banner

“63 yıldır Atamızın işaret ettiği yerdeyiz”
Selda Arın - Tarhan Koleji Beyoğlu Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Müdürü:“1959 yılından bu yana Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda mutlu, üretken ve çağdaş bireyler yetiştirmekteyiz. Öğrenme sürecinin öznesi olarak öğrencilerimizi bilgi üretebilen, eleştirel düşünen, zorlukların üstesinden gelebilecek duyuşsal donanıma sahip, öğrenirken neden ve niçinleri araştıran, bilime ve teknolojiye yeni katkılar sağlayan, evrensel değerlere saygılı bireyler olarak mezun etme gayretindeyiz.”

selda_arin_tarhan_koleji

“1959 yılından bu yana Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda mutlu, üretken ve çağdaş bireyler yetiştirmekteyiz. Öğrenme sürecinin öznesi olarak öğrencilerimizi bilgi üretebilen, eleştirel düşünen, zorlukların üstesinden gelebilecek duyuşsal donanıma sahip, öğrenirken neden ve niçinleri araştıran, bilime ve teknolojiye yeni katkılar sağlayan, evrensel değerlere saygılı bireyler olarak mezun etme gayretindeyiz.”

Toplumun gelişiminde eğitimin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu çerçevede eğitimin toplumsal gelişmeye etkileri hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Her toplum, kendi bireylerinin nitelikleri ve çalışkanlıkları oranında yükselir ve ilerler. Bir toplumun refah ve mutluluğu bireylerinin aldıkları eğitim doğrultusunda; sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda topluma yapabilecekleri katma değere bağlıdır. Bunun için, toplumsal kalkınmanın en önemli itici gücü ve verimlilik artışının en önemli unsuru, toplumun ve insan kaynağının eğitim düzeyidir.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder” diyerek daha Kurtuluş Savaşı devam ederken varoluş mücadelesinin ancak ve ancak eğitilmiş insan gücüyle, ekonomik, bilimsel ve kültürel ilerleme ile kazanılacağını biliyordu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte toplumsal değişimin, halkın yenilik hamlelerine uyumunun,çağdaş ülkeler arasında yer almanın ve cumhuriyet yönetiminin devamlılığının en önemli unsurunun iyi eğitim almış bilinçli insanlarla mümkün olduğunu, eğitimin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması gerekliliğini ön şart olarak görüyordu.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99.yılında, bu anlayış ve görüşün hiç değişmediğini görüyor, aksine her geçen gün eğitimin topluma olan yansımasına hep birlikte tanık oldukça, 99 yıl önce eğitimin önemini vurgulayan Büyük Önderimiz Atatürk’ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.

21. YÜZYIL EĞİTİM HEDEFLERİ DAHA GERÇEKÇİ BELİRLENMELİ
21. Yüzyılda Türkiye’nin eğitimde geleceğe dönük hedefleri neler olmalı? Bu yönde hangi alanlara öncelik verilmeli? Önerileriniz nelerdir?
Geçmiş geleceğin aynasıdır. Bunun için öncelikle cumhuriyetin ilanından bu yana eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikleri ve bunlara neden ihtiyaç duyulduğunu, bu tarihsel süreçten günümüze kadar eğitim alanında geldiğimiz noktayı çok iyi anlayıp analiz etmeliyiz ki 21. Yüzyıl eğitim hedeflerini daha gerçekçi belirleyebilelim.

Dünya baş döndürücü bir hızda değişiyor ve gelişiyor. Her geçen gün yeni bilgiler, yeni teknolojiler ve yeni yaklaşım tarzları ortaya çıkıyor. Bireylerin bu değişim ve yeniliklere uyum sağlayabilmeleri ve yön verebilmeleri, farklı birtakım becerileri edinip geliştirmeleriyle mümkündür. Tüm bu gereklilikler doğrultusunda yeni kuşakların 21.yüzyıl toplum yaşamında yerlerini almaları ve 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirebilmemiz için eğitim sisteminde de bu gereksinimlere uygun olarak yeni ve sürdürülebilir hedefler planlanması gerekmektedir.
21. yüzyılda öğrencilerin eğitim hedeflerini kurgularken çağın gerektirdiği temel becerileri; eleştirel düşünme, yaratıcılık, değişime hızlı uyum sağlama, girişimcilik, çözüm odaklı olma, medya ve teknoloji becerilerini en üst düzeyde geliştirmek ve kullanmak göz önünde bulundurulmalıdır. Elbette belirlenecek bu hedeflerin 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya uygun hale gelmesi, öğrenme ortamları ve öğretmenlerin yeni duruma hızlı adaptasyonunun sağlanması ile mümkün olacaktır.

