banner

Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü ülkemizin ve dünyanın en seçkin okulları arasında yerini alacak
Yılın Eğitim Yöneticisi ödülünü alarak büyük bir başarı ortaya koyan İskenderun Yükseliş Koleji Genel Müdürü Aykut Davut Öktem, “Ödülün beni daha güzel işler yapmak adına teşvik edeceğinin, sorumluluklarımı daha da arttıracağının bilinmesini isterim.” diye konuştu. Öktem ile ödül sürecini ve Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü hakkında konuştuk.

aykut_davut_oktemAykut Bey, öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Eğitiminiz ve profesyonel iş hayatınız hakkında bilgi verir misiniz?
İskenderun’da doğdum, ilköğretimden lise sona kadar temel eğitimimi burada aldım. Üniversite eğitimi için bir süreliğine ayrılsam da okulumu bitirir bitirmez tekrar memleketime döndüm. Yükseköğretimde, eğitim-öğretim alanında kendimi yetiştirmeye çalıştım; hâlâ da çalışıyorum. Fizik öğretmeniyim, hayatımda her zaman apayrı bir yere sahip olacak olan öğretmenlik döneminin devamında dershane, özel okul ve kurs merkezi gibi sektörün tüm birimlerinde yönetici olarak da bulundum; bölgemizin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Yükseliş Kolejinde Genel Müdür olarak görevimi sürdürmekteyim. Bunun yanı sıra Yükseliş Koleji Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği ile Türkiye’deki Yükseliş Kolejlerinin gelişimine katkı sunmaktayım.

HEDEFİM ANLAMLI VE KALICI BAŞARILARA ULAŞMAK
Yıllardır eğitim sektöründe yönetici olarak yer alıyorsunuz. Nasıl bir yöneticisiniz, yöneticilik vasfınızı belirleyen ilkeleriniz nelerdir, kurumunuzu yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Gelişen dünyada, herhangi bir alanda iyi olmanın hele çok iyi olmanın üst sınırının olamayacağından hareketle çok iyi bir yönetici olmak üzere tüm gücümle çalıştığımı, çalışmaya da devam edeceğimi, bunu bir yaşam biçimi olarak özümsediğimi, içselleştirdiğimi söyleyebilirim. Yöneticilik vasfımı belirleyen ilkelerime gelince öncelikle dürüstlük ve hakkaniyet ilkelerinden taviz vererek kısa süreli göstermelik başarılar elde etmenin bana göre olmadığını söylemeliyim. Sonucu ne olursa olsun insanlığın sonsuza kadar vazgeçemeyeceği etik değerlerden ayrılmamak, zaman zaman sıkıntıları olsa da anlamlı ve kalıcı başarılara ulaşmak, her zaman için yegâne hedefim ve temel ilkemdir.
Yükseliş Kolejini yönetirken dikkat ettiğim hususlara gelince, bildiğiniz gibi ilçemizin hatta bölgemizin en büyük eğitim-öğretim kurumlarından birisiyiz. Kurumumuzda Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi mevcuttur. Yaklaşık 1.200 öğrencinin ve 200’e yakın idareci, öğretmen ve diğer personelin istihdam edildiği bir kurumun yöneticisi olmanın yüklediği görev ve sorumlulukların beni yormadığını söyleyebilirim. Tasarı, plan ve uygulama aşamaları programlı bir şekilde izlendiğinde ve bütün bu işler, doğru bir kadroyla, doğru bir iş bölümüyle gerçekleştirildiğinde üstesinden kolaylıkla gelinebilecek detaylardır. Ne var ki işimizin en hassas olan ve âdeta kuyumcu titizliği gerektiren bölümü; ailelerin, iyi bir eğitim-öğretim almaları için bizlere teslim ettikleri, ülkemizin hatta insanlığın geleceğini oluşturacak olan çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuzu tam manasıyla yerine getirebilmektir. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirebilmek için sürekli gelişen dünyayı izliyor, teknolojik gelişmeleri, milletimizin ve insanlığın değerleriyle buluşturarak öğrencilerimizin tüm imkânlardan yararlanabilmeleri adına büyük gayret sarf ediyoruz. Özetle akademik çalışmaları, eğitsel çalışmalarla harmanlayarak öğrencilerimizi yetiştirmeye büyük özen gösterdiğimizi ve bunun doğal sonucu olarak da bölge halkının teveccühlerini elde ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tam kapasiteyle çalışıyor olmamız da zaten bu durumun matematiksel bir göstergesidir, diyebilirim.

