banner

BİL’de ders tasarımları oyun temelli hazırlanıyor
Öğrenmede oyunlaştırmayı anaokulundan liseye kazanımlar çerçevesinde puanlama, akran rekabeti, takım çalışması, etkileşimi artırmak, öğrencilerin yeni bilgileri özümsemesine ve bilgilerini test etmesine yardımcı olmak için kullandıklarını belirten BİL Eğitim Kurumları Anaokulu Eğitim Koordinatörü Merve Caba, eğitim süreçlerinde oyun temelli eğitimin önemini ve uygulamalarını artı eğitim’e anlattı.

merve_caba_bilEğitim ve oyun ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğitim süreçlerinde oyundan nasıl yararlanıyorsunuz? Eğitim programlarınızda oyunu nasıl uyguluyorsunuz?
Oyun hayatın kendisidir. Anaokulundan liseye kadar öğrenciler, deneyimler yoluyla öğrenir. Oyun temelli öğrenme ile kalıcı ve doğal bir öğrenme gerçekleşir. Öğrenmenin kalıcılığını artırmak için oyunun eğitim sürecinde etkin yöntemlerden biri olarak kullanılması gerekmektedir. Öğrencinin öğrenme yolculuğu, kendisiyle ve grup içinde yarış ile başlamaktadır. Öğrenciler bir gruba dâhil olma, sosyal etkileşim, iş birliği, kendini değerli hissetme, başarma, güçlenme, yardımlaşma, üretme gibi kazanımları içselleştirmektedir. BİL Eğitim Kurumlarının ders tasarımlarında ve her alanda uygulanan oyunlaştırmanın, öğrencinin motivasyonunu artırmaya ve problem çözmeye özendirmeye yönelik kullanılmasını değerli buluyoruz.

Tüm ders tasarımlarımızın oyun temelli olması BİL Eğitim Kurumları eğitim sisteminde oyunlaştırmaya öncelikli yer verdiğimizigöstermektedir. BİL Eğitim Kurumlarında anaokulu öğrencileri güne, oyun dostu programımızın ilk aşamasını oluşturan sabah rutinlerimiz ile başlamaktadır. Her güne yeni bir başlangıç mottomuz ile uyguladığımız Kids Yoga, Kids Morning Dance, Kids Meditation, Kids Zumba ve Kids Stretching sabah rutinlerimiz ile her güne dengeyi ve zihni aktif kılan sağlık oyunları ile başlayıp her günü oyun temelli değerlendirme çalışmalarımız ile tamamlıyoruz. Merak ve Deneyim Modelimizde yer verdiğimiz Bilim-Araştırma Atölyeleri ve Sanat-Tasarım Atölyelerinin temelinde de oyunun öğrenme keyfi ve deneyimlerle olan bütünlüğü bulunmaktadır. İfade ve Genel Kültür Rutinlerimiz ile öğrencilerimize oyun yoluyla eşsiz deneyimler kazandırıyor, teoride öğrendikleri bilgileri somut yaşam becerilerine dönüştürmelerini destekleyerek öğrenmenin sürekli ve kalıcı olmasını sağlıyoruz.
Öğrenmede oyunlaştırmayı anaokulundan liseye kazanımlar çerçevesinde puanlama, akran rekabeti, takım çalışması, etkileşimi artırmak, öğrencilerin yeni bilgileri özümsemesine ve bilgilerini test etmesine yardımcı olmak için kullanıyoruz.

bil_ortaokul_oyunÇOCUK MERKEZDE ÖĞRETMEN REHBER OLMALI
Eğitim ve öğrenmede oyun ne kadar kullanılmalı ve sınırları ne olmalıdır?
Oyun temelli öğrenme yönteminin, eğitim-öğretim sürecinde kullanılması İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenleri tarafından da tavsiye edilmektedir. BİL Çocuk Üniversitesi Anaokullarında geliştirdiğimiz Bütünsel Eğitim Modeli ile oyun geliştirme çalışmaları kapsamında disiplinlerarası yaklaşım ile eğitim programlarımızda eğitici ve öğretici oyunlara yer vermekteyiz. Yaş grubuna uygun olarak eğitimde yalnızca fizikî olarak oynanabilen oyunlar değil dijital oyunlar da kullanılabilmektedir.
Oyun kullanımı ve sınırlandırmalarında sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için birtakım ilkeler doğrultusunda hareket ederek oyun tasarlamak ve yürütmek oldukça önemli bir konudur. Oyun ile öğrenmede çocuk merkezde olmalı, öğretmen rehber olmalıdır. Belirli mekânlar ile sınırlı kalınmamalıdır. Çocuğun ilgi, istek ve ihtiyaçları ile eğitsel amaçlar göz önünde bulundurularak denge kurulmalıdır. Her türlü materyalin uygun şekilde kullanımına imkân tanınmalıdır. Belirli olaylar-durumlar yerine her türlü olay-duruma yer verilmelidir.
BİL Eğitim Kurumlarında eğitim faaliyetlerinde oyunlaştırmanın olmazsa olmazı, öğrenme görevlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, belirlediğimiz kazanımların öğrenilmesini gerçekleştirmek için öğrencilerimizin hangi öğrenme etkinliklerini kullanarak oyun oynaması gerektiğini tespit ediyoruz. Ayrıca oyun, eğitim faaliyetleri dışında da etkin olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin oyun oynarken psikolojik olarak rahatlamaları ve ders dışı bir etkinlikle farkında olmadan öğrenmeleri oyunlaştırmanın önemini göstermektedir.