ÖĞRETMENLERİN ETKİ ALANI GENİŞ VE SONSUZDUR
Cumhuriyetin eğitimde en önem verdiği alan öğretmenler oldu. Dünden bugüne öğretmen kimliği nasıl bir değişime uğradı? Bugün öğretmenlerin geldiği noktayı ve Geleceğin Türkiyesi’nin oluşumundaki rollerini nasıl değerlendirirsiniz?
Çağımızda özellikle teknolojinin değişim ve gelişimiyle birlikte geleneksel ve klasik eğitim öğretim yöntem ve teknikleri yerini -yaşam boyu öğrenme ve gelişme- öğrenim teknik ve yöntemlerine bırakmış, bu anlamda hissedilir bir değişim yaşanmıştır. Bu süreç içerisinde değişim ve dönüşüme uğrayan eğitim sisteminde önemli yere sahip olan öğretmen ve öğretmenlik mesleği de kendi içinde bir dönüşüm ve değişim yaşamaktadır. İletişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme ve bilgiye hızlı erişim bir noktada öğretmene olan gereksinimi azaltmış gibi görünse de hiç şüphesiz eğitim sisteminin en önemli öğesi öğretmen ve öğretmen nitelikleridir. Öğretmenler sadece sınırlı ders saatinde sınırlı bir gruba rehberlik etmez, tam tersine etki ve yönlendirme alanları oldukça geniş hatta sonsuzdur.
Bugün öğretmenlerin geldiği nokta konusunda pek çok şey söylenebilir. Öğretmenlik mesleği tüm zamanların en saygın meslekleri arasında yer almaktadır. Zaman zaman toplumlarda yaşanan siyasi, ekonomik ya da sosyal gelişmelere bağlı olarak mesleki anlamda sıkıntılar yaşayan öğretmenler, tüm yaşadıkları sıkıntılarda, icra ettikleri görevin farkındalığı ile sorunları bertaraf etme noktasında büyük fedakarlık göstermişlerdir. Dünyada ve ülkemizde, öğretmenlerin her anlamda hak ettikleri şartlarda yaşamaları, hem mesleki hem de kişisel alanlarındaki iyi oluşları eğitim, çocuk, gelecek ve toplumların refahı adına büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin mevcut şartlarının her alanda iyileştirilmesini önemsiyor ve bu konuda yapılanları ve yapılması gerekenleri destekliyoruz. 

1959 YILINDAN BU YANA MUTLU, ÜRETKEN VE ÇAĞDAŞ BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
Kurumunuzda öne çıkan ilkeler nelerdir? Bu çerçevede Cumhuriyetin değerleri gelecek nesillere nasıl aktarılıyor? Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
1959 yılından bu yana Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda mutlu, üretken ve çağdaş bireyler yetiştirmekteyiz. Öğrenme sürecinin öznesi olarak öğrencilerimizi bilgi üretebilen, eleştirel düşünen, zorlukların üstesinden gelebilecek duyuşsal donanıma sahip, öğrenirken neden ve niçinleri araştıran, bilime ve teknolojiye yeni katkılar sağlayan, evrensel değerlere saygılı bireyler olarak mezun etme gayretindeyiz.
Okul öncesinden itibaren bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, öğrencilerimize düşünmeye, sorgulamaya dayalı ve proje tabanlı bir eğitim modeli sunmaktayız. Ulusal ve uluslararası projeler, yarışmalar, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrenme yolculuğuna keyifle devam eden öğrencilerimiz zengin öğrenme deneyimleriyle birlikte hayat boyu gereksinim duyacakları yaşam becerilerini yaparak-yaşayarak kazanır ve geliştirirler. 
Öğrenci meclisi seçimleri, okulumuzdaki tüm öğrencilere eşit fırsat ve hakların tanınması, okulda uygulanacak kuralların öğrencilerle birlikte demokratik bir ortamda belirlenmesi, tüm bu değerleri konu alan dış etkinlikler, okullararası çalışmalar, fikirlerini hür ve en uygun şekilde ifade etmelerine olanak sağlayan münazaralar ve daha pek çok çalışma sayesinde öğrencilerimiz cumhuriyetin değerlerini yaşayarak öğrenir.
Özetle aynı Atamızın öğretmenlere seslendiği söylem izinde; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye çabalıyoruz.  

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.