banner

12 yeni kampüs açan Mektebim tüm Türkiye ve yurt dışında büyüyor
Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan, yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken çok önemli mesajlar verdi. Kodlama, İnovasyon, E-STEM, Küresel Farkındalık, Finansal Okuryazarlık ve Yaşam Becerileri gibi derslerden oluşan “Yenilikçi Eğitim Programları”, 2+2 çift diploma ve dijital dönüşümle sektörde fark yarattıklarını söyleyen Çağlayan, “Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bireyler yetiştiriyoruz” dedi.

elif_caglayan_eylul_2022* "Endüstri 5.0 yaklaşımının bir parçası olan Mektebim Online sayesinde artık öğrencilerimizin tüm akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine tek bir tıkla ulaşabiliyoruz. Tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı içerikler sunarak eğitimde şeffaflığı, ölçülebilirliği ve niteliği artırıyoruz.”
* “1 yılda 12 kampüs daha açan Mektebim, güçlenerek büyümeye devam ediyor. Bayrağımızı 81 ilde dalgalandırmayı amaçlıyoruz. Büyüme hamlemiz yurt içiyle sınırlı kalmayacak. Mektebim Koleji, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar’da da eğitime yön verecek.”

GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ
Mektebi Kolejinin özel okul dünyası içindeki yerini anlatabilir misiniz?
Mektebim Koleji, hikâyesi olan güçlü ve köklü bir eğitim kurumu. Adını Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Millet Mekteplerinden alan kurumumuzun bir çizgisi var. Önceliğimiz ülkesini seven, çağdaş, Atatürkçü, bayrağına sahip çıkan ve 21. Yüzyıl becerilerine hâkim bireyler yetiştirmektir. Buna ek olarak fark yaratan eğitim programlarımız ile öğrencilerimizi daima ileriye taşıyoruz. Hızla değişen dünyada sınırları kaldırıyor, öğrencilerimizi dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştiriyoruz.
Akademik başarının yanı sıra hayat başarısı yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize geleceğe liderlik etmeleri için ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırıyoruz. Önümüzde “dijital çağ” olarak yorumlanan ve eğitim anlayışını kökten değiştirecek olan “metaverse” teknolojisi var. Mektebim Koleji olarak çocuklarımızı bu dünyanın bir parçası olarak geleceğe taşımak için tüm teknolojik gelişmeleri bünyemize katıyoruz. Ayrıca akademik süreci, sanat ve sporla destekleyerek çocuklarımızın içindeki cevheri mücevhere çevirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımıza ilgi alanlarına göre kendilerini gerçekleştirecek eğitim alanları yaratıyoruz.

BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ
Kurumu diğer eğitim kurumlarından ayıran başlıca özellikler nelerdir?
Yenilikçi Eğitim Programlarımız, çağın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş eğitim içeriklerinden oluşuyor. Mektebimli öğrenciler, okul öncesinden liseye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” yaklaşımı ile destekleniyor. Bu vizyon ile öğrencilerimizin kendilerini keşfederek ve dünya vatandaşlığı yolunda yürüyerek başarılı bir geleceğe adım adım yürümesini hedefliyoruz.
Bütünsel Eğitim Modelinin ilk adımı anaokulunda başlıyor. Okul öncesi dönemde çocuklarımıza “Dünya Benim Oyun Alanım” felsefesiyle eğitim veriyoruz. Oyunlar, bu yaş dönemi çocuklar için en etkili öğrenme ortamlarıdır.Bu dönemde çocuklarımız öğrenme sürecine aktif olarak katılarak kendilerini keşfediyor. Kendini keşfeden çocuğun öz güveni ve öz denetimi gelişiyor. Oyunla öğrenme yöntemi, çocuklarımızın eleştirel düşünme ve yeni durumlara adaptasyon becerilerinin gözlemlenmesine olanak sağlarken, öne çıkan özelliklerinin tanımlanabilmesi konusunda da rehber oluyor.
İlkokulda ise “Dünya Benim Keşif Alanım” mottosuyla ilerliyoruz. Bu dönemde çocuklarımızın merak duygusunu tetikleyerek buluş yoluyla kendi öğrenmelerini yapılandırmasını destekliyoruz. Öğrencilerimizi öğrenim sürecinde etkin hale getiriyoruz. Mektebimde çocukların keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrencilerimizi sürekli etkin olmaya yönlendiriyoruz..
Ortaokula geldiğimizde “Dünya Benim Proje Alanım” yaklaşımını benimsiyoruz. Bu aşamada öğrencilerimiz artık bilgiyi üretime çevirip bir ürün ortaya koyabiliyor. Öğrencilerimiz dünya vatandaşı olma yolunda ilerlerken hayatı farklı yönlerden tanımalarına aracılık edecek çok yönlü bir eğitimden geçiyor. Ortaokul öğrencilerimizin 21. Yüzyıl kazanımları için gerekli olan bilgiyi arama, veriyi okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi nitelikler kazanarak dünyayı anlamalarını hedefliyoruz.
Lisede ise öğrencilerimiz “Dünya Benim Yaşam Alanım” felsefesinin bir parçası oluyor. Lisede dünyanın her yerinde başarı sağlayabilecek, üretken ve iyi yetişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz, daha lise sıralarında iş dünyasıyla tanışıp, küresel sorunlara global çözümler üretebiliyor. İş dünyasının kapılarını daha lisede öğrencilerimize açıyoruz.

