banner

Sevinç’te dijital eğitim süreçleri Sevinç Portal Eğitim Yönetim Sistemi ile yönetiliyor
Kurulduğu günden bu yana teknolojiyi eğitim süreçlerine uygulayarak büyümesini sürdüren Sevinç Eğitim Kurumları tüm ders ve müfredatı dijital ortamda da öğrencilerinin kullanımına sunuyor. Sevinç Eğitim Kurumları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Özşen, Sevinç Portal Proje Müdürü Oğuz Şahin ve Sevinç Portal Proje Yöneticisi Emrah Çelik kurumda oluşturulan dijital okul iklimini ve gerçekleştirilen uygulamaları artı eğitim’e anlattı.

erol_ozsenKurum olarak eğitim süreçlerinizde ve okullarınızda oluşturduğunuz dijital iklim hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hiç şüphesiz dijital teknoloji araçları, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim sektörünün de vazgeçilmez bir parçası. Sevinç Eğitim Kurumları olarak teknoloji çağının getirilerini mevcut düzenimize en iyi ve en doğru şekilde entegre etmeye gayret ediyor, bu doğrultuda dijital yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Zamanın hızına ulaşabilmek kadar zamanın doğru yönetilmesine de büyük önem gösteriyoruz. Kısa sürede verimli işler gerçekleştirmek adına teknolojinin sağladığı her türlü olanaktan maksimum düzeyde faydalanıyoruz.
Sevinç Eğitim Kurumları Genel Merkezimize bağlı olan tüm kolejlerimizle ve kurs merkezlerimizle dijital bağımızı tüm kodları bize ait olan “Sevinç Portal Eğitim Yönetim Sistemi” ile kolaylıkla kurabiliyoruz. Ayrıca bulut depolama sistemlerimiz sayesinde tüm birimlerimizin hızlı ve pratik şekilde ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilmelerini ve dijital platformda ortak çalışmalar yapabilmelerini sağlıyoruz. Sevinç Yayınlarımıza ait içeriklerin tamamını dijital ortama aktarıyoruz. Böylece okul ve okul dışındaki eğitim faaliyetlerimizde de bu dijital yayınlardan faydalanabiliyoruz.

TÜM DERSLERE KAREKODLARLA ULAŞILABİLİYOR
Öğrenme ortamlarınızı nasıl dijitalleştiriyorsunuz? Bu kapsamda hangi programlardan, nasıl faydalanıyorsunuz?
Eğitim sektöründe biriktirdiğimiz 37 senelik bilgi ve deneyimle, okullarımızın kuruluşundan bu yana hazırlanan basılı yayınlarımızı dijital ortamlarda da kullanıma sunuyoruz. Kullandığımız tüm materyallerin dijital erişilebilirliğine son derece önem veriyoruz. Akademik olarak iş birliği yaptığımız çözüm ortaklarımızın dijital ortamda bizlere ne gibi olanaklar sunabileceklerine dikkat ediyoruz. Tüm dersliklerimizde yer alan akıllı tahtalar sayesinde ders esnasında öğrencilerimizin önlerindeki kitapların dijital formatlar üzerinden birebir işlenmesine imkân sağlıyoruz. Böylece derslerde öğretmenlerimiz soru yazmak, şekil çizmek gibi faaliyetler için zaman kaybetmiyor; öğrencilerimiz de tahtaya yansıtılan kitaplar üzerinden işlenen dersin notlarını kitapları üzerine alabiliyorlar. Farklı öğrenme şekillerine uygun olarak hazırladığımız dijital materyallerimizle akıllı tahtalarda birden fazla anlatım yöntemi kullanarak öğrencilerimizin öğrenimlerinin en etkin şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Akıllı tahtalar sayesinde çevrimiçi platformlardaki dijital görsellerden de faydalanarak bilgilerin hızlı bir şekilde öğrencilerimize ulaşmasını ve pratik bir şekilde tekrar edilebilmesini sağlıyoruz.
Tüm konu anlatım kitapları, soru bankaları ve deneme sınavlarımızda videoların bulunduğu karekodlar yer alıyor. Öğrencilerimiz konu anlatım kitaplarındaki karekodlarla öğretmenlerimizin konu anlatım videolarına, soru bankası ve deneme sınavındaki karekodlarla da soruların çözüm videolarına internet olan her ortamda diledikleri zaman ulaşabiliyorlar. Birlikte öğrenme ortamını da oluşturmaya gayret ediyoruz. Karekodla yapılan izleme testlerinin ve deneme sınavlarının çözüm videolarını anında velilerimizle paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin okuldan daha evlerine varmadan ebeveynlerine ulaştırdığımız sınav çözüm videoları sayesinde veliler, çocuklarıyla bir araya gelerek sorulara birlikte yorum getirebiliyorlar. 

