banner

İKÜ küresel rekabete açık, lider mezunlar hedefliyor
21’inci yaşını kutlayan ve Türkiye’deki en eski vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, tüm deneyim ve birikimini küresel dünyada rekabet edebilecek ve geleceğin lideri olabilecek bireyler yetiştirmeye yönlendirdiğini belirten İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile üniversitenin öğrencilerine sunduğu olanakları konuştuk.

erhan_guzelİstanbul Kültür Üniversitesi’nin diğer vakıf üniversitelerine göre öne çıkan özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi’ni neden seçmeliler?
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 58 yıllık bir eğitim geçmişi olan Kültür Koleji’nin yükseköğretimdeki uyarlaması. Yenilikçi eğitim anlayışını teknolojik altyapısı, gelişmiş laboratuvarları, alanında uzman akademik kadrosu ve uluslararası bağlantılarıyla sürekli ileriye taşıyor. 21’inci yaşını kutlayan ve Türkiye’deki en eski vakıf üniversitelerinden biri olan İKÜ, tüm deneyimini, birikimini ve eforunu küresel dünyada rekabet edebilecek ve geleceğin lideri olabilecek bireyler yetiştirmeye yönlendirmiştir. Öğrencilerini, çağdaş öğretim metotlarının yanı sıra kampüslerindeki kültür-sanat etkinlikleri ile entelektüel açıdan da besleyen Üniversitemiz, Kültür Anayasasında beyan ettiği değerlerle etik gelişimlerini desteklemektedir. Uluslararası İlişkiler Birimi’nin yürütücülüğünde Erasmus+ Avrupa, Erasmus+ Dünya, İkili Anlaşmalar ve Avrupa Staj Konsorsiyumu faaliyetleriyle öğrencilerine dünyanın farklı yerlerinde eğitim ve iş deneyimi sunan İKÜ adaylara yalnızca üniversiteyi okuma değil yaşama deneyimi de sunuyor.

NİCELİK DEĞİL NİTELİK
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde akademik programların sayısı nedir? Yeni fakülteler, bölümler açmayı düşünüyor musunuz?
1997 yılında 3 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi, 2018-2019 Akademik yılı itibarıyla 8 fakülte ve 3 meslek yüksekokulunda toplam 60, 2 enstitüde de 54 yüksek lisans ve 11 doktora programında eğitim hizmeti vermektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencileriyle buluştuğu tüm akademik birimlerde kalite ve nitelik odaklı yaklaşımını ön planda tutmaktadır. 2017-2018 Akademik Yılı’nda öğrencileri ile ilk defa buluşan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ve bu sene açılan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Uçuş Harekât Yöneticiliği ön lisans programlarında İKÜ eğitim anlayışının ve kalitesinin gençlere aktarılmasına odaklanılmıştır. Niceliği değil, niteliği önceleyen felsefesi ile İKÜ, var olan akademik birimlerinde uluslararası standartlarda eğitim düzeyine erişilmesini hedeflerken, yalnızca öğretim faaliyetlerinde değil, akademik araştırma ve yayınlarda da önde gelen yükseköğretim kurumu olma misyonuyla hareket etmektedir. Bu noktada, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine yönelik olarak yeni birimler, bölümler veya programların açılması her zaman İKÜ’nün çalışmaları arasında yer almaktadır.

