banner

BİL Eğitim Kurumları sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye el uzatıyor
Ebru Unutmazer - BİL Eğitim Kurumları Rehberlik ve Kariyer Merkezi Koordinatörü

ebru_unutmazer_bil“Öğrencilerimizin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda topluma değer katma ve sorunlara çözüm bulma yeteneklerine odaklanmalarını, toplumla güçlü ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz, geleceğin sorumluluk sahibi ve topluma duyarlı bireylerinin yetişmesinde kilit bir rol oynuyor.” 

BİL Eğitim kurumlarında sosyal sorumluluk projeleri belirlenirken neleri ön planda tutuyorsunuz?
BİL Eğitim Kurumları olarak anaokulundan liseye kadar tüm kademelerimizdeki öğrencilerimizle, toplumun ihtiyaçlarına yönelik, öğrenci katılımını teşvik eden, uzun vadeli etkiler yaratan, değerlendirilebilir ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Bu projelerde, her bireyin birbirinden farklı ve birçok yönden benzersiz olduğu anlayışıyla, öğrencilerimizin ilgileri ve hobilerindeki çeşitliliklere göre planlamayı, sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmeyi ve kurumumuzun misyon ve değerleriyle uyumlu olarak toplumsal fayda sağlamayı ön planda tutuyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA ODAKLANIYOR
Sosyal sorumluluk projeleri öğrencilere ve kurumunuza ne kazandırıyor?
Öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla toplumun ihtiyaçlarına odaklanıyor ve bu ihtiyaçları anlama, analiz etme ve çözme becerilerini geliştiriyorlar. Bu projeler, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi önemli yeteneklerin gelişimini desteklerken, liderlik, iletişim, iş birliği ve takım çalışması gibi becerilerin kazanılmasına da yardımcı oluyor.
Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilere toplumsal farkındalık da kazandırıyor ve empati kurmalarına teşvik ediyor. Öğrencilerimiz, toplumdaki farklı kesimlerle etkileşim içinde oluyorlar, böylece farklı yaşam deneyimlerini ve bakış açılarını anlama ve değerlendirme becerileri gelişiyor. Bu deneyimler, öğrencilerimizin hoşgörü, saygı ve adalet gibi değerleri benimsemelerine katkı sağlıyor.
Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini de destekliyor. Sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak ve kendi potansiyellerini keşfetmek gibi deneyimler, özgüvenlerini artırıyor. Kendilerine güven duyma ve başarıya ulaşma motivasyonu kazanırken, kendi değerlerini ve yeteneklerini keşfediyorlar. Yine bu projeler öğrencilerimizin, kendilerini başkalarına faydalı hissetme ve topluma katkı sağlama duygusunu güçlendiriyor.
Kurumlarımız sosyal sorumluluk projeleri ile toplumla daha güçlü bir bağ kuruyor, sosyal sorumluluk bilincini geliştirme ve öğrencileri aktif bireyler olarak yetiştirme misyonuna katkıda bulunuyorlar. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleriyle okul ortamında öğrenilen bilgi ve becerilerin gerçek hayatta uygulanmasını teşvik ediyor, böylece öğrencilerin teorik bilgileri pratik deneyimlerle birleştirmelerini sağlıyorlar. Aynı zamanda kurumlarımız, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinden elde ettikleri veriler ile yapılacak olan yeni projelerin daha verimli ve faydalı olmasına yönelik altyapı oluşturuyorlar.

bil_ssBİL Eğitim kurumlarının sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili vizyonlarında neler var?
Eğitimde inovasyonun öncüsü olan kurumlarımızda, kuruluşundan bugüne kadar, toplumumuzun temel değerleri olan saygı, sevgi, hoşgörü, adalet, yardımseverlik, fedakârlık, farklılıklara saygılı olmak gibi değerlere büyük önem veriliyor. Bu değerler, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile daha da pekiştiriliyor. Öğrencilerimiz her ay belirlenen bir değer üzerine yaptıkları çalışmalarla bilinçleniyor, düzenledikleri kampanya ve projelerle de uygulama yapma fırsatı buluyorlar.
Öğrencilerimizin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda topluma değer katma ve sorunlara çözüm bulma yeteneklerine odaklanmalarını, toplumla güçlü ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz, geleceğin sorumluluk sahibi ve topluma duyarlı bireylerinin yetişmesinde kilit bir rol oynuyor.

