banner

Eğitimde yeni fırsat eşitliği: EGEBİL!
EGEBİL Eğitim Kurumları’nda 4. nesil eğitim-öğretim anlayışını hayata geçirerek Türkiye’de bir ilk ve kıvılcım olmanın gururunu taşıdıklarını belirten EGEBİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Tatar, bu mdeli Türkiye’nin dört bir yanına taşıma ve geleceğin eğitim dünyasında oyun kurucu olma iddiasıyla yola çıktıklarını söyledi.

* Bilinenin aksine eğitim sektöründe insana yönelik diğer sektörlerde olduğu gibi bir inovasyon mutfağına ihtiyaç var!
* Eğitimde popülist uygulamalar tamamen bitmiştir!
* Yeni okulculuğu göremeyen, görmekte direnç gösteren, çevik davranamayan kurumların kan kaybedişini üzülerek takip ediyoruz ve edeceğiz.

faruk_tatar_egebilEGEBİL Eğitim Kurumları’nın kuruluş ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? EGEBİL, Türk Eğitim sisteminde nasıl bir konumda bulunuyor? Kuruluşunuzdan bu yana markanın oluşumundaki dönüm noktaları neler oldu?
EGEBİL, dünyada ve Türkiye’de değişen öğrenci, veli kuşağı ve bununla birlikte değişmesi ve yenilenmesi gereken eğitim-öğretim hizmetleri fikrinden hareketle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek amacıyla yola çıkmış bir okul markasıdır. Bilinenin aksine eğitim sektöründe insana yönelik diğer sektörlerde olduğu gibi bir inovasyon mutfağına ihtiyaç vardır. Bu mutfağın bir okulun müdüründen öğretmenine, eğitim-öğretim modelinden kurumsal iletişimine kadar tüm ihtiyaçlarının tek bir noktadan tasarlandığı bir yapı olması ve bu “know how”ın insanlarla paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı EGEBİL, aynı zamanda akredite modeliyle büyüme yolunu seçmiş ve Türkiye’de çok kısa vadede ses getirmiş yepyeni bir eğitim-öğretim sisteminin adıdır.

4. NESİL EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİYLE TÜRKİYE’DE BİR İLK!
EGEBİL Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
EGEBİL Eğitim Kurumları, hayata geçirdiği 4. nesil eğitim-öğretim anlayışıyla Türkiye’de bir ilk ve kıvılcım olmanın gururunu taşımaktadır. Biz merkeze öncelikle anne, baba, çocuk, öğretmen ve paydaşların yeni nesilde neye ihtiyacı olduğunu aldık ve bütün tasarımları belli başlıklar altında tamamen buna göre oluşturduk. Dolayısıyla bu, Türkiye’de bir ilktir. Bunun örneklerinden bir tanesi “OKULHANE” modelidir. Bir tanesi, EGEBİL Beceri Okulu (EBO)’dur. Bir tanesi, Konuşma Odaklı İngilizce Modeli (KİM)’dir. Bir tanesi, E-ÇAREM rehberlik iletişim modelidir. Türkiye’de artık sistemler kendini bir yere getiriyor ve biz bu sistemin Türkiye’deki öncüsüyüz.