KODLAMA, ROBOTİK
E-STEM, İNOVASYON
Mektebi Koleji olarak yeni eğitim ve öğretim döneminde hangi akademik uygulamaları hayata geçireceksiniz? Mektebi Koleji için nasıl bir eğitim öğretim yılı olacak?
2022-2023, Mektebim öğrencilerinin yılı olacak. Genel Akademik Programların yanı sıra Yenilikçi Eğitim Programları ile öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim-öğretim dönemi geçirecek.
Yenilikçi Eğitim Programlarımız (YEP), fark yaratan dersleri barındırıyor. YEP uygulamalarımız, anaokulundan liseye kadar Kodlama, Robotik, Düşünme Becerileri, İnovasyon, Deney Zamanım, E-STEM, Küresel Farkındalık, Finansal Okuryazarlık, İleri Matematik Uygulamaları, Sunum Atölyesi, Okuma Atölyesi, Metin Atölyesi, Yazma Atölyesi, Müzakere Atölyesi, İleri Bilişsel Uygulamalar, Dijital İçerikler, Müzede Ders, M-LEAD (Mektebim Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim Modeli) gibi ders ve programlardan oluşuyor.
Bu uygulamalar, çocuklarımızı değişen çağa uyum sağlamaları için endüstri 5.0 yaklaşımıyla 21. Yüzyıl becerileri kazandırmak üzere planlanmış çalışmaları içeriyor. Böylece öğrencilerimiz teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişiyor. Yenilikçi programlarımız, geleceğe yön verme prensibine dayanmakla birlikte, öğrencilerimizi farklı düşünmeye, araştırmaya, yaratıcı olmaya ve fark yaratmaya sevk ediyor.
Hayal dünyasını besleyen İnovasyon dersleri, çocuklarımızın kreatif çözümler üretip, farklı malzemelerden ürünler ortaya koymasını destekliyor. İnovatif düşünce aynı zamanda girişimciliği tetikliyor. Finansal Okuryazarlık programımız, çocuklarımızın kaynaklarını iyi kullanabilen, kendi bütçesini planlayabilen, parasını ve hayatını iyi yönetebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyor. “Bilime Yolculuk Programı”, öğrencilerin merak duygusunu tetikliyor.“Düşünme Becerileri” dersleri, öğrencilerimizin kendine özgü perspektif oluşturabilme, anlama, yorumlama ve sorunlara farklı çözümler üretme becerilerini geliştiriyor. “Kodlama” dersleriyle çocuklarımızın probleme yönelik birden fazla çözüm üretmesi ve en uygun olanını seçme becerisinin gelişmesi sağlanıyor. E-STEM ile öğrencilerimize teknolojiyi üst boyutlarda kullanabilme, robot-animasyon tasarlama, mobil uygulama hazırlama ve üç boyutlu tasarım yapma gibi beceriler kazandırılıyor.
M-LEAD ise lise düzeyinde öğrencilerimiz için hazırlanmış yenilikçi ve girişimci bir eğitim modelini temsil ediyor. M-LEAD; İş Hayatı, Girişimcilik, Liderlik ve Akademik olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. 9. sınıfta İş Dünyası Eğitimi, 10. sınıfta Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi, 11.sınıfta Kariyer Eğitimi alan liseli öğrencilerimiz, bu sayede kariyer hayatına daha lise sıralarında adım atıyor. Öğrencilerimiz iş dünyasının profesyonelleriyle buluşup, iş ortağımız olan firmalarla gölge stajlar yapabiliyor ve iş hayatını deneyimleyebiliyor.

