banner

Yeni Dünya İnsanının Başarı Yolculuğu’na odaklandık
Dilek Cambazoğlu – Girne Koleji CEO’su: "Girne Koleji olarak bizler, Türkiye’de özel okulculuk sektöründe artık yeni bir şeyler söylemek gerektiğine inanıyoruz. Bu inanış sadece eğitim için değil veli iletişim süreçleri için de bizim yol haritamızın temelini oluşturmakta. Tüm veli iletişim süreçlerimizde kurum misyon ve vizyonumuzu, marka gücümüzü detaylı bir şekilde aktarıyoruz.”

dilek_cambazoglu_ocak_2023Girne Koleji açısından 2022 yılını değerlendirebilir misiniz?
Girne Koleji ailesine dahil olan 8 yeni kampüs ile birlikte dikey ve yatay yönde büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu. Eğitim öğretime başladığımız ilk günden itibaren öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini arttırmak için Girne Amerikan Üniversitesi akademisyenlerinin desteği ile kurum içi eğitim programları düzenledik ve bu sayede öğretmenlerimize yeni nesil öğrenme teknikleri ile ilgili yetkinlikler sağladık. Okullarımızın teknik alt yapısı hibrit eğitime uygun tasarlandığı için öğrencilerimizin hem okulda hem evde öğrenme süreçlerinin devam edebilmesini sağlayarak başarılarını arttırmaya yönelik programlar uyguladık. Özellikle rehberlik birimimizin birebir olarak yürüttüğü programlar sayesinde öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarımızı psikolojik olarak destekledik.

2023 yılı için kurumunuzun gelişimine yönelik hedef ve planlarınız nelerdir?
50 yıla yakın tecrübesi olan Girne Amerikan Üniversitesinin global kimliğini kendimize yol haritası olarak belirlediğimizi belirtmek isterim. Aynı global hikayeyi kolej yapılanmamızda oluşturmak ve yeni dünya insanı yetiştirmek adına hedef ve planlarımızı belirliyoruz. Mottomuzda da belirttiğimiz gibi ‘Yeni Dünya İnsanının Başarı Yolculuğu’na odaklandık. Tüm eğitim programlarımızı bu doğrultuda oluşturduk. Öğrencilerimize okuma, yazma, konuşma, dinleme, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme, araştırma yapma ve teknolojiyi etkin kullanma gibi çağın birçok becerisini kazandırmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 21 yüzyılın disiplinler arası temaları olan; küresel bilinç, finans, ekonomi, işletmecilik, girişimcilik, yurttaşlık, sağlık ve çevre okuryazarlığını temel derslerimizin içine yerleştirerek ilerliyoruz.

girne_zirve_ocak2023 yılı kayıt takviminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kayıt dönemi planlamamızı Türkiye’deki mevcut eğitim sektörünün tüm konjonktürlerini inceleyerek yaptık. Girne Koleji Ailesi’ne yeni katılan kampüslerimiz, kampüslerimizin kontenjan durumları, Girne Koleji Bursluluk Sınavı gibi unsurlar ile kayıt sürecimizi kategorilendirdik. Veli profilimizi belirlerken marka gücümüzü, sektörde olmak istediğimiz konumu, eğitim sistemimizi göz önüne alarak belirledik. Girne Koleji 2023-2024 kayıt dönemi Ocak ayı itibariyle başladı. Mart ayı sonuna kadar erken kayıt dönemi sürecimiz devam edecek. Hem kayıt yenileme hem de yeni kayıt sürecinde velilerimize erken kayıt avantajları sunduğumuzu belirtmek isterim.

EĞİTİMCİYE YATIRIM YAPILMALI
Türkiye’de oluşan şartları dikkate alarak, özel okul sektörünü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Eğitimdeki mevcut eğilimlerden hareketle oluşturulan kurgular eğitim sistemlerinin önündeki farklı seçenekleri yansıtıyor. Pandemi döneminde hız kazanan dijitalleşme ve hibrit eğitim bundan sonra da eğitimin olmazsa olmazıdır. Okulları öncelikli bekleyen gündem hızlı değişime ayak uydurmak olacaktır. Dijitalleşme, çağı yakalayacak yeni eğitim içerikleri, ekolojik değişimler, bilgiye çabucak ulaşan çocukların ihtiyacına cevap verebilecek eğitimciler okulların ilk gündem maddeleri olacaktır.
Eğitimin dijitalleşmesi eğitim alanlarının sınırsızlaşmasını sağladı. Çocuklar istedikleri anda istedikleri bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyorlar. İnsanların bu kadar çabuk bilgiye ulaşabilmesi okulların sağlıklı bir şekilde eğitime katılabilmesi için neler yapmalı konusunu gündeme getiriyor. Okulları daha farklı başlıklar üreterek varlığını fiziksel ortamdan öteye götürmek zorunda bırakıyor. Okulların özellikle de özel okulların varlıklarını koruması için bireysel eğitim içeriklerine (her çocuğun öğrenme biçimine) göre müfredat geliştirmesi ve çocukların sağlıklı bireylerle sosyal ilişkiler geçirebileceği ortamlar yaratması gerekli. Artık okulların yeni müfredatlar oluşturması ve klasik öğrenme araçlarını kullanmak yerine yeni öğrenme trendlerine ayak uyduracak, eğitim teknolojilerini takip eden öğretmenlerle yoluna devam etmesi gerekmektedir. Bütün bu süreçler eğitimciye yatırım yapılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Kurumda hayata geçirilen projelerin okul iklimine etkileri ve kazanımları neler?
Son yıllarda eğitimde kullanılacak etkili öğretim yöntemleri geliştirmek için yapılan araştırmalar sonucunda eğitim programlarının tersine öğrenmenin çok boyutlu olarak gerçekleştirilmesini sağlayan proje tabanlı eğitim yaklaşımı uygulamalarının önemli olduğu görülmüştür. Bu yüzden hazırlanan programlarının öğrencileri aktif kılan, onlara düşünme, sorgulama, organize etme, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma gibi becerileri geliştirme imkânı sunan özelliklerde olması gerekmektedir. Bununla birlikte psikomotor ve duyuşsal becerilerinin de 21. yüzyıl becerileri olarak öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir ve bunun gerçekleştirilebileceği en önemli yöntem ve tekniklerden bir tanesi ‘projeye dayalı’ öğrenmedir. Proje, “Çocuğun zihin gücünü, yaşamını geliştiren yaşadığı çevreyi anlamasını sağlamayı amaçlayan, informal ve çocuğun sahip olduğu becerileri çeşitli durumlarda kullanmasına teşvik eden bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Proje yaparken, öğrenciler kendi yaratıcılıklarını kullandığı, problemleri kendileri çözdükleri ve bu çözüm için gerekli bilgi ve becerileri kendileri öğrendikleri için projeye dayalı öğrenmenin etkili bir yöntem olduğu söylenebilir.

