banner

Tema Koleji’nde yenilikçi dönüşüm başlıyor!
Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2 şehirde, 3 kampüste, 2000’e yakın öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren “Tema” markasını önümüzdeki 5 yıllık süreçte 10 kampüs ve 10. 000 öğrenciye çıkararak istikrarlı ve kararlı büyümeyi planladıklarını belirten Tema Koleji CEO’su Arda Ergez, kurumun ulusal eğitim markası olmak üzere başlayan büyüme yolculuğunu art eğitim’e anlattı.

arda_ergezYeni eğitim – öğretim yılı başlarken hangi akademik uygulamaları hayata geçireceksiniz?
Tema Koleji olarak okul öncesi eğitim kurumları ile başlayan yaklaşık 15 yıllık deneyimimiz ile 21. yüzyılda; çağın gerektirdiği donanımlarda, yaratım gücü yüksek, hayallerini gerçeğe dönüştürebilme cesaretine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, toplumsal ve evrensel olaylara duyarlı, yaşadığı gezegene karşı sorumlu, mutlu ve erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Amaçlarımıza emin adımlarla ilerlerken öğrencilerimize sunduğumuz eğitim programlarında sorgulama becerisinin geliştirilmesini anapedagojik yaklaşım olarak benimsiyoruz.
2023 – 2024 eğitim-öğretim yılı itibari ile hem yabancı dil hem de dünya genelindeki değerli eğitim yaklaşımlarının, ülkemiz eğitim sistemine uyarlanması ile oluşturduğumuz özgün bir eğitim programını; okul öncesinde öğrencilerimiz ile buluşturmaya hazırlanıyoruz. “Reggio Emilia, Montessori, High Scope, GEMS, Scamper, Waldorf, Bank Street” gibi, eğitim literatüründe genel geçer öğretim modellerine ait özgün derslere yer vereceğimiz “Alternatif Eğitim Yaklaşımları” ile oyun ve keşif merkezli okul öncesi öğrenme sistemimizi inşa etmiş olacağız. Okul öncesinde öğrenme merkezleri üzerinden kurgulanmış olan temalara dayalı ders içerikleri ile öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini yakından takip edeceğiz. Haftada 20 saatlik İngilizce dersleri ile dil edinimini ön plana alacağımız okul öncesi kademesinde 8 saatlik ders içeriğini ise okul öncesi öğretmenimiz ile İngilizce öğretmenimiz birlikte yürütecekler. Böylece bilimsel ve akademik tabanlı içeriklere İngilizce katkı sağlayarak İngilizce’ye maruz kalma süresini artırmış olacağız.

tema_kolejiYABANCI DİLDE T-GAP FARKI
Yabancı dil eğitimi ile ilgili yaklaşımınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tema Koleji’nde İngilizce ve diğer dünya dilleri okulumuzun akademik danışma kurulu ve öğretmenlerimizce geliştirilen “T-GAP (Tema Global Advancement Program, Global Gelişim Programı)” temelinde öğretilir. Bu program yabancı dil öğretimini öğrencilerin yaşamının doğal bir parçası olarak okulun genel müfredatına yerleştirirken, bir yandan İngilizce özelinde küresel akademik yeterliklere odaklanmaktadır. “Küresel Kimlik” geliştirme hedefi güden T-GAP, ulusal ilk, orta ve lise müfredatının temel akademik becerilerini İngilizce ile harmanlayarak sadece günlük İngilizce öğretmekle kalmayıp öğrencilerimizin uluslararası düzeyde (akademik ve profesyonel) yetkinliğe ulaşabileceği kök kazanımlara da odaklanır. Bu açıdan T-GAP, yabancı dil öğretim yaklaşımımızın kuramsal ve uygulamalı aşamalarını temsil etmenin ötesinde Tema Koleji’nin genel eğitim felsefesini yansıtır. Geleceği inşa edecek nesillerin evrensel yeterliklerini, bilimsel, sanatsal ve entellektüel becerilerini kapsar.

Yabancı diller eğitimi özelinde T-GAP, aşağıda ele alınan üç temel sütun üzerine inşa edilmiştir. Bu sütunların her biri eğitim programımızda somut etkinlikler, çalışmalar, projeler ve sınıf içi etkinliklerle temsil edilir.

* Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR)

* Kültürlerarası İletişimsel Yeterlikler (Intercultural Communicative Competence)

* Görev Temelli Öğrenme (Task Based Learning)

Öğrencilerimizin iletişimsel becerilerini ve konuşma deneyimlerini artırmak amacıyla kurguladığımız “Tema Live Speaking” programı ile ilkokul 1. Sınıftan ortaokul 7. Sınıfa kadar olan öğrencilerimizi ana dili İngilizce olan öğretmenler ile ev ortamlarında buluşturacağız. Okulumuzda uyguladığımız müfredata paralel olarak ilerleyecek olan ve Oracy becerilerini ele alacak olan profesyonel İngilizce konuşma programımız sayesinde öğrencilerimize hem fiziksel hem dijital ortamda dil öğrenmenin kapılarını açmış olacağız.

Yeni eğitim-öğretim yılında Tema’lı ilkokul öğrencilerimizi bütüncül yaklaşıma dayalı, kavram temelli öğrenme sistemi ile buluşturacağız. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerimizdeuygulamaya başlayacağımız “P4C (Çocuklar İçin Felsefe) ,“Yaratıcı Yazarlık” ve “Üst Düzey Düşünme Becerileri” dersleri ile geçen seneden bu yana uyguladığımız “Sayısal ve Sözel Mantık” derslerimizin merkezinde; öğrencilerimizin eleştirel düşünme, sorgulama, karşılaştığı problemlere etkin çözümler üretebilme ve yaratıcılık becerilerini en üst seviyeye taşıma hedefleyeceğiz. Tema’ya özgü bu derslerimiz için çok özel bir müfredat çalışması yapılmıştır. Özellikle ilkokul kademesinde sorgulama temelli eğitimi merkeze alarak disiplinlerarası ve disiplinlerüstü eğitim içeriklerini temalara göre tasarlayıp öğrencilerimiz ile buluşturacağız.
Tema ailesi olarak tüm okullarımızda “Her Gün Okuyoruz” projesi ile klasik müzik eşliğinde günün 15 dakikasını bütün okul kadrosuyla birlikte kitap okuyarak geçiriyoruz. Okuduğunu anlama becerisi ve onun getireceği yorumlama, çıkarım yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme ve bilgiyi transfer etme becerilerinin; düzenli kitap okuma ile elde edileceği bilincini öğrencilerimize aşılamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.
“sTEMA Kids” dersleri ile matematik becerilerine karşı olumlu tutum geliştirmeyi, mühendislik ve fen alanları ile birleştireceğimiz; eş zamanlı olarak teknoloji ve sanatı sürece dahil ederek ilerleyeceğimiz multidisipliner ders içeriklerimizi ve proje çalışmalarımızı öğrencilerimiz ile buluşturacağız. Okul ortamında, öğretmenlerimiz eşliğinde ilerleteceğimiz yaparak ve yaşayarak öğrenmenin en keyifli uygulamalarını; özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize deneyimleteceğimiz için çok heyecanlıyız.

tema_kolejiÖĞRENCİ DOSTU ÖĞRENME EKOSİSTEMİ
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri için uygulayacağınız programlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Okulumuz; öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini, akademik başarıları kadar önemseyen bir eğitim-öğretim anlayışına sahiptir. Yapılan birçok bilimsel araştırma sonuçlarında da belirtildiği üzere öğrencilere sunulan fiziksel öğrenme ortamının, öğrenci başarısındaki etkisi yüksektir. Dolayısıyla okulun her alanının, yaşayan birer öğrenme ortamına dönüşmesi bizler için çok önemli. Okulumuzda, öğrencilerimizin yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfetmelerini desteklemekteyiz. Çocuklarımızın öğrenci dostu fiziksel alanlarda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak adına atölyeler, laboratuvarlar, yüzme havuzları, spor salonları ve koridorlarımızı “öğrenci dostu öğrenme ekosistemi” olarak dizayn etmekteyiz.
Derslerimizde uluslararası “Global Schools” müfredatı uygulanarak küresel kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli kazanımların elde edilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte Eko Okullar, Okullarda Orman, Uluslararası STEM Olimpiyatları, Kanguru Matematik, TÜBİTAK proje yarışmaları, Teknofest, Destination Imagination gibi ulusal ve uluslararası proje ve organizasyonlarda yer almalarını sağlayarak, öğrencilerimize farklı eğitim organizasyonlarında bulunma ve “temsil” becerilerini geliştirme şansı sunmaktayız.

Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır? Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Günümüzde; başarılı bir hayat sürdürmek için yüksek akademik beceri, bilgi ve çağdaş eğitim artık tek başına yeterli değil. İçinde bulunduğumuz çağ bizlere; bireyin kendini iyi tanıması, hedeflerini net biçimde tespit edip planlı ve programlı olması,çok yönlü bir kişilik ve zengin bir bakış açısı geliştirebilmesi, seçenekleri arasından ihtiyaç duyduğu olanaklaraen iyi biçimde karar verebilme becerisi kazanarak amaçlarına doğru ilerlemesi gerektiğini gösteriyor. Bu düşünceden yola çıkarak liselerimizde hedefimiz; sadece iyi bir üniversite değil, yaşam becerilerini geliştirmiş ve bu becerileri hayatında yetkin bir şekilde kullanarak başarıya ulaşan gençler yetiştirmektir. Bu nedenle okullarımızın tüm öğrencilerimiz, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilir. Tema Koleji ortaokul ve lise kademesinde uygulamaya başlayacağımız “T-Coah, T-CheckUp, TEMAs ve TEMA+”çalışmalarını kapsayan “4T4” modeli ile sınavlara hazırlık sürecini şansa bırakmıyoruz. Ortaokulda 7. sınıftan, lisede ise 11. sınıftan itibaren ders içeriklerimiz, liselere hazırlık ve üniversite sınavına hazırlığın ön planda olacağı uygulamalarla zenginleştirilmektedir. “4T4”modeli ile özel ders veya bir kurs merkezine ihtiyaç duymadan LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmasındaöğrencimizinyol arkadaşı oluyoruz. Bu süreçte sektörün en geniş içerikli ve kaliteli yayınlarını, yüksek katılımlı deneme sınavlarını titizlikle seçip öğrencilerimize sunuyoruz. Düzenli veli görüşmeleri, T-Coach öğretmen geri dönüşleri, PDR takibi ile takip ve destek odaklı süreç yönetimini benimsiyoruz. Merkezi sınavlara hazırlık konusunda geçen sene gerçekleştirdiğimiz verimli ve etkili çalışmalar ile Ankara Balgat Kampüsü 8. Sınıf öğrencimiz Ece Uygun’u LGS sınavında sadece bir yanlış sorusu ile İstanbul Galatasaray Lisesi’ne uğurladık. LGS sınavında öğrencilerimizin %75’i istedikleri bir liseye, %41’i ilk tercihine, %11’i ise fen lisesine yerleşti. YKS’de ise öğrencilerimizin %72’si tercih listesinde yer alan bir bölüme yerleşirken öğrencilerimizin %56’sı ilk 3 tercihinden birine, %28’i ise tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi prestijli bölümlere yerleşerek bizleri gururlandırmıştır.

Öğrencilerinize dünya vatandaşı kimliği kazandırmak için uluslararası eğitim işbirlikleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
“CollegBoard” üyesi olan okulumuzda, “AP ve SAT” alanında uzman eğitim kadromuz ile yurt dışı kabulü üzerine kendi yolunu belirlemiş öğrencilerimize; gerekli tüm desteği hiçbir kurumdan danışmanlık almadan, kendi bünyemizdesağlıyoruz. Bu konuda okulumuz içinde kurulmuş olan “Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü” liderliğinde yüzde yüz İngilizce olarak verilen “Calculus, AP English ve Computer Science” derslerini öğretmen kadromuzun nitelikli anlatımı ile öğrencilerimize aktarıyoruz. Programa dahil olan öğrenciler, lise eğitimleri ile paralel devam eden AP sürecini tamamladıktan sonra, yurt dışında birçok üniversiteden kabul almak üzere en önemli adımı tamamlamış oluyorlar. Öğrencilerimizin AP program süreci yakından takip edilerek, yurt dışı kabul alımına kadar danışmanlık desteği özenle sağlanmaktadır. Geçen yıldan bu yana uyguladığımız AP programının yanı sıra bu eğitim-öğretim yılında SAT derslerini de hayata geçireceğiz.