TÜRK EĞİTİMİNİN EN İYİLERİ ARASINDA YER ALACAĞIZ
Kurumunuza gelirsek… İskenderun Yükseliş Kolejinin kuruluş ve gelişim sürecinden bahseder misiniz? İskenderun Yükseliş Koleji Türk eğitim sisteminde nasıl bir konumda bulunuyor?
İskenderun Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü, 1962’ye kadar uzanan Yükseliş Kolejleri zincirinin devamı olup Kurucumuz Nuri Üysen tarafından 2014 yılında kurularak bölge insanının hizmetine sunulmuştur. 2018’den bu yana da halen eğitim-öğretime devam ettiğimiz yeni kampüsümüzde hizmet vermekteyiz. Çağdaş eğitimin gerektirdiği dünya standartlarında hizmet vermeyi ilke edinmiş bir anlayışla ülkemizin ve dünyanın geleceğini oluşturacak kapasitede, her konuda donanımlı insanların yetiştirilmesini hedeflemiş bir kurum olarak Türk eğitim sisteminin en iyileri arasında yer almak hatta en iyisi olmak; oradan tüm dünyaya açılarak devam etmek, nihai hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak adına, bölgemizin en güzide ekibiyle birlikte, çalışmalarımızı azimle sürdürmeye büyük özen gösteriyoruz.

aykut_davut_oktemİskenderun Yükseliş Kolejinin eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu, kurumunuzu diğer eğitim kurumlardan farklı kılan özellikleriniz nelerdir?
İnsanlarımızın evlatlarını, başka bir deyişle, en değerli varlıklarını, millî ve manevi değerlerin yanı sıra evrensel değerlerin de en ideal biçimde verilebileceği kurumlara teslim etmelerinin gerekliliği; eğitim verilecek olan bireyin kendisinden başlamak suretiyle ailesine, ülkesine ve devamında tüm insanlığa yararlı olmasının, insanlığın geleceği bakımından oldukça önemli olduğu yaklaşımı, eğitim anlayışımızın dayandığı temel unsurlardır. Yaslandığımız bu temelden hareketle ve çağdaş bir anlayışla, Atatürk ilkelerive inkılapları doğrultusunda eğitim-öğretim sorumluluğunu üstlendiğimiz öğrencilerimizi muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmayı hedefleyen bir eğitim anlayışı oluşturduk. Kurumumuzun da uyguladığı, neredeyse benzer tüm kurumların uygulamak durumunda olduğu klasik konulara ek olarak şunları söyleyebilirim: Yükseliş Kolejinde öğrenci olmak, verilen çağdaş eğitim-öğretimden maksimum düzeyde yararlanmak ilkesine dayanır. Bunun için öğrencilerimizin yalnızca okulda bulundukları zamanları değil günlük yaşantılarını, kurumumuzun belirlediği çerçevede düzene koymaları, sorumluluklarını yerine getirmek için maksimum gayret göstermeleri son derece önemlidir; buna karşılık eğitimcilerimizin de adanmışlık ilkesiyle ve aidiyet anlayışıyla görevlerini yerine getirmeleri, işimizin eğitimci boyutuyla bağlantılı kurallarına uymaya özen göstermeleri fakat yeri geldiğinde öğrenci lehine ergonomik davranma konusunda inisiyatif kullanmaları da uygulamalarımızın farklı yönleridir. Bütün bunların gerçekleştirilmesi sürecinde en ideal eğitimi en ideal koşullarda vermek, belki de kaçınılmaz bir gerçeklik olan ekonomik konuları en son madde olarak görmek anlayışı da kurumumuzu diğer kurumlardan ayıran önemli özelliklerden bazıları diye yorumlanabilir.