Bilimsel çalışmalardan sosyal sorumluluğa ulusal ve uluslararası düzeyde hayata geçirdiğiniz projeler ile öğrencilerinize hangi alanlarda katkılar sağlıyorsunuz?
Girne Koleji olarak öğrencilerimizin sosyal duygusal alanını temsil eden, empati, paylaşma, özgüven vb. duyguları arttıran akran ilişkilerini güçlendiren, etkili iletişim becerileri, beden dili, yaratıcılık yetilerini geliştiren, takım çalışmasına yönlendirerek sorumluluk bilinci oluşturacak, yaş gelişimlerine uygun sosyal sorumluluk projeleri üzerine yoğunlaşıyoruz. Kendi eğitim programlarımız içerisinde oluşturduğumuz projelere yabancı dilleri de entegre ederek öğrencilerimizi hem Türkçe hem de yabancı dil ile yazılmış makaleler okumaya teşvik edip dil gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.
İlkokuldan liseye öğrencilerimizde matematik ve fen okuryazarlığını desteklemek adına müfredatımızda yer alan Math+ ve Science+ derslerimizde GEMS temelli bir eğitim modeli kullanıyoruz. Bu fark dersleri ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası matematik, fen yarışmalarına dahil ediyor ve projelerini destekliyoruz.
Sanat ve spor alanlarında öğrencilerimizi sadece bu alanların derslerinin içinde değil her branşta yaptığımız çoklu etkinlik ve projelerde gözlemliyor, öğrencilerimizi yetenek alanlarına özgü bireyselleştirilmiş programlarımızla destekliyoruz. Üniversitemizin de katkılarıyla yurt dışında anlaşmalı olduğumuz okullarda bilim, sanat ve spor dallarında öğrencilerimize büyük burs imkanları sağlıyor, mezun olana kadar içinde yer aldıkları her çalışmayı takip ediyoruz.
Hem ulusal hem uluslararası projelerdeki yüksek katılımımız sayesinde farklı kültürlerden insanlar ile tanışarak onların dünya vizyonuna sahip olmalarını sağlıyoruz. Bu projelere Yabancı dil alanında MUN (Model United Nations) Konferansı, E-Twinning projelerini, Sağlıklı Gelişim ve Rehberlik Bölümümüzün öncülüğünde gerçekleşen “Davranış Liderleri, Dilek Ağacı, Sokak Hayvanlarını Koruma” projelerini, yaşamsal becerilerini artırmak amaçlı “Sıfır Atık, Yaratıcı Kalemler, Yaşayan Diploma” projelerimiz örnek verilebilir.

GÜÇLÜ BİR GENEL MÜDÜRLÜK – KAMPÜS İŞ BİRLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Büyüme modeli olarak yatırım ortaklığını hayata geçiriyorsunuz. Modeliniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Yatırım ortaklarınıza nasıl avantajlar sağlıyorsunuz?
Girne Koleji vizyonunu ve misyonunu yerelde temsil eden Kurucu Temsilcilerimiz aynı zamanda bizimle aynı amaca hizmet eden Yatırım Ortaklarımızdır. Biz Yatırım Ortaklarımıza “Dünya Kimliğinde Eğitim Yönetimi” için “Dünya Kimliğinde İş birliği” olanakları sunuyoruz. Başarıyı profesyonel ve bilinçli bir planlama süreci olarak nitelendirerek; akademik içeriğin ve ölçme-değerlendirme takviminin eş zamanlı yönetiminden, hibrit okul sistemini mümkün kılan eğitim-öğretim kaynaklarına, Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen öğrenci-öğretmen-veli seminerlerinden, kampüs bazlı okul gelişim planlarına, kurumsal iletişim stratejilerinin ulusal ve yerel uygulamalarla güçlendirilmesinden, marka kimliğinin fark yaratan tasarım ve söylemlerle bilinir kılınmasına, “Yeni Dünya İnsanının” başarı portföyünün AR-GE odağıyla geliştirilmesinden, okul-yaşam-kariyer temelli ihtiyaç haritalarına cevap veren çok yönlü iletişim mekanizmalarına yönelik çalışmalar yürüterek, Türkiye’nin en güçlü genel müdürlük – kampüs iş birliğini gerçekleştiriyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.