banner

MBA Okulları yeni dönemin kodunu yazdı
MBA Okulları yeni dönemin kodunu yazdı: UZAKTAN EĞİTİM ALGORİTMASI

Salgınla birlikte öğrenci, öğretmen ve velileri dahil olduğu “Uzaktan Eğitim Algoritması” hazırladıklarını belirten MBA Okulları Kurucu Temsilcisi Sezgin Sunay, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden onaylı, teknolojinin amaç değil araç olarak kullanıldığı bir süreç yürüttüklerini söyledi. MBA Okulları olarak 5 yılda 20 kampüse ulaşmayı hedeflediklerini belirten Sunay, kurumun gelişimini ve planlarını artı eğitim’e anlattı.

sezgin_sunayMBA Okulları’nın kuruluş ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?
Ülkemizin en güvenilir ve başarılı markalarından MEDICANA olarak, Modern Bilimler Akademisi Okullarımızla 2018 – 2019 Eğitim yılında İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Eryaman olmak üzere iki kampüsümüzle eğitim dünyasında yerimizi aldık.
“Bireyin bütünü eğitmek’ anlayışıyla çıktığımız yolculuğumuza ve anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen lisesinden oluşan yerleşkelerimize 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ise Çamlıca kampüsümüzü ekledik. MEDICANA Grubu kapsamında aynı yıl Fenerbahçe Üniversitesi de ilk öğrencileri ile vakıf üniversiteleri arasındaki yerini aldı. Sağlık ve eğitim sektörlerinde hem hastane, hem özel okul hem de üniversitesi olan nadir yapılardan biriyiz.
Medicana Eğitim Grubu, eğitimin tüm değer zincirlerinde, Türkiye’nin lider eğitim organizasyonu olmak için attığı ilk adımın gücünü MEDICANA güvencesinden almıştır.
MBA Okulları eğitim-öğretim hizmetlerini dört yaşından lise sona kadar kesintisiz devam eden bir programla sunar. Hem akademik hem sosyal yönü güçlü hayata tam olarak hazır bireyler yetiştirirken hizmet kalitesini uluslararası eğitim standartlarına göre uygulama anlayışımızla büyümemizi yeni kampüsler açarak devam ettirmek üzere çalışıyoruz.

MBA Okulları’nın eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Nasıl bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz? Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
MBA Okulları, evrensel niteliklere sahip, çok kültürlü bireyler yetiştirme misyonuyla sunduğu eğitim programıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “muassır medeniyet” seviyesine ulaşmayı hedefler.
Çocukluktan başlayan hayat boyu öğrenme yolculuğunda onlara güvenli, temelleri ve değerleri sağlam olan bir okul hayatı fırsatı sunarken, ailelerine de eğitimi yaşam felsefesi olarak benimsemiş uzman kadrosu ile rehberlik eder.
Çift yönlü etkin iletişim, eğitimde kalite yönetimi, ana dilde mükemmellik, ileri düzey yabancı diller eğitimi, 21. yüzyıl becerilerine dayalı eğitim, zenginleştirilmiş akademik müfredat ve sürekli gelişim, örenme stillerine dayalı eğitim – öğretim, uluslararası akreditasyon program ve uygulamaları ile “Bireyin bütünsel eğitimi” ni gerçekleştirmek misyonundan ve eğitimin tanımından beslenen ‘’Kalıcı davranış değişikliği sağlamak” bizi farklı kılar.

mba_okullariHEDEF 5 YILDA 20 KAMPÜS
MBA Okulları’nın kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz?
MEDICANA güvencesi hedeflerimizi gerçekleştirmemizde çok önemli bir güç. Bilimsel altyapımız, deneyimli çalışanlarımızla değer yaratan bir eko sistemimiz var. Türkiye genelinde doğumdan itibaren ailemizin bir parçası olabilmek önemli bir motivasyon. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim alabilmek ve her türlü sağlık sorununda bu ailenin bir parçası olarak destek alabilmek farklı bir ayrıcalık. Güvenilirlik ve memnuniyet endeksi yüksek bir şekilde hizmet veren İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Samsun’da bulunan MEDICANA Hastanelerimizin olduğu iller MBA Okulları için de büyüme hedeflerimizde öncelikli illerimiz. Sağlık ve eğitim gruplarımızın gücünü birleştirerek önümüzdeki beş yıl içinde 20 yeni kampüs hedefimiz için çalışıyoruz.

Pandemi ile birlikte uzaktan eğitim süreçleri de eğitim sistemimizin bir parçası haline dönüştü. Artık eğitimde Yeni Paradigma olgusundan söz ediliyor. Bu süreci kurumunuzda nasıl yönetiyorsunuz? Bu alanla ilgili gündeminizdeki proje ve uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Salgın öncesinde de eğitim teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanıyorduk. Birbirine entegre bir eğitim teknolojisi ekosistemi yönetiyoruz. Farklı platformları sistemin içine dahil ediyoruz. Tıpkı öğrenme stillerinde yaptığımız gibi. Salgınla birlikte öğrencilerimize, öğretmenlerimize yönelik olmasının yan sıra velilerimizin de dahil olduğu “Uzaktan Eğitim Algoritması” hazırladık. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden onaylı, teknolojinin amaç değil araç olarak kullanıldığı bir süreç yürütüyoruz.
Uzaktan eğitim sürecinin ilk gününden itibaren kesintisiz olarak eğitime devam ediyoruz.

