banner

Hibrit Eğitimin gerekliliklerini yerine getiriyoruz
24 ildeki 42 Kolej ve 135 kademede uygulanan inovatif, online ve yüz yüze eğitim programlarıyla hibrit eğitimin öncüsü olarak hizmet verdiklerini belirten BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ayfer Batı, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Eğitim ve Fen-Edebiyat fakülteleri ile öğrenci programları, öğretmen eğitimleri, veli seminer ve rehberlik konularında değer üreten bir çalışma ortaya koyduklarını söylüyor. Eğitim Kurumlarında Harmanlanmış Eğitim Modeli'nin uygulandığını belirten Batı ile, markanın gelişimini ve eğitimde ortaya koyduğu farklılıkları konuştuk. 

ayfer_bati_bilKısa süre önce Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü olarak atandınız. BİL Eğitim Kurumları’nın kuruluş ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?
BİL Dershaneleri; 1994 yılında, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, çağın değişen dinamiklerine hızla uyum gösteren, Türkiye'nin en büyük sermayesinin eğitimli insan gücü olduğuna inanan akademisyen ve iş adamlarının bir araya gelmesiyle kurulmuş ve BİL Eğitim Kurumlarının ilk yapı taşlarından olmuştur.
“Toplam kalite" politikasını özümsemiş ve hizmetleri ile kısa sürede birçok başarıya imza atmış olan BİL Eğitim Kurumları, "kendi kendine yetebilmek" ve "eğitimden kazandığını yine eğitime yatırmak" ilkeleri ile hareket etmiş, istikrarla yürüdüğü bu yolda bünyesine yeni şubeler katarak faaliyet alanını geliştirmiş ve gereksinimleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürmüştür. Güçlü, dinamik, yenilikçi ve üretken bir yönetim uygulamasını benimseyen ve bilginin egemenliğine inanan BİL Eğitim Kurumları'nın lokomotifliğinde başlayan yatırımlar zincirine zaman içinde yeni halkalar eklenmiştir. Bilimsel ve teknik alanlardaki tüm gelişmeleri toplam kalite anlayışı ile hizmet ve ürünlerine yansıtan BİL Eğitim Kurumları, 25 yıllık mazisini birçok şirket ve yüzü aşkın eğitim kurumu ile renklendirmiştir.
BİL Holding’in maddi ve manevi destekleri ile kurulan "Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bünyesindeki öncü ve örnek meslek yüksekokulu "Anadolu BİL MYO" ve çağdaş "İstanbul Aydın Üniversitesi" ülkemizin eğitiminde ilklere imza atmaktadır. Her geçen gün başarı grafiğini daha yukarılara taşıyan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen BİL Eğitim Kurumları, demokrasiye inanan felsefesiyle çağdaş, yenilikçi projelerini ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmaya devam etmektedir. 2018 yılında ailemize Kıbrıs İlim Üniversitesinin katılması ile ulusal ve uluslararası platformlarda dünya vatandaşları yetiştiren, ülkemizin çocuklarına ve yetişkinlerine 7’den 70'e eğitim hizmeti sunan bir eğitim kuruluşu olmuştur.