sevinc_kolejiDijital öğrenme süreçlerinizi yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Sevinç Eğitim Kurumları olarak dijital tüm materyallerimizi belirlerken içeriklerin müfredata uygunluğunu titizlikle kontrol ediyoruz. Uyguladığımız eğitim modelinin destekleyici düzeyde olmasına büyük önem veriyoruz. Kullanım amacına uygun, kullanıcılar için verimli ve pekiştirmeyi güçlendiren yöntemleri doğru analiz ediyor ve tüm kullanıcılarımızın bu araçlara kolaylıkla erişimini sağlıyoruz.
Eğitim yolculuğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz yöntem ve materyallerimizin planlamasını yaparken bizlere ve kullanıcılarımıza uzun vadede fayda sunmasını önemsiyoruz. Tüm araçların verimliliğini ve güncelliğini sık sık denetliyoruz. Tüm değerlerinin somut olarak ölçümlenebildiği ve öne çıkan sonuçlara göre gerekli revizelerin kolaylıkla yapılabildiği araçların kullanımına özen gösteriyoruz. 

DİJİTAL OYUNLAR KALICI ÖĞRENMEYE FAYDA SAĞLIYOR
Eğitim süreçlerinde oyun önemli bir işlev görüyor. Dijital oyunlar bu süreçte öğrencilere nasıl katkı sağlıyor, hangi fırsatları sunuyor?
Sevinç Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi "gelişim odaklı" eğitim anlayışıyla buluşturuyor, çok yönlü ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Tüm eğitim-öğretim sistemimizi öğrencilerimize bu yetkinlik ve becerileri kazandırabilecek şekilde planlıyoruz. Öğrenmeyi en etkili ve en kalıcı kılan yöntemin “uygulayarak öğrenme yöntemi” olduğuna inanıyor, oyunları da bunun en önemli araçlarından biri olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz, gerekli bilgi ve becerileri öğrencilerimize aktarırken rutinin dışına çıkarak ‘oyunlaştırarak anlatma’ yöntemini uyguluyor. Bu yöntem öğrencilerimizin bilgiyi eğlenerek daha kolay kazanımını ve yaşamlarına entegre etmelerini sağlıyor. Dijital oyunlarımız özellikle de anasınıfı ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerimizin kalıcı öğrenmelerinde büyük fayda sağlıyor.
Sevinç Eğitim Kurumları’nda özel olarak yazılım ve kodlama derslerinde öğrencilerimize oyun tabanlı öğrenme programları uyguluyoruz. Bu program ile öğrencilerimiz oyunlar sayesinde yazdıkları kodlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirerek puan kazanıyor, bir sonraki bölüme geçiyorlar. Böylece hem eğleniyor hem de kodlama öğreniyorlar.
Diğer yandan okullarımız arası düzenlediğimiz online satranç turnuvalarımızla öğrencilerimizin derslerde kazandıkları becerileri sanal ortamda sergilemelerine imkân sunuyoruz. Bu turnuvalarda öğrencilerimiz özgüvenlerine katkı sağlayacak şekilde arkadaşlarıyla rekabet etme yeteneği kazanıyorlar. Öğrendikleri bilgileri rakipleri karşısında uygulayarak doğru stratejiyi kurabilme becerisini ediniyorlar. 

Öğrenciler hangi dijital yeterliliklere sahip olmalı? Öğrencilerinizin bu yeterliliklere sahip olması için hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?
Sevinç Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi 21. yüzyılda hayal ettiği becerileri kazanmış, problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, teknolojiyi doğru kullanabilen, liderlik vasıflarına uygun ve vizyonlu bireyler olarak gelişmelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin teknolojiyi sadece biliyor ve kullanabiliyor olmalarını yeterlilik olarak değil; en doğru ve en verimli şekilde kullanarak kendilerini global düzeyde güncellemelerini ve geliştirmelerini esas alıyoruz.
Öğrencilerimize dijital dünyayı doğru tanıtarak, güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek amacıyla temel bilgisayar becerileri kazandıran, zararlı yazılım ve uygulamalar hakkında bilgiler sunan, bilgi ve iletişim kaynaklarını yasal ve güvenli sınırlar içerisinde kullanımlarının önemine vurgu yapan çeşitli eğitim programları sunuyoruz. Anasınıfından başlayarak lise son sınıfa kadar eğitim programımız içerisinde yer alan bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri ile tüm bu kazanımları da öğrencilerimize sağlayarak her yıl binlerce öğrencimizi Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli okullarına başarıyla taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

