halinde dikkat güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bunu, ilkokulda düşünme becerileri dersinin bir parçası olarak derslerde de ele alıyoruz. Çocukların düşünme becerilerini geliştirmek ve bunu ifade etmelerine katkı sağlamak amacıyla derslerde kutu oyunları, kitap okuma, masal/hikaye anlatma, görsel okuma çalışmaları, etkinlik kitapları, müzede eğitim, pass-prep çalışmaları ve çocukluğun felsefesi (P4C) içeriklerini kullanıyoruz.
Ortaokul- lise kademesinde Koçluk sistemini devreye sokarak kariyer yönlendirme çalışmalarına başlıyor ilkokulda ölçtüğümüz yeteneklerine yönelik çalışmalar yapıyor daha sonrasında da bunları kariyer günleri ile destekliyoruz. Lise öğrencilerimize yaşayan diploma başlığı altında yatkın oldukları veya istedikleri meslekleri deneyimlemeleri için 2-3 günlük staj imkanı sağlıyoruz.

Son dönemlerde Koç / Mentor Öğretmen sisteminin okullarda kullanılmasının bu kadar yaygınlaşmasının sebebi nedir?
Öğrencilere göre sınava hazırlık aşaması hayatlarının en zor dönemlerinden biri. Böyle düşünmelerinin nedenlerinden biri ise bu sınavların sonuçlarının tüm hayatlarının belirleyicisi olduğunu düşünerek yoğun iç ve dış baskı yaşamaları.
Henüz kendilerini tam anlamıyla tanımamışken gelecek için planlama yapmaya çalışmak gerçekten zor. Onları anlıyor bu yüzden hayatta hangi noktada olmak istediklerini belirlerken nasıl mutlu olabileceklerini iyi tespit etmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Çünkü sınava hazırlanırken edinmeleri gereken akademik bilgilerin yanı sıra kendilerini tanıyıp keşfetmeye yönelik olarak duygusal anlamda desteğe ve yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Öğrenci koçluğu, işte bu alanı doldurmayı hedeflemekte olup gençlerin yönlendirilmelerindeki boşluğu tamamlamayı amaçlıyor.
Girne Kolejinde Koçluk Sistemi ile öğrencinin kendisiyle ilgili farkındalık kazanmasını, hedefine daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını, kaynaklarını daha etkin kullanmasını, öz disiplinlerinin gelişmesini, önceliklerini belirleyerek etkili adımlar atmasını, yaşam dengesini kurmasını ve yepyeni etkin alışkanlıklar edinmesini sağlıyoruz. Bunların yanında hafıza teknikleri, hızlı okuma ve motivasyon teknikleri ile de öğrencilerimizi bir adım daha ileri taşıyoruz.Koçluğu sadece bir akademik beklenti için yapmıyor, her öğrencinin dünyasına dokunabilmek için kullanıyoruz.
Yeni Dünya İnsanının başarı yolculuğunun sadece akademik başarı ve IQ puanı ile değil EQ gelişimi ile büyük etkileşimde olduğunu bildiğimiz için bu konu üstünde profesyonel çalışmalar yürütüyoruz ve her sene düzenli olarak GAÜ (Girne Amerikan Üniversitesi) akademileri kapsamında öğretmenlerimize 8 oturumluk koçluk eğitimi, EFT eğitimi, hafıza teknikleri, dikkat ölçme testleri, kısa süreli çözüm odaklı yaklaşım vb. eğitimleri veriyoruz. 

ÖĞRENCİLERİMİZLE ‘AN’DA KALIYOR
ANCAK ONLARI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ
Girne Koleji kariyer çalışmalarına niçin ağırlık veriyor ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Kariyer Planlaması ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyor?
Çoğu X ve Y kuşağı insanı Z kuşağına önyargılı. Oysa ki sorgulayan, yeniliklere açık, farkındalıkları yüksek, günümüz dünyasına çabuk adapte olan, kendi değerlerini önemseyen bir kuşak yetişiyor. Ancak bunları yaparken desteğimize ihtiyaç duymuyorlar diyemeyiz. Kariyer çalışmalarımızı yürütürken çalışmalarımızı sonuç değil, süreç odaklı olarak şekillendiriyoruz. Çünkü kariyer konusunda klasik tutum kişiyi neredeyse tek bir değerlendirme ile yönlendirmek şeklindedir. Oysaki amaç yapılandırılmış bir süreç doğrultusunda çocuğun kendini tanımasını sağlamak ve çocuğu gelecekte ihtiyaç duyacağı 21. yy becerileri konusunda donanımlı hale getirmektir. Çocukların gelecekte seçecekleri kariyerleri üzerinde etken olacak ulusal sınavlara yönelik bilgilendirme çalışmaları, motivasyon, hedef belirleme, tercih danışmanlığı, sınav taktikleri, sınav kaygısı ile baş etme gibi konulara yönelik bireysel ve grup çalışmaları yürütüyoruz.
Bu sebeple Girne Kolejlerinde en önemli projelerimizden biri ‘Genç Kariyer Programı’. Girne Kolejinde anaokulundan üniversite eğitimine kadar; dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla başarıyı tanımlıyoruz. Genç Kariyer Programındaki asıl hedefimiz lise öğrencilerinin doğru kariyer hedefi koyması olsa da çocuğun yetenek ve ilgisi okul öncesinde oluştuğu için anaokulundan itibaren bu konularla ilgili etkinlikler, projeler ve gözlemler yapıyoruz. Anaokulunda veli katılım günleri ile meslek tanıtımları, drama etkinlikleri ve oyunlar ile meslek canlandırmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar ve etkinlikler ilkokul ve ortaokulda devam ederken, lise kademesinde daha çok detaylandırılıyor.

Girne Amerikan Üniversitesinin bir kuruluşu olmanın size sağladığı faydalardan bahseder misiniz? Üniversite ile Sağlıklı Gelişim Rehberliği alanında hangi konularda iş birliği içindesiniz?
Girne Amerikan Üniversitesi’nin eğitimdeki öncelikli hedefi, topluma bilgili, yetenekli, yaratıcı ve eğitimli bireyler kazandırmaktır. Bu yüzden teknoloji ve öğretim yöntemleri alanında meydana gelen son gelişmelerin kullanımını etkin kılan, öğrenci sayısına göre en yüksek doktoralı akademisyen oranına sahip öncü kuruluşlardandır. Eğitim, İşletme ve Ekonomi, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, İletişim, Beşeri Bilimler, Sağlık, Denizcilik ve Havacılık fakültelerindeki uzman akademik kadrosu ile eğitimde dünya çapında temsil değerine sahiptir. Üniversitemiz Girne Kolejinden mezun olan öğrencilere üniversitede yüksek bir burs olanağı sağlıyor. Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başta olmak üzere, tüm dünyada tanınan 27 ayrı akreditasyona sahip olmakla beraber bulunduğu coğrafyanın diploması en geçerli üniversitesidir ve öğrencilerimize yurt dışında okuma şansı ile çift diploma hakkı tanımaktadır.
Girne Koleji Üniversite bünyesinde yer alan profesör, doçent ve uzman hocalarımız ile birlikte ders içeriklerini oluşturuyor, öğrencilerimizin psiko-sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak, veli farkındalığı yaratacak etkinlikler, atölyeler, projeler planlarken üniversitemizden destek alıyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.