banner

Tarhan Koleji okul öncesinde oyun ve proje tabanlı eğitim uyguluyor
Tarhan Koleji olarak, öğrencilerin kendi ana dilleri dışında başka bir dile ilgi ve meraklarını uyandırarak hem derslerde hem de ders ortamı dışında yabancı dili etkin kullanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Tarhan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Selahattin Çolak, okul öncesi eğitimde program ve uygulamalarını artı eğitim’e anlattı.

selahattin_colak_mayis_2022Okul öncesi eğitimde nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz?
Okul öncesi eğitimde öğrencilerimizin oyun ve proje tabanlı bir eğitim modeli ile yetişmelerine yönelik bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bunu ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yönelik uygulamalarla öne çıkartıyoruz. Modern çağımızın gereksinimlerini göz önünde bulunduran okulumuz GEMS ve High Scope eğitim modellerini benimsemekte ve uygulamaktadır.

Okul öncesinde oyun ile öğrenmenin önemi nedir ve nasıl uygulanmalıdır?
Oyun, çocuklarımızın oynarken keşif, yaratım, doğaçlama ve hayal etme gibi aktiviteler sırasında öğrenmeleri için onlara imkan veriri. Aynı zamanda oyun, çocuklarımızın soru sorma, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi eylemleri gerçekleştirebilecekleri destekleyici bir ortam sağlar. Yine oyun çocuklarımızın düşünme kapasitelerini genişletebilir, bilmeye ve öğrenmeye olan isteklerini arttırır. Uygulama kısmında dünya genelinde yapılan araştırmalar sonucunda çocukların amaca yönelik oyun tabanlı aktivitelere katıldıklarında öğrendikleri ve gelişim sağladıkları gözlemlenmiştir.

DERSTE VE DERS DIŞINDA ETKİN YABANCI DİL
Okul öncesinde yabancı dil eğitimi hangi yaşta başlamalı ve hangi yöntemler uygulanmalıdır?
Okul öncesi eğitim ile öğrencinin yabancı dil eğitimi başlamalı ve yanında anadili de etkin kullanacak yollar belirlenmelidir. Biz Tarhan Koleji olarak, öğrencilerimizin kendi ana dilleri dışında başka bir dile ilgi ve meraklarını uyandırarak hem derslerde hem de ders ortamı dışında yabancı dili etkin kullanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirken, oyun, şarkı, dans, drama ve proje çalışmaları ile ders içeriği daha keyifli ve daha kalıcı hale getirme yöntemlerini uyguluyoruz. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin hedef dili disiplinler arası bağlantılar ve anlamlı bütünlükler aracılığı ile edinebilmeleri için İngilizce dil becerileri derslerinin yanında İngilizce Fen, İngilizce Matematik ve İngilizce Sanat dersleri ile dil ve içeriği birleştirerek onlara hem keyifli hem de çok verimli bir dil öğrenme deneyimi sunuyoruz.

Okul öncesinde öğretmenler hangi niteliklere sahip olmalı?
Okul öncesi öğretmenleri, çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilip okula hazırlanması amacıyla fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişmelerini sağlayan kişilerdir. Bu sebeple; çocuk gelişimi ve ruh sağlığı konusunda bilgili, tüm çocuklara eşit mesafede davranan, çocukları dinleyen, çözüm odaklı, işbirliğine yatkın, pozitif, yaratıcı, eğlenceli, inovatif ve yeni öğretim yaklaşımlarını takip eder nitelikte olmalıdır.

EBEVEYNLER AKADEMİK KADROYA DİKKAT ETMELİ
Ebeveynler okul öncesi eğitim kurumlarını seçerken nelere dikkat etmeli?
Ebeveynler minimum ölçüt olarak öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine ve okula atılan ilk adım olan okul öncesi eğitimde öncelikli olarak; ulaşım, beslenme, güvenlik, hijyen, sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmetinin kaliteli ve güvenilir olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda ebeveynler eğitim kurumunun çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmede, zihinsel kapasitesini arttırmada, bağımsız düşünme ve karar verme becerisi kazandırmada önemli işlevi olan oyun ve drama faaliyetlerine yer veriliyor olmasına dikkat etmelidir. Çocukların gelişimini destekleyen ve yaş düzeylerine uygun materyalleri bulundurmasına, oyun için uygun ortamı sağlayan, bahçe gibi açık ve geniş alana sahip olmasına da özen göstermelilerdir. Bununla birlikte yabancı dil eğitimi, öğrencinin mutluluğu, öğrencinin yetişirken kendisi için önemli olabilecek değerlerle tanışabileceği geniş bir yelpaze ve vizyon kazanacağı bir nitelikli akademik kadro son derece önemlidir.

Okul öncesi eğitimde aileye düşen görev ve sorumluluklar neler?
İlk çocuklukdönemindeenetkiliol model ebeveynlerdir.Çünküdavranıştemelleriokulöncesidönemdeatılmaktadır. Kişiselbakım, saygı, empatigibikonularokuldan önce çocuğunhayatınagirmişolmalıdır. Tamamlanmayankişiselbakımgibikonularçocuğusosyalalandazorluyorolabileceğiiçinöğrenmesürecini de olumsuzetkileyebilir.Unutulmamalıdır ki çocuklarilk eğitiminiebeveynlerindenalır. Çocuğunaileilegeçirdiği zaman içerisindekazandığıdavranışlarıkalıcı hale getirmesi, etkileşimalanlarınıgenişletmesiiçin de okul öncesieğitimiuygunbirpaylaşımalanıdır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İMKANLARI
KISITLI BÖLGELERDE YAYGINLAŞTIRTILMALI
Türkiye’de okul öncesi eğitimin gelişimi için neler yapılmalı?
Yaşadığımız süreçte özellikle teknolojide yaşanan gelişmeler toplumlar için dünyayı gittikçe daha küçük bir yaşam alanı hâline getirmiştir. İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağıdır. Bu bağlamda; teknolojik gelişmeleri takip etmekte güçlük çekmeyen, gelişme ve değişimleri takip eden öğretmenlerimizin varlığı çok kıymetli. Çünkü teknolojiyle bağlantılı olarak yeni nesiller de değişip, dönüşüyor. Her zaman olduğu gibi şimdilerde de her öğrenci farklı öğrenme biçimine sahip. İlgileri, yetenekleri, değerleri ve yaşayıp yetiştikleri çevreler başka. Bu sebeple belli yöntemlerle sınırlı bir öğretmenin birbirinden çok farklı özellikleri olan kalabalık sınıflarda her öğrenciye dokunuyor olması oldukça zor. Bu sebeple sınıf mevcutlarının daha az olması, okullar arası farklılıkların azaltılması büyük önem arz ediyor. Müfredatı çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirmek, güncel eğitim modellerini de sisteme dahil ederek planlamaları yapmak çocukların gelişimi açısından önem arz ediyor. Aynı zamanda öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitimin, imkanları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılması için de çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.