banner

Eğitimde Sürdürülebilirlik için önceliğimiz tüm çalışanlarımızın memnuniyeti
Dilek Cambazoğlu – CEO – Girne Koleji

dilek_cambazoglu_temmuz_2022* Girne Kolejini kısa vadede Türkiye’de, orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya ülkelerinde büyütmek istiyoruz.
* Kolej yapılanmamızla beraber yürüttüğümüz Girne Koleji Anaokulu ismiyle sektörün ihtiyacı olan bağımsız anaokulları projemize yatırım yaparak, anaokulu eğitimde kaliteyi yükselterek büyümeyi hedefliyoruz.
* Girne Amerikan Dil Kurslarımız da bir diğer projemiz. Bu projemizle yabancı dil eğitimindeki iddiamızı her yaş grubuna yönelik programlarımızla da sürdüreceğiz.

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik koşullar çerçevesinde geçen eğitim – öğretim dönemini değerlendirebilir misiniz?
COVID 19 salgını ve sonrasındaki gelişmeler tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ekonomik açıdan olumsuz bir şekilde etkiledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu ekonomik krizden tüm sektörler gibi eğitim sektörü de zarar gördü. Yaşanılan hayat pahalılığı ile insanların maaşlarındaki artışın doğru orantılı olmaması nedeniyle finansal anlamda öğrenci ücretlerini karşılamakta zorlanan birçok veli oldu ülkemizde. Bir kısmı da öğrencilerini okuldan almak zorunda kaldı. Bununla birlikte artan maliyetleri karşılamakta zorlanan birçok özel okulda eğitim öğretim faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.
Yaşanılan bu süreçlerde özel okulların finans modellerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği gerçeği tekrar karşımıza çıktı çünkü çoğu özel okul erken kayıt döneminde aldığı kayıtlarla sürecini yürütüyordu. Maliyetlerin artışındaki belirsizlik kurumların finansal açıdan önlerini görememelerine neden oldu ve sıkıntılar yaşandı. Bunların çözümünde Milli Eğitim Bakanlığının ve devletimizin öncülüğünde iyileştirme çalışmaları yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyim.

KDV ORANI KALICI OLARAK YÜZDE 1’E ÇEKİLMELİ
Türkiye’de sürdürülebilir eğitimin koşulları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecek dönemde sektörü bekleyen sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?
Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı içerisinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, asgari ücretin artması ve dövizdeki beklenmedik yükselişi, eğitim sektörünü çok büyük oranda etkilemiştir. Bu etkiyle küçülen, faaliyetlerine ara veren veya son vermek zorunda kalan eğitim kurumları olmuştur. Bu ve buna bağlı durumların yansıması olarak okul değiştirme veya devlet okullarına geçiş talepleri artmış; özel okul ve öğrenci sayılarında uzun yıllar sonra kayda değer azalmalar yaşanmıştır.
Özel öğretim kurumları, devletin yüklenmesi gereken eğitim öğretim hizmetlerindeki yükün bir bölümünü üstlenen kurumlardır. Bu bakımdan devletin bu eğitim kurumlarımızın hizmetlerini sürdürülebilirliğini güvence altına alması ve desteklemesi beklenmelidir. Bu bağlamda salgın sürecinde; özel öğretim kurumlarına verilen eğitim-öğretim hizmetlerinden alınan %8’lik KDV oranının %1’e düşürülmesi olumlu bir adımdı. Ancak bu düzenlemenin kalıcı olması ve başka mali düzenlemelerin de kalıcı olarak yapılması önem taşımaktadır. Geçmişten bugüne eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak sistem içinde yer alan özel öğretim kurumları ve özel okullar, resmî kurumlarla farklılıkları olsa da sistemle bütünleşmiştir.
Girne Koleji olarak önceliğimiz öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın refahıdır. Bütün çalışanlarımızın mutlu olması, kurum içi huzurun ve olumlu iklimin öğrencilerimize yansıması en önemli gayemizdir. Ancak içinden geçtiğimiz sürecin getirdiği zorluklar, en önemli gider kalemi personel ücretleri olan kurumların yıllık bütçe plan ve uygulamalarını zora sokmuştur.
Sürdürülebilir bir eğitim - öğretim hizmeti için özel öğretim kurumları mevcut koşullara uygun ücret politikaları belirlemiştir. Buna ek olarak devlet desteği sağlanır ise, eğitimin kalitesi ve sürdürebilirliği de kuşkusuz sağlanmış olacaktır.

