banner

Sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllülük algısı yüksek bireyler yetiştiriyoruz
BİL Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Habibe Kortidis:
* BİL Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi hem topluma hem de dünyaya fayda sağlamaları ve “Sürdürülebilir Yaşam” mottosunu benimsemeleri için sosyal sorumluluk projelerine yönlendiriyoruz.
* Eğitim tasarımlarımızda yıllık aksiyon planlarımızı hazırlarken mutlaka sosyal sorumluluk projelerine yer veriyor, çevremizi daha duyarlı yapmak adına nitelikli eğitime katkı sunacak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Evrensel Değerler Eğitimi ders planlarımızı bu hedef ve vizyon doğrultusunda hazırlıyoruz.

habibe_kortidis_bilSosyal sorumluluk projelerini belirlerken hangi kriterleri ön planda tutuyorsunuz?
Eğitim kurumları sosyal sorumluluk projelerini belirlerken öncelikle öğrencilerin bireysel özelliklerinin güçlendirilmesi ile birlikte insanî değerleri kavramalarını ön planda tutmaktadır. Özellikle empati duygusu güçlü bireyler yetiştirmek için disiplinlerarası çalışmalar önemli yere sahiptir. Bu çalışmalar doğrultusunda öğrenciler, aldığı derslerin içeriğine yönelik belli başlı kazanımlarla desteklenmektedir. Sosyal sorumluluk kavramı içinde bulunduğumuz yüzyılda her geçen yıl önemini artırmaktadır. Günümüzde ön plana çıkan “Deneyimleyerek Öğrenme Modeli” ile öğrencilerin okul içinde öğrendikleri bilgiler, okul dışı alanlardaki projeler ile güçlendirilmektedir. Öğrencilerin projelerde görevlendirilmesi, isteyerek ve severek yardım kampanyaları başlatmaları özellikle farklı görevlerde aktif bir şekilde rol almaları eğitim kurumları tarafından desteklenmektedir. BİL Eğitim Kurumlarında sosyal sorumluluk projelerine karar verilirken tüm kademelerdeki öğrencilerin bireysel kazanımlarını önemseyen “Evrensel Değerler Eğitimi” derslerinin ışığında seçim yapılmaktadır. Sevgi, saygı, paylaşmak vb. gibi değerlere önem verilerek “Bütünsel Öğrenme Modeli” kapsamında öğrencilerimizin bireysel özelliklerini geliştirmek ve derslerde öğrendikleri kazanımlara ek olarak yaşam boyu öğrenmelerini desteklemek amacıyla bu kazanımların gerçek hayata yansıtmaları planlanmaktadır. Evrensel Değerler ışığında tüm sosyal sorumluluk projelerini eğitim öğretim yılı öncesinde planlayarak tüm paydaşlarını planlamalarını yapmak üzere harekete geçirmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri öğrencilere ve eğitim kurumlarına neler kazandırmaktadır?
Sosyal sorumluk projeleri öğrencilerin empati duyguları ile birlikte iş birlikçi çalışma, proje basamaklarını profesyonel bir şekilde devam ettirebilme ve projeyi temsil etme özelliklerini geliştirmektedir. Öğrenciler bu tür projelerde görev aldıkça hem ekiple birlikte hareket etme hem de görevleri yönergelerine göre başarılı bir şekilde tamamlama özelliklerini geliştirmiş olur. BİL Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi hem topluma hem de dünyaya fayda sağlamaları ve “Sürdürülebilir Yaşam” mottosunu benimsemeleri için sosyal sorumluk projelerine yönlendiriyoruz. Tüm bu çalışmaların içinde bulunan ve bu projeleri organize eden öğrencilerimiz, yaşıtlarına da rol model olarak onların da projelere katılmasını sağlar ve böylece aktif gönüllülük oranı artar. Sosyal sorumluluk projelerini okul sıralarından gerçek hayata taşıyarak, gönüllülük algısı yüksek bireyler yetiştiriyoruz. Dünya vatandaşı yetiştirme misyonumuzla tüm öğrencilerimize kendini ifade ve temsil etme, gruba dâhil olma gibi kazanımları, farklı alanlarda düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile destek oluyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili vizyon ve hedefleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Eğitim kurumlarının hedefleri arasında ülkedeki refah seviyesi ve özellikle eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sunmak yer almalıdır. Öncelikle belirlenen kurumsal hedefler, eğitim paydaşları olarak kabul edilen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik açık bir şekilde anlatılmalıdır. Eğitim kurumları ancak değişerek dönüşerek yeniliklere uyum göstererek, ülkesine ve milletine fayda sağlayarak gelecek nesillere ışık tutarak vizyon sahibi olabilir. Vizyon sahibi kurumlar olarak sosyal sorumluk projelerinde aktif görev alınıp sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birliği halinde olunmalıdır. BİL Eğitim Kurumları olarak; vizyon ve hedeflerimizi öğrencilerimizin, eğitim paydaşlarımızın faydasına olacak şekilde belirliyoruz. Eğitim tasarımlarımızda yıllık aksiyon planlarımızı hazırlarken mutlaka sosyal sorumluk projelerine yer veriyor, çevremizi daha duyarlı yapmak adına nitelikli eğitime katkı sunacak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Evrensel Değerler Eğitimi ders planlarımızı bu hedef ve vizyon doğrultusunda hazırlıyoruz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ
Sosyal sorumluluk projelerine nasıl karar veriliyor ve hangi süreçler işletiliyor?
Sosyal sorumluk projelerine öncelikle alan araştırması yaparak karar veriliyor. Planlanan yardım platformunun doğru kişilerin doğru ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması beklenmektedir. Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek sosyal sorumluluk projelerinde ülkemizde bu alanda etkili çalışmalar yürüten dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile güçlü iş birliği yürütülmelidir. Sosyal sorumluk projelerinde süreç profesyonel bir şekilde işlemelidir. Yardımın yapılacağı kurum, insan, bölge doğru bir şekilde seçildikten sonra yapılacak yardıma göre paydaşlar ile görüşülmelidir. Bu konuda yardım mevzuatının ve sürecin önceden adım adım tüm detayları ile belirlenmesi gerekir. BİL Eğitim Kurumları bünyesindeki her kampüsümüzde proje sorumlusu öğretmenlerimiz yer almaktadır. Genel Müdürlük olarak tasarlanan sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte kampüslerimizde de yerelde farklı sosyal sorumluluk projelerinin planlanmasına önem verilmektedir. Proje ekipleri oluşturularak süreçler en ince ayrıntısına kadar yapılan toplantılar ile demokratik bir şekilde belirlenmektedir. Proje paydaşları ile periyodik bir araya gelinerek etkili kampanyaların hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN KAPISI AÇILIYOR
Sosyal sorumluluk projelerinde öğrenciler nasıl yer alıyor? Sosyal sorumluluk projelerinin öğrencilere etkileri nelerdir?
Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte hem yaşadığı toplumu daha yakından tanıma fırsatı elde ederken, hem de proje yönetim becerilerini geliştirmektedir. Hayal ettikleri sosyal sorumluluk projelerinihenüz okul sıralarında hayata geçiren öğrenciler; liderlik, organizasyon, iletişim, etkili sunum yapma, topluluk önünde konuşma, farkındalıklara saygı, öz güven becerilerini geliştirme imkânı elde eder. Öğrencilerimiz yer aldığı projelerle toplumsal olaylara çözüm üreten aktif bir vatandaş olma özelliğini de kazanmış olur. Sosyal sorumluluk projeleri, bireyin kişisel gelişimine destek olurken aynı zamanda eğitim hayatı ve akademik performansına da oldukça katkı sağlar. Dünyadaki üniversiteler aday öğrenci kabul kriterleri arasında akademik performansın yanında toplum yararı için yer aldıkları çalışmalarını da değerlendirmektedir. BİL Eğitim Kurumları lise öğrencilerimiz yer aldıkları sosyal sorumluluk projeleriyle de dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alma fırsatı yakalamaktadır. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri ile eğitim hayatında fark oluşturarak girişimci ruhunu projelerle güçlendirmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz saha çalışmaları yaparak toplumu daha yakından gözlemlerken; sosyal girişimcilik ile bütçe yönetimini öğrenerek; gönüllü değişimprogramlarıyla da dünyadaki diğer gönüllüleri tanıma imkânı elde etmektedir. BİL Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin insanî değerlerini geliştirmeye önem veriyor ve dünya vatandaşı olmalarını destekliyoruz. Kişisel portfolyolarını zenginleştirmenin yanı sıra sosyal beceri portfolyosunu da geliştirmeye yönelik çalışmalara yer veriyoruz. Okul hayatı boyunca her öğrencimizin en az bir sosyal sorumluluk projesinde yer almasını önemsiyoruz.