HİBRİT MODEL İLE GELECEĞİN
DÜNYA VATANDAŞLARI YETİŞİYOR

BİL Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Nasıl bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz? Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
BİL Eğitim Kurumları 1994 yılında BİL Dershaneleriyle eğitim sektörüne girmiş, tüm yatırımını 25 yıl boyunca eğitime yapmış bir eğitim gönüllüsü olan Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ülkemizin çocukları için hep daha fazla ne yapabiliriz? sorusunun cevabı olarak kurulmuştur.
BİL Eğitim Kurumları’nın tüm alt yapısı İstanbul Aydın Üniversitesinin özellikle Eğitim ve Fen Fakültesinin akademisyenleri tarafından oluşturulmuştur. BİL Eğitim Kurumları bir eğitim markası olmanın sorumluluklarını bilerek tüm çalışmalarını bilimsel bir tutumla gerçekleştirmiştir. K12 ve Üniversite, BİL Koleji ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir. Sadece öğrenci programları, öğretmen eğitimleri değil veli seminer ve rehberlik çalışmalarında da birlikte çalışan, değer üreten bir çalışma örneğidir.
Bil Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan BİL Çocuk Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından program ve sistem içeriği bakımından proje okulu olarak Türkiye'de yaygın bir eğitim kurumu haline gelmektedir. BİL Çocuk Üniversitesi programımızda zenginleştirme eğitimi temel alınarak hazırlanan Meditasyon Atölyesi, Kimya Atölyesi, Beyin ve İnsan Anatomisi, Sinema ve Televizyon Atölyesi ve Havacılık ve Pilotaj Atölyesi gibi 30 farklı atölye bulunmaktadır.
BİL Eğitim Kurumları İlkokul, ortaokul ve liselerimizde yenilikçi eğitim ile sevgi, saygı, hakkaniyet, bilim, hoşgörü ilkeleri ışığında öğrencilerimize demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sunularak onların özgüveni yüksek, araştırmacı, yaratıcı, sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için öğrenciye özgü program sunmaktayız. BİL Kolejinde hibrit öğrenme şekli “Harmanlanmış Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. BİL Koleji öğrencilerimiz örgün ve uzaktan eğitimin bir arada uygulandığı hibrit model ile geleceğin dünya vatandaşları olarak yetişirler.
Yurt içi ve yurt dışı eğitim programları pratik ve aktif öğrenme sistemi ile eğitim olanakları sunmakta, İngilizcenin yanında Rusça, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dil eğitimi verilmekte, öğrenmeyi öğretecek müfredat ile özgür ve yaratıcı bir ortamda, onların yetenekleri ve eğilimleri bize özel dijital yabancı dil platformumuz billanguages.com desteğiyle öne çıkarılmakta, dikkat güçlendirme çalışmaları eğitim müfredatında yer almakta, Yetenek Haritası projesi ile öğrenciler bizimle yetenek ve ilgileriyle tanışmakta, yetenekleri doğrultusunda okullarımızda kurulan yetenek atölyelerine yönlendirilen öğrenciler ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda keyifli vakit geçirmekte ve kendilerini geliştirmektedirler. Mentörlük sistemiyle takip edilerek sağlıklı bir gelişim süreci izlenmekte, RADAR sistemiyle okula kabul sürecinde psikolojik danışmanların öncülüğünde BİL ailesine katılmakta, Erasmus + ve MUN projeleri ile dünyaya kucak açabilmekte, uluslararası ve ulusal proje ve olimpiyat yarışma organizasyonları ile önder olmakta, Tadımlık Üniversite ve Tadımlık Üniversite International projesiyle kariyer sürecine dâhil olmakta ve üniversite deneyimi yaşamakta, STEM Eğitimi ile problem çözen, yaratıcı ve üreten nesil olmaları sağlanmakta, Bil Atölyeleri ile deneyimsel öğrenme ile hayata hazırlanmakta, Robotik Yazılım Kodlama uygulamasıyla inovatif projeler üretilmekte, BİL Talks ile öğrencilerin kendilerini ifade edecekleri bir platform ile başarı kültürünü yerleştirmekte, BİL Koleji özel dijital platformu BİLLEARN ile öğrencilerimizin tüm uzaktan eğitim süreçleri “Akademik İlerleme Takip Sistemi” ile yürütülmektedir.
Öğrencilerimizin okullarımızda kazanacakları bütüncül bakış açısı ve deneyimsel öğrenme ile kazandıkları becerilerle geleceğe emin adımlarla ve daha güçlü ilerleyeceğiz.

bilYAPAY ZEKA KAYNAKLARINA YATIRIM YAPIYORUZ
Pandemi ile birlikte uzaktan eğitim süreçleri de eğitim sistemimizin bir parçası haline dönüştü. Artık eğitimde yeni paradigma olgusundan söz ediliyor. Bu süreci kurumunuzda nasıl yönetiyorsunuz? Bu alanla ilgili gündeminizdeki proje ve uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bir gün içinde sadece eğitim alanında değil tüm sektörlerde teknoloji hepimizin vazgeçilmezi oldu. İlk önceliğimiz öğrencilerimizle online (çevrimiçi) bir araya gelebilmekti. "Uzaktan eğitim bir tasarımdır" Biz de buna yoğunlaştık. Üniversitemizin akademisyenleriyle öğrenci, öğretmen ve velilerimize duygusal destek programları yanında öğretmenlerimize yoğun bir şekilde IT ve Eğitim Koordinatörlüğümüzün de görev aldığı düzenli çalışmalarla, ders tasarımı, web 2.0 araçları eğitimleri verdik.
Tek bir çabamız vardı, öğrencilerimizin duygusal iyi olma durumlarını desteklemek ve bu süreci öğrenme kaybı olmadan sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmek. Senkron ve asenkron programlarımızı öğrencimizi motive edecek şekilde planladık. Öğrenme heyecanı oluşturacak şekilde içerik, video, ölçme – değerlendirme alternatifleri tercih ettik. Bundan sonra artık hiçbir şey aynı devam etmeyecek, hepimiz Hibrit Eğitimin gerekliliklerini yerine getireceğiz. BİL Eğitim Kurumları olarak "Billearn" platformuyla teknoloji destekli yüz yüze, çevrimiçi eğitimi, ölçme – değerlendirme ve iyileştirme aşamalarını tek bir yapının altında takip edebileceğiz. Çağın öğretim donanımına dair tüm fırsatları öğrencilerin disiplinli ve motivasyonlarını kaybetmeden çalışmaları adına seferber ediyoruz. Başarıya götüren en önemli artının iyileştirici geri bildirim sağlamak olduğunun bilincinde, yapay zeka temelli kaynaklara yatırım yapıyoruz.

