banner

Kuruluşunun 140. yılında Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi
Türkiye’nin köklü kurumlarından Terakki Vakfı Okulları, 140. kuruluş yılında bilim, kültür ve sanatı odağına alan eğitim anlayışıyla geleceğin bireylerini yetiştirmeye devam ediyor.

terakki_tepeorenLevent yerleşkesinden sonra ikinci yerleşkelerini dört yıl önce Tuzla / Tepeören’de hayata geçirdiklerini söyleyen Terakki Vakfı Okulları Genel Müdürü Mehmet Güneş, “Selanik’te başlayan ve İstanbul’un farklı semtlerinde devam eden 140 yıllık yolculuğunda Terakki, ulaştığı her farklı yerde etkileşimlere açık olmuş, dönüşmüş, çağdaş çizgisini koruyarak, aynı zamanda içinde bulunduğu çevreyi de dönüştürmüştür. Tepeören yerleşkemiz, bu yolculuğun yeni durağı” şeklinde belirtiyor.Terakki Vakfı Okulları olarak bu yıl 140. kuruluş yılınız. Şu anda Levent ve Tepeören olmak üzere iki ayrı yerleşkede eğitim veriyorsunuz. Sizce, henüz 4 yıl önce eğitim hayatına başlayan bu yeni yerleşkenizde öğrencileriniz ve velileriniz 140 yılın birikimini hissedebiliyor mu?

mehmet_gunes_tepeorenBu soruya yanıtım kesinlikle evet olur çünkü bizim ikinci yerleşkemizi açmaya karar verdiğimiz ilk günden itibaren belirlediğimiz ilke “Tek Terakki İki Yerleşke” olmuştur. Selanik’te başlayan ve İstanbul’un farklı semtlerinde devam eden Terakki yolculuğunda kurumumuz ulaştığı her farklı yerde etkileşimlere açık olmuş, dönüşmüş, çağdaş çizgisini koruyarak, aynı zamanda içinde bulunduğu çevreyi de dönüştürmüştür. Tepeören yerleşkemiz de bu yolculuğun yeni bir durağı.
Her iki yerleşkede de Terakki kültürünün birikiminin ve eğitim anlayışının bütün halinde kesintisiz paylaşılması için tüm çalışmalarımızın ve derslerimizin içeriği, ilkemiz doğrultusunda, ortak tasarlanıp, birlikte uygulanıyor ve değerlendiriliyor. Belki de tüm Türkiye’de ders planlarını, akademik faaliyetlerini, ölçme değerlendirme çalışmalarını, rehberlik hizmetlerini yerleşkelerinde kurumsal olarak bütünlük içerisinde planlayarak ortak yürüten az sayıdaki kurumdan biriyiz. Burada önemsediğimiz en önemli hususlardan biri de kadromuz. Tepeören yerleşkemizdeki okul müdürlerimiz uzun yıllar Levent yerleşkemizde önemli görevler üstlenmiş isimler. Gerek akademik gerek idari kadromuz da çoğunlukla uzun yıllar Terakki çatısı altında çalışmış Terakki kültürünü benimsemiş kişiler. Amacımız şüphesiz vizyon, misyon, ilke ve değerlerimizi Tepeören yerleşkemizde de aynı tutarlılıkla sürdürmek.
Bize biraz yeni yerleşkenizle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Levent yerleşkemiz, bir şehir yerleşkesi. Şehrin tam ortasında, geniş bir çevreye hizmet sağlayan 3000’e yakın öğrenciye eğitim verecek büyüklükte ve olanaklara sahip. Tepeören yerleşkesini ise geleceğin ihtiyaçlarına uygun olarak, sürekli büyüyen, nüfusu artan bir şehrin kısıtlarını, ihtiyaçlarını düşünerek ve özellikle Anadolu yakasına da yerleşke özelliğinde Terakki’yi tasarladık.