ikuYenibiris.com İLE İŞE HAZIRIM PROJESİ
Öğrencilerinize staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada destek oluyor musunuz? Bu kapsamda firmalarla nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?
İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri akademik öğrenim süreçleri boyunca ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilebilir ve rekabete açık bireyler olarak yetiştirilmektedir. 2017-2018 Akademik Yılı’ndan itibaren üniversitenin Yenibiriş.com ile birlikte yürüttüğü İşe Hazırım projesi kapsamında sertifika eğitimlerine de katılan öğrencilerimiz başvuracakları işlerde de ayrıcalık kazanıyorlar. Avrupa Staj Konsorsiyumu ile yurt dışında staj yapma imkânı da sunduğumuz üniversitemizde öğrencilerimiz mezuniyetlerinin ardından edindikleri çalışma kültürüyle kariyer yolculuklarında da öne çıkmaktadırlar. İKÜ’nün sektörel ilişkileri ise iki tabanda oldukça kuvvetlidir. Bunlar, sektörden uzmanların üniversite bünyesinde ders vermesi ve önde gelen firmalarla imzalanan staj anlaşmaları olmaktadır. Sektörün önde gelen temsilcilerinden ders alan öğrenciler doğal bir network kurmakta ve müfredattaki bilgilerin dışında sektörel tecrübesi olan isimlerden mentorluk desteği almaktadırlar. Son olarak, önde gelen firmalarla imzalanan staj anlaşmaları ile öğrenciler hem ilk iş deneyimlerini kurumsallaşmış şirketlerde elde edebilmekte hem de mezun olduktan sonra çalışmaya devam edebilme şansına sahip olmaktadırlar.
ikuDERSLER ONLINE
Teknolojideki gelişmeler öğrenme ortamlarını, yöntemlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak mezun profilinde de yeni bir dönemden bahsediliyor. Üniversite olarak bu yeni döneme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Bu alanda gerçekleştirdiklerinizden bahsedebilir misiniz?
Teknolojideki değişim, eğitimde de zaman ve mekan kavramlarına bağımlılığın azalmasına, erişilebilirliğin anahtar kelime olarak alana girmesine yol açıyor. Bu noktada, eğitimin dijital platformlarca desteklendiği ve hatta dijital platformlara taşındığı bir dönemde yaşıyoruz. İKÜ de bu bağlamda Computer Aided Training and Educational Services (CATS) uygulaması ile hem bazı dersleri online olarak sunmakta hem de ders materyalleri, ödev ve projeleri bu platform üzerinde saklamakta ve erişime açmaktadır. Öğrenci ve hoca iletişiminin sağlıklı bir biçimde sağlandığı, intihal kontrol programları ile entegre CATS uygulaması, öğrencilerin akademik gelişimlerinin ve üretkenliklerinin de tespit edilmesine olanak tanımaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kampüslerindeki sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca öğrencilerinize sunduğunuz yurt ve burs olanaklarından bahsedebilir misiniz?
İstanbul Kültür Üniversitesi, akademik bir merkez olmasının yanı sıra kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği ortam sunmaktadır. Ataköy Yerleşkesi’nde bulunan 750 kişilik Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde yıl boyunca sanatın farklı dallarından sanatçılar ve eserleri ağırlanmaktadır. Öğrenciler ders saatleri dışında bu etkinliklere katılmakta ve kampüs içerisindeki zamanlarını sanatla geçirmektedirler. İKÜ öğrencileri yalnızca sanatın izleyicisi olarak kalmaz, üreticisi de olurlar. İKÜ Pop Müzik, Halk, Türk Sanat ve Çok Sesli Müzik Toplulukları ile Seramik Atölyesi, öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği oluşumlardır. Kültür-sanat faaliyetlerinin yanında spor da İKÜ’nün en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Futbol, voleybol, rugby, yüzme, tenis vb. birçok dalda takımları bulunan İKÜ’de öğrenciler sportif faaliyetlere katılmaları için teşvik edilirler. Ayrıca okul takımında yer alan öğrencilerin başarıları burs ile ödüllendirilmektedir.

122 PARTNER ÜNİVERSİTE İLE 280’İN ÜZERİNDE ANLAŞMA
Uluslararası anlaşmalara ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınızı aktarabilir misiniz? Öğrencileriniz bu imkanlardan nasıl yararlanıyorlar? Uluslararası alanda üniversitenizin hedeflerine yönelik neler söyleyebilirsiniz?
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Kültür Anayasası’nda da belirtildiği üzere en önemli misyonlarından birisi evrensel değerleri özümsemiş ve küresel düzeyde rekabet edebilir bireyler yetiştirmektir. Bu noktada üniversite yerleşkelerinin de uluslararasılaşması odak noktalarından biri olmaktadır ve hem değişim programları hem de yabancı uyruklu öğrencilerimizle bu iklim yaratılmaktadır. Değişim programlarının dışında daimi olarak üniversitede kayıtlı olan yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte dersliklerde ve yerleşkenin sosyal yaşantısında kültürel etkileşim had safhada gerçekleşmektedir. Değişim programlarında ise İKÜ’nün Erasmus+ Avrupa, Erasmus+ Dünya, İkili Anlaşmalar ve Avrupa Staj Konsorsiyumu ile uluslararasılaşma pratikleri sağlanmaktadır. Avrupa’nın 26 ülkesinden 124 partner üniversite ile 280’nin üzerindeki protokoller ve 4 farklı kıtada isim yapmış üniversitelerle bilimsel ve kültürel işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrenciler anlaşmanın bulunduğu üniversitelerde dilerlerse bir veya iki akademik dönem boyunca öğrenim görebilmektedirler. Avrupa Staj Konsorsiyumu ise, eğitimin yanı sıra öğrencilerin uluslararası çalışma kültürüne sahip olabilmelerini ve nitelikli istihdam profiline uygun olarak profesyonel yaşamlarına başlamalarına olanak tanımaktadır.

Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve bu konuda üniversitenin vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel çalışmalara verilen destekler nelerdir?
İKÜ, bilim, araştırma ve teknoloji vizyonunu 2016-2017 akademik yılda kısa adı TPDB olan Teknoloji ve Proje Destek Birimi ile farklı bir organizasyonel yapıya dönüştürdü. Birim faaliyetleri; iç ve dış kaynaklı ulusal - uluslararası Ar-Ge, girişimcilik projeleri hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitesinin artırılmasına yönelik süreçlerin geliştirilmesini kapsıyor. Proje Geliştirme, Bilimsel Araştırma Projeleri ve Kuluçka Merkezi olmak üzere üç koordinatörlükten oluşan TPDB yenilikçi üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine ve girişimci fikirlerin hayata geçirilmesine de tam destek veriyor. Bilimsel araştırmaların, Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacıları Destekleme Programı ile teşvik edildiği İKÜ’de akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin çalışmaları da destekleniyor.

ikuMESLEKİ KARİYERE ODAKLANILMALI
Geleceğin yükselen meslekleri hangileri? Tercih yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
Tüm dünyada hızlı bir dijital dönüşüm yaşanıyor ve reel sektörün aradığı iş gücü profili de buna göre değişiyor. İster fen ister sosyal bilimler alanında olsun öğrencilerin artık dijital okur-yazarlılığının olması hem kendi hem de ülke geleceği için oldukça önemli. Bu noktada bazı iş tanımlarının da değişmesi veya yeni iş kollarının ortaya çıkması beklenmektedir. Yapay zeka, büyük veri, otonom robotlar, nesnelerin interneti, akıllı üretim sistemleri gibi gelişmelere bağlı olarak değişen dünyada ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü profilinin karşılanması, beşeri sermayeye yapılan yatırımla doğrudan ilintili olacaktır. Bu noktada öncelikle öğrencilerin hangi bölümü tercih ederlerse etsinler, mesleki kariyerlerini düşünerek buna odaklanmaları gerektiğinin altı çizilmelidir.

KÜNYE
Kuruluş Tarihi: 1997
Kurucusu: İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç
Rektör: Prof. Dr. Erhan Güzel
Akademik Birimleri: 8 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü
Programlar
Eğitim Fakültesi: Eğitim Bilimleri, Temel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi.
Fen-Edebiyat Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik-Bilgisayar, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı.
Hukuk Fakültesi: Hukuk.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Girişimcilik, İktisat, İşletme (Türkçe – İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret (Türkçe – İngilizce).
Mimarlık Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe – İngilizce), Mimarlık (Türkçe – İngilizce).
Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Endüstri Mühendisliği (İngilizce), İnşaat Mühendisliği (Türkçe – İngilizce).
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.
Sanat ve Tasarım Fakültesi: Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, Sanat Yönetimi, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya ve İletişim.
Adalet Meslek Yüksekokulu: Adalet.
İşletmecilik Meslek Yüksekokulu: Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yöneticilik Asistanlığı, Dış Ticaret, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Hava Lojistiği, İşletme Yönetimi, Moda Tasarımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, İklimlendirme ve Soğutma, İnşaat Teknolojisi, Optisyenlik, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Uçuş Harekat Yöneticiliği.Toplam öğrenci sayısı: 13360

Uluslararası öğrenci sayısı ve oranı: 1100 / %8
Toplam akademisyen sayısı: 737
Toplam idari çalışan sayısı: 267
2018 / 2019 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı: 3561
Öğrenci kulübü sayısı: 66
Yurt kapasitesi: 211 kişilik kız öğrenci yurdu, 148 kişilik erkek öğrenci yurdu
Mezun öğrenci sayısı: 20942
Ücretler
Fakülte / MYO Ücret
Mühendislik Fakültesi 43.200 TL
Mimarlık Fakültesi 44.500 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi 41.250 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 41.250 TL
Hukuk Fakültesi 44.500 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi 41.250 TL
Eğitim Fakültesi 41.250 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi 41.250 TL
Adalet Meslek Yüksekokulu 23.600 TL
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 22.000 TL
İşletmecilik Meslek Yüksekokulu 22.000 TL
İngilizce Hazırlık 41.250 TL

İletişim
0212 498 41 41
www.iku.edu.tr

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.