ÖĞRENCİLER BİL TALKS İLE PROJELER ÜRETİYOR
Yeni dönemde öğretmen – öğrenci – okul ilişkisi nasıl olmalı? Bu kapsamda Bil Eğitim Kurumları’ndaki uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tüm Dünyada hiper kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimine doğru hızlı bir yönelme var. Bu da bize gösteriyor ki artık hepimiz kendi istediğimiz alanda, zamanda ve şekilde öğrenme ihtiyaçlarımız nasıl karşılanıyorsa ya da bunu kim / ne karşılıyorsa onu tercih edeceğiz. Bu da bize gösteriyor ki artık hepimiz okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler birbirimizin tercih ve isteklerini doğru anlamak zorundayız. Biz BİL Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizle karşılaştığımız anı onları tanımaya, anlamaya, beklentilerini öğrenmeye, okul kültürünü konuşmaya ayırıyoruz. Her şeyin karşıdakini iyi tanımaktan, doğru yönlendirmekten geçtiğine inanıyoruz. BİL’de öncelikle "Her öğretmen rehber öğretmendir" diyerek öğretmen gelişim programlarımızı çocukların yaş grubu özellikleri, davranışları, tercihleri kapsamında dizayn ediyoruz. Anlamadığımız, anlamaya gayret gösterdiğimiz bir nesille öğrenme yolculuğunun maksimum faydaya ulaşması gerçekten zor. Okul sadece öğrenme alanı değil bizim sosyalleştiğimiz, kendimizi ifade ettiğimiz, temsil ettiğimiz bir yer. Bu yüzden çocuklarımıza "Bil Talks" gibi kendilerini, başarılarını anlattıkları etkinlikler, münazaralar, spor müsabakaları, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım desteği sağlıyoruz. Yaşadıkları dünyaya ve insanlara duyarlılıkları, farkındalık kazanmaları adına da sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz.

Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır. Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Öncelikle her anlamda sürdürülebilir bir disipline sahip mi buna bakılmalı. Kaçıncı yılında, herkesin tanımladığı, görebildiği bir okul kültürü var mı? Tüm öğrencileri için onların hayallerini gerçekleştirebileceği fiziksel donanım ve vizyona sahip mi? Başarıyı tüm kalite standartlarına uygunluk ve gelişim olarak görüyor mu? Yaptığı her çalışmada toplumsal faydayı önceliklendiriyor mu? Yaptığı çalışmalarla sektörüne liderlik yapıyor ve dünya çapında takip ediliyor mu? BİL Eğitim Kurumları olarak her zaman "Başarı bir kurum kültürüdür diyoruz" ve tüm çalışmalarımızı yukarıda saydığımız soruların ışığında yapıyoruz.