faruk_tatar_egebilEğitimde yeni fırsat eşitliği: EGEBİL!
EGEBİL Eğitim Kurumlarının kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz?
EGEBİL Grup, 4.nesil eğitim-öğretim hizmetini Türkiye’nin dört bir yanına taşıma ve geleceğin eğitim dünyasında oyun kurucu olma iddiasıyla yola çıkmış bir eğitim tasarımı. Bu noktada bakış açısı bizim gibi olan, Atatürkçü, ufku geniş, öğrenilmiş çaresizlikleri olmayan ve bu sektöre gönül vermiş eğitim emekçileriyle güç birliği yaparak sağlam adımlarla ve kazan-kazan modeliyle kaliteli bir şekilde büyüyoruz. EGEBİL, bir İzmir markası olarak yola çıktı çünkü İzmir ve Ege Bölgesi’nin farklılıklara kucak açan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve çocuğuna bırakacağı en büyük mirasın onun eğitimine yatırım yapmak olduğuna inanan, aydınlık bir insan profili var. Biz bu anlayışı Türkiye’nin dört bir yanına taşımak amacıyla EGEBİL’i İzmir’i merkez alarak öncelikle Ege Bölgesi’nde sonra da Türkiye’nin pek çok lokasyonundaki bizim dokumuza uygun okullarla buluşturarak güçlü bir şekilde geleceğin eğitim dünyasında yer alma hedefimize adım adım ilerliyoruz. Çok yakında EGEBİL’i tüm Türkiye bilecek, tanıyacak. “Eğitimde yeni fırsat eşitliği” getirmek adına, EGEBİL Türkiye’nin pek çok noktasında olacak.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE POPÜLİST UYGULAMALAR, FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRMEYE BAŞLAMIŞTI!
Pandemi ile birlikte uzaktan eğitim süreçleri de eğitim sistemimizin bir parçası haline dönüştü. Artık eğitimde Yeni Paradigma olgusundan söz ediliyor. Bu süreci kurumunuzda nasıl yönetiyorsunuz? Bu alanla ilgili gündeminizdeki proje ve uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz ilk günden beri bu süreci sektörde bir kırılma noktası ve öğrenilmiş çaresizlikleri yenmek adına bir fırsat olarak gördük. Türkiye’deki şubelerimizde hizmet içi eğitimleri iki katına çıkararak her şeyden önce öğretmene yatırım yaptık çünkü EGEBİL olarak inanıyoruz ki okulu okul yapan, içindeki öğretmenlerdir. Bununla beraber veli ve öğrenci eğitimlerimizi de ayrıca gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Şu anda EGEBİL’de birçok sıra dışı program uygulanmakta. Bunun içerisinde öğrencinin güne erken ve zinde başlamasını amaçlayan sabah 07.30’daki “Horoz Etütleri”nden tutun da öğleden sonraki “Antikor Etütleri”ne, akşam 19.00’da başlayan “Etüt-19”lar ve cumartesi günleri sınav gruplarına uyguladığımız bire bir etütler olan “Egebir”lere varıncaya kadar son derece dengeli ve ihtiyaç odaklı bir planlama yürütüyoruz. Bunun yanı sıra her hafta tüm Türkiye’deki veli ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz instagram canlı yayınlarıyla bilgi birikimimizi tüm sektörle ve ülkemizle paylaşıyoruz. Anaokulu ve ilkokul gruplarımız için tüketim kültürü ve materyal bağımlılığından kurtarmaya yönelik “Taş Devri” ve “Boş Çanta” saatleriyle öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkaracak tasarımlarımız, online rehberlik desteği olan E-ÇAREM, tüm Türkiye’deki anne-babalara destek olmak amacıyla tasarlanan “annebaba.net” gibi çalışmalarımızla veli ve öğrencilerimizi en sağlıklı şekilde sürecin sonuna taşımayı hedefliyoruz. Tabii ki yaptığınız tüm bu çalışmaları veliye doğru bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu nedenle yine Türkiye’de eğitim sektöründe bir ilk olarak kendi ajansımız “Medya Garajı”nı hayata geçirdik. Özetle, yeni dönemin ihtiyacına yönelik pek çok sıra dışı tasarımı hayata geçirdik ve yepyeni yaratıcı projelerimizle de sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.

faruk_tatar_egebilPandemi ile başlayan yeni dönemde öğretmenleri nasıl bir değişim süreci bekliyor? Öğretmenlerin yeni döneme uyumu için neler planlıyorsunuz? Yeni dönem öğretmenlerinin özellikleri neler olacak?
Öncelikle şunu net bir şekilde ifade edeyim: Dünün güneşi, bugünün çamaşırını kurutmuyor! Eğitimde popülist uygulamalar tamamen bitmiştir! İlk günden beri EGEBİL olarak bunun mücadelesini veriyoruz ve sektörel olarak taraflı tarafsız pek çok kişinin takdirini kazanmış olmak da bizi bu yönde motive ediyor. Yeni süreç, tüm öngörülerimizi ve söylemlerimizi haklı çıkarmış; değişen, dönüşen, yepyeni bir eğitim-öğretim modeli ve 4. Nesil Okulculuk anlayışı, artık hayatımıza girmiştir. Bu süreçte en başta öğretmen profili hızlı bir şekilde değişime uğramıştır. Artık 4. Nesil Okulculuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek 4. Nesil Öğretmen profili geçerlidir. Bu profil teknolojik araçlara hâkim, yeniliğe açık, web 2.0 araçlarını etkin kullanabilen, online öğretimi farklılaştıracak düzeyde yaratıcı, bilgiyi değil öğrenmeyi öğreten ve öğrenciyle birlikte öğrenen, mesai odaklı çalışan değil 24 saat eğitim-öğretim işine kafa yoran yepyeni bir öğretmen profilidir. EGEBİL Okulları olarak tüm Türkiye’deki şubelerimizde sürecin en başından beri öğretmenlerimize yeni dönemin ihtiyaçlarına odaklı yoğun hizmet içi eğitimler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Sadece öğretmenlerimiz değil, tüm personelimize yeni dönemin olmazsa olmazı sağlık, hijyen, güvenlik tedbirleriyle ilgili eğitimler de vermekte bunun yanı sıra yeni nesil veli ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimleri de yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