ÇOK YÖNLÜ BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri için uygulanacak programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikler, çocuklarımıza yaşayarak öğrenme fırsatları sunar ve hayat başarısını yükseltir. Yurtiçi kültürel gezilerde çocuklarımız, sadece kentin tarihi yerlerini değil, tarımını, iklimini ve ekonomisini de öğrenir. Çocuklarımız bu geziler sayesinde çevreye karşı farkındalık kazanır. Mektebim Kolejinde derste işlenen konularla ilgili müzelerde uygulamalı eğitimler verilir. Müzede ders atölyelerimizde, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve görsel sanatlarla iç içe bir çalışma yürütülüyor. Geçmişten geleceğe ışık tutan müzeleri öğrencilerimize tanıtmayı, eserlerin korunması, saklanması konusunda öğrencilerimizde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Drama, müzik, spor, dans, satranç, resim ve yabancı dil, genç kalemler, münazara, yöresel halk oyunları,tasarım, izcilik, kütüphanecilik ve tiyatro gibi kulüpler aracılığıyla çocuklarımızın ilgi alanları keşfediliyor ve geliştiriliyor. Uluslararası programlarla da öğrencilerimiz akranlarıyla bir araya gelip, küresel ölçekteki sorunlara çözümler üretiyor. Dolayısıyla sosyal ve kültürel çalışmalar, öğrencilerimize hayatları boyunca yol göstermeleri nedeniyle eğitimin önemli bir dinamiğini oluşturuyor.

KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI
Yabancı dil eğitimine yönelik hangi uygulamalar planlandı?
Mektebim Koleji olarak yabancı dili iyi konuşan iyi insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yabancı dil uygulamalarımız anaokulundan liseye kadar devam ediyor. Aynı zamanda ikinci seçmeli yabancı dil uygulamamız da bulunuyor. Öğrencilerimiz, uluslararası sınavlarla kanıtlanmış yabancı dil yetkinliğiyle okullarımızdan mezun oluyor.
Anaokulunda öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış İngilizce programı “Half Day English” ile yabancı dili şarkılar, sanatsal faaliyetler ve bilimsel keşiflerle öğreniyor. İlkokulda ise İçerik Temelli Öğretim Modeli (CLIL)ile süreç devam ediyor. Bu sistemde öğrencilerimiz fen ve matematik gibi dersleri de İngilizce olarak geliştirme imkânı buluyor. Öğrencilerimize tercihlerine göre Almanca ve İspanyolca 2. yabancı dil eğitimi de veriliyor. Ortaokulda da 5. sınıftan itibaren İngilizcenin yanı sıra 2. yabancı dil eğitimi devam ediyor. Lisede öğrencilerimiz Birleşmiş Milletlerin bir simülasyonu olan MUN konferanslarında ülkemizi temsil edebiliyor. Bu organizasyon sayesinde öğrenciler topluluk önünde konuşma ve düşüncelerini ifade etme gibi çok önemli beceriler kazanıyor.
“Oxford Street Summer School” programımız ise İngilizceyi yaşayarak öğrenmeyi sağlıyor ve gerçek dünyada pratik yapma imkânı sunuyor. Bu program çerçevesinde öğrencilerimiz London, Oxford, Greenwich Village, Birmingham, Liverpool ve Manchester’i gezerek birçok yeri görme fırsatı yakalıyor. Öğrencilerimiz ayrıca Mektebimli olmanın ayrıcalığını yaşayarak, “Kanada Çift Diploma Programı” ile dünya vatandaşlığına ilk adımı atıyor. Mektebim öğrencileri 2 yıl Türkiye’de, 2 yıl da Kanada’da okuyarak çift diploma alabilme fırsatı yakalıyor. Tüm çalışmalar Mektebim International Education Office ve Mektebim Kanada Ofisimizin iş birliği ile yürütülüyor. Programlarımız, yerel değerlere bağlı eğitimi, dünya görüşü ve yaklaşımıyla Türkiye’de ve uluslararası düzeyde başarılara imza atan bireyler yetiştirmeye hizmet ediyor.