Eğitimde geçmişin anlayış ve uygulamalarıyla yeni dönemi yönetmek mümkün mü? Neler, nasıl değişiyor? Bu yeni dönemin yönetim anlayışı ne olacak?
Dijital devrimin yaşandığı çağımız dünyasında, geçmişin anlayışı ve uygulamaları ile yeni dönemi yönetmek elbette mümkün değil. Çünkü artık öğrencinin ihtiyaç duyduğu rehberlik “bilgiye nasıl ulaşması gerektiği” değil “bilgiyi nasıl ve nerede kullanacağı”dır. Bilgi artık her yerde ve her zaman ulaşılabilir durumda. Bu sebeple yeni dönemi yöneteceklerin sahip olması gereken ekstra yeterlilikler gündeme gelmekte.
Nedir bu yeterlilikler? Öğrenci ihtiyacını belirleyebilme, bu ihtiyaçlar çerçevesinde eğitimi kişiselleştirebilme ve tabi dijitalleşmeye ayak uydurabilme. Bunların yanında, öğrencilerin disiplinler arası yaklaşımla problem çözmelerini, strateji üretmelerini ve yaratıcı düşünme becerilerini de destekleyebilmek gerekli.
İleride, şu andan adını dahi bilemediğimiz, o günün ihtiyacından doğacak birçok meslek olacağı öngörülüyor. Ve bizler, öngördüğümüz ancak detaylarını bilmediğimiz bir döneme birey hazırlamaya çalışıyoruz. Tam bu noktada Girne Koleji olarak önceliğimiz de rehberlik edecek öğretmenleri hazırlamak oluyor. Çünkü biliyoruz ki şimdi ya da gelecekte, tüm değişimin içinde değişmeyecek tek şey “model” olmanın davranış edindirmedeki büyük rolüdür.

EĞİTİMCİLER DEĞİŞİMİN ASIL AKTÖRLERİDİR
Çalışan memnuniyeti konusunda kriter ve yaklaşımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Sürdürülebilir eğitim çerçevesinde çalışma koşulları nasıl olmalı? Uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sürdürülebilirlik yetkinlikleri kazandırmak öğrenen merkezli, dönüştürücü ve eylem odaklı (UNESCO, 2017) eğitimcilerin ve öğretmenlerin eğitiminde yeni bir yaklaşım gerçekleşmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Çünkü eğitimciler değişimin asıl aktörleridir ve sürdürülebilir bir gelecek için becerilerin geliştirilmesinde ve pedagojik yaklaşımlarıyla toplumu dönüştürmede bir role sahiptirler. Bunu yapabilmek için eğitimcilerin donatılması gerekmektedir. Örneğin UNESCO, öğretmenlerin sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınmayı öğretebilmesi için bazı öğrenme hedefi tanımlamaktadır: Bilmeyi öğrenmek, yapmayı öğrenmek, var olmayı öğrenmek ve birlikte yaşamayı öğrenmek.
Sürdürülebilir kalkınma için gelişime ve yaşam boyu öğrenmeye elverişli öğretmenler ve eğitimciler için koşulları sağlamak gerekmektedir. Bunları sağlayabilmek için Girne Amerikan Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin desteğiyle eğitimde dönüşüm ve değişim, kişiler arası ilişkiler, araçları etkin kullanma, stratejik eylem, duygusal zeka, eleştirel düşünme ve analiz vb. konularda eğitimler düzenliyor, çalışma arkadaşlarımıza sürdürülebilir eğitimin gereklilikleri ile ilgili alanlarda gelişimlerine katkı sağlıyoruz.
Sürdürülebilir Gelişim Endeksinin öncelikli konularından herhangi birine ilişkin tematik bir ünite tasarlayarak mevcut yıllık planlarının içerisine dâhil ediyoruz. Buna paralel olarak, haftalık ders saatlerinin bir kısmını küresel ve yerel sorunları tartışmaya ve çözüm bulmak için beyin fırtınası yapmaya ayıran performans ve proje ödevlerine de dâhil edilmesi ile öğrencilerde eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini derslerimize entegre ediyoruz. Kimi zaman proje tabanlı yöntemler izlenerek öğrenciler araştırmaya, keşfetmeye ve problem çözmeye sevk ediyor; kimi zaman ise sanatsal faaliyetler, yarışmalar, masa oyunları veya kutu oyunları yoluyla öğrencilerin eğlenerek bilinçlenmesini sağlıyoruz.
Sürdürülebilir gelişme anlayışının alışkanlıklara dönüşebilmesi için, eğitim öğretim yılı başında, sürdürülebilir gelişme hedefleriyle ortaya konan temalara yönelik davranış ve tutum sergileyecekleri, geri dönüşüm, çevre koruma, sağlıklı beslenme, bilinçli tüketim, insan hakları, sınıf içi hoşgörü ve kültürel farklılıklara saygı gibi birçok hassas konuya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlarla ilgili farkındalığı arttırmak için Oracy Talks etkinlikleri, resim, kompozisyon, hikaye, şiir ve şarkı yarışmaları düzenliyor ve söz konusu problemlerin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı öğrenci toplantıları düzenliyoruz.

