banner

Vizyon Koleji okul öncesi çift dilde tematik program uyguluyor
Vizyon Koleji Flexa İlkyıllar tematik programı ile okul öncesinde farklı disiplinleri biraraya getiren bir model uyguluyor. Tematik yaklaşımın bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yöntem olduğuna dikkat çeken Vizyon Koleji Okul Öncesi ve İlkokullar Akademik Direktörü Derya Arıtuluk ile okul öncesi eğitimde uyguladıkları modelin ayrıntılarını konuştuk.

vizyon_derya_arıtulukVizyon Koleji okul öncesi eğitimde hangi yöntemleri uyguluyor?
Vizyon Koleji’nde uyguladığımız Flexa İlkyıllar Programı okul öncesinden 4. sınıfın sonuna kadar bir bütün olarak yapılandırılmıştır. Flexa İlkyıllar tematik bir programdır ve seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tematik yaklaşım bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yöntemdir. Proje temelli ve problem çözmeye dayalı öğrenme yöntemleri de temalarla bağlantılı şekilde programımızın merkezinde yer alır. Ayrıca okulumuzda pozitif disiplin yöntemleri uygulanmaktadır. Pozitif disiplin çocukların dış yönlendirmelerden (ödül ve ceza) çok öz yönetim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu yöntemle olumlu kişilik özelliklerini geliştirmek, karşılaştığı durumlarla başetme becerilerini kazandırmak ve çocuğun kendisi ve çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Çocukların eğitim ortamında kendi seçimlerini yapabilmelerine ve kendilerini ifade edebilmelerine fırsat oluşturacak etkinlikler tasarlıyoruz. Ayrıca ilkokula başladıklarında ihtiyaçları olacak anahtar becerilerin kazanılması için özel olarak hazırlanmış bir sosyal duygusal beceri geliştirme programı uyguluyoruz.

Okul Öncesinde oyunun önemi nedir? Uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bugün elimizde, oyunun çocukların gelişimine olan katkılarına ve okula başlamadan önce uzun süre oyun odaklı eğitim almanın önemine ilişkin çok sayıda bulgu var. Psikolojik ve nörobilimsel araştırmalar oyunlu etkinliklerin sinaptik gelişime sebep olduğunu kanıtlıyor. Yani beynimiz oynadıkça gelişiyor. Bu nedenle okul öncesi programımızda oyunun çok önemli bir yeri var. Eğitsel etkinliklerin bir çoğu çocuklara oyun yoluyla veriliyor. Oyun öğrenme ve keşfetmenin dışında çocuklara duygularını ifade etme fırsatı sunuyor ve tabi ki bize de onları tanıma ve destekleme fırsatı sağlıyor.
derya_arituluk_vizyonOKUL ÖNCESİ EĞİTİM POTANSİYEİ AÇIĞA ÇIKARIYOR
Okul öncesi eğitim neden önemlidir? Okul öncesi eğitime en uygun başlama yaşı kaçtır?
Okul öncesi eğitim bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, okul döneminde ve yetişkinlik döneminde kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar.
Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve bilişsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarılarıda yaşam kaliteleri de daha yüksek olacaktır.
Okul öncesi kurumlarına başlama yaşı çocuğun hazır oluşu ve ailenin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak 4 yaşına gelen bir çocuk için artık ev ortamı yeterli olmayacaktır. Çocuğun sosyal ve duygusal doyuma ulaşması için daha zengin bir ortama ihtiyacı vardır. Bu aileden ilk ayrılış süreci doğru yaklaşımlarla çocuğu zorlamadan bilinçli ve kararlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Okulun ilk günlerinde annelerimizin de katılımıyla yaptığımız çeşitli etkinliklerle biz bu süreci çok sağlıklı ve keyifli geçiriyoruz.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KÜLTÜRÜMÜZLE UYUMLU OLMALI
Okul öncesi eğitimde uygulanan farklı yaklaşımlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Bir uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi için o ülkenin kültürü ve sosyal yaşamı ile uyumlu olması gerekiyor. Uygulayıcıların bu yaklaşımları doğru içselleştirmeleri gerekiyor. Yoksa biraz ondan biraz bundan gibi oluyor ve uygulanmak istenen yaklaşımın asıl felsefesi gözden kaçırılıyor. O yüzden bize uygun kültürümüzle ,yaşamımızla uyumlu bir yaklaşım geliştirmek ve uygulamak gerekiyor.

