banner

Kavram, Dijital Okul ile dünya vatandaşları yetiştirmeye devam edecek
Hasan Çoroğlu - Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü: “Uluslararası platformlarda yetkinliğini kanıtlamış, çağdaş eğitim yöntemlerini ve tekniklerini uygun metotlar ile kullanan “Dijital Okul” uygulamamız kurumlarımızda güncellik ilkesi ile eğitimimize katkı sağlıyor. Bu uygulamayla, Kavram Eğitim Kurumlarında eğitim programlarımızı tasarlarken, çağımızın öğrenci profili ve ilgi alanlarına göre dijital bir dünyaoluşturduk. Bu bakış açısıyla, dijital dünyamız Kavram’da gelişmeye, değişmeye ve dünya vatandaşları yetiştirmeye devam edecek.”

hasan_corogluKavram Eğitim Kurumları açısından 2022 yılını değerlendirebilirmisiniz?
Kavram Eğitim Kurumları 49 yıllık geçmişinden aldığı güçle, büyümede yaşanan pozitif ivme ve yenilikçi eğitim anlayışıyla 2022 yılında da adından söz ettirmeye devam etmiştir. Geleneksel alt yapımızı, günümüz eğitim sisteminin gerekliliklerini karşılayacak teknolojik alt yapı ve modern eğitim anlayışıyla revize ettik. Eğitim sistemini dijital eğitim ve hibrit eğitim sistemimiz ile destekleyerek, sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin hem eğlenerek hem de öğrenerek eğitimden zevk almalarını sağlamayı hedefledik. Amacımız her yıl olduğu gibi, kurumsal yapımıza artı değer katmak oldu.

OKUL VE KURSLARIMIZI TÜM TÜRKİYE’YE TAŞIYACAĞIZ
2023 yılı için kurumunuzun gelişimine yönelik hedef ve planlarınıznelerdir?
Kurulduğumuzilkgündenitibarenheröğrencininiyibireğitimihakettiğineinandık. Tarafsızlığı ilke edinen ve bizimle aynı eğitim tutkusunu paylaşan öğretmenlerimizle, hedeflerine ulaşmak isteyen yüz binlerce öğrencinin pusulası olduk. Değişen ve gelişen öğretim programlarının ışığında ilerlemek, öğrenci motivasyonunu dinamik tutmayı da hedeflemeyi gerektirir. Uluslararası platformlarda yetkinliğini kanıtlamış, çağdaş eğitim yöntemlerini ve tekniklerini uygun metotlar ile kullanan “Dijital Okul” uygulamamız kurumlarımızda güncellik ilkesi ile eğitimimize katkı sağlıyor. Bu uygulamayla, Kavram Eğitim Kurumlarında eğitim programlarımızı tasarlarken, çağımızın öğrenci profili ve ilgi alanlarına göre dijital bir dünyaoluşturduk. Bu bakış açısıyla, dijital dünyamız Kavram’da gelişmeye, değişmeye ve dünya vatandaşları yetiştirmeye devam edecek.
Kavram’da sanat ve spor tüm kültürlerde var olan bir ifade şekli olarak görülür. Sanat ve spor bütün çocukluk evresinin gelişimi, dünyayı yorumlama ve anlamlandırmak için yardımcı olacak önemli araçlardan ikisidir. Kavram; eğitimde sanat, spor, hayal gücü, iletişim, yaratıcılık, sosyal gelişim ve özgün düşünceyi teşvik etmektedir. Eşsiz yeteneklerle doğduğuna inandığımız çocuklarımızın her birinin mutlaka sanatsal ve sportif açıdan gelişmesi ve yeteneklerinin beslenerek sanatı ve sporu yaşam tarzı haline getirmeleri, Kavram Eğitim Kurumları eğitim felsefesinin vazgeçilmezlerindendir.
21.yy eğitimde performans üstünlüğü için temel kriterlerden sayabileceğimiz yaşam ve meslek becerilerini geliştirmek amacı ile Kavram’da uluslararası işbirlikleri yapıyoruz. Çeşitli projeler ile öğrencilerimizin 21.yy becerileri diye adlandırabileceğimiz esneklik ve uyum sağlama süreçlerine destek oluyor, sosyal ve kültürlerarası becerilerini geliştiriyoruz. Canlı konferanslar, online dersler, proje kapsamında yapılan yazılı ve sözlü çalışmalar ile öğrencilerimize girişkenlik ve özgüven kazandırıyor, geleceklerine katkıda bulunuyoruz. 2023 yılında okul ve kurs merkezlerimizi Türkiye’nin her bölgesine taşıyarak eğitime katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Büyüme modeli olarak yatırım ortaklığını hayata geçiriyorsunuz. Modeliniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Yatırım ortaklarınıza nasıl avantajlar sağlıyorsunuz?
Kavramyarımyüzyılayakıngeçmişiolanbireğitimkurumu;bunedenledebüyüme stratejisi konusunda eğitim yönetimine dair birikimi ve donanımı çokgüçlü. Bizim için büyümek demek yalnızca sayısal verilerden oluşan bir nicelik meselesi değil. Okul ve kurs merkezi sayımızı artırmaya ve yatırım ortaklıklarımıza devam edeceğiz. Ancak önceliğimiz doğru yatırımcılarla eğitim yönetimimizi buluşturmak olduğuiçinasılamacımız,detaylarıtitizlikleyönettiğimizkurumsalişleyişimizvekurum kültürümüzün devamlılığıdır. Ne mutlu bize ki eğitim vizyonumuza güvenen, bizi takip eden ve bizimle aynı heyecanı paylaşan kurucularımız ve yöneticilerimiz var. Kavram büyük bir aile; bu nedenledir ki bizler, yatay ve dikey büyümede stratejimize duyulan güvenle, işbirliği ve çağın eğitim argümanlarına odaklı bir anlayışla biraraya geliyoruz.