OYUN BEYİN İÇİN GÜDÜLEYİCİDİR
Öğrenmede oyunun sağladığı faydalar nelerdir? Oyun ile elde edilen kazanımlar kalıcı oluyor mu?
Çocuklar oyun ile yeni bilgiler edinir, sahip olduğu bilgileri kullanır ve yeniden düzenleyerek yapılandırır. Oyun yöntemi eski ve yeni bilgiler arasındaki bağ kurma özelliği ile eğitim sürecinin çimentosu gibidir. Yeni bilgilerin öğrenilmesi ve eski bilgiler ile ilişkilendirilerek sentezlenmesi sürecinde oyun, beyindeki ilgili birimlerin aktif hale gelmesinde önemli bir güdüleyicidir.
Teneffüslerde derste öğrenilen bir konuya yönelik pekiştirmelerine yardımcı olabilecek oyunlar oynatılması çocukların eğlenerek öğrenmelerine fırsat sağlar ve öğrendiklerini daha kolay pekiştirmelerine yardımcı olur. BİL Eğitim Kurumlarında okul dışında veya teneffüslerde öğrenciler arasında iletişimi ve takım çalışmasını güçlendirmek, rekabet etme yeteneklerini pekiştirmek amaçlı çeşitli oyunlardan faydalanıyoruz. Ayrıca kazanımların pekiştirilmesine yardımcı olmak için, öğrencilerimizin evde aileleri ile oynayabilecekleri oyunlar hazırlıyoruz. Bu oyunlar öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemekle beraber aile içi iletişimlerin güçlendirilmesine ve empati becerilerini geliştirmelerine fayda sağlamaktadır.

Oyun tasarımında gelişim dönemlerine göre dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?
Oyunlar çocukların içinde bulunduğu gelişim dönemlerine göre farklılık gösterir. Oyun oynama eğilimi erken çocukluk döneminde (0-6 yaş) giderek artmakta, çocukluk döneminde (7-12 yaş) sabit kalmakta ve ergenlik döneminde (12 ve üzeri yaş) azalmaktadır.
2 yaşından itibaren dramatik oyunlar başlar. Bu oyunlarda; kişileştirme (bebekleri konuşturma gibi) ve objeleri kullanma (boş fincandan kahve içme, evcilik gibi) gözlenir. Zamanla birey ya da hayvan taklitleri yapılır. Doktorculuk, pilotçuluk, dinozor taklitleri vb. gibi oyunlarda çocuk kendini başkalarının yerine koyar. Bu aşamada taklit çok önemlidir. Çocukların motor ve kas gelişiminin tam olarak tamamlanmadığı bu dönemde dijital oyunlara yönlendirmek doğru değildir.
İlkokul çağından itibaren fiziksel oyunların yanında teknoloji ve dijital oyunların da belirli sürelerde doğru kullanımına yönelik alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Bu kullanımlar mutlaka veli ve öğretmen gözetiminde yapılmalı ve sınırlı olmalıdır. Oyunun içeriği ve süresi, en az oyunun oynanma şekli kadar önemlidir. Ortaokul ve lisede ise yazılım ve kodlamayı geliştirmek için dijital oyunlaştırma metotları kullanılmalıdır. BİL Eğitim Kurumlarında Bugünü Yaşatan Yarını Tasarlayan Projeler ile dijital oyunlaştırma metotlarının kullanımını gerçekleştiriyoruz. Özellikle yabancı dil öğrenim süreçlerini çevrim içi, mobil teknolojilerle destekleyerek öğrencilerin gelişim dönemlerinin özelliklerine göre oyunlaştırma temelli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanıyoruz.

Aileler çocuklarına eğitici oyun ve materyaller alırken nelere dikkat etmelidir?
Oyun, çocuğu gerçek hayata hazırladığı gibi kendi iç dünyasının dışa vurumunda da etkin bir araçtır. Aileler çocuklarına oyun materyali seçerken öncelikle çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini dikkate almalıdır. Çocuklar büyüdükçe oyunları da çeşitlenir ve gelişir. Bu sebeple seçilen materyal de çok yönlü, dönüştürülebilir ve az yapılandırılmış olmalıdır. Oyun materyalleri yaratıcılığı sınırlamamalıdır. Tercih edilen eğitici oyunlar ve materyaller; zihni çalıştıran, işlem yapabilme kapasitesini artıran, çocuğun yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirecek nitelikte olmalıdır. Tüm bunların yanı sıra elbette sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Mümkün olduğunca doğal malzemelerden yapılmış olanlar tercih edilmelidir. Oyunun çocuğun yaşamındaki en önemli iş olduğu unutulmamalıdır.

OYUN YÖNTEMİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR?
Öncelikle öğretmen, oyunu tasarlarken eğitsel amaçlar ile çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçları arasında denge kurmalıdır. Bunu yaparken oyunu tüm etkinlik veya derslere uyarlayabilmelidir. Aynı zamanda oyunu diğer yöntemlerle birlikte de kullanabilmelidir. Bir diğer önemli nokta ise, öğretmenin oyunu çocukların gelişim düzeyleri ve yaşları doğrultusunda basit-karmaşık, kolay-zor gibi farklı seviyelere göre yapılandırabilmesidir. Öğretmenlerin bu doğrultuda hareket ederek uygulayacakları oyunlar, çocukların eğitim ve öğretim sürecinde dengenin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Böylece çocukların kazanmaları beklenen akademik ve günlük yaşam becerilerine ulaşmaları daha kolay ve hızlı gerçekleşecektir. BİL Eğitim Kurumları olarak yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz öğretmen akademilerinde İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen oyunlaştırma eğitimleri ile öğretmenlerin oyun yönetimi konusunda doğru yöntemler izlemesini desteklemekteyiz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.