BİL, KÖY OKULLARIYLA KÖPRÜ KURUYOR
Gerçekleştirilen ve devam eden sosyal sorumluluk projeleri hangileri? Projelerden elde edilen sonuçlar nasıl değerlendiriliyor?
Her ay bir değerin işlendiği, belli bir takvime bağlı olarak yürüttüğümüz projelerimizle birlikte belirli gün ve haftalarda da öğrencilerimizin projeler geliştirmesini önemsiyor ve destekliyoruz. Bunun yanı sıra küreselleşen dünyamızda meydana gelen çevre sorunlarını önemsiyor ve kurumlarımızda sürdürülebilirlik amacıyla geliştirdiğimiz temalarımızla bitki koruma ve yetiştirme, ağaçlandırma, çevre temizliği, hayvanlara yardım ve koruma, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve desteklenmesi gibi çeşitli projeler geliştiriyor ve yürütüyoruz.
BİL Eğitim Kurumları ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kuruluş vakfı olan Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) ile ülkemizin farklı bölgelerinde ihtiyacı olan köy okullarını kurumlarımızla eşleştiriyor; akıllı tahta, projeksiyon, eğitim dokümanları gibi yardımlarla birlikte kitap bağış kampanyası yapıyor ve kütüphaneler kuruyoruz.
Aynı zamanda dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, anlık gelişen olaylara yönelik projelerde geliştiriyoruz. Örneklendirecek olursak, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi gerçekleştikten hemen sonra yaptığımız değerlendirme toplantıları sonrasında, Gaziantep Nurdağı ilçesinde İstanbul Aydın Üniversitesi öncülüğünde içerisinde sağlık ocağı, kütüphane, kreş ve aşevinden oluşan bir yaşam merkezinin bulunduğu konteyner kent kurmuş bulunuyoruz. Bu merkezlerimize ve afet bölgesinde yer alan diğer şehirlerimize öğrenci kulüplerimizle birlikte gıda, giyecek, hijyen malzemesi ve özellikle eğitim ekipman ve dokümanları noktasında yardımlarda bulunarak bir dizi proje ve faaliyete kurum olarak imza atıyoruz.
Ayrıca bölgenin kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı kampanyası, afetzedelerin kişisel ihtiyaçları için sosyal kuaför, çölyak hastalarının beslenmeleri için özel glutensiz yiyecekler ile bölgede bulunan hayvanlar için mama, ilaç gibi temel ihtiyaçlarında bölgeye ulaştırılmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.
Kurumlarımızda görev alan Psikolojik Danışman ve Psikologlarımızdan oluşan psikososyal destek ekiplerimiz ile bölgede bulunan okul öncesi ve okul çağı çocuklarımıza destek oluyoruz.
Bölgede eğitim öğretimin sürdürülebilirliği amacıyla BİL LEARN eğitim platformumuzu tüm afetzede öğrencilerin kullanımına açarak, hafta içi her gün öğrencileri canlı derslerle buluşturuyor, ulusal sınavlara hazırlanan öğrencileri, sınava hazırlık dokümanlarıyla desteklemeye devam ediyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz projelerin başlangıçtaki amaç ve hedefleri ile proje sonunda ulaştığımız sonuçları analiz ediyor, projelerin verimliliği ve sürdürülebilirliği doğrultusunda devam etmesi için kaynak sağlıyor ya da yeni projeler geliştirilmesi için teşvik ediyoruz.

Kurumlarınızda öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine teşvik etmek için neler yapılıyor?
Öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine teşvik etmeyi ve farkındalık yaratmayı, topluma faydalı iyi bir birey olarak yetiştirmenin önemli bir adımı olarak görüyoruz. Bu amaçla,sosyal kulüpler eklenerek zenginleştirilen okul kulüpleri, farkındalık çalışmaları,seminerler, yarışmalar, kurum ziyaretlerive gönüllülük faaliyetleri gibi yıllık takvimle belirlenmiş bir dizi çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarla, öğrencilerin projelere aktif katılımını teşvik ediyor, sosyal sorumluluk bilincini geliştiriyor ve öğrencilerin toplumsal değişime katkıda bulunmalarını sağlıyoruz.

CUMHURİYETMİZİN 100. YILI İÇİN “HOŞGÖRÜ FESTİVALİ”
Okullarınızda Cumhuriyet’in 100. Yılında hangi projeler yürütülüyor ve planlıyor?
Bizler kurum olarak geleceğin, geçmişten çıkartılacak dersler üzerine inşa edileceğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin tarih bilinciyle hayata hazırlanmasına önem veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve Cumhuriyet'in önemini vurgulama amacıyla kurumlarımızda “Atatürk ve Tarih” temalı sergiler, paneller, konferanslar, şiir ve kompozisyon yarışmalarının yanında kültür gezileri, müze ve saha etkinlikleri düzenliyoruz.
Yine Cumhuriyetimizin 100. Yılında geliştirdiğimiz “Hoşgörü Festivali” ve uluslararası yürüttüğümüz diğer projelerimizle, öğrencilerimizin küresel bakış açısı kazanmalarını, öğrenciler arasında hoşgörü, birlikte yaşama ve çeşitlilik konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor, farklı kültürlere, diller ve dinlere sahip olan öğrencilerle bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmalarına olanak sağlıyoruz. Bu projeler sayesinde öğrencilerimiz, farklılıklara saygı duymayı, hoşgörü ile yaklaşmayı ve birlikte çalışmanın önemini öğreniyorlar. Ayrıca bu deneyimler, öğrencilerimizin küresel sorunlara duyarlılık geliştirmelerine ve uluslararası iş birliği anlayışını benimsemelerine yardımcı oluyor.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.