banner

Kavram gelecek dönem planını açıkladı
Kavram Eğitim Kurumları olarak dijital alt yapılarının çok güçlü olduğunu belirten Kavram Eğitim kurumları Genel Müdürü Adem Durmuş, “Bugün iyi tasarlanmış, iyi organize edilmiş ve müfredatı buna göre düzenlenmiş ders içeriklerimizle hibrit eğitime devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl derslerimizin %75’ini okulda yüz yüze, %25’ini ise online yapacağız.” diye konuştu.

adem_durmus_kkPandemiyle birlikte dünyada ve ülkemizde eğitimin dinamikleri ve ihtiyaçları değişti. Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni dönemde bizleri neler bekliyor ve ne gibi hazırlıklarınız var?
Koranavirüs teknolojiye duyduğumuz ihtiyacı artırdı. Gerçek sınıflardan sanal sınıflara ve etkinliklere çok hızlı geçiş yaptık. Acil uzaktan eğitim (Emergency Remote Teaching) adını verdiğimiz uygulama zaman içerisinde gelişerek uzaktan eğitime (Remote Teaching) dönüştü. Pandeminin ilk günlerindeki acemiliklerimizi, sadece bilgiyi aktarmaya dönük aktivitelerimizi bir kenara bıraktık. Eğitimin vazgeçilmezlerinden olan oyunlaştırmayı, eğlenceyi, etkileşimi, interaktif süreçleri artırarak deneyim ve beceri kazandıran uygulamalara yer verdik.
Kavram Eğitim Kurumları olarak dijital alt yapımız çok güçlüdür. Uzaktan eğitime geçiş ilanından üç gün sonra online canlı derslerimiz başladı. İlk zamanlar acil uzaktan eğitim çerçevesinde veli ve öğrencilerimizin kaygılarını azaltmak, “okuldan geri kaldım, sınavlara yeterince hazırlanamadım” gibi endişelerini gidermek için eğitim süreçlerimizi bilginin aktarımı üzerine kurguladık. Sonrasında ise öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştiren, hayal güçlerini zenginleştiren aynı zamanda bireysel farklılıklarının oluşturduğu zenginliği hissetmelerini sağlayan uygulamalara yer verdik. Çevrimiçi sinema, tiyatro, konser, spor, espor, çeşitli turnuvalar ve uzaktan rehberlik ve danışmanlık uygulamalarını gerçekleştirdik. Böylece eğitim uygulamalarımız uzaktan eğitime (Remote Teaching) dönüştü.
Bu gün iyi tasarlanmış, iyi organize edilmiş ve müfredatı buna göre düzenlenmiş ders içeriklerimizle hibrit eğitime devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl derslerimizin %75’ini okulda yüz yüze, %25’ini ise online yapacağız. Öğrencilerimizin kendilerine daha fazla zaman ayırmasını amaçlıyoruz. Kendilerini geliştirmeleri ve sosyal faaliyetler için daha fazla zaman ayırmalarını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın sanatla, sporla, kültürel faaliyetlerle daha iç içe olup daha çok mutlu olacağına ve böylece akademik başarının artacağına inanıyoruz.
21. yüzyıl becerilerinden olan öğrenme çevikliği (Learning Agility )becerisini pandeminin etkisiyle çok hızlı bir şekilde kazandık. Artık öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz krizle baş etme konusunda deneyimliler, kurumlarımızın yöneticilerinin problemler karşısında hızlı düşünme ve çözüm üretme yetkinlikleri gelişti. Gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek veliler artık değişime daha hızlı ve daha çabuk adapte oluyor.