Tepeören Yerleşkemiz geniş bir alanda kurulmuş, çağdaş bir eğitim kurumunda olması gereken tüm ihtiyaçların karşılanmış olduğu, eğitim öğretimin sınıf ortamlarına sıkıştırılmak zorunda olmadığı bir eğitim merkezi. 46 bin metrekare kapalı, 54 bin metrekare açık oyun alanlarına ve yeşil alanlara sahip. Yerleşkede şu an inşaat halinde olan çok amaçlı 650 kişilik büyük bir kültür merkezi de yer alacak. LEED uyumlu yeşil binalarıyla ekokampüs kurallarına göre düzenlenmiş, yeşil ve betonarme alanları tümüyle bu standartlara uygun, güneş enerjisinden yararlanan, yeşil alanlarını yağmur suyunu depolama vakum sistemleriyle sulayabilen, yakın zamanda kendi elektriğini üretmeye başlayacak, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından düzenlenen Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde Sürdürülebilirlik Teşvik Ödülü'ne sahip, geleceğin örnek yerleşkesi. Öğrencilerin permakültür bahçelerinde tarım faaliyetleri yürüttükleri, güvercin besledikleri, şehrin yıpratıcı temposundan uzakta tümüyle eğitime odaklandıkları bir ortam. 2 kütüphanede binlerce kitap ve e-kütüphane üyelikleriyle gelişkin araştırma olanaklarına sahip. Sadece kendi öğrencileri için değil, kültür faaliyetleri, kardeş okul kampanyaları ve bölge insanları ile buluşmaya dönük etkinlikleriyle çevrede yaşayan insanlar için de bir kültür odağı. Kısaca yeni yerleşkemiz de, Levent yerleşkemiz ve geçmişteki tüm diğer yerleşkelerimiz gibi zamanın ruhuna uygun bir şekilde tamamen insanı ve eğitimi odağına alıyor.
Yeni yerleşkenizde öne çıkan akademik çalışmalardan bahseder misiniz?
Genel anlamda Terakki Vakfı Okulları’nın akademik gücü büyük oranda istihdam ettiği eğitim personelinin nitelikleri ve birikiminin gücünden geliyor. Gururla belirtmek isterim ki akademik personelimiz uluslararası yeterliktedir. Levent yerleşkemizde ilkokul seviyesinde uyguladığımız IB ilk yıllar programı (PYP) bu yıl 5 senesini doldurdu. Tepeören yerleşkemiz ise aday okul statüsünde ve Şubat ayında ilk denetleme ziyaretine ev sahipliği yapacak. Levent yerleşkemizde Anadolu lisemizde IB-Diploma programını uyguladığımız sınıflarımız var. Benzer şekilde Tepeören yerleşkemiz önümüzdeki nisan ayında bir otorizasyon ziyaretine ev sahipliği yapacak ve umuyoruz ki gelecek yıl ilk IB-DP sınıflarımız bu yerleşkemizde de eğitim öğretime başlamış olacak. Her iki yerleşkemizde CEFR (Common European Framework of Reference) standartlarında dil eğitimi veriyoruz. Ayrıca okulumuz Avrupa Dil Konseyi tarafından verilen EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching) sertifikasına sahiptir. 13 yıl önce kurulan Terakki Öğrenme Geliştirme Merkezi (TÖGEM) her iki yerleşkemizde de öğrenme tasarımı, eğitim materyalleri geliştirme ve eğitim teknolojilerini eğitim öğretim hayatının içine verimli bir biçimde entegre etme, ölçme değerlendirme konusundaki çalışmalarıyla sınıf içi uygulamalarımızda çıtamızı gerçek anlamda yükseltmeye devam ediyor.
terakki_tepeoren_1Tepeören yerleşkenizde ve genel olarak bakarsak eğitim öğretim hayatının geleceğine ilişkin beklentileriniz nelerdir?