BİLGİ ve BECERİ SETİMİZİ SÜREKLİ GÜNCELLEMELİYİZ
Dünyada ve Türkiye’de eğitimde bir dönüşüm yaşanıyor. Sürdürülebilirlik açısından yaklaştığınızda siz bu değişim ve dönüşümü nasıl tanımlıyorsunuz?
Teknoloji tek başına bir araç ve değişimin sadece bir parçası. Teknolojinin eğitim için kalıcı değer yaratması ise, doğru öğrenme tasarımı içinde teknolojiyi doğru amaçlar için kullanabilmekle mümkün oluyor. Bugün eğitimde yaşadığımız dönüşüm ise geçmiştekilerden biraz daha farklı görünüyor; belki de değişim potansiyelini ‘metamorfoz’ ya da ‘başkalaşım’ kelimeleri ile ifade edebiliriz. Pandemi döneminde teknoloji ile eğitimin sürekliliğini sağlamayı amaçladık, gelecekte ise her kurumun dinamiklerinin farklı olduğunu gözeterek, ihtiyaca yönelik teknoloji kullanımı planlamaya yönelmeliyiz. Değişimin bu kadar hızlı yaşandığı bir çağda, hayat boyu öğrenme kavramını ne kadar erken içselleştirebilirsek, bu dönüşüm sürecinde o kadar önde oluruz. Bilgi ve beceri setimizi sürekli güncellemeli ve öğrenmeyi hayatımızın her alanına yaymalıyız.

EGE ve AKDENİZ BÖLGESİNDE BÜYÜYECEĞİZ
Kurum olarak gelecek döneme nasıl hazırlanıyorsunuz? Girne Kolejinin kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeni okul yatırımlarınız olacak mı? Olacaksa hangi lokasyonlarda yeni okullarınız açılmış olacak?
Girne Koleji ve Girne Amerikan Üniversitesinin ortak vizyonu tamamen nitelik ve iletişim odaklı. Bu nedenle de eğitimin global sorumluluğuna dair tüm unsurların kalitesini ve uygulama örneklerini büyük bir özenle deneyimli bir ekiple hayata geçiriyoruz. Böyle bir yatırımın olması da eğitim yatırımı yapmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturdu. Girne Koleji olarak eğitim faaliyetlerini yürütecek okullarda temel kriterimiz donanımlı kampüs ortamı ve fiziksel standartlar. Bu nedenle de eğitim binaları, yatırımcı profili ve okulun konumu bizim için ayrıştırıcı bir büyüme hızı stratejisi. Hedefimiz her zaman bu isme ve yatırıma yakışan örnek çalışmalarla öğrencilerimize öğrenme keyfini deneyimletmek, öğretmenlerimizin gelişimine odak oluşturmak ve anne babaların güveniyle büyümek. Kolej yapılanmamızla beraber yürüttüğümüz Girne Koleji Anaokulu ismiyle sektörün ihtiyacı olan bağımsız anaokulları projemize yatırım yaparak, anaokulu eğitimde kaliteyi yükselterek büyümeyi hedefliyoruz. Girne Amerikan Dil Kurslarımız da bir diğer projemiz. Bu projemizle yabancı dil eğitimindeki iddiamızı her yaş grubuna yönelik programlarımızla da sürdüreceğiz. Girne Amerikan Dil Kursu olarak kurumsal büyüme hedefimiz şu an 3 olan dil kurslarımızın sayısını Türkiye’de zincir kurslar arasında nitelik ve nicelik olarak ilk 3’te yer almasını sağlamak istiyoruz.
Biz Girne Kolejini kısa vadede Türkiye’de, orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya ülkelerinde büyütmek istiyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kampüsleri (ABD, Hong Kong, Sri Lanka ve Moldova, Türkiye), tüm Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerine beş farklı ülkede eğitim vermektedir. Girne Amerikan Üniversitesi gibi dünyanın farklı ülkelerinde kampüsleri olan bir üniversitenin büyüme modelini Girne Koleji olarak da aynı konseptte sürdürülebilir bir eğitim politikasıyla ilerleyeceğiz.
Şu anda İstanbul Sancaktepe’de müstakil bir anaokulumuz, İstanbul Çekmeköy, Ankara Yenimahalle, Afyonkarahisar, Muğla Fethiye, Balıkesir Edremit, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Van’da olmak üzere 10 tane, K.K.T.C.’de ise 2 tane kampüsümüz bulunmakta. Önümüzdeki süreçte özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde büyümek üzere girişimlerimizin devam edeceğini belirtmek isterim.

"Özel öğretim kurumları, devletin yüklenmesi gereken eğitim öğretim hizmetlerindeki yükün bir bölümünü üstlenen kurumlardır. Bu bakımdan devletin bu eğitim kurumlarımızın hizmetlerini sürdürülebilirliğini güvence altına alması ve desteklemesi beklenmelidir. Bu bağlamda salgın sürecinde; özel öğretim kurumlarına verilen eğitim-öğretim hizmetlerinden alınan %8’lik KDV oranının %1’e düşürülmesi olumlu bir adımdı. Ancak bu düzenlemenin kalıcı olması ve başka mali düzenlemelerin de kalıcı olarak yapılması önem taşımaktadır. Geçmişten bugüne eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak sistem içinde yer alan özel öğretim kurumları ve özel okullar, resmî kurumlarla farklılıkları olsa da sistemle bütünleşmiştir."

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.