BİL EĞİTİM KURUMLARINDA HANGİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLDİ?
BİL Eğitim Kurumlarında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriliyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşıldı. Sokak hayvanları ziyareti, huzurevlerinde kitap okuma programı, tekerlekli sandalye temini, ihtiyacı olan devlet okullarına kitap desteği, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin öğrencilerinin yeni yıl dileklerini gerçekleştirme projeleri ile farklı alanlarda öğrencilerimiz, aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde rol alıyor. BİL Eğitim Kurumları ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kuruluş vakfı olan Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) ile ülkemizin farklı bölgelerindeki devlet okullarına kitap bağış kampanyası yapılıyor ve kütüphaneler kuruluyor. Çocuk Esirgeme Kurumları ile iş birliği yaparak bakıma muhtaç çocuklarımızın düzenli sağlık taramaları yaptırılıyor. Pandemi döneminde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında tüm BİL Koleji öğrencileri hem spor yapmaya hem de SMA’lı çocuklara destek olmak için yardım kampanyasına destek olmaya teşvik edildi. Böylelikle sosyal sorumluluk bilincinin online platformda da canlı tutulmasına özen gösterildi. World Wide Fund for Nature (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için dönüşüm adına ses vermeyi amaçlayan iklim için ışıkların bir saat boyunca kapatılması uygulaması gibi global projelerde de yer alarak doğa ve sürdürülebilirlik adına yapılan aktivizm hareketlerine destek verilmektedir.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.