LGS VE YKS İÇİN ÖZEL PROGRAMLAR
Sınavlara yönelik hazırlıklar için nasıl bir strateji öngörülüyor?
Öğrencilerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlamak temel hedeflerimizden biridir. Bu nedenle LGS ve YKS programlarımız titiz ve yoğun geçiyor. Ön hazırlık programlarını yaz döneminde başlatıyoruz. Etüt ve deneme sınavlarıyla süreci destekliyoruz. Ortaokulda LGS’ye hazırlık sürecini 5. sınıftan, lisede ise üniversiteye hazırlık sürecini 9. sınıftan itibaren başlatıyoruz. 7. sınıflarda LGS; 11. sınıfta da YKS programı yoğunlaşıyor. 8. ve 12. sınıflara, yaz döneminde okullar açılmadan önceki 3 hafta, sömestr ve ara tatil dönemlerinde ise birer haftalık yoğunlaştırılmış çalışma programını uyguluyoruz. Okullar açıldıktan sonra da okul programının içine ‘Üniversiteye Hazırlık Programını’ ve ‘Liseye Hazırlık Programını’ entegre ediyoruz. Cumartesi günleri 6 saat ders ve sınav yapılarak programı 5 buçuk gün olarak devam ettiriyoruz. Hafta içi sınav analizleri sonucu sınıfın tekrar etmesi gereken konularla ilgili ek dersler veriyor ve etüt programları uyguluyoruz. Öğretmenlerimiz sene başında uygulanan hazır bulunuşluk sınavının dışında yıl boyunca yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda gelişim düzeyini takip edebiliyor.
LGS, TYT-AYT deneme sınavları, tüm kampüslerimizde eş zamanlı yapılıyor. Deneme sınavları analizleriyle birlikte öğrencilerimizin motivasyon ve kariyer planlama süreçleri değerlendiriliyor. Kısacası, öğrencilerimiz dışardan herhangi bir destek almadan LGS ve YKS’ye sağlam bir şekilde hazırlanabiliyor. Özel öğretim kurumlarını nasıl eğitim – öğretim dönemi bekliyor? Bu dönemde sektörde öne çıkan konular neler olacak? Beklentileriniz ve öngörüleriniz nelerdir? Özel eğitim kurumları, koşullar ne olursa olsun, eğitim standartlarını koruyarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekle yükümlüdür. Ancak son dönemde ortaya çıkan ağır ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon, diğer sektörleri etkilediği gibi eğitim sektörünü de etkilemiştir. Böyle bir tabloda endişeleri giderecek temel dinamik, güçlü bir marka çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektir. Markamızın velilerimize sağladığı güven duygusu, değerlerimizin bir parçasıdır. Son dönemde yaşadığımız değişken ekonomik koşullar nedeniyle kontenjan sıkıntısı yaşayan özel okullar, bakanlıktan eğitim desteği ve vergi indirimi bekliyor. Destek kararı, özel okulları rahatlatacaktır.