ÖRETMENLERİMİZİN DİJİTAL YETKİNLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ
Sizce öğretmenler 21. yy’da hangi dijital yeterliliklere sahip olmalı? Öğretmenler dijital yeteneklerini nasıl geliştirmeli? Bu konuda öğretmenlerinize yönelik yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dijital gelişmeleri yakından takip eden ve bu alanda kendini an be an güncelleyen bir kurum olarak kıymetli yol arkadaşlarımız öğretmenlerimizin de yeni teknolojiler konusunda gerekli yetkinliğe ve donanıma sahip olmaları bizler için çok önemli. Yeni teknolojiler, her geçen gün bilgiye erişimi kolaylaştırmakta ve insanlığa sınırsız bir dünyanın kapılarını aralamakta. Biz de eğitim sektörünün öncü kurumlarından biri olarak, bu dijital dünyaya gerek eğitim kadromuzun donanımı gerek kullandığımız teknolojik araçlar aracılığıyla en uygun şekilde entegre olmaya ve öğrencilerimizin gerekli öğrenme ortamlarını en iyi şekilde oluşturmaya gayret etmekteyiz. Öğretmenlerimizin yetkinliklerini ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri doğrultusunda çeşitli eğitim programlarıyla artırmakta ve sürdürülebilir kılmaktayız.
Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında yoğun olarak kullandığımız hibrit eğitim modeliyle öğretmenlerimizin öğrencilerimize yüz yüze eğitimde kazandırdıkları yetkinlikleri, çevrimiçi eğitimde de eksiksiz şekilde uygulayabilmelerini sağladık.
İnsan Kaynakları Birimimiz öğretmen kadromuzu belirlerken, adayları dijital yetkinlikleri bakımından da değerlendirmekte, performans ölçmekte. Ayrıca akıllı tahtanın ve uygulamalarının, bulut depolama sistemlerinin, basılı ve dijital yayınlarımızın hazırlanma sürecine ait olan yazılım ve donanımların da öğretmenlerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanılması, bizim için temel seviye diyebiliriz.
Bunun yanı sıra mentor öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği danışmanlık ve takip sistemiyle öğrencilerimizin gelişimini sürekli kılmayı amaçlıyoruz. Sınavlara hazırlık konusundaki deneyimimizle geliştirdiğimiz eğitim sistemimiz, uzman öğretmen kadromuz, özenle hazırladığımız Sevinç Yayınları ve gelişmiş ölçme-değerlendirme sistemimiz, lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimize büyük avantajlar sağlıyor. Güçlü rehberlik sistemimizdeki öğretmenlerin mesleki alan yeterliliği ve pedagojik formasyonun yanında “dijital pedagoji”ye de sahip olmaları sayesinde BT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) araçlarını en verimli şekilde kullanıyoruz. 

TÜM MÜFREDATIMIZ DİJİTAL ORTAMDA
Hibrit eğitim modeli çerçevesinde uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Biz Sevinç Eğitim Kurumları olarak dijital yatırımlarımıza yıllar öncesinden başladık ve tüm müfredatımızı dijital ortamlarda hazırladık. Bu sayede uzaktan eğitim sürecine başarılı bir şekilde adaptasyon sağladık. Öğretmenlerimizin çeşitli tekniklerle hazırladığı ders içeriklerini işitsel ve görsel olarak dijital ortamda da kolaylıkla öğrencilerimize aktardık. Öğrencilerimiz tarafından bilginin kazanılması, tekrar edilmesi ve bilgiye yönelik egzersizler yapılması amacıyla deneme sınavlarımız, ölçme değerlendirme test ve analizlerimiz çevrimiçi olarak uygulandı. Çevrimiçi etütlerle öğrencilerimizin öğrendiği konuların pekiştirilmesi sağlandı. Tamamı Sevinç Eğitim Kurumlarına ait, bir özel okulun öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, kurucu gibi tüm birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan Sevinç Portal Eğitim Yönetim Sistemi’ni (EYS) kullanıyoruz. Tüm birimlerimizin ilgi ve yetkinlik alanlarına göre hazırlanan bu uygulamamız sayesinde, daha pratik çalışmalar gerçekleştiriyor ve denetleyebiliyoruz. Hibrit eğitim modelinin hem düşük maliyetli olması hem de alt yapısı olan her bölgede uygulanabiliyor olması sebebiyle genel kabul görmesi gerektiğine inanıyor; yer, zaman, ulaşım gibi sorunları ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda dijital yatırımlarımıza devam ederek hem yüz yüze hem de uzaktan eğitime entegre edebileceğimiz uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Hibrit modelden seminer, hizmet içi eğitim, etkinlik ve organizasyon gibi ders dışı faaliyetlerimiz için de faydalanıyoruz.

sevinc_koleji

“37 yıl boyunca Sevinç Eğitim Kurumlarının eğitim sektöründeki en güçlü kurumlar arasında yer alması için çok çalıştık. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını da ülkemiz için gururla aldık. Başarılarımızı sürdürülebilir kılmak, eğitim-öğretim alanında dünyaya, ülkemize ve gençlerimize daha fazla fayda sağlamak adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz.”

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.