İNGİLİZCE VE ANA DİL EĞİTİMİ BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR
Okul öncesinde yabancı dil eğitim politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz? Okul öncesinde yabancı dil eğitiminin ağırlığı ne olmalıdır? Yabancı dil konusunda öğretmenlerinizi nasıl seçiyorsunuz?
Vizyon Kolejinde okul öncesinden başlayarak 4. sınıfın sonuna kadar süreç odaklı dil edinim modeli (Process Based Language Acqusition Model) uygulanmaktadır.
Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir.
Bu hassasiyetle oluşturulan yabancı dil programlarımızda dil becerileri ve dil edinim süreçleri ön plandadır. Dilin sınıf ve okul ortamında yaşatılması, modelin önemli bir parçası olan yaparak yaşayarak öğrenme metotları, öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve projelerle gerçekleşmektedir.
Vizyon Kolejinde hem ana dilde eğitim hem İngilizce eğitimi aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal olarak ilerler. Öğrencilerimiz günün bir bölümünde Türkçe olarak yaptıkları çalışmalarla paralel olarak günün diğer kısmında İngilizce olarak gerçekleştirirler. Öğretmenlerimizi bize başvuran ana dili İngilizce olan veya anadil düzeyinde İngilizce bilgisi olan Türk öğretmenler arasından seçiyoruz. Öğretmen adayının okul öncesi kurum deneyimi olması ve pedagojik formasyona sahip olması da önemli bir kriter. Ayrıca öğretmenlerimiz senenin başında ve yıl içerisinde düzenli olarak mesleki eğitim çalışmalarına katılıyorlar.

Okul öncesi eğitim konularında akademisyenlerle işbirlikleriniz var mı? Varsa nasıl bir ortak çalışma yürütüyorsunuz?
Vizyon Kolejinin alanında saygın akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu var. Bu sayede eğitim programımızın hazırlanması ve güncellenmesi, eğitim ortamlarımızın ve etkinliklerin planlanması, ölçme değerlendirme stratejilerinin uygulanması, öğretmenlerimizin mesleki gelişimini sağlayacak eğitimler ve velilerimize vizyonumuzu taşıyacak bir çok çalışma konusunda destek alıyoruz. Zaman zaman farklı ülkelerden akademisyenler de okulumuzu ziyaret ediyor, deneyim ve fikirlerini bizimle paylaşıyorlar.

M.E.B. Okul Öncesi eğitim ile ilgili kararlı adımlar atıyor. Bu süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?
M.E.B. Konuyla ilgili bir hayli önemli kararlar alıyor. Türkiye de özellikle 5 yaş dönemi okullaşma oranında ciddi bir artış var. 2012 yılında %15 lerde olan oran şu anda %60 ların üzerine çıkmış durumda. Hedeflenen %100 olması biliyorsunuz atılan adımlarda bu yönde. Ancak tabi okullaşma oranının yüksek olması yeterli değil. Bu oranın verimli bir eğitim ile bütünleşmesi gerekiyor. Nitelikli öğretmen ve nitelikli eğitim ortamları sunmak gerekiyor. Bu biraz uzun bir süreç ama okul öncesi eğitimin önemi hakkında farkındalığımız arttıkça gelişme sağlanacaktır. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Sadece okulumuz için değil ülkemize de yarar sağlayacak projeler yapmak, aileleri ve sektörde görev alan eğitimcileri bilinçlendirmek bunların hepsi ülkemizde okul öncesi eğitimin zenginleşmesi ve gelişmesi için atılan küçük ama etkisi büyük adımlar.

OKUL ÖNCESİ KURUM SEÇERKEN 6 TEMEL SORU
Velilere, okul öncesi eğitim kurumlarını seçerken doğru adımlar atmaları için ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
En önemlisi çocuğun mutlu ve huzurlu olacağı, güvende hissedeceği bir yer olması. Kendini rahat ifade edebileceği bir ortamın sunuluyor olması önemli. Tabi bunu başta anlamak çok kolay değil. Çocuklar söz konusu olduğunda annelerin sezgileri çok kuvvetlidir. Biraz sezgileri işin içine katmakta fayda var. Ama tabi ki olmazsa olmaz bazı kriterler de var konuşulması gereken. Örneğin;
• Öğretmen kadrosu nasıl seçiliyor hangi kriterlerle işe alımlar gerçekleşiyor ?
• Eğitim programı hazırlanırken ve uygulanırken çocuk merkeze alınıyor mu?
• Fiziki koşullar çocuğun gelişimini ve güvenliğini sağlayacak şekilde mi planlanmış?
• Yapılan uygulamaların pedagojik altyapısı sağlıklı mı?
• Etkinliklerde çocuğa seçme şansı sunuluyor mu?
• Zor durumlarla nasıl başa çıkıyorlar?
• Özel ihtiyaçları olan çocuklar nasıl tespit ediliyor ve destekleniyor.
Tabi ailelerin beklentilerini de çok iyi belirlemesi ve kurumu seçerken buna göre değerlendirme yapması daha uygun olur.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.