ZAMANDAN ve MEKÂNDAN BAĞIMSIZ SINIFLAR OLUŞTURUYORUZ
Önümüzdeki eğitim – öğretim dönemi eğitim haritanızda ne gibi değişiklikler yapacaksınız?
Pandemiden sonra okullar nasıl olacak sorusunun cevabını aramak yerine gelecekte okullar ya da eğitim nasıl olacak? sorusunun cevabını aramalıyız. Pandemi aslında bize pek çok şey öğretti. Klasikleşen eğitim tablosu (öğretmen, öğrenci, kitap, tahta) yerini yeni dinamiklere bıraktı. Zamandan ve mekândan bağımsız sınıflar oluşturuyoruz. Çünkü öğrenme ders giriş zili ile başlamadığı gibi teneffüse çıkış zili ile de bitmiyor. Yeni nesil dediğimiz Z kuşağı kendini her an ve her yerde geliştirebilecek, yeni bilgi, deneyim ve beceri öğrenebilecek imkanlara ve vizyona sahip. Haliyle okullarında işlevini buna göre yeniden yapılandırması gerekiyor. Bu değişimin bilincinde olan Kavram, eğitim içeriklerini buna göre yeniden düzenliyor, dönüştürüyor ve tasarlıyor.
Biz hazırlıklarımızı birkaç çerçevede yapıyoruz. Öncelikle eğitim kurumlarımızın fiziksel hazırlıklarını planladık. Çünkü pandemi fiziksel alanlarımızda zorunlu düzenlemeler gerektiriyor. Okullarımızda ve kurs merkezlerimizde üst düzey hijyen ve temizlik önlemlerini aldık. İlgili personellerimiz temizlik ve hijyen konusunda düzenli eğitim alıyor ve tüm derslikler, atölyeler, laboratuvarlar, kantin ve diğer sosyal alanların gün içinde temizlik ve hijyen kontrolleri yapılıyor.
Okullarımızın ve kurs merkezlerimizin havalandırma sistemlerinin tamamı yenilendi, bakımları yapıldı. Sınıflardaki öğrenci kontenjanlarımızı azalttık. Laboratuvar ve atölyelerimizin sayısını artırarak, daha az öğrenci ile daha çok aktive yapmaya dönük planlamalar yaptık. Ders programlarımızı Hibrit uygulamaya göre düzenledik. Kendisini iyi hissetmeyen ya da hastalığa yakalanan öğrenci tıpkı sınıfın içindeymiş gibi tüm derslerimize katılabilecek. Teneffüs sürelerini uzattık, yemekhane ve kantin gibi ortak alanlarda daha az öğrenci bulunmasına yönelik düzenlemeler yaptık.

İHTİYAÇ TEMELLİ KİŞİYE ÖZGÜ TELAFİ PROGRAMLARI
Pandemi sonrası öğrencileri nasıl bir hayat bekliyor? Yeni dönemde öğrenme kayıplarını, sosyal duygusal beceri eksiklerini nasıl telafi etmeyi planlıyorsunuz?
Öğrencilerin okul ortamından uzak kalıyor olmaları günlük rutin aktivitelerini değiştirdi. Bu süreçte farklı bir eğitim sistemiyle tanışmış oldular. Öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalmaları okula gitme heyecanlarını arttırırken akademik başarıları üzerinde öğrenci bazlı olarak değişiklik gösterdi. Uzun süren pandemi dönemi öğrencilerin çoğunda öğrenme kayıplarına yol açtı. Neyin eksik ya da yanlış olduğunu bilirseniz bunu telafi etme becerinizde o kadar yüksek olur. Biz Kavram öğrencilerinin tamamının hangi konularda, hangi kazanımlarda ne gibi eksiklerinin olduğunu yapay zekâ destekli eğitim yönetim yazılımlarımızın sayesinde biliyoruz. Ve bunu öğrencimize, velimize ve bu eksikliği gidermek için yol haritasını belirleyecek öğretmenimize raporlayabiliyoruz.
Bu süreçte bizler “ihtiyaç temelli kişiye özgü telafi programları” uygulayacağız. Böylece öğrencimiz bir üst sınıfa geçmiş olsa bile bir alt sınıftaki kazanım eksiğini tamamlayacak aynı zamanda bir üst sınıftaki akranlarından geri kalmayacak şekilde akademik kazanımlarını edinmeye devam edecek.
Online dersler ve dijital sistemden eğitim alan öğrenciler sosyal faaliyetlerden ve arkadaşlarından uzak kaldılar. Öğrencilerimizin sosyalleşmeye, arkadaşlarıyla kaynaşmaya, yüz yüze okul içi ve dışı etkinliklere ihtiyaçları bir hayli birikti. Her ne kadarda Kavram eğitim kurumları olarak öğrencilerimizi online çeşitli yarışmalara, projelere, sunumlara ve yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlara dâhil etsek de fiziksel temasın olduğu sosyalleşme ve akranlarla birlikte oyun oynama ihtiyacını diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi tam olarak karşılayamadık.
Bu nedenle her kurumumuzda “Çözüm Merkezi” kuruyoruz. Çözüm merkezlerimiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz koordinasyonu ile çalışacak. Çünkü biz öncelikle bir öğrencimizin ve velimizin iyi olma haline gelmesini istiyoruz. Çözüm merkezlerimiz süreci her bir öğrenci ve veli için psikolojik destek çalışmaları ile başlatacak. Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal becerilerine geliştirmeye yönelik atölyeler organize edecek.
Bu süreç tamamlanınca ikinci aşamaya geçeceğiz. Her bir öğrencimizin konu / kazanım eksiğini tamamlayabileceği bireysel akademik gelişim haritasını çıkardık. Öğrencilerimizin öğrenme kayıpları, konu eksikleri, çözemedikleri sorular, tekrara ihtiyaç duydukları konular çözüm merkezimizin organizasyonuyla öğrencilerimize verilecek akademik destek programı ile giderilecek.