İskenderun Yükseliş Kolejinin kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kuruluşumuzdan bu yana, kısa vadeli planlarımızı büyük ölçüde gerçekleştirdik aslında. En ideal eğitim-öğretim kadrosunu oluşturarak bölgenin en büyük okulu olmak, tam kapasiteyle çalışmak orta ve uzun vadeli planlarımızı uygulamaya koyabilmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, kısa vadeli planlarımızın bazılarıydı ve belirttiğim gibi bu planları gerçekleştirdik. Orta vadeli planlarımızda -ki başlangıç uygulamalarına geçilmiştir- ülke çapında başarılı öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerimizi hem üniversite sınavlarına hem de üniversite ortamlarına hazırlarken onların entelektüel kimliklerinin oluşmasına katkı vermek, ülkemizin en iyi üniversitelerine öğrenciler göndermek olarak sıralayabileceğimiz orta vadeli hedeflerimizde de her geçen gün büyük aşamalar kat etmekteyiz. Daha önce de belirttiğim üzere, tüm iddialı öğrencilerin eğitim alabilmek için yarıştığı, ülkemizin en güzide okulları arasında yer almak hatta en seçkin okulu olmak ve dünyaya açılmak ve oradan devam etmek idealimizi hayata geçirmek, uzun vadede planladığımız ancak en kısa sürede gerçekleştirmek için çok çalıştığımız ve hiç durmadan çalışmaya devam edeceğimiz hedefimizdir.

BÖLGENİN EN İDDİALI KURUMUYUZ
Günümüzde “başarı” kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi içinhangi kıstaslara bakılmalıdır, bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Başarı, belirlenen hedeflere ulaşmak, ulaşılan noktayı korurken yeni hedefler belirlemek ve onlara ulaşmak için yeniden mücadele etmek şeklinde doğurgan bir döngüdür bana göre. Eğitim kurumlarının da bu çerçevenin dışında düşünülmesi mümkün değildir. Gelişen dünyaya ayak uydurmakla birlikte dünyanın gelişimine katkı sunmak da ciddi eğitim kurumlarının olmazsa olmaz anlayışları kapsamında düşünülmelidir. Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü olarak akademik çalışmalarımızın yanı sıra bilimsel ve sosyal aktiviteler kapsamında bölgemizin hatta ülkemizin alanında en yetkin kişileriyle, kurumlarıyla bilimsel, sanatsal ve sosyal iletişim ortamları organize ederek öğrencilerimizi; “Etkili Veli Seminerleri” kapsamında velilerimizi buluşturmaktayız. Bu alanda bölgenin en iddialı kurumu olmanın haklı gururunu yaşadığımızı söyleyebilirim.

“ÖDÜL BENİ DAHA GÜZEL İŞLER YAPMAK İÇİN TEŞVİK EDECEK”
“Yılın En İyi Eğitim Yöneticisi” ödülüne layık görüldünüz. Bu ödül nasıl geldi, ödülün sizin için anlamı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle Türkiye’de her yıl düzenli olarak yapılan ve geniş bir anket sorgulaması ile sonuçlanan Yılın En İyi Eğitim Yöneticisi Altın Palmiye Ödülüne beni taltif etmek lütfunda bulunan herkese teşekkürler ediyorum. Ödülün beni daha güzel işler yapmak adına teşvik edeceğinin, sorumluluklarımı daha da arttıracağının bilinmesini isterim. Evet, “marifet iltifata tabidir” ancak iltifat edilen de marifetini katlamak bilinciyle hareket ettiği zaman ödülün doğru kişiye verildiği kanıtlanmış olur. Söz konusu ödül, benim için böyle bir anlam taşımaktadır. Layık gören ve lütfeden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.