Akademik başarı ile birlikte öğrencilerimizin sanat ve sporun en az bir dalında uzmanlığa doğru yol almalarını önemsiyoruz. Kulüp çalışmalarımız, okul takımı çalışmalarımız, resim yarışmalarımız, bireysel resim sergileri, okul içi öğretmen ve öğrenci turnuvaları ile öğrencilerimizde yeni ufuklar ve ilgi alanları yaratmayı hedefliyoruz. Okul sonrası ve hafta sonlarında öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarına göre verimli ve keyifli zaman geçirmelerini amaçladığımız “Tema Winter School” programını hayata geçiriyoruz. Program kapsamında spor ve sanatın birçok dalına yer verdiğimiz geniş yelpazede bir kurs programı sunuyoruz. Lise genç kız ve ortaokul yıldız kız basketbol takımlarımız Ankara ili, Türkiye yarı finalleri ve Türkiye finallerinde yaptığı tüm maçları kazanarak namağlup unvanı ile “Türkiye Şampiyonu” olmuştur. Özellikle okul takımlarımızın disiplinli ve planlı çalışmaları sonucunda elde ettikleri büyük başarılar ile yıl boyu gururlandık. Sportif çalışmaların devamlılığını her zaman destekleyerek akademik başarıya olan doğrudan katkısına inanarak yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz.

TEMA MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ
Deneyimli ve alanında uzman yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme serüveninde bir anlam oluşturmaları için yol göstericidir. Bu nedenle öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini en üst düzeyde sağlamak amacı ile TeacherX ile bir kurumsal işbirliğine imza attık. “Tema Mesleki Gelişim Akademisi” çatısı altında ülkemizin ve dünyanın önde gelen akademisyen ve eğitim bilimleri duayenlerinin en değerli mesleki eğitimlerini öğretmenlerimizle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tema Koleji olarak öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Sayın kurucumuzun “öğrenen okul” olarak tanımladığı Tema Koleji olarak sektörün değerli markaları ve eğitim gönüllüsü kurumlar ile bir araya gelerek öğretmenlerimizden öğrencilerimize kadar tüm paydaşlarımıza katma değer sağlayacak çalışmaların içinde olmayı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda Türkiye Zeka Vakfı ile yaptığımız kurumsal işbirliği protokolü kapsamında ülkemizin en prestijli eğitim organizasyonu olan IX. Zeka ve Yetenek Kongresi’nde altın sponsor olarak yerimizi alacağız. Vakıf ile yıl içinde akıl oyunları yarışması organizasyonları düzenleme konusunda partnerlik sürecimizi de başlatmış olacağız. Çeşitli eğitim kongresi ve fuarlarına ev sahipliği yapmak üzere görüşmelerimiz devam etmekte olduğunun haberini de buradan iletmiş olalım.

GELECEĞİN TEMA’DA
Bizler, Tema Koleji olarak bu derin bilgi birikimimizi ve bilimsel temellere dayanan eğitim içeriklerimizi ülke genelinde daha çok öğrenciye ulaştırmak için önemli bir dönüşüm süreci başlattık. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibari ile marka kültürü, eğitim içeriklerive organizasyonel yapımızda yenilikçi bir yaklaşımla bu dönüşüm sürecinin startını verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2 şehirde, 3 kampüste, 2000’e yakın öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başarıyla devam eden “Tema” markasını önümüzdeki 5 yıllık süreçte 10 kampüs ve 10. 000 öğrenciye çıkararak istikrarlı ve kararlı büyümeyi planlıyoruz. Büyük Cumhuriyetimizin 100. Yılı bizler de çok heyecanlı ve gururluyuz. Yıl boyu devam edecek birçok özel etkinlik ve organizasyon ile milletimizin en değerli hediyesi Cumhuriyetimizin 100. Yıl coşkusunu öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile paylaşacağız. “Geleceğin Tema’da” mottosu ile çıktığımız bu yolculuğumuzda özverili çalışmaları ile büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta hissettiren Tema ekibinin tüm değerli üyelerine teşekkürlerimi sunarım.

ARDA ERGEZ KİMDİR?
CEO - Tema Koleji

1981 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde, yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Matematik Öğretmenliği alanında tamamlamıştır. Eğitim sektöründeki profesyonel meslek hayatının 20. yılında olan ERGEZ, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği, teknoloji liderliği, kurucu kampüs müdürlüğü, bölge koordinatörlüğü, eğitim öğretimden sorumlu genel müdür görevlerinde bulunmuş, okul gelişim ve yönetim ekiplerinde yer almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.