BİZ BU YOLA TAKİP ETMEK İÇİN DEĞİL, TAKİP EDİLMEK İÇİN ÇIKTIK!
“Her öğrenci farklıdır” görüşü eğitim dünyasına hakim olan bir kavram olarak yer edindi. EGEBİL Eğitim Kurumlarının öğrenciye yaklaşımı nasıl ve yeni dönemde öğretmen-öğrenci-okul ilişkisi nasıl olmalı? Bu kapsamda EGEBİL Eğitim Kurumlarındaki uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
İlk günden beri inandığımız kavram bu. Her veli farklıdır, her öğrenci farklıdır, her öğretmen farklıdır. Sadece öğrenci olarak düşünmemek gerekir. EGEBİL’i EGEBİL yapan, her öğrencinin kurumun tek öğrencisi, her velinin kurumun tek velisi, her öğretmenin kurumun tek öğretmeni gibi hissetmesidir ve bizim başarımızın temelinde yatan en önemli kriter budur. Yeni süreçte okul-öğrenci-veli iletişimi her zamankinden yoğun olmalı çünkü öğrencilerimizin olduğu kadar velilerimizin de bu süreçte bizlerin yönlendirmesine ihtiyacı var. EGEBİL Okullarında her öğrenci, her öğretmen, her veli okulun tek öğrencisi, tek öğretmeni, tek velisi gibi hisseder. Ayrıca EGEBİL’de her öğretmen rehber öğretmeni eğitiminden geçirilir ve belli sayıdaki öğrenci ve veliye “bireysel eğitim danışmanlığı” yapar. BED sistemimiz sayesinde hem öğrenciyle hem veliyle sürekli iletişim halinde kalınarak öğrenci ve velinin ihtiyaçları eş zamanlı olarak karşılanır. Bu takip sisteminin uzaktan eğitim sürecinde çok büyük faydasını gördük ve bu da bize ne kadar doğru işler yaptığımızı bir kez daha gösterdi.

BAŞARI KAVRAMI SEKTÖRDE YANLIŞ BİLİNİYOR!
Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır? Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Başarı, göreceli bir kavramdır ancak bize göre başarının, anne ve babanın çocuğuyla ilgili değişimleri görebilmesi, çocuğun günlük hayatta kullanabileceği somut yaşam becerilerine ve belli başlı ulusal ve evrensel değerlere sahip olması, bir eğitim kurumunu tercih eden öğrenci sayısı gibi birçok farklı kriteri vardır. Bir eğitim-öğretim kurumu için sizden hizmet alan anne-babanın günün sonunda tekrar sizinle devam etme motivasyonunun yüksekliği ve sizinle yürüyen velilerinizin sayısı da bir başarıdır. Çalışan personelinizin ve öğretmenlerinizin sizinle çalışma süresi ve kurum aidiyetinin yüksek oranda olması da bir başarıdır. Bundan dolayı, biz başarı kavramını çok yönlü olarak ele alıyoruz ve belli kriterler doğrultusunda analizler yaparak objektif bir şekilde başarılıyız ya da değiliz diyoruz! Bu bakış açımız, bizi ileriye taşıyan en güçlü yanlarımızdan birini teşkil ediyor.

BURS, SADECE ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA VERİLMELİDİR!
Burs uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Burs kavramının sektörde yanlış kurgulandığını düşünüyoruz. Bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı hayatta kalma mücadelesi veren bir ülke olarak burs özel okullarda sadece ve sadece şehit ve gazi çocuklarına verilmeli, hatta bunun oranı artırılmalıdır. EGEBİL Okullarında burs, sadece şehit ve gazi çocuklarına verilmektedir.