mba_okullariPandemi ile başlayan yeni dönemde öğretmenleri nasıl bir değişim süreci bekliyor? Öğretmenlerin yeni döneme uyumu için neler planlıyorsunuz? Yeni dönem öğretmenlerinin özellikleri neler olacak?
Devam eden uzaktan eğitim süreci ile entegre yüz yüze eğitim hibrit bir eğitim modeli. Bu nedenle uygulamalarımıza hizmet içi eğitimlerin yanı sıra bilişim ve eğitim alanlarında uzman farklı kurum ve kişilerden de destek alarak devam ediyoruz.
Öğretmen seçimlerimizde teknoloji okuryazarı, teknoloji dili ve kullanım yeterliliği önemli bir ölçümüz. Bizler için asıl olan akademik kadronun pedagojik formasyonu ve yeterliliğidir. Pedagojik yeterliliği üst düzeyde olan öğretmenler teknolojik yeterlilik de kazandıklarında donanımları ile uyum süreci sorunsuz olarak devam edecektir. Nasıl öğrencilerimizin 21. YY yeterlilikleri için çalışıyorsak öğretmenlerimiz için de bu alt yapıya sahip olmalarını önemsiyoruz.

Yeni dönem de öğretmen-öğrenci-okul ilişkisi nasıl olmalı? Bu kapsamda MBA Okulları’ndaki uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öğretmen hangi dönemde olursa olsun öğretmenlik misyonunu koruyacaktır. Okullar birer eğitim – öğretim yuvası olarak bu sorumluluklarını taşımaya devam edeceklerdir. Öğrencilerimiz ise eğitimin ve öğretimin sadece okul duvarları arasında olmadığını eğitimin ve öğretimin duvarsız ve zamansız da gerçekleşebileceğini deneyimliyorlar. Okullar ve öğretmenler her zamankinden daha hassas ve yoğun bir dönemden geçerek, eğitimin tüm süreçlerini ve paydaşlarını yönetiyorlar. Öğrenci – Okul – Öğretmen arasındaki bağ fiziki değil manevi bir bağdır. İşte salgın süreci dünya genelinde her aile için bu gerçekliği gözler önüne seriyor. Eğitim yönetiminde öğrenci – öğretmen – veli rollerini muhafaza etmek, hedeflenen kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırır. MBA Okulları uzaktan eğitim algoritmasında öğretmen – öğrenci arasındaki bağı koruyan bir yönerge takip ediyoruz Kullandığımız teknolojik araçlar öğretmen – öğrenci – veli üçgenindeki iletişimin canlı ve etkileşimli olarak sürdürülmesine olanak sağlıyor. Geri bildirim , ölçme – değerlendirme, tespit, aksiyon ilkesiyle hareket ediyoruz.

Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır? Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Başarı, bireyin kendisini gerçekleştirmesidir. Birey kendisinden başlayarak dünyaya doğru bir farkındalık serüveni yaşar. Birey kendisini tanırken, önce ailesini, sonra çevresini, ülkesini, dünyayı tanır. Bu süreçte birey, eksiklerini, güçlü yönlerini, nasıl bir meslek edineceğini, nasıl bir hayat yaşayacağını kurgular ve kendisine hedefler koyar. İşte bu hedeflere ulaşabilen birey başarılı bireydir. Okul, bu uzun yolculukta, bireyin ihtiyaç duyduğu rehberlik, donanım ve kazanımların edinildiği yerdir. Görevi ise kendisini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmektir. MBA Okulları kendisini gerçekleştiren bireylerin yetiştiği okul olma misyonu taşır. Rehberlik anlayışımız, müfredat yörüngemiz, okul iklimimiz öğrencinin kendiyle birlikte insanlık için dönüşüm yaratma ve harekete geçme cesaretini göstermeyi destekler.

EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİ NİTELİK OLMALI
Türkiye’de özel okul sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörde yaşanan zorlukları nelere bağlıyorsunuz? Sektörün gelişimi için önerileriniz ve sektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Eğitim sektöründe niteliğe odaklanan kurumlar uzun soluklu ve başarılı oluyorlar. Niceliğe odaklı kurumlar ise ilk krizde büyük sorunlar yaşıyor ve yaşatıyorlar. Eğitim sektöründe vazgeçilmeyecek tek unsur eğitim niteliği olmalıdır. Özel okullarda, kaliteli eğitim vermek; kümülatif bir işletme kurgusuyla mümkündür. Bu kurgunun merkezinde eğitime ve eğitimciye yatırım yapmak olmalıdır. Kaliteli fiziksel eğitim ortamları, donanımlı eğitimciler, deneyimli yöneticiler, iyi planlanmış bir eğitim kurgusu ve odağında İNSAN olan bir iklim, sürdürülebilir finans yönetimi ile özel okullar ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan lokomotif kurumlardır. İşini iyi yapan, katma değer üreten kurumların sayısının artması ülkemizin kalkınması için önemlidir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.