Tepeören yerleşkemiz eğitim öğretim hayatına başladığında kademeli büyüme stratejisini benimsemişti. Bu anlamda okul kapasitemizin tamamı kullanıma açılmadı ve kendi öğrencisiyle büyümeyi amaçladı. Gelecek yıllarda bu yerleşke 4 yaştan 18 yaşa kadar yaklaşık 1500 öğrenciyi bünyesinde barındırabilecek. Bölge içinde bir kazanç haline gelecek Kültür Merkezimizin tamamlanmasını çok önemsiyoruz. Okulumuzun 7 gün 24 saat tümüyle eğitim faaliyetlerine ayrılmış, her anı eğitimle geçen, yaşayan bir yerleşke olmasını düşlüyoruz. Bu da geleceğe büyük bir umutla bakmamıza neden oluyor. 140 yıllık bir eğitim kurumu olarak amacımız, ilkelerimizi, değerlerimizi ve başarımızı geleceğe taşımak. Burada her anlamda sürdürülebilirliğe ve kurumsal devamlılığa çok önem veriyoruz, geleceğe yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda planlıyoruz. Şüphesiz değişimin artan hızı burada önemli bir etken. Bu hıza uyum sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak yarınlara kalmamızın anahtarı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık normal; dalgalanma, belirsizlik, karmaşıklık ve bulanıklık olarak tanımlanıyor ve biz de okullarımızda öğrencilerimizi bu yeni tanımlanan dünyada var olabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Vizyonumuz da, kurum içi yapılan geniş katılımlı bir çalışmayla 2011 yılında “Terakkilileri geleceğin bilinmeyen dünyasına hazırlamak; o dünyaya katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak” olarak belirlemiştik. Tüm çalışmalarımızda vizyonumuzu geçekleştirmek temel hedefimiz.
TEPEÖREN YERLEŞKESİNDE TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN PROJELER
“Okullarımız katıldıkları tüm ulusal ve uluslararası projelerde öncü okullar arasında olmak için büyük istek ve enerji duyan kadroya ve öğrencilere sahip. Tepeören yerleşkemizde gerçekleştirilen, farklı okullarla birlikte katıldığımız Shell Eco Maraton, Çingene Pembesi Bir Düş ve Düşle Düşme projeleri, uluslararası öğrenci değişim projelerimiz, Tarih Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen sosyal bilimler alanına ait öğrenci ve öğretmen atölyeleri bu girişimlerin en güzel örnekleri olarak öne çıkıyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl farklı okulların sosyal dayanışma kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Çingene Pembesi Bir Düş” projesiyle öğrencilerimiz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya dönük sosyal dayanışma faaliyet ve deneyimlerini paylaştılar. Bu projenin devamı olacak şekilde öğrencilerimiz, yakın çevremizde temas halinde olduğumuz okulların, kültür ve sanat alanında yeteneği olan ama geliştirmeye fırsat bulamamış öğrencilerine yönelik atölyeler tasarlayarak sürdürebilir fayda sağlayan “Düşle Düşme” projesini gerçekleştiriyorlar. 7 yıl önce Levent yerleşkemizde başlayan ve yeterli imkana sahip olmayan kardeş okullarla paylaştığımız laboratuvar kardeşliği projemiz son 3 senedir Tepeören yerleşkemizde de uygulanmaya başladı. Yine 2010 yılında başlatmış olduğumuz çocuk hakları ve ayrımcılığı önleme projemiz de Tepeören’de aynen uygulanıyor. Tepeören’de öğrenci birliklerimizin kardeş okulumuz Cemil Türker Ortaokulu ile geliştirdiği projeler de bu bağlamda ele alınabilir. Cemil Türker Ortaokulunda kurulan kütüphanenin zenginleştirilmesi için okul aile birliğimiz ve öğrenci birliklerimiz işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar.”
“Tepeören yerleşkemiz, Levent yerleşkemiz ve geçmişteki tüm diğer yerleşkelerimiz gibi zamanın ruhuna uygun bir şekilde tamamen insanı ve eğitimi odağına alıyor.”
“Yeni normal; dalgalanma, belirsizlik, karmaşıklık ve bulanıklık olarak tanımlandı ve biz de okullarımızda öğrencilerimizi bu yeni tanımlanan dünyada var olabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”
“140 yıllık bir eğitim kurumu olarak amacımız, ilkelerimizi, değerlerimizi ve başarımızı geleceğe taşımak.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.