YÖNETİCİ DEĞİL LİDER!
Uzun yıllardır eğitim sektöründe yönetici ve kurucu olarak yer alıyorsunuz. Nasıl bir yöneticisiniz? Yöneticilik vasfınızı belirleyen ilkeleriniz nelerdir?
32 yıldır sektörün her kademesinde yönetici olarak tecrübem var. Bunun yanı sıra öğretmen bir anne-babanın çocuğu olduğum düşünülürse sektöre yarım asırlık bir âşinalığım söz konusu. Bu uzun yolculukta edindiğim olmazsa olmaz mottolarım:1- İnsana yatırım, 2- Sürekli inovasyon, 3- Vizyoner çalışmalar, 4- Dünya ölçeğinde sektörel analiz. Benim yönetim anlayışımda oda kullanmak yoktur örneğin çünkü bir odanızın olması, sizi işletme körlüğüne götürür. Benim yönetimsel anlayışımda apoletler çoğaldıkça mütevazılaşan bir yaklaşım söz konusudur. Ortak akıl ve fikir paylaşımı benim için son derece değerlidir. Her kararda ekibimle mutlaka fikir alışverişinde bulunurum; bunu ortak akıl doğrultusunda farklı bakış açıları geliştirmek ve ekibin vizyonunu geliştirmek için yaparım. Ekibimin beni anlaması, eğitim-öğretim meselesini tıpkı benim gibi dava olarak görebilmesi ve 7/24 özveriyle bu işe kafa yorması, ben koşarken benimle koşabilmesi çok önemli. Kısacası paylaştıkça büyüdüğüme inanırım.

REKABET BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ ÖNGÖREBİLMEKTİR!
Türkiye’de özel okul sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörde yaşanan zorlukları nelere bağlıyorsunuz? Sektörün gelişimi için önerileriniz ve sektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Özel öğretim sektöründe bir devrin bitip yeni bir devrin başladığı bu süreç, kimileri için ciddi bir kriz kimileri içinse tarihi bir fırsat! Maalesef yeni okulculuğu göremeyen, görmekte direnç gösteren, çevik davranamayan kurumların kan kaybedişini üzülerek takip ediyoruz ve edeceğiz. 4. nesil okulculuğun gerektirdiği yüksek maliyetli ve rekabetçi bir yarışta eskinin biraz daha iyisini yapmaya çalışarak okulculuğu sürdürmek, bu belirsizlik döneminde büyük bir tehdit ve risk barındırıyor. Özel öğretim sektöründe artık bir devir bitti, yeni bir devir başlıyor. Bu değişim ve dönüşüm fırsatı bir daha gelmeyecek! Eğer alışkanlıklarınız ve öğrenilmiş çaresizlikleriniz varsa sürecin gerektirdiği yeni nesil okulculuğu hayata geçiremez ve geçmişte değişime direnen tüm kurumlar gibi tarih sahnesindeki yerinizi alırsınız. Ya da değişimin rüzgârını yelkeninize doldurarak kurumunuzu en güvenli şekilde geleceğe taşıyarak sektörde oyun kurucu olarak yerinizi alırsınız! Rekabet, bugünü değil geleceği görebilmektir!

FARUK TATAR KİMDİR?
32 yıldır eğitim-öğretim sektörünün her alanında emek veren Faruk Tatar, eğitimci bir anne-babanın çocuğu olarak doğdu ve yetiştirildi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Tatar, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği öğretmen yeterlilik sınavında Türkiye 23.sü olarak ilk görev yeri olan Gaziantep Anadolu Lisesine atandıktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sonrasında tercihini özel sektörden yana kullanan Faruk Tatar, Türkiye’nin önde gelen dershanelerinde ve özel okullarında Fizik Öğretmenliği ve Fizik Bölüm Başkanlığı yapmış olup aynı zamanda Fizik alanında dört kitap yayımladıktan sonra “eğitim yönetimi” alanında da kitaplara imza attı. 2000’li yıllardan itibaren kariyerine eğitim yönetimi, denetimi, tasarımı alanlarında devam ederek Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarında yönetim danışmanlığı ve genel koordinatörlük, kuruculuk ve kurucu temsilciliği görevlerini üstlendi, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesinde MBA eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) Genel Sekreterliğini yürüttü ve uluslararası eğitim derneklerinde görev aldı. 2013 yılından itibaren sektörün en büyük eğitim gruplarından birinin CEO’luğunu yürüten Faruk Tatar, EGEBİL GRUP Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmekte, günümüz öğrenci ve velilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış olan “4. Nesil Okulculuk” anlayışıyla, kaliteli eğitim hizmetini Türkiye’nin dört bir yanına götürmeyi hedeflemektedir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.