MEKTEBİM İLE YENİ NESİL EĞİTİM
Yeni dönemde teknolojiye yönelik hangi dönüşümleri hayata geçireceksiniz?
Dünyanın her yerindeki bilgiye, artık tek bir tıkla ulaşabiliyoruz. Çağın ihtiyaçlarına göre dünya değişiyor, eğitim de değişiyor. Sektöre yön veren bir eğitim kurumu olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de ilk niteliği taşıyan ve eğitimin tüm paydaşlarına ayrı ayrı içerikler sunan “Mektebim Online” eğitim platformunu hayata geçirdik. Endüstri 5.0 yaklaşımımızın bir parçası olan “Mektebim Online” ile tüm içerikleri dijital ortama taşıyabiliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin ayrıntılı analizlerini yapabiliyoruz. Sistem üzerinden, öğrencilerimizin yapamadığı sorulardan “Sıfır Hata Kitabı” ve “Kişisel Soru Bankaları” çıkarabiliyoruz. Canlı, online ve etkileşimli derslerle soru çözüm imkânı sağlayabiliyoruz. Çözülemeyen sorular ve sağlanamayan kazanımlar için öğrencilerimize soru çözüm videoları ve konu anlatım videoları sunabiliyoruz.
Mektebim Online platformu üzerinde yoklama, ödev verme, kütüphane, sınav, rehberlik, ders programı oluşturma, online canlı ders arayüzü, ölçme ve değerlendirme süreçleri de yönetilebiliyor. Anaokulu kademesindeki çocuklarımızın günlük beslenmesine ve uykusuna kadar bilgi girişi, veri tabanımıza işlenebiliyor. Dijital platformumuza veli, öğrenci ve öğretmen girişi bulunuyor ve öğrencilerimize ait tüm verilere dijital ortamdan ulaşılabiliyor. Belge paylaşımı dijital ortamdan yapıldığı için kâğıt tüketimimizi en aza indirerek çevremizi de korumuş oluyoruz. Aynı zamanda çözüm ortağı firmalarımız ile iş birliği halindeyiz. Anaokulundan liseye kadar kodlama uygulamaları, robotik, web tasarımı, 3D tasarım, STEM ve M-LEAD dersleriyle ürün odaklı çalışmalar yapıyoruz.

DÜNYAYA AÇILIYORUZ
Mektebim Kolejinin büyüme modeli hakkında bilgi verebilir misiniz? Büyüme stratejinizde kural ve değerleriniz nelerdir? Kurumun geleceğe dönük planları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öncelikle Mektebim bayrağını 81 ilde dalgalandırmayı ve ismimizin gücünü tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz. Mektebim Koleji, franchise sistemiyle büyümeye devam ediyor. Sektördeki çok sayıda isim, Mektebimin güçlü marka değerinden faydalanmak için başvuruda bulunuyor. Büyüme konusunda temel prensibimiz değerlerimizdir. Büyüme yolunda, ilkelerimizi ve marka değerimizi korumak üzerine kurulu bir stratejiyle hareket ediyoruz. Eğitim niteliğini artırmada önemli husus teminat şartıdır. Ancak bizim için bu tek başına yeterli değil. Biz, eğitimci ortak şartı da arayan bir kurumuz. Eğitim dinamiklerini bilen, özel okula iyi bir nesil yetiştirme gözüyle bakan ve değer katmayı amaçlayan zihniyete sahip kişilerle yolumuza devam ediyoruz. Mektebim Koleji olarak geleceğe dönük yurt içinde ve dışında önemli planlarımız var. 1 yılda 12 kampüs daha açarak büyüme hamlesi yaptık. 81 ilde bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz. Büyüme stratejimiz yurt içiyle sınırlı değil. Yurt dışı projelerimizi de hayata geçireceğiz. Hedef noktamız Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar. Mektebim Kolejini, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar’da açmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor.

ÖĞRENEN ÖĞRETMEN DEĞER KATAR
"Öğretmen eğitimleri konusunda “Mektebim Bilim Kurulu” ile de fark yaratıyoruz. Bilim Kurulu, Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden oluşuyor. Öğretmen eğitimleri veren Bilim Kurulu, aynı zamanda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası projelere katılmalarını da destekliyor. Kampüslerimizde yapılan bilim konferanslarıyla da vizyonumuzu daha ileriye taşıyoruz. Mektebim Koleji tarafından düzenlenen Eğitim Liderleri Vizyon Buluşmaları, Eğitime Yön Veren Öğretmenler Buluşmaları ve Eğitime Yön Veren Liderler Buluşmaları ile öğretmenlerimiz, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geliyor. Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen atölye çalışmalarıyla da öğretmenlerimiz etkili ders işleme yöntemlerini deneyimleme fırsatları yakalıyor."

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.