2023 yılı kayıt takviminiz hakkında bilgi verebilirmisiniz?
14-15 Ocak 2023’te yapılacak kabul ve bursluluk sınavlarımızla başlayacak olan kayıt dönemimiz hem başarılı öğrencilere destek olacak hem de bu kaliteden faydalanmak isteyen öğrencilerimize yön vermeye devam edecekolanaklar oluşturuyor. Eğitime Kavram penceresinden bakmak için tüm velileri okullarımızı ve kurslarımızı yakından tanımaya davet ediyoruz.

GÜÇLÜ BİR YABANCI DİL PROGRAMI UYGULUYORUZ
Bilimsel çalışmalardan sosyal sorumluluğa ulusal ve uluslararası düzeyde okul projeleriniz hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Kavram Okulları olarak güçlü ve yapılandırılmış bir yabancı dil programına yer veriyoruz. Kurumlarımızda anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir yabancı dil programı yürütülmekte. Öğrenme sürecindeki hedefimiz, öğrencilerin dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini hem ulusal hem de uluslararası platformlarda rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.
Yabancı dil eğitiminde “Global Yaşam Becerileri Çerçeve Programı”nı uygulamaktayız. Dünyada başarısını ve kalitesini ispatlamış yayın ve dijital platformlarla yapmış olduğumuz iş birliği ile tüm kademelerimizde yabancı dil becerilerini arttırmayı hedefliyoruz. Dört dil becerisini değerlendirme ve geliştirme amacıyla “Yapay Zeka” destekli çevrimiçi yeni nesil bir ölçme değerlendirme sistemimiz bulunmaktadır.
Sosyal sorumluluk kavramının özellikle eğitim kurumları için başta gelen bir gereklilik olduğunu kabuletmeliyiz. Sosyal sorumluluk çalışmalarının öğrencilerin hem bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlaması hem de öğrencilerin daha duyarlı, daha etkin, daha girişken ve daha sorumluluk sahibi bireyler olması açısından vazgeçilmez olduğu amacıyla akademik kazanımların yanı sıra sosyal hayata dönük becerilerinde kazandırılması için gerekli çalışma, proje ve faaliyetleri sürdürmekteyiz.

Hayata geçirdiğiniz projeler ile öğrencilerinize hangi alanlarda katkılar sağlıyorsunuz?
Kurumlarımızda anaokulundan liseye kadar oluşturduğumuz bilimsel çalışmalar, akademik projelerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle öğrencilerimizin hem geleceğini şekillendiriyor, hedefledikleri iş alanlarında ya da ilgileri doğrultusunda gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin yeni teknik altyapıya ve oluşan sanal dünyaya karşı daha duyarlı, daha etkin, daha girişken ve daha sorumluluk sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Sosyal hayata dönük becerilerin de kazandırılmasının eğitimin bir kolu olduğuna sonsuz inancımızla gerekli çalışma ve faaliyetlerisürdürmekteyiz.

Projelerin okul iklimine etkileri ve kazanımları neler?
Z kuşağının ön plana çıkan en önemli özelliği öğrenmeyi öğrenen bireyler olmalarıdır. Öğrencilerimiz projelerimizde gelişmenin odağında yer alarak kalıcı ve etkili öğrenme sağlayabilmektedirler. Uygulanan projeler bireysel anlamda öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağladığı gibi her bir parçası öğrencilerden oluşan okul toplumunun ve bu doğrultuda doğrudan okul ikliminin olumlu dönüşümüne katkı sağlamaktadırlar. Edinilen kazanımlar; ortak hedef bilinci, ilişkilerde aktif rol alma, şeffaflık, adalet, iş birliği, güven ve aidiyet gibi temel unsurların birleşmesiyle kurum kültürünün oluşmasının da temel taşlarını oluşturuyorlar. Oluşan bu iklimin olumlu etkileri ile akademik gelişmeler ışığında tüm öğrenim ve kazanımların daha üst düzeye çıkmasını hedefliyoruz.

KALİTELİ EĞİTİMİ ÖN PLANDA TUTAN YENİ KURUMLAR SEKTÖRE KATILACAK
Türkiye’de oluşan şartları dikkate alarak, özel okul sektörünü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği konusunda düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?
Pandeminin etkisi ile birlikte doğan küresel ve ekonomik kriz her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de etkisini gösterdi. Bu süreçte sektör, eğitimin devamlılığını aksatmayacak şekilde çözümler sunup öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarına karşılık verdi. Özel okulların payının artması ile ülkemizde pozitif ivme kazanan sektör büyümeye devam edecektir. Bu süreçte özel okullara olan ilginin artmasının en önemli sebepleri; sosyal faaliyetler, sanat programları, fizikî imkânlar, hazırlanan ders programları gibi yönlerden veli, öğrencileri tatmin etme noktasında bir adım önde olmasısayılabilir.
Ülkemizde ekonomik yeterliliği olan birçok anne baba, geleceğe dair pozitif etkisini dikkate alarak çocuğunu özel okullara göndermek istemektedirler. Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan verilere bakıldığında ülkemiz genelinde son on yıllık periyotta örgün eğitim gerçekleştiren özel okul sayısının giderek arttığı gözlenmiştir. 2023 yılında da kaliteli eğitimi ön planda tutan yeni kurumların sektöre dahil olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.