bilARTIK HİBRİT İNSANI KONUŞACAĞIZ
Pandemi ile başlayan yeni dönemde öğretmenleri nasıl bir değişim süreci bekliyor? Öğretmenlerin yeni döneme uyumu için neler planlıyorsunuz? Yeni dönem öğretmenlerinin özellikleri neler olacak?
Aslında eğitimde her yeni gün yeni bir dönemi temsil ediyor. Pandemi sadece değişmemiz gerekliliğini bize net bir şekilde gösterdi ve hepimiz çok hızlı olmak zorundaydık. Çocuğun var olan doğal öğrenme, iletişim ortamına, teknolojinin yaşamındaki yoğun etki alanına biraz daha fazla yoğunlaştık.
Öğretmenlerimiz pandemiyle birlikte hem bilinmezlikle baş edebilmeyi, yeni duruma hızlı uyum sağlamayı, adaptasyon becerisiyle gelişmeyi öğrendi. Hepimiz planlı olmasa da öğretmen olmayı tercih ettiğimiz okul ortamından ilk defa hepimizin aynı anda öğrenen olduğu okul iklimine geçiş sağladık. Mesleğimizin olmazsa olmaz ilk ve vazgeçilmez tek becerisini hayat boyu öğrenen olmayı en doğal haliyle yanımıza aldık.
Bundan sonra hepimiz sadece hibrit eğitimi değil hibrit insanı da konuşacağız. Kişinin birden fazla alanda rol aldığı, uzmanlıkları ayıran farklı özelliklerin tek bir pozisyonda birleştiği, öğretmenlerimizin bilim ve sanat yönünü konuşuyor olacağız. Kendi alanında uzman, yenilikleri takip eden, alanın somut üretim, veri alanlarına ve ölçme değerlendirme, teknoloji ve web 2.0 araçlarına hakimiyetini gösterirken, sanat yönü de öğrencilerine öğrenen olma, iyi bir rehber iyi bir lider olma yanını temsil edecek. Her öğretmenin alanı dışında öğrencileriyle iletişimde olacağı, paylaşımda bulunacağı mutlaka bir hobisi olacak.
Bu yüzden BİL Koleji olarak öncelikle tüm öğretmenlerimize eğitim almak istedikleri alanları sorduk. Bir anket çalışması yaptıktan sonra onların öncelikleri, talepleri doğrultusunda İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim ve Fen & Edebiyat Fakültesinin değerli akademisyenleriyle birlikte bir program oluşturduk. Kurum olarak tek bir hedefimiz var, kendisi öğrenen olmaya devam eden, ilham veren öğretmenlerle eğitim yolculuğumuza devam etmek.

NASIL BİR YÖNETİCİSİNİZ?
Uzun yıllardır sektördesiniz öncelikle bir eğitim kurumunu yönetmenin zor ve kolay yönleri nelerdir? Yöneticilik vasfınızı belirleyen ilkeleriniz nelerdir?
Eğitim kurumunu yönetmenin zor yanı öncelikle hizmet sektöründesiniz ve paydaşlarınız birbirinden değerli. Hem bir çocuğun hayat boyu yanına alacağı her şeyde çok büyük bir payınız hem de onun yolculuğunun paydaşları anne – babalar ve öğretmenler için rehberlik sorumluluğunuz var. Sürekli değişim var ve bunu takip etmeli, öngörülü olup vizyon koyucu olmalısınız. Her yeni gün bambaşka bir dünyaya doğan yeni bir nesil ile birliktesiniz. Tüm ekibinizin çocuklara ilham veren, rehberlik yapan ve hala öğrenen olması önemli. Sizin de tüm bu özelliklere sahip bir lider olmanız gerekiyor. Kolay değil ama çabalarınızın, yaptığınız tüm çalışmaların sahnede bir keman sesinde, maç sonrası gülümseyen bir fotoğrafta karşınıza çıktığı o an dünyanın en mutlu, en gururlu insanı oluyorsunuz.
Ekip çalışmasına inanan, hatta ekibim olmadan asla diyen titiz bir yöneticiyim. Hep birlikte gelişmeye çok inanıyorum. Her yıl kendim içinde mutlaka yeni bir gelişim alanı belirliyorum. Geri bildirimi ve ilkeli olmayı çok önemsiyorum. Ekibimle hayal kurmayı, eğlenmeyi, gülmeyi çok seviyorum.

BÜYÜMEMİZ KENDİYLE REKABET EDEN
KALİTE ANLAYIŞI İLE DEVAM EDECEK

Bil Eğitim Kurumları 100 yıllık, Türkiye’nin ve Dünya’nın örnek alacağı, kurum kültürüyle, yetiştirdiği öğrencileriyle değer üreten bir yolculuğa gelişerek, çağı yakalayarak, vizyon koyarak devam ediyor. BİL Eğitim Kurumları BİL Koleji ve BİL Kurs olarak tüm Türkiye’de yapılanmasına devam ediyor. Biz oluşturduğumuz değerle ne kadar fazla çocuğa, veliye ve eğitimciye dokunabilirsek o kadar büyüyoruz demektir. Kaliteye, her detayı ayrı düşünülmüş, her parçası diğerini tamamlayan bir bütüne inanıyoruz. O yüzden büyüme hedefimiz kendi hızında, organik ve kendini geliştiren, kendiyle rekabet eden bir kalite anlayışıyla devam edecek.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.