ÖĞRETMENLERE İŞ DIŞI İYİ OLMA HALİ ATÖLYELERİ
Öğretmenlerinizin pandemiden başarıyla çıktığına inanıyor musunuz?
Pandeminin oluşturduğu yaralar sarılırken genelde öğretmenler unutuluyor. Ben tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Pandemi döneminde özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanları sağlımızla ilgilenirken öğretmenlerimizde çocuklarımızın geleceği için yoğun bir şekilde çaba sarf ettiler. Hepsini kutluyorum. Bu dönemde takdire şayan işler çıkardılar.
Pandemiyle başlayan uzaktan eğitime öğretmenlerimiz çok hızlı giriş yaptı. Okulların uzaktan eğitim yapacağının açıklanmasıyla birlikte tüm öğretmenlerimize uzaktan eğitim platformumuzun kullanımı ile ilgili eğitim teknologları tarafından eğitim verdik. Üç gün içinde de tüm kurumlarımız uzaktan eğitim sürecini başlattılar. İlerleyen günlerde öğretmenlerimizin teknoloji okuryazarlığını geliştirmek için çeşitli atölye çalışmaları düzenledik.
Kavram olarak öğretmenlerimizin kendini iyi hissetme halini önemsiyoruz. Yeni dönemde onların kendilerini iyi hissetmeleri için bu seneki zümre çalışmalarımızı ağırlıklı olarak sosyal ve duygusal iyi olma hali atölyelerine ayıracağız. Aynı zamanda yıl boyunca “iş dışı iyi olma hali atölyeleri” planlıyoruz. Bu atölyelerde iş hayatının dışındaki konuları konuşacağız. Çeşitli kaynaşma oyunları, sosyal ihtiyaçları gideren, takım çalışmasını geliştiren ve psikolojik olarak bireyin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacak atölyeler organize edeceğiz. Çünkü öğretmenlerimizde bu dönemde çok yıprandılar, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadılar, günün büyük çoğunluğunu ekran başında geçirdiler.


“Uzun süren pandemi dönemi öğrencilerin çoğunda öğrenme kayıplarına yol açtı. Neyin eksik ya da yanlış olduğunu bilirseniz bunu telafi etme becerinizde o kadar yüksek olur. Biz Kavram öğrencilerinin tamamının hangi konularda, hangi kazanımlarda ne gibi eksiklerinin olduğunu yapay zekâ destekli eğitim yönetim yazılımlarımızın sayesinde biliyoruz. Ve bunu öğrencimize, velimize ve bu eksikliği gidermek için yol haritasını belirleyecek öğretmenimize raporlayabiliyoruz. Bu süreçte bizler “ihtiyaç temelli kişiye özgü telafi programları” uygulayacağız.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.