banner

Kandilli Koleji Eğitim Anlayışı ve Uygulaması: Butik Okul Sistemi
Sosyolojik analizler ve kaynaklar öğrencilerin butik okullarda daha mutlu olduklarını, okula katılım ve devam düzeylerinin arttığını gösteriyor. Kandilli Koleji bireysel yeterlilikleri ortaya çıkarma üzerine kurgulanmış evrensel stratejisi ile öğrencilerini yaratıcılık ve orijinal düşünceye önem veren global dünyaya hazırlamaktadır.

kandilli_koleji_temmuz_2022Kandilli Koleji “öğrenciye görelik” yaklaşımı çerçevesinde nitelikli nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Felsefemiz “itibarlı bir gelecek için önce eğitim’dir. Kandilli Koleji’nde belirli sayıda kabul edilen öğrencilerimize ayrılan zaman arttığından öğrencilerimizin keşfedilerek geliştirilmesi kolaylaşır. Öğrenimin kalitesi ve verimliliği artarken takibi kolaylaşır. Öğrencilerin kalabalıklar ve devasa binalar içerisinde kaybolmadığı birey olarak değer gördüğü kendini özel hissettiği okulumuz butik konseptte eğitim vermektedir.

ESNEK SINIF MODELİ
Kandilli Eğitim Kurumları’nda her öğrencinin gelişimini üst seviyeye çıkarmak büyük önem taşır. Öğretmenlerimiz uyguladığımız “Esnek Sınıf Modeli” ile her öğrenciye ulaşır “Arka Sırası Olmayan Sınıflarda” öğretmenlerimiz sürekli öğrencilerin yakınsal gelişim alanlarında bulunarak öğrenmenin en üst seviyede gerçekleşmesini sağlar.

KARMA EĞİTİM MODELİ
Okulumuzda uygulanan etkinliklerde ve her sınıf düzeyinde farklı model ve kuramdan (tam öğrenme modeli, sosyal bilişsel öğrenme kuramı, çoklu zeka kuramı, basamaklı öğretim modeli, aktif öğrenme modeli, kuantum öğrenme, supercamp uygulaması) faydalanıldığından dolayı böyle bir yapılanma düşünülmüştür.
Çoklu zekâ kuramını esas alarak hazırlanan bu model insanların çok farklı zekâ alanlarına (8 farklı zekâ alanı) sahip olduğunu, herkesin kendine özgü bir zekâ profilinin bulunduğunu, bütün zekâ alanları dinamik olduğunu bu açıdan öğretim sürecinde sadece bir zekâ alanına ait etkinliklere yer verilemeyeceğini dile getirir.
Öğretim süreci farklı zekâ alanlarına hitap edecek şekilde yapılandırılmalı, farklı uygulamalara yer verilmelidir. Ayrıca öğretim sürecinde zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının oluşturulması, farklı materyal, araç ve gereçlerle desteklenmelidir.
Bu açıdan okulumuz Karma Öğretim Modeline uygun etkinliklere yer vermeye çalışmaktadır.

ÖDEVSİZ OKUL
Kandilli Koleji’nde ezberden uzak, eleştiren, sorgulayan, değerlendiren, Analiz – Sentez yapabilen ve özetle öğrenmeyi öğreten bir eğitim anlayışı hakimdir.

3D LABORATUVARLAR
Yeni nesil eğitim teknolojisi ile donatılmış özel bir laboratuvarda öğrencilerimize görsel hafızada hız kazandırırken aynı zamanda yüksek sınav başarısı sağlanır. Keyifli öğrenme kapılarını açan, derse ilgiyi artıran ve öğrencide bilginin kalıcı olmasını sağlayan 3D dersler Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, ve Matematik alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. 3D laboratuvar dersleri ile öğrencilerimizin tam öğrenme gerçekleştirmesi sağlanır.
Robotik, birçok mühendislik dalının ortak çalışma alanıdır. Robotlar yararlı amaçlar için insanların hizmetine sunulmak üzerine üretilen karmaşık makinelerdir.

DESTEKLEYİCİ REHBERLİK HİZMETLERİ
5. sınıftan lise son sınıfa kadar kesintisiz uygulanan rehberlik programlarında hedefimiz öğrencilerimize “Bireysel yol arkadaşlığı” yapmaktır. Öğretmenlerimiz 60 saat eğitim sonunda profesyonel eğitim koçluğu sertifikasına sahip olmuşlardır. Bu bilgiler ışığında öğrencilerimizle haftalık olarak yaptıkları bireysel eğitim koçluğu görüşmelerinde süreç değerlendirmeleri yapılarak öğrencilerimizin bireysel gelişimleri yakınen takip edilmekte velilerimize aktarılmaktadır.

EĞİTİM KOÇLUĞU
Kandilli Koleji’nde alanında uzman olan eğitim koçlarımız, bu çalışmaları gerçekleştirirken rehberliğin gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı esaslarını gözetirler. Yalnızca sorunlu öğrencilere değil tüm öğrencilere PDR ve koçluk hizmeti sunar. Her öğrencimiz birimimizden kendi özellik ve ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabilmektedir.

SINIF DANIŞMANLIĞI
Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını kısa sürede tespit ederek çözüm bulmak adına rehberlik birimi ve eğitim koçluğunun yanı sıra sınıf danışmanlığı sistemi ile süreci hızlandırmaktayız. Sınıf danışmanları öğrenciler arasındaki sorunlar başta olmak üzere sınıf ortamında oluşabilecek tüm problemlere çözüm üretmeye çalışır. Amacımız eğitim ortamının daha sağlıklı hale getirilerek öğrencilerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağlamaktır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Dil eğitimi diğer branşlardan biraz farklı olarak konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini içerir. Henüz okuma yazma bilmeyen bir çocuk dinleme, dinlediğini anlayıp cevap verme şeklinde dil pratikliği içerisinde gelişim gösterirse ilkokul çağından itibaren kolaylık yaşayacaktır. Bizler Kandilli Koleji olarak öğrencilerimizin geçmiş yaşam kazanımlarının farkında olup aralarında seviye farkı olmamasını sağlayacak şekilde tüm becerileri kazanması amacıyla yoğun bir İngilizce eğitimi vermekteyiz. Hazırlık grupları olarak ifade edebileceğimiz ara sınıf kademelerinde hafta içi Main Course ve Skills derslerimize Türk ve Native hocalarımız ile devam ederken hafta sonu derslerimizde ise Role-Play içerikleriyle günlük yaşama dahil olacak pratik bilgilerin kazanımını amaçlamaktayız.
Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak verilen Almanca derslerimizde, akıllı tahta uyumlu, dilin dört temel becerisine de yer veren ders kitaplarımızı kullanıyoruz. Zengin dinleme ve okuma metinleri; okuduğunu - dinlediğini anlamaya yönelik alıştırmalar, yazma çalışmaları ile dil bilgisi bölümünü içerir.

BİLİŞİM EĞİTİM SİSTEMLERİ
Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Ortaokul 5,6 ve 7. sınıflarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde bilişim teknolojileri, bilgisayar donanım birimleri, bilgisayar ağları, Microsoft Office programları, blok temelli kodlama programları ele alınarak öğrenci merkezli bir ders yaklaşımı uygulanmaktadır. Lisede 9. ve 10. sınıflarda Bilişim Teknolojileri Temelleri dersinde bilişim teknolojileri, etik ve güvenlik, algoritma, akış diyagramları, programlama, robotik kodlama, animasyon gibi konular ele alınarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

LİSELERE GÜÇLÜ HAZIRLIK
Liselere Geçiş Sistemi’nde doğru çalışma yöntemi, planlama ve zaman yönetimi gibi başarıya giden yolda var olması gereken bazı kriterlerin varlığı inkar edilemez. Kandilli Koleji olarak amacımız bu sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesi konusunda öğrencilerimize yol gösterici olmaktır. Liselere geçiş hazırlık süreci okulumuzda 7. sınıftan itibaren başlamaktadır. 7. sınıfta 420 saat ve 8. Sınıfta 2.200 saat sınava hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz teori ve pratiği içinde barındıran bütünleyici bir eğitim programına dahildir.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞI
Kandilli Koleji’nde okul süreci üniversite sınavı hedeflenerek planlanır ve öğrenciler kendi sınıf düzeylerindeki öğrenciler ile birlikte eğitim görür. Yoğunlaştırılmış ders programı, ek çalışmalar ve birebir özel ders eğitimleri ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine öğrenciler yerleştirilmesi hedeflenir. 11. ve 12. sınıflara okul müfredatının yanında üniversiteye hazırlık dersleri de verilmektedir. 11. sınıflara üniversiteye ön hazırlık dersi olarak 1200 saat verilirken, 12. sınıflara 2200 saat TYT-AYT üniversiteye hazırlık dersleri verilir.

PDFx İLE PAYLAŞMAYA DEĞER FİKİRLER
PDFx programımız 5. Sınıftan başlayarak 11.sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin belirlenen konularda araştırma yaparak arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunum hazırlamaları kapsamında topluluğa sunum yapabilme ve ilgi alanı dahilindeki konuları araştırma sistemini öğrenmelerini sağlamaktadır.

YAYIN DESTEĞİ
5. 6. ve 7. sınıflara
• Tüm derslerde Akıllı Tahta uyumlu ders rehberi ile öğrenme
• Tüm derslerde Alıştırma Soru Kitabı ve Pekiştirme Soru Kitapları ile uygulama
5. ve 6. sınıflara
• İngilizce (Oxford), Almanca (DEUTSCH mit Spring Publication) derslerinde Akıllı Tahta uyumlu ders rehberi ile öğrenme
8. sınıflara
• Tüm derslerde Akıllı Tahta uyumlu liselere hazırlık ders rehberleri ile öğrenme
• Tüm derslerde Liselere Hazırlık Alıştırma Soru Kitabı ile uygulama

ANADOLU LİSESİ YAYIN DESTEĞİ
9. ve 10. sınıflara
• Tüm derslerde Akıllı Tahta uyumlu ders rehberi ile öğrenme
• Tüm derslerde Alıştırma Soru Kitabı ve Ev Çalışmaları Soru Bankası ile uygulama
• İngilizce (Oxford), Almanca (DEUTSCH mit Spring Publication) derslerinde Akıllı Tahta uyumlu ders rehberi ile öğrenme
11. sınıflara
• Tüm derslerde Akıllı Tahta uyumlu 11. sınıf ders rehberleri ve Üniversite Giriş Sınavı Ön Hazırlık ders rehberleri ile öğrenme
• 11. sınıf Alıştırma Soru Kitabı, Üniversite Sınavı Hazırlık Ön Hazırlık Soru Fasikülleri, 11. sınıf Soru Bankası ve Üniversite Giriş Sınavı Hazırlık Ön Hazırlık Soru Bankası ile uygulama
12. sınıflara
• Alan derslerinde Akıllı Tahta uyumlu Üniversite Giriş Sınavı Hazırlık ders rehberleri ile öğrenme
• Tüm alan derslerinde Üniversite Giriş Sınavı Hazırlık Soru Fasikülleri ve Üniversite Giriş Sınavı Hazırlık Soru